Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

35 toradh

 1. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries|fisheries policy · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency
  EFCA Tagairt https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/efca_ga
  ga
  Comhthéacs Tugann EFCA tacaíocht do na húdaráis náisiúnta a bhfuil cúraimí garda cósta orthu, i gcomhar leis an nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí. Tagairt https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/efca_ga
  an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach Tagairt Rialachán (AE) 2019/473 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach
  ga
  Comhthéacs Leis an Rialachán seo, déantar foráil do Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (“an Ghníomhaireacht”), arb é is cuspóir leis comhordú oibríochtúil na ngníomhaíochtaí rialaithe agus cigireachta iascaigh de chuid na mBallstát a eagrú agus chun cúnamh a thabhairt dóibh cloí le rialacha an chomhbheartais iascaigh chun a chur i bhfeidhm éifeachtach aonfhoirmeach a áirithiú. Tagairt Rialachán (AE) 2019/473 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach
  EUFA | Europäische Fischereiaufsichtsagentur | EFCA | Fischereiaufsichtsbehörde
  de
  Sainmhíniú technische und Verwaltungseinheit zur Koordinierung der Kontroll- und Inspektionstätigkeiten der Mitgliedstaaten und der Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Fischerei sowie zur Unterstützung der gemeinschaftsweiten Durchführung der gemeinsamen Fischereipolitik Tagairt Europ. Kommission http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l66019.htm
  Community Fisheries Control Agency | CFCA | European Fisheries Control Agency | EFCA
  en
  Sainmhíniú European Union body established with the objective to organise operational coordination of fisheries control and inspection activities by the Member States and to assist them to cooperate so as to comply with the rules of the Common EU Fisheries Policy in order to ensure its effective and uniform application Tagairt Regulation (EU) 2019/473 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the European Fisheries Control Agency
  Agence européenne de contrôle des pêches | AECP | ACCP | Agence communautaire de contrôle des pêches
  fr
  Sainmhíniú agence européenne dont l'objectif est d'organiser la coordination opérationnelle des activités de contrôle et d'inspection des pêches menées par les États membres et de les aider à coopérer de manière que soient respectées les règles de la politique commune de la pêche, afin de garantir leur application effective et uniforme Tagairt Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l'Agence européenne de contrôle des pêches
  Nóta Cette agence est établie à Vigo, Espagne.
 2. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH|research and intellectual property|space policy · SCIENCE|natural and applied sciences|space science · TRANSPORT|organisation of transport|organisation of transport|intelligent transport system|satellite navigation
  Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach, an Ghníomhaireacht Spáis Eorpach agus an Eagraíocht Eorpach um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta maidir le Rannchuidiú Eorpach i bhforbairt córas loingseoireachta satailíte (GNSS) Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach, an Ghníomhaireacht Eorpach Spáis agus an Eagraíocht Eorpach um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta maidir le Rannchuidiú Eorpach i bhforbairt córas loingseoireachta satailíte (GNSS) Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Übereinkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft, der Europäischen Weltraumorganisation und der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt über einen europäischen Beitrag zur Errichtung eines globalen Satellitennavigationssystems (GNSS)
  de
  Agreement between the European Community, the European Space Agency and the European Organisation for the Safety of Air Navigation on a European Contribution to the development of a global navigation satellite system (GNSS)
  en
  Accord entre la Communauté européenne, l'Agence spatiale européenne et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne relatif à une contribution européenne à la mise en place d'un Système global de navigation par satellite (GNSS)
  fr
 3. ENERGY|electrical and nuclear industries|nuclear energy · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Comhaontú idir Ríocht na Beilge, Ríocht na Danmhairge, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, Éire, Poblacht na hIodáile, Ard-Diúcacht Lucsamburg, Ríocht na hÍsiltíre, an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta do huinneamh Adamhach chun Airteagal III (1) agus (4) den Chonradh in aghaidh iomadú núicléach a chur i bhfeidhm Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Comhaontú Fíorúcháin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen zwischen dem Königreich Belgien, dem Königreich Dänemark, der Bundesrepublik Deutschland, Irland, der Italienischen Republik, dem Grossherzogtum Luxemburg, dem Königreich der Niederlande, der Europäischen Atomgemeinschaft und der Internationalen Atomenergie-Organisation in Ausführung von Artikel III Absätze 1 und 4 des Vertrages über die Nichtverbreitung von Kernwaffen | Verifikationsabkommen | Verifikationsübereinkommen
  de
  Nóta Brüssel, 5.04.1973; XREF: Verifikationsabkommen IATE:154201
  EURATOM/IAEA Verification Agreement | Verification Agreement | Agreement between the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the European Atomic Energy Community and the International Atomic Energy Agency in Implementation of Article III (1) and (4) of the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons | VA
  en
  Nóta Concluded on 5.4.1973 in Brussels.
