Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

10 dtoradh in 2 dhoiciméad

 1. #1704996

  Agus go mbeidh de chead ag ceachtar páirtí na teistíochtaí sin a léamh agus a thabhairt i bhfianaise i dtriail na caingne seo, lasmuigh de gach eisceacht chóir.

  And that the costs of and incidental to this application and such examination be costs in the action.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 2. #253138

  Féadfaidh páirtí ar bith a fhógairt ar aon pháirtí eile aon doiciméad a admháil, lasmuigh de gach eisceacht chóir; agus i gcás ina ndiúltófar nó ina mainneofar é a admháil, tar éis an fhógra sin, is é an páirtí a mhainneoidh nó a dhiúltóidh amhlaidh a íocfaidh costais chruthaithe aon doiciméid den sórt sin, cibé toradh a bheidh ar an gcúis nó ar an ábhar, mura ndeimhneoidh an Breitheamh ag an triail nó ag an éisteacht go raibh sé réasúnach diúltú an doiciméad a admháil; agus ní lamhálfar aon chostais maidir le cruthú doiciméid ar bith mura dtabharfar an fógra sin, ach amháin i gcás ina ndeimhneoidh an Breitheamh gur shábháil chaiteachais é gan an fógra a thabhairt.

  Any party may call upon any other party to admit any document, saving all just exceptions; and in case of refusal or neglect to admit, after such notice, the costs of proving any such document shall be paid by the party so neglecting or refusing, whatever the result of the cause or matter may be, unless at the trial or hearing the Judge shall certify that the refusal to admit was reasonable; and no costs of proving any document shall be allowed unless such notice be given, except where the omission to give the notice is certified by the Judge to have been a saving of expense.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 3. #1700633

  Féadfaidh ceachtar páirtí iarraidh ar an bpáirtí eile aon doiciméad a admháil, lasmuigh de gach eisceacht chóir; agus má dhiúltaítear nó má fhaillítear é a admháil, tar éis an fhógra sin, is é an páirtí a bheidh ag failliú nó ag diúltú amhlaidh a íocfaidh costais chruthaithe aon doiciméad den sórt sin, cibé toradh a bheidh ar an gcúis nó ar an ábhar, mura ndeimhneoidh an Chúirt sa triail nó ag an éisteacht é a bheith réasúnach diúltú na doiciméid sin a admháil; agus ní lamhálfar aon chostais chun aon doiciméad a chruthú mura mbeidh an fógra sin tugtha, ach amháin más é tuairim an Mháistir Fómhais gur sábháil chostais é gan an fógra a thabhairt.

  Either party may call upon the other party to admit any document, saving all just exceptions; and in case of refusal or neglect to admit, after such notice, the costs of proving any such documents shall be paid by the party so neglecting or refusing, whatever the result of the cause or matter may be, unless at the trial or hearing the Court shall certify that the refusal to admit was reasonable; and no costs of proving any document shall be allowed unless such notice be given, except where the omission to give the notice is, in the opinion of the Taxing Master, a saving of expense.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 4. #1700784

  Ní gá ordú chun fianaise a bheidh tógtha i gcúis nó in ábhar eile a léamh, ach féadfar an fhianaise sin, lasmuigh de gach eisceacht chóir, a léamh ar iarratais ex parte le cead na Cúirte, a bheidh le fáil tráth déanta aon iarratais den sórt sin, agus in aon chás eile, ar an bpáirtí ar mian leis an fhianaise sin a úsáid do thabhairt fógra dhá lá roimh ré do na páirtithe eile á rá é a bheith ar intinn aige an fhianaise sin a léamh.

  An order to read evidence taken in another cause or matter shall not be necessary, but such evidence may, saving all just exceptions, be read on ex parte applications by leave of the Court, to be obtained at the time of making any such application, and in any other case, upon the party desiring to use such evidence giving two days previous notice to the other parties of his intention to read such evidence.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 5. #1700810

  Ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt leis an Ordú seo nó mar a n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, ní thabharfar aon teistíocht i bhfianaise le linn éisteacht nó thriail na cúise nó an ábhair gan toiliú ón bpáirtí a bhféadfar an teistíocht sin a thairiscint ina choinne, mura deimhin leis an gCúirt an teisteoir a bheith marbh, nó thar dhlínse na Cúirte, nó gan a bheith in ann, de dheasca breoiteachta nó éiglíochta eile, freastal ar an éisteacht nó ar an triail — in aon cheann de na cásanna sin beidh na teistíochtaí arna ndeimhniú faoi láimh an duine a mbeidh an ceistiú á chur aige inghlactha i bhfianaise, lasmuigh de gach eisceacht chóir, gan cruthúnas ar an síniú leis an deimhniú sin.

