Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

49 toradh in 19 doiciméad

 1. #2585430

  Laíon adhmaid meicniúil; laíon adhmaid leathcheimiceach; laíon d'ábhar ceallalósach snáithíneach seachas adhmad

  Mechanical wood pulp; semi-chemical wood pulp; pulps of fibrous cellulosic material other than wood

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2552 ón gCoimisiún an 12 Nollaig 2022 lena leagtar síos sonraíochtaí teicniúla na gceanglas sonraí i ndáil le mionábhar an staidrimh maidir le táirgeadh tionsclaíoch lena mbunaítear miondealú aicmiúcháin ar tháirgí tionsclaíocha, de bhun Rialachán (AE) 2019/2152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1197 ón gCoimisiún, a mhéid a bhaineann le cumhdach an aicmithe táirgí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 2. #2649526

  Laíon adhmaid meicniúil; laíon adhmaid leathcheimiceach laíon d’ábhar ceallalósach snáithíneach seachas adhmad

  Mechanical wood pulp; semi-chemical wood pulp; pulps of fibrous cellulosic material other than wood

  Cinneadh ó Údarás Faireacháin CSTE Uimh. 010/22/COL an 26 Eanáir 2022 lena bhforlíontar na Treoirlínte maidir le bearta áirithe Státchabhrach i gcomhthéacs an chórais i ndáil le trádáil lamháltas i gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa tar éis 2021 [2022/1353]

 3. #144219

  Laíon Adhmaid

  Wood Pulp

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 4. #149157

  Laíon adhmaid

  Woodpulp

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 5. #164973

  Laíon adhmaid

  Wool pulp

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 6. #624937

  CUID X - LAÍON ADHMAIDLAÍON ÁBHAIR EILE DE CHEALLALÓIS SNÁITÍNEACH;

  SECTION X – PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL;

  RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

 7. #624940

  CAIBIDIL 47- LAÍON ADHMAIDLAÍON ÁBHAIR EILE DE CHEALLALÓIS SNÁITÍNEACH;

  CHAPTER 47 – PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL;

  RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

 8. #624949

  Laíon adhmaid a fhaightear trí phróiseas laíonála meicniúil agus próiseas laoínála ceimiceach a úsáid le chéile

  Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping processes

  RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

 9. #625128

  Nithe atá múnlaithe nó brúite as laíon adhmaid

  Moulded or pressed articles of paper pulp

  RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

 10. #717946

  Laíon adhmaid nó ábhair shnáithínigh cheallalósaigh eile páipéar slánaithe nó cairtchlár slánaithe (dramhaíl agus fuíoll)

  Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 11. #1614756

  allmhairí laíon adhmaid

  import of wood pulp

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 12. #1642996

  tá áit do mhuileann laíon adhmaid in Éirinn

  there is a potential for a pulpwood mill in Ireland

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 13. #1955534

  LAÍON ADHMAID NÓ ÁBHAIR SHNÁITHÍNEACHA CHEALLALÓSACHA EILE;

  PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL;

  Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt , agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 14. #1955536

  Laíon adhmaid nó ábhair shnáithíneacha cheallalósacha eile;

  Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material;

  Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt , agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 15. #2347699

  Laíon adhmaid a fhaightear trí phróiseas laíonála meicniúil agus próiseas laoínála ceimiceach a úsáid le chéile

  Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping processes

  Rialachán (AE) 2022/576 ón gComhairle an 8 Aibreán 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine

 16. #2348005

  laíon adhmaid ceimicigh bhuaircíneach leaththuartha nó tuartha, sóid nó sulfáit (seachas gráid thuaslagtha)

  semi-bleached or bleached coniferous chemical wood pulp, soda or sulphate (excl. dissolving grades)

  Rialachán (AE) 2022/576 ón gComhairle an 8 Aibreán 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine

 17. #2348010

  Laíon adhmaid a fhaightear trí phróiseas laíonála meicniúil agus próiseas laoínála ceimiceach a úsáid le chéile

  wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping processes

  Rialachán (AE) 2022/576 ón gComhairle an 8 Aibreán 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine

 18. #2348059

  nithe atá múnlaithe nó brúite as laíon adhmaid, n.e.s.

  moulded or pressed articles of paper pulp, n.e.s.

