Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

16 toradh in 11 doiciméad

 1. #1971922

  Leis seo, údaraítear an Comhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach, de pháirt, agus Rialtas na Graonlainne agus Rialtas na Danmhairge, den pháirt eile (“an Comhaontú Comhpháirtíochta”) agus an Prótacal lena gcuirtear chun feidhme an Comhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach, de pháirt, agus Rialtas na Graonlainne agus Rialtas na Danmhairge, den pháirt eile (“an Prótacal”), a shíniú thar ceann an Aontais, faoi réir na ngníomhartha sin a thabhairt i gcrích.

  The signature on behalf of the Union of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of Greenland and the Government of Denmark, of the other part (‘the Partnership Agreement’) and the Protocol implementing the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of Greenland and the Government of Denmark, of the other part (‘the Protocol’) is hereby authorised, subject to the conclusion of those acts.

  Cinneadh (AE) 2021/793 ón gComhairle an 26 Márta 2021 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach, de pháirt, agus Rialtas na Graonlainne agus Rialtas na Danmhairge, den pháirt eile, agus an Phrótacail Cur Chun Feidhme a ghabhann leis

 2. #1992873

  Formheastar leis seo, thar ceann an Aontais, an Comhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach, de pháirt, agus Rialtas na Graonlainne agus Rialtas na Danmhairge, den pháirt eile (“an Comhaontú Comhpháirtíochta”) agus an Prótacal lena gcuirtear chun feidhme an Comhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach, de pháirt, agus Rialtas na Graonlainne agus Rialtas na Danmhairge, den pháirt eile (“an Prótacal”).

  The Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of Greenland and the Government of Denmark, of the other part (‘the Partnership Agreement’) and the Protocol implementing the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of Greenland and the Government of Denmark, of the other part (‘the Protocol’) are hereby approved on behalf of the Union.

  Cinneadh (AE) 2021/2043 ón gComhairle an 18 Samhain 2021 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais, an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach de pháirt, agus Rialtas na Graonlainne agus Rialtas na Danmhairge, den pháirt eile, agus an Phrótacail cur chun feidhme a ghabhann leis

 3. #1671749

  ciallaíonn “comhaontú comhpháirtíochta maidir le hiascaigh inbhuanaithecomhaontú idirnáisiúnta mar a shainmhínítear i bpointe 37 d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

  ‘sustainable fisheries partnership agreement’ means an international agreement as defined in point 37 of Article 4(1) of Regulation (EU) No 1380/2013;

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 4. #1825405

  Síniodh an prótacal is déanaí lena gcuirtear chun feidhme an Comhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Séiséal an 18 Nollaig 2013 agus cuireadh i bhfeidhm go sealadach é ón 18 Eanáir 2014.

  The most recent protocol implementing the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Seychelles was signed on 18 December 2013 and was provisionally applied from 18 January 2014.

  Cinneadh (AE) 2020/272 ón gComhairle an 20 Feabhra 2020 i dtaca le siniú, thar cheann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus agus Poblacht na Séiséal agus a phrótacal cur chun feidhme (2020-2026)

 5. #1865491

  I gcomhréir le Cinneadh (AE) 2019/1332 ón gComhairle , síníodh an Comhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Gaimbia (“an Comhaontú Comhpháirtíochta”) agus an Prótacal maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta (“an Prótacal”) an 31 Iúil 2019, faoi réir a dtabhairt i gcrích ar dháta is déanaí.

  In accordance with Council Decision (EU) 2019/1332, the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia (‘the Partnership Agreement’) and the Protocol on the implementation of the Partnership Agreement (‘the Protocol’) were signed on 31 July 2019, subject to their conclusion at a later date.

  Cinneadh (AE) 2020/392 ón gcomhairle an 5 Márta 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Gaimbia agus an Phrótacail maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta sin

 6. #1865503

  Formheastar leis seo, thar ceann an Aontais, an Comhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Gaimbia agus an Prótacal i dtaca leis an gComhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe a Chur Chun Feidhme idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Gaimbia.

  The Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia and the Protocol on the implementation of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia are hereby approved on behalf of the Union.