  Except where by this Order otherwise provided or directed by the Court no deposition shall be given in evidence at the hearing or trial of the cause or matter without the consent of the party against whom the same may be offered, unless the Court is satisfied that the deponent is dead, or beyond the jurisdiction of the Court, or unable from sickness or other infirmity to attend the hearing or trial, in any of which cases the depositions certified under the hand of the person taking the examination shall be admissible in evidence saving all just exceptions without proof of the signature to such certificate.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 6. #1702764

  Ní gá ordú chun fianaise a bheidh tógtha in imeacht eile san Ard-Chúirt a léamh, ach, lasmuigh de gach eisceacht chóir, féadfar an fhianaise sin a úsáid ar iarratais ex parte le cead an Bhreithimh, a bheidh le fáil tráth déanta aon iarratais den sórt sin, agus in aon chás eile ar an bpáirtí ar mian leis an fhianaise sin a úsáid do thabhairt fógra dhá lá roimh ré do na páirtithe eile faoina bheith ar intinn aige an fhianaise sin a léamh.

  An order to read evidence taken in another proceeding in the High Court shall not be necessary, but such evidence, saving all just exceptions, may be used on ex parte applications by leave of the Judge to be obtained at the time of making any such application, and in any other case upon the party desiring to use such evidence giving two days previous notice to the other parties of his intention to read such evidence.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 7. #1704895

  Bíodh seo ina fhógra go n-éilíonn an gearánaí [nó an cosantóir] sa chaingean seo ar an gcosantóir [nó ar an ngearánaí] na fíorais leithleacha a shonraítear anseo thíos faoi seach a admháil, chun críocha na caingne seo amháin; agus ceanglaítear leis seo ar an gcosantóir, [nó ar an ngearánaí,] laistigh de shé lá ó sheirbheáil an fhógra seo, na fíorais leithleacha sin a admháil, seachas gach eisceacht chóir maidir le hinghlacthacht na bhfíoras sin mar fhianaise sa chaingean seo.

  Take notice that the plaintiff [or defendant] in this action requires the defendant [or plaintiff] to admit, for the purposes of this action only, the several facts respectively hereunder specified; and the defendant [or plaintiff] is hereby required, within six days from the service of this notice, to admit the said several facts, saving all just exceptions to the admissibility of such facts as evidence in this action.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 8. #1704898

  Déanann an cosantóir [nó an gearánaí] sa chaingean seo, chun críocha na caingne seo amháin, na fíorais leithleacha a shonraítear anseo thíos faoi seach a admháil leis seo, faoi réir na n-agús nó na dteorainneacha, más ann, a shonraítear anseo thíos, seachas gach eisceacht chóir maidir le hinghlacthacht na bhfíoras sin, nó aon fhíorais acu, mar fhianaise sa chaingean seo.

  The defendant [or plaintiff] in this action, for the purposes of this action only, hereby admits the several facts, respectively hereunder specified, subject to the qualifications or limitations, if any, hereunder specified, saving all just exceptions to the admissibility of such facts, or any of them as evidence in this action.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 9. #1704974

  gus ordaítear na teistíochtaí a ghlacfar dá bhun sin, nuair a gheofar iad, a chomhdú sa Phríomh-Oifig agus iad a thabhairt i bhfianaise i dtriail na caingne seo, lasmuigh de gach eisceacht chóir.

  And it is ordered that the depositions taken pursuant thereto when received be filed at the Central Office and be given in evidence on the trial of this action saving all just exceptions.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 10. #1704890

  Bíodh seo ina fhógra go bhfuil beartaithe ag an ngearánaí [nó ag an gcosantóir] sa chaingean seo na doiciméid leithleacha a shonraítear anseo thíos a thabhairt ar aird i bhfianaise, agus go bhféadfaidh an cosantóir [nó an gearánaí], a aturnae nó a ghníomhaire iad a iniúchadh i an , idir agus a chlog, agus ceanglaítear leis seo ar an gcosantóir [nó ar an ngearánaí], laistigh d'ocht n-uaire an chloig is daichead ón am deiridh atá luaite, a admháil go ndearnadh cibé cinn de na doiciméid sin a shonraítear mar dhoiciméid bhunaidh a scríobh, a shíniú nó a fhorghníomhú mar a airbheartaítear iontu faoi seach; gur cóipeanna dílse na doiciméid díobh a sonraítear gur cóipeanna iad; agus go ndearnadh na doiciméid sin a bhfuil sé luaite gur seirbheáladh, gur seoladh nó gur seachadadh iad a sheirbheáil, a sheoladh nó a sheachadadh amhlaidh faoi seach; seachas gach eisceacht chóir maidir le hinghlacthacht na ndoiciméad sin uile mar fhianaise sa chaingean seo.

  Take notice that the plaintiff [or defendant] in this action proposes to adduce in evidence the several documents hereunder specified, and that the same may be inspected by the defendant [or plaintiff] his solicitor or agent at on , between the hours of and the defendant [or plaintiff] is hereby required, within forty-eight hours from the last-mentioned hour, to admit that such of the said documents as are specified to be originals were respectively written, signed, or executed as they purport respectively to have been; that such as are specified as copies are true copies; and such documents as are stated to have been served, sent or delivered, were so served, sent, or delivered respectively; saving all just exceptions to the admissibility of all such documents as evidence in this action.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.