Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

2 thoradh i ndoiciméad amháin

 1. #1626672

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Prótacail lena leasaítear an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cróite, den pháirt eile, maidir le cuóta taraife i gcomhair siúcra agus táirgí siúcra de bhunadh na Cróite nó an Chomhphobail mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 377.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF A PROTOCOL AMENDING THE STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF CROATIA, OF THE OTHER PART, ON TARIFF QUOTAS FOR SUGAR AND SUGAR PRODUCTS ORIGINATING IN CROATIA OR IN THE COMMUNITY TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 377.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 2. #1627134

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle ag leasú Rialachán Uimh. 2248/2001 (CE) an 19 Samhain, 2001 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cróite, den pháirt eile, a fheidhmiú, agus chun an Comhaontú Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Cróite a fheidhmiú mar aon le nóta faisnéise mínitheach arna thiomsú ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION AMENDING COUNCIL REGULATION (EC) NO. 2248/2001 OF 19 NOVEMBER, 2001 ON CERTAIN PROCEDURES FOR APPLYING THE STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF CROATIA, OF THE OTHER PART, AND FOR APPLYING THE INTERIM AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CROATIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE COMPILED BY THE DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)