  Rialachán (AE) 2022/576 ón gComhairle an 8 Aibreán 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine

 19. #2455041

  Laíon adhmaid a fhaightear trí phróiseas laíonála meicniúil agus próiseas laoínála ceimiceach a úsáid le chéile

  Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping processes

  Rialachán (AE) 2022/879 ón gComhairle an 3 Meitheamh 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine

 20. #2482249

  laíon adhmaid ceimicigh bhuaircíneach leaththuartha nó tuartha, sóid nó sulfáit (seachas gráid thuaslagtha)

  semi-bleached or bleached coniferous chemical wood pulp, soda or sulphate (excl. dissolving grades)

  Rialachán (AE) 2022/1269 ón gComhairle an 21 Iúil 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine

 21. #2482254

  Laíon adhmaid a fhaightear trí phróiseas laíonála meicniúil agus próiseas laoínála ceimiceach a úsáid le chéile

  wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping processes

  Rialachán (AE) 2022/1269 ón gComhairle an 21 Iúil 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine

 22. #2482303

  nithe atá múnlaithe nó brúite as laíon adhmaid, n.e.s.

  moulded or pressed articles of paper pulp, n.e.s.

  Rialachán (AE) 2022/1269 ón gComhairle an 21 Iúil 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine

 23. #2538644

  47 LAÍON ADHMAID NÓ ÁBHAIR SHNÁITHÍNEACHA CHEALLALÓSACHA EILE;

  47 PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL;

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1998 ón gCoimisiún an 20 Meán Fómhair 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim

 24. #2544275

  LAÍON ADHMAID NÓ ÁBHAIR SHNÁITHÍNEACHA CHEALLALÓSACHA EILE;

  PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL;

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1998 ón gCoimisiún an 20 Meán Fómhair 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim

 25. #2544277

  Chun críocha cheannteideal 4702, ciallaíonn an abairt ‘laíon ceimiceach adhmaid, gráid tuaslagtha’ laíon ceimiceach adhmaid ag a bhfuil codán dothuaslagtha 92 % nó níos mó de réir meáchain maidir le laíon adhmaid sóide nó sulfáite, nó 88 % nó níos mó de réir meáchain maidir le laíon adhmaid sulfáite tar éis uair a chloig i dtuaslagán sóide loiscní ina bhfuil cion 18 % hiodrocsaíde sóidiam (NaOH) ag 20 °C, agus maidir le laíon adhmaid sóide, cion luatha nach mó ná 0,15 % de réir meáchain.

  For the purposes of heading 4702, the expression ‘chemical wood pulp, dissolving grades’ means chemical wood pulp having by weight an insoluble fraction of 92 % or more for soda or sulphate wood pulp or of 88 % or more for sulphite wood pulp after one hour in a caustic soda solution containing 18 % sodium hydroxide (NaOH) at 20 °C, and for sulphite wood pulp an ash content that does not exceed 0,15 % by weight.

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1998 ón gCoimisiún an 20 Meán Fómhair 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim

 26. #2544285

  Laíon adhmaid a fhaightear trí phróiseas laíonála meicniúil agus próiseas laíonála ceimiceach a úsáid le chéile

  Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping processes

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1998 ón gCoimisiún an 20 Meán Fómhair 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim

 27. #2544512

  Nithe atá múnlaithe nó brúite as laíon adhmaid

  Moulded or pressed articles of paper pulp

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1998 ón gCoimisiún an 20 Meán Fómhair 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim

 28. #2585427

  Laíon adhmaid ceimiceach, gráid dhíscaoilte

  Chemical wood pulp, dissolving grades

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2552 ón gCoimisiún an 12 Nollaig 2022 lena leagtar síos sonraíochtaí teicniúla na gceanglas sonraí i ndáil le mionábhar an staidrimh maidir le táirgeadh tionsclaíoch lena mbunaítear miondealú aicmiúcháin ar tháirgí tionsclaíocha, de bhun Rialachán (AE) 2019/2152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1197 ón gCoimisiún, a mhéid a bhaineann le cumhdach an aicmithe táirgí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 29. #2585428

  Laíon adhmaid ceimiceach, sóid nó sulfáit, seachas gráid dhíscaoilte

  Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2552 ón gCoimisiún an 12 Nollaig 2022 lena leagtar síos sonraíochtaí teicniúla na gceanglas sonraí i ndáil le mionábhar an staidrimh maidir le táirgeadh tionsclaíoch lena mbunaítear miondealú aicmiúcháin ar tháirgí tionsclaíocha, de bhun Rialachán (AE) 2019/2152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1197 ón gCoimisiún, a mhéid a bhaineann le cumhdach an aicmithe táirgí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 30. #2585429

  Laíon adhmaid ceimiceach, suilfít, seachas gráid dhíscaoilte

  Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2552 ón gCoimisiún an 12 Nollaig 2022 lena leagtar síos sonraíochtaí teicniúla na gceanglas sonraí i ndáil le mionábhar an staidrimh maidir le táirgeadh tionsclaíoch lena mbunaítear miondealú aicmiúcháin ar tháirgí tionsclaíocha, de bhun Rialachán (AE) 2019/2152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1197 ón gCoimisiún, a mhéid a bhaineann le cumhdach an aicmithe táirgí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 31. #2585566

  Nithe atá múnlaithe nó brúite as laíon adhmaid

  Moulded or pressed articles of paper pulp

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2552 ón gCoimisiún an 12 Nollaig 2022 lena leagtar síos sonraíochtaí teicniúla na gceanglas sonraí i ndáil le mionábhar an staidrimh maidir le táirgeadh tionsclaíoch lena mbunaítear miondealú aicmiúcháin ar tháirgí tionsclaíocha, de bhun Rialachán (AE) 2019/2152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1197 ón gCoimisiún, a mhéid a bhaineann le cumhdach an aicmithe táirgí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 32. #2649518

  Laíon adhmaid ceimiceach

  Chemical wood pulp

  Cinneadh ó Údarás Faireacháin CSTE Uimh. 010/22/COL an 26 Eanáir 2022 lena bhforlíontar na Treoirlínte maidir le bearta áirithe Státchabhrach i gcomhthéacs an chórais i ndáil le trádáil lamháltas i gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa tar éis 2021 [2022/1353]

 33. #2649520

  Laíon adhmaid ceimiceach, gráid dhíscaoilte

  Chemical wood pulp, dissolving grades

  Cinneadh ó Údarás Faireacháin CSTE Uimh. 010/22/COL an 26 Eanáir 2022 lena bhforlíontar na Treoirlínte maidir le bearta áirithe Státchabhrach i gcomhthéacs an chórais i ndáil le trádáil lamháltas i gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa tar éis 2021 [2022/1353]

 34. #2649522

  Laíon adhmaid ceimiceach, sóid nó sulfáit, seachas gráid dhíscaoilte

  Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades

  Cinneadh ó Údarás Faireacháin CSTE Uimh. 010/22/COL an 26 Eanáir 2022 lena bhforlíontar na Treoirlínte maidir le bearta áirithe Státchabhrach i gcomhthéacs an chórais i ndáil le trádáil lamháltas i gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa tar éis 2021 [2022/1353]

 35. #2649523

  Laíon adhmaid ceimiceach, suilfít, seachas gráid dhíscaoilte

  Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades

  Cinneadh ó Údarás Faireacháin CSTE Uimh. 010/22/COL an 26 Eanáir 2022 lena bhforlíontar na Treoirlínte maidir le bearta áirithe Státchabhrach i gcomhthéacs an chórais i ndáil le trádáil lamháltas i gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa tar éis 2021 [2022/1353]

 36. #2649524

  Laíon adhmaid leathcheimiceach

  Semi-chemical wood pulp

  Cinneadh ó Údarás Faireacháin CSTE Uimh. 010/22/COL an 26 Eanáir 2022 lena bhforlíontar na Treoirlínte maidir le bearta áirithe Státchabhrach i gcomhthéacs an chórais i ndáil le trádáil lamháltas i gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa tar éis 2021 [2022/1353]

 37. #2780230

  Laíon adhmaid nó ábhair shnáithíneacha cheallalósacha eile;

  Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material;

  Cinneadh Uimh. 1/2021 ón gComhairle Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an tSeirbia an 6 Nollaig 2021 lena leasaítear an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Seirbia, den pháirt eile, trí Phrótacal 3 a ghabhann leis a bhaineann le sainmhíniú an choincheapa ‘táirgí tionscnaimh’ agus modhanna comhair riaracháin a ionadú [2023/1320]

 38. #625121

  Eiteáin, spóil, próistí agus tacaí comhchosúla, as laíon adhmaid, as páipéar nó as cairtchlár (bídís pollta nó cruaite nó ná bídís)

  Bobbins, spools, cops and similar supports, of paper pulp, paper or paperboard (whether or not perforated or hardened

  RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

 39. #625124

  nithe eile as laíon adhmaid, as páipéar, as cairtchlár, as flocas ceallalóise nó as uigí de shnáithíní ceallalóise

  other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

  RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

 40. #1643222

  d'fhéadfaí úsáid a bhaint as tanúcháin freisin, mar bhithbhreosla in earnáil na giniúna fuinnimh agus tá áit do mhuileann laíon adhmaid in Éirinn

  thinnings have also a potential use as biofuel in the energy generation sector, and there is a potential for a pulpwood mill in Ireland

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 41. #1987880

  Laíon adhmaidlaíon ábhair eile de cheallalós snáithíneach; páipéar slánaithe nó cairtchlár slánaithe (dramhaíl agus fuíoll)

  Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard

  Cinneadh (AE) 2021/1764 ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2021 maidir le Comhlachas na dTíortha agus na gCríoch Thar Lear leis an Aontas Eorpach lena n-áirítear caidreamh idir an tAontas Eorpach, de pháirt, agus an Ghraonlainn agus Ríocht na Danmhairge, den pháirt eile (an Cinneadh maidir le Comhlachú Thar Lear, lena n-áirítear an Ghraonlainn)