  Cinneadh (AE) 2020/392 ón gcomhairle an 5 Márta 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Gaimbia agus an Phrótacail maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta sin

 7. #1877216

  I gcomhréir le Cinneadh ón gComhairle (AE) 2020/272, síníodh an Comhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Séiséal (an “Comhaontú Comhpháirtíochta”) agus an prótacal chur chun feidhme (“an Prótacal”) an 24 Feabhra 2020, faoi réir a dtabhairt i gcrích tráth níos déanaí.

  In accordance with Council Decision (EU) 2020/272, the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Seychelles (‘the Partnership Agreement’) and its implementing protocol (‘the Protocol’) were signed on 24 February 2020, subject to their conclusion at a later date.

  Cinneadh (AE) 2020/2000 ón gComhairle an 27 Samhain 2020 thar cheann an Aontais Eorpaigh, maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe agus a phrótacal cur chun feidhme (2020-2026)

 8. #1877228

  Formheastar leis seo, thar ceann an Aontais, an Comhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Séiséal (“an Comhaontú Comhpháirtíochta”) agus an Prótacal i dtaca leis an gComhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe a Chur Chun Feidhme idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Séiséal (2020-2026) (“an Prótacal”).

  The Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Seychelles (‘the Partnership Agreement’) and the Protocol on the Implementation of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Seychelles (2020-2026) (‘the Protocol’) are hereby approved on behalf of the Union.

  Cinneadh (AE) 2020/2000 ón gComhairle an 27 Samhain 2020 thar cheann an Aontais Eorpaigh, maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe agus a phrótacal cur chun feidhme (2020-2026)

 9. #1971915

  Tugadh an chaibidlíocht i gcrích go rathúil nuair a cuireadh inisealacha leis an gComhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach, de pháirt, agus Rialtas na Graonlainne agus Rialtas na Danmhairge, den pháirt eile (“an Comhaontú Comhpháirtíochta”) agus leis an bPrótacal lena gcuirtear chun feidhme an Comhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach, de pháirt, agus Rialtas na Graonlainne agus Rialtas na Danmhairge, den pháirt eile (“an Prótacal”) an 11 Eanáir 2021.

  The negotiations were successfully concluded with the initialling of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of Greenland and the Government of Denmark, of the other part (‘the Partnership Agreement’) and the Protocol implementing the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of Greenland and the Government of Denmark, of the other part (‘the Protocol’) on 11 January 2021.

  Cinneadh (AE) 2021/793 ón gComhairle an 26 Márta 2021 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach, de pháirt, agus Rialtas na Graonlainne agus Rialtas na Danmhairge, den pháirt eile, agus an Phrótacail Cur Chun Feidhme a ghabhann leis

 10. #1992861

  Tugadh an chaibidlíocht i gcrích go rathúil nuair a cuireadh inisealacha leis an gComhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach de pháirt, agus Rialtas na Graonlainne agus Rialtas na Danmhairge, den pháirt eile (“an Comhaontú Comhpháirtíochta”) agus leis an bPrótacal lena gcuirtear chun feidhme an Comhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach, de pháirt, agus Rialtas na Graonlainne agus Rialtas na Danmhairge, den pháirt eile (“an Prótacal”) an 11 Eanáir 2021.

  The negotiations were successfully concluded with the initialling of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of Greenland and the Government of Denmark, of the other part (‘the Partnership Agreement’) and the Protocol implementing the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of Greenland and the Government of Denmark, of the other part (‘the Protocol’) on 11 January 2021.

  Cinneadh (AE) 2021/2043 ón gComhairle an 18 Samhain 2021 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais, an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach de pháirt, agus Rialtas na Graonlainne agus Rialtas na Danmhairge, den pháirt eile, agus an Phrótacail cur chun feidhme a ghabhann leis

 11. #1995335

  An Comhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Ioslamach na Máratáine (“an Mháratáin’”, arna fhormheas le Rialachán (CE) Uimh. 1801/2006 ón gComhairle, tá sé á chur i bhfeidhm ar bhonn sealadach ón 8 Lúnasa 2008.

