Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

8 dtoradh in 4 dhoiciméad

 1. #147585

  AIMIRÉALACHT

  Admiralty

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 2. #181561

  AIMIRÉALACHT

  Admiralty

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 3. #564139

  Aimiréalacht

  Admiralty

  Supreme Court and High Court (Fees) Order 2012

 4. #564227

  Aimiréalacht

  Admiralty

  Supreme Court and High Court (Fees) Order 2012

 5. #1700583

  In aimiréalacht — chun comhaontuithe i scríbhinn a ghlacadh faoi Ordú 64, riail 52.

  In admiralty — to receive agreements in writing under Order 64, rule 52.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 6. #1701507

  AIMIRÉALACHT.

  ADMIRALTY

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 7. #1701607

  Féadfar na moilleanna a cheanglaítear leis an Ordú seo maidir le bannaí a thógáil in aimiréalacht a ligean thar ceal le toiliú na bpáirtithe nó a n-aturnaetha i scríbhinn.

  The delays required by this Order with respect to the taking of bail in admiralty may be dispensed with by consent in writing of the parties or their solicitors.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 8. #1701538

  I gcaingne aimiréalachta in rem féadfar bannaí a thógáil sa Phríomh-Oifig nó os comhair coimisinéara a bheidh ceaptha chun bannaí a thógáil in aimiréalacht, nó os comhair coimisinéara a bheidh ceaptha chun daoine a chur faoi mhionn, agus i ngach cás déanfaidh na hurraí fírinniú.

  In admiralty actions in rem bail may be taken in the Central Office or before a commissioner appointed to take bail in admiralty or a commissioner appointed to administer oaths and in every case the sureties shall justify.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna