Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

4 thoradh in 4 dhoiciméad

 1. #603712

  I gcomhréir le GGB, ina n-iarrtar ar an Aontas agus ar na Ballstáit tacaíocht agus spreagadh a thabhairt do FBManna tairbhe a bhaint as fás margaí taobh amuigh den Aontas, tugann an tAontas cúnamh airgeadais do roinnt tionscnamh amhail Ionad AE-na Seapáine um Chomhar Tionsclaíoch agus deasc cabhrach FBManna sa tSín maidir le Cearta Maoine Intleachtúla.

  In line with the SBA, which called on the Union and the Member States to support and encourage SMEs to benefit from the growth of markets outside the Union, the Union provides financial assistance to several initiatives such as the EU Japan Centre for Industrial Cooperation and the China Intellectual Property Rights SME helpdesk.

  Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 - 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 2. #2214957

  Cinneadh 92/278/CEE ón gComhairle an 18 Bealtaine 1992 lena ndeimhnítear comhdhlúthú Ionad AE-na Seapáine um Chomhar Tionsclaíoch (IO L 144, 26.5.1992, lch. 19).

  Council Decision 92/278/EEC of 18 May 1992 confirming the consolidation of the EC-Japan Centre for Industrial Cooperation (OJ L 144, 26.5.1992, p. 19).

  Glacadh cinntitheach (AE, Euratom) 2022/182 bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2022

 3. #2666971

  Cinneadh 92/278/CEE ón gComhairle an 18 Bealtaine 1992 lena ndeimhnítear comhdhlúthú Ionad AE-na Seapáine um Chomhar Tionsclaíoch (IO L 144, 26.5.1992, lch. 19).

  Council Decision 92/278/EEC of 18 May 1992 confirming the consolidation of the EC-Japan Centre for Industrial Cooperation (OJ L 144, 26.5.1992, p. 19).

  Glacadh cinntitheach (AE, Euratom) 2023/278 bhuiséad bliantúil an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2023

 4. #3155443

  Cinneadh 92/278/CEE ón gComhairle an 18 Bealtaine 1992 lena ndeimhnítear comhdhlúthú Ionad AE-na Seapáine um Chomhar Tionsclaíoch (IO L 144, 26.5.1992, lch. 19).

  Council Decision 92/278/EEC of 18 May 1992 confirming the consolidation of the EC-Japan Centre for Industrial Cooperation (OJ L 144, 26.5.1992, p. 19).

  Glacadh cinntitheach (AE, Euratom) 2024/207 Bhuiséad bliantúil an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2024