 42. #2210039

  Laíon adhmaid nó ábhair shnáithíneacha cheallalósacha eile; páipéar athshlánaithe nó cairtchlár athshlánaithe (atá déanta as dramhaíl agus fuíoll)

  Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard

  Cinneadh Uimh. 1/2021 Ón bhFochoiste Custaim Idir An tAontas Eorpach Agus an Mholdóiv an 16 Samhain 2021 lena leasaítear an Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile, trí ionadú a dhéanamh ar Phrótacal II de a bhaineann le sainmhíniú an choincheapa “táirgí tionscnaimh” agus modhanna comhair riaracháin [2022/165]

 43. #2251879

  Laíon adhmaid nó ábhair shnáithíneacha cheallalósacha eile; páipéar athshlánaithe nó cairtchlár athshlánaithe (atá déanta as dramhaíl agus fuíoll)

  Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard

  Cinneadh (AE) 2022/598 ón gComhairle an 5 Aibreán 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Chomhchoiste arna bhunú leis an gComhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, a mhéid a bhaineann le leasú a dhéanamh ar Phrótacal 4 a ghabhann leis an gComhaontú sin, is é sin an prótacal maidir le rialacha tionscnaimh, agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2020/2058 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 44. #2348056

  eiteáin, spóil, próistí agus tacaí comhchosúla, as laíon adhmaid, as páipéar nó as cairtchlár, bídís pollta nó cruaite nó ná bídís, le haghaidh snáth teicstíle a chasadh

  bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard, whether or not perforated or hardened, for winding textile yarn

  Rialachán (AE) 2022/576 ón gComhairle an 8 Aibreán 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine

 45. #2371454

  Laíon adhmaid nó ábhair shnáithíneacha cheallalósacha eile; páipéar athshlánaithe nó cairtchlár athshlánaithe (atá déanta as dramhaíl agus fuíoll)

  Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard

  Aistriúchán Cinneadh Uimh. 1/2022 ón gComhairle Cobhsaíochta agus Comhlachais idir An tAontas Eorpach agus Montainéagró an lena leasaítear an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht Mhontainéagró, den pháirt eile, trí Phrótacal 3 a ghabhann leis a bhaineann le sainmhíniú an choincheapa “táirgí tionscnaimh” agus modhanna comhair riaracháin a ionadú [2022/904]

 46. #2379423

  Laíon adhmaid nó ábhair shnáithíneacha cheallalósacha eile; páipéar athshlánaithe nó cairtchlár athshlánaithe (atá déanta as dramhaíl agus fuíoll)

  Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard

  Cinneadh Uimh. 163/2022 ó Chomhchoiste LEE an 29 Aibreán 2022 lena leasaítear Prótacal 4 a ghabhann le Comhaontú LEE maidir leis na rialacha tionscnaimh [2022/1607]

 47. #2381035

  Laíon adhmaid nó ábhair shnáithíneacha cheallalósacha eile; páipéar athshlánaithe nó cairtchlár athshlánaithe (atá déanta as dramhaíl agus fuíoll)

  Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard

  Aistriúchán Cinneadh Uimh. 1/2022 ón gComhairle Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Chosaiv (Tá an t-ainmniú seo gan dochar do sheasaimh ar stádas, agus tá sé ag teacht le Rún 1244/1999 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe agus le Tuairim na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta (CBI) maidir le dearbhú neamhspleáchais na Cosaive.) an lena leasaítear an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus an Chosaiv (Tá an t-ainmniú seo gan dochar do sheasaimh ar stádas, agus tá sé ag teacht le Rún 1244/1999 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe agus le Tuairim na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta (CBI) maidir le dearbhú neamhspleáchais na Cosaive.), den pháirt eile, trí Phrótacal III a ghabhann leis agus a bhaineann leis an gcoincheap “táirgí tionscnaimh” a ionadú [2022/1685]

 48. #2482300

  eiteáin, spóil, próistí agus tacaí comhchosúla, as laíon adhmaid, as páipéar nó as cairtchlár, bídís pollta nó cruaite nó ná bídís, le haghaidh snáth teicstíle a chasadh

  bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard, whether or not perforated or hardened, for winding textile yarn

  Rialachán (AE) 2022/1269 ón gComhairle an 21 Iúil 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine

 49. #2544505

  Eiteáin, spóil, próistí agus tacaí comhchosúla, as laíon adhmaid, as páipéar nó as páipéarchlár (bídís pollta nó cruaite nó ná bídís)

  Bobbins, spools, cops and similar supports, of paper pulp, paper or paperboard (whether or not perforated or hardened)

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1998 ón gCoimisiún an 20 Meán Fómhair 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.