Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

9 dtoradh in 2 dhoiciméad

 1. #1265222

  (e) measfar an féichiúnaí breithiúnais a bheith neamhábalta íoc as a oibleagaidí dá chreidiúnaithe, agus—

  ( e ) the judgement debtor shall be deemed to be unable to meet his obligations to creditors, and—

  Uimhir 24 de 1971: ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1971

 2. #1265224

  (i) más cuideachta an féichiúnaí breithiúnais, measfar, chun críche an dlí a bhaineann le cuideachtaí, an féichiúnaí breithiúnais a bheith neamhábalta ar a fhiacha a íoc,

  (i) if the judgement debtor is a company, the judgement debtor shall be deemed, for the purpose of the law relating to companies, to be unable to pay its debts.

  Uimhir 24 de 1971: ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1971

 3. #1265232

  (2) I gcás aon ghníomh féimheachta a mheasfar de bhua fho-alt (1) den alt seo a bheith déanta ag féichiúnaí breithiúnais, féadfaidh aon chreidiúnaí a mbeidh a dhóthain féich aige lena chur faoi deara an féichiúnaí breithiúnais a bhreithniú ina fhéimheach é a ghlacadh de dheis, laistigh den tréimhse sé mhí ó dháta an ghnímh sin, lena chur faoi deara an féichiúnaí breithiúnais a bhreithniú ina fhéimheach.

  (2) An act of bankruptcy which is deemed by virtue of subsection (1) of this section to have been committed by a judgement debtor may be availed of within the period of six months from the date of such act by any creditor with a sufficient debt for the purpose of having the judgement debtor adjudicated bankrupt.

  Uimhir 24 de 1971: ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1971

 4. #1705118

  Ordú chun féichiúnaí breithiúnais a chimiú.

  ORDER OF COMMITTAL OF JUDGMENT DEBTOR.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 5. #1705123

  Ordú chun féichiúnaí breithiúnais a chimiú ar thráthchuid a bheith gan íoc aige.

  ORDER OF COMMITTAL OF JUDGMENT DEBTOR ON NON-PAYMENT OF INSTALMENT.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 6. #1265226

  (ii) más aonaí an féichiúnaí breithiúnais, measfar, chun críche an dlí a bhaineann le féimheacht, gníomh féimheachta a bheith déanta ag an aonaí,

  (ii) if the judgement debtor is an individual, he shall be deemed, for the purpose of the law relating to bankruptcy, to have committed an act of bankruptcy,

  Uimhir 24 de 1971: ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1971

 7. #1265228

  (iii) más comhpháirtíocht an féichiúnaí breithiúnais, measfar, chun críche an dlí a bhaineann le féimheacht, gníomh féimheachta a bheith déanta ag gach comhpháirtí,

  (iii) if the judgement debtor is a partnership, each of the partners shall be deemed, for the purpose of the law relating to bankruptcy, to have committed an act of bankruptcy,

  Uimhir 24 de 1971: ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1971

 8. #1265216

  (b) faoi réir mhír (c) den fho-alt seo, mura ndéanfaidh an féichiúnaí breithiúnais, laistigh den tréimhse lá agus fiche dar tosach dáta an bhreithiúnais, an ordaithe nó na foraithne, an t-airgead go léir a íoc a bheidh dlite (nó, i gcás costas, mar is rogha leis an bhféichiúnaí breithiúnais, urrús a thabhairt ina leith in ionad é a íoc), nó sásamh a thabhairt i ngach uile éileamh, faoin mbreithiúnas, faoin ordú nó faoin bhforaithne, beidh feidhm ag forálacha mhír (e) den fho-alt seo ar éag don tréimhse sin,

  ( b ) subject to paragraph (c) of this subsection, if within the period of twenty-one days beginning on the date of the judgement, order or decree, the judgement debtor does not pay all moneys due (or, in the case of costs, at the option of the judgement debtor, give security therefor in lieu of payment), or satisfy all claims, under the judgement, order or decree, the provisions of paragraph (e) of this subsection shall apply upon the expiration of such period,

  Uimhir 24 de 1971: ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1971

 9. #1701005

  Ar iarratas ex parte ó aon duine a mbeidh breithiúnas nó ordú chun airgead a ghnóthú nó a íoc leis faighte aige, cibé acu sula ndéanfar aon cheistiú ó bhéal ar an bhféichiúnaí a bheidh faoi dhliteanas faoin mbreithiúnas nó faoin ordú sin (dá ngairtear an féichiúnaí breithiúnais anseo feasta) nó dá éis sin, agus ar mhionnscríbhinn ón duine féin nó óna aturnae á rá breithiúnas a bheith gnóthaithe, nó an t-ordú a bheith déanta, agus é a bheith gan sásamh fós, agus an méid a bheidh sé gan sásamh, agus fiacha a bheith ag aon duine eile ar an bhféichiúnaí sin, agus é a bheith laistigh den dlínse, féadfaidh an Chúirt a ordú go ndéanfar na fiacha go léir a bheidh dlite nó ag fabhrú ón tríú duine sin (dá ngairtear an gairnisí anseo feasta) don fhéichiúnaí sin a astú chun freagairt don bhreithiúnas nó don ordú;

  The Court may, upon the ex parte application of any person who has obtained a judgment or order for the recovery or payment of money, either before or after any oral examination of the debtor liable under such judgment or order (hereinafter called the judgment debtor), and upon affidavit by himself or his solicitor stating that judgment has been recovered, or the order made, and that it is still unsatisfied, and to what amount, and that any other person is indebted to such debtor, and is within the jurisdiction, order that all debts owing or accruing from such third person (hereinafter called the garnishee) to such debtor shall be attached to answer the judgment or order;

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.