Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

11 toradh in 4 dhoiciméad

 1. #1602226

  deimhniú comhlíonta

  conformity, certificate of

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 2. #1614177

  Rialacháin na dTithe (Iniúchadh le haghaidh Deimhniú Comhlíonta Achair Urláir) 2004

  HOUSING (FLOOR AREA COMPLIANCE CERTIFICATE INSPECTION) REGULATIONS 2004.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 3. #1702902

  Deimhniú comhlíonta.

  Certificate of conformity.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 4. #1702912

  Fiach a chur i bhfeidhm i gcoinne féimhigh nach mbeidh deimhniú comhlíonta faighte aige.

  Enforcement of debt against a bankrupt who has not obtained a certificate of conformity.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 5. #1706570

  Deimhniú comhlíonta.

  CERTIFICATE OF CONFORMITY.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 6. #1180567

  (a) féimheach nach bhfuair an deimhniú comhlíonta a luaitear in alt 56 den Bankruptcy (Ireland) Amendment Act, 1872;

  ( a ) a bankrupt who has not obtained the certificate of conformity mentioned in section 56 of the Bankruptcy (Ireland) Amendment Act, 1872;

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 7. #1180569

  (b) duine a breithníodh ina fhéimheach i dTuaisceart Éireann agus nach bhfuair an deimhniú comhlíonta a luaitear in alt 56 den Bankruptcy (Ireland) Amendment Act, 1872;

  ( b ) a person who has been adjudged bankrupt in Northern Ireland and who has not obtained the certificate of conformity mentioned in section 56 of the Bankruptcy (Ireland) Amendment Act, 1872;

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 8. #1702644

  Gach deimhniú comhlíonta nó gach doiciméad nó imeacht eile a bheidh le síniú ag an mBreitheamh déanfaidh an Scrúdaitheoir é a scrúdú agus a shíniú ar dtús.

  Every certificate of conformity or other document or proceeding to be signed by the Judge shall be first examined and signed by the Examiner.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 9. #1702903

  Nuair is mian le féimheach deimhniú comhlíonta a iarraidh socróidh an Scrúdaitheoir an tráth a mbeidh an t-iarratas le héisteacht.

  When a bankrupt is desirous of applying for a certificate of conformity the time at which the application is to be heard shall be fixed by the Examiner.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 10. #1801331

  Déanfaidh na comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta gach beart is iomchuí taobh istigh d’achar ama réasúnta chun creidiúnú comhlachta um measúnú comhréireachta a shrianadh, a fhionraí nó a aisghairm a eisítear de bhun mhír 1 i gcás nach mbeidh na coinníollacha le haghaidh deimhniú comhlíonta, nó nach mbeidh siad á gcomhlíonadh a thuilleadh nó i gcás ina sáróidh bearta a dhéanfaidh comhlacht um measúnú comhréireachta an Rialachán seo.

  National accreditation bodies shall take all appropriate measures within a reasonable timeframe to restrict, suspend or revoke the accreditation of a conformity assessment body issued pursuant to paragraph 1 where the conditions for the accreditation have not been met or are no longer met, or where the conformity assessment body infringes this Regulation.

  Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 11. #1702913

  I gcás é a bheith beartaithe, tar éis tréimhse trí bliana a bheith caite ó cheistiú deiridh a bheith curtha de nó ó chríochnú na féimheachta nach mbeidh deimhniú comhlíonta faighte ag an bhféimheach inti, iarratas a dhéanamh chun na Cúirte ar cheadú uaithi go ndéanfadh creidiúnaí íoc an iarmhéid a bheidh gan íoc d'fhiach a bheidh cruthaithe faoin bhféimheacht a chur i bhfeidhm, déanfaidh an creidiúnaí sin ráiteas a chomhdú san Oifig, arna fhíorú le mionnscríbhinn, ina dtaispeánfar an díbhinn a bheidh íoctha faoin bhféimheacht, an t-iarmhéid a bheidh gan íoc agus an mhaoin a mbeidh sé ag iarraidh íocaíocht a chur i bhfeidhm ina coinne agus air sin socrófar tráth chun an t-iarratas a éisteacht agus déanfar fógra ina thaobh sin, de réir na foirme forordaithe, a sheirbheáil go pearsanta ar an bhféimheach agus ar na sannaithe mura n-ordóidh an Chúirt modh seirbheála éigin eile.

  Where after the expiration of a period of three years from the passing of a final examination or the close of the bankruptcy in which the bankrupt has not obtained a certificate of conformity, an application is intended to be made to the Court for its sanction to the enforcement by a creditor of the payment of the balance remaining unpaid of a debt proved under the bankruptcy, such creditor shall file a statement in the Office verified by affidavit showing the dividend paid under the bankruptcy, the balance remaining unpaid and the property against which he seeks to enforce payment and thereupon a time shall be fixed for the hearing of the application and notice thereof according to the prescribed form shall be served personally on the bankrupt and the assignees unless some other mode of service shall be directed by the Court.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.