  The Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania (‘Mauritania’), approved by Council Regulation (EC) No 1801/2006, has been applied on a provisional basis since 8 August 2008.

  Cinneadh (AE) 2021/2123 ón gComhairle an 11 Samhain 2021 maidir le síniú, thar cheann an Aontais Eorpaigh, agus le cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Ioslamach na Máratáine agus an Phrótacail Cur Chun Feidhme a ghabhann leis an gComhaontú sin

 12. #2042315

  Meastar go dtabharfaidh an tAontas, ar thaobh amháin, agus Rialtas na Graonlainne agus Rialtas na Danmhairge, ar an taobh eile, comhaontú comhpháirtíochta maidir le hiascaigh inbhuanaithe i gcrích, ó tharla go ndeachaigh an comhaontú roimhe sin in éag an 31 Nollaig 2020.

  The Union, on the one hand, and the Government of Greenland and the Government of Denmark, on the other hand, are expected to conclude a sustainable fisheries partnership agreement, as the previous agreement expired on 31 December 2020.

  Rialachán (AE) 2021/703 ón gComhairle an 26 Aibreán 2021 lena leasaítear Rialacháin (AE) 2021/91 agus (AE) 2021/92 a mhéid a bhaineann le deiseanna áirithe iascaireachta le haghaidh 2021 in uiscí an Aontais agus in uiscí nach uiscí de chuid an Aontais iad

 13. #2160892

  An Comhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Ioslamach na Máratáine (“an Mháratáin”), arna fhormheas le Rialachán (CE) Uimh. 1801/2006 ón gComhairle, tá sé á chur i bhfeidhm ar bhonn sealadach ón 8 Lúnasa 2008.

  The Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania (‘Mauritania’), approved by Council Regulation (EC) No 1801/2006, has been applied on a provional basis since 8 August 2008.

  Rialachán (AE) 2021/2061 ón gComhairle an 11 Samhain 2021 maidir le leithdháileadh na ndeiseanna iascaireachta faoin bPrótacal maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Ioslamach na Máratáine (2021-2026)

 14. #2211449

  Dá bhrí sin, tháinig an Comhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe agus an Prótacal Cur Chun Feidhme i bhfeidhm an 18 Feabhra 2022 de bhun Airteagal 20 den Chomhaontú agus Airteagal 14 den Phrótacal.

  Therefore, the Sustainable Fisheries Partnership Agreement and Implementation Protocol entered into force on 18 February 2022 pursuant to Article 20 of the Agreement and Article 14 of the Protocol.

  Faisnéis faoi theacht i bhfeidhm an Chomhaontuithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhunaithe agus an Phrótacail Cur Chun Feidhme idir an tAontas Eorpach, de pháirt, agus Rialtas na Graonlainne agus Rialtas na Danmhairge, den pháirt eile

 15. #2408812

  I gcomhréir le Cinneadh (AE) 2021/2123 ón gComhairle , síníodh an Comhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Ioslamach na Máratáine (“an Comhaontú Comhpháirtíochta”) agus an Prótacal Cur Chun Feidhme a ghabhann leis (“Prótacal”) an 15 Samhain 2021.

  In accordance with Council Decision (EU) 2021/2123 of, the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania (the ‘Partnership Agreement’) and the Implementing Protocol thereto (the ‘Protocol’) were signed on 15 November 2021.

  Cinneadh (AE) 2022/1448 ón gComhairle an 18 Iúil 2022 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Ioslamach na Máratáine agus an Phrótacail Cur Chun Feidhme a ghabhann leis an gComhaontú sin

 16. #2408824

  Leis seo, déantar an Comhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Ioslamach na Máratáine agus an Prótacal Cur Chun Feidhme a ghabhann leis an gComhaontú sin a fhormheas thar ceann an Aontais.

  The Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania and the Implementing Protocol thereto are hereby approved on behalf of the Union.

  Cinneadh (AE) 2022/1448 ón gComhairle an 18 Iúil 2022 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Ioslamach na Máratáine agus an Phrótacail Cur Chun Feidhme a ghabhann leis an gComhaontú sin

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.