  Accord de vérification | Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l'article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
  fr
  Nóta MISC: Signature: 1973.04.05 Brussel/Bruxelles
 4. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency · LAW|criminal law · LAW|justice
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil Tagairt Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
  ga
  Comhthéacs Rialáiltear leis an gcaibidil seo Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust) a bhunú, mar chomharba dlíthiúil Eurojust, arna bhunú le Cinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle. Sainítear ann freisin cúraimí agus inniúlacht na Gníomhaireachta. Tá an inniúlacht sin sainithe go huathrialach sa dréacht‑Rialachán trí bhíthin Iarscríbhinne. Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust)
  Eurojust Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust)
  ga
  Comhthéacs Beidh Eurojust, mar a bhunaítear leis an Rialachán seo, ina chomharba dlíthiúil ar Eurojust mar a bhunaítear le Cinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle. Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust)
  Eurojust | Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen
  de
  Sainmhíniú Agentur der Europäischen Union mit dem Auftrag, die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden zu unterstützen und zu verstärken, die für die Ermittlung und Verfolgung von schwerer Kriminalität zuständig sind Tagairt Verordnung (EU) 2018/1727 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 betreffend die Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) und zur Ersetzung und Aufhebung des Beschlusses 2002/187/JI des Rates (26.6.2019)
  Eurojust | European Union Agency for Criminal Justice Cooperation | European Agency for Criminal Justice Cooperation
  en
  Sainmhíniú EU Agency that supports and strengthens coordination and cooperation between national investigating and prosecuting authorities in relation to serious crime Tagairt based on: Article 2 Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), and replacing and repealing Council Decision 2002/187/JHA, CELEX:32018R1727/EN [21/11/2018]
  Nóta 'Eurojust as established by this Regulation shall be the general legal successor in respect of all contracts concluded by, liabilities incumbent upon, and properties acquired by Eurojust as established by Decision 2002/187/JHA.' Article 80 Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), and replacing and repealing Council Decision 2002/187/JHA, CELEX:32018R1727/EN [21/11/2018]
  Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale | Eurojust
  fr
  Sainmhíniú agence de l'UE qui appuie et renforce la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave Tagairt CdT-FR, d'après: Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil, article 2
  Nóta "Eurojust as established by this Regulation shall be the general legal successor in respect of all contracts concluded by, liabilities incumbent upon, and properties acquired by Eurojust as established by Decision 2002/187/JHA."Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil, article 80
 5. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency · SOCIAL QUESTIONS|migration
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais Tagairt Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
  ga
  Comhthéacs 'Bunaítear leis seo Gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (an Ghníomhaireacht).' Tagairt Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
  eu-LISA Tagairt Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
  ga
  Comhthéacs 'Bunaíodh an Ghníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF (teicneolaíocht faisnéise) sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais, dá ngairtear eu-LISA go coitianta, le Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (9) chun bainistiú oibríochtúil SIS, VIS agus Eurodac agus gnéithe áirithe dá mbonneagair chumarsáide a áirithiú agus, go hionchasach, chun bainistiú oibríochtúil córas mórscála TF eile sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais (na córais) a áirithiú chomh maith, faoi réir ghlacadh gníomhartha dlí ar leithligh de chuid an Aontais. Leasaíodh Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 le Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 chun na hathruithe a cuireadh i bhfeidhm ar Eurodac a léiriú.' Tagairt Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
  Gníomhaireacht IT Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú an ghníomhaireacht atá freagrach as bainistiú oibríochtúil an dara glúin den Chóras Faisnéise Schengen (SIS II) ( IATE:915561 ), den Chóras Faisnéise Víosaí (VIS) ( IATE:915879 ), agus de EURODAC ( IATE:870701 ), as ullmhú, forbairt nó bainistiú oibríochtúil den Chóras Dul Isteach/Imeachta (EES), de DubliNet, den Chóras Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus de chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais. Tagairt Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 CELEX:32018R1726/GA
  Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts | eu-LISA | IT-Agentur
  de
  Sainmhíniú Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement des Schengener Informationssystems der zweiten Generation (SI II) IATE:915561, des Visa-Informationssystems IATE:915879 und von Eurodac IATE:870701, die Konzeption, die Entwicklung und das Betriebsmanagement des Einreise-/Ausreisesystems (EES), von DubliNet und des Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS); IT-Großsysteme im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts Tagairt Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 über die Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA), zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 und des Beschlusses 2007/533/JI des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011, CELEX:32018R1726/DE
  Nóta Nach dem schrittweisen Aufbau von Fachwissen in der Agentur soll diese zu einem späteren Zeitpunkt ein Kompetenzzentrum für die Entwicklung und das operative Management anderer künftiger Systeme in diesem Politikbereich werden.
  European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice | IT Agency | eu-LISA | EU Agency for Large-Scale IT Systems | European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice
  en
  Sainmhíniú agency responsible for the operational management of the second-generation Schengen Information System (SIS II) IATE:915561 , the Visa Information System (VIS) ( IATE:915879 ), and EURODAC ( IATE:870701 ), the preparation, development or operational management of the Entry/Exit System (EES), DubliNet, the European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice Tagairt Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011, CELEX:32018R1726
  Nóta At a later stage, after gradually building up its expertise, the Agency will develop into a centre of excellence for the development and operational management of other future systems in this policy area.
  Agence IT | Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice | eu-LISA
  fr
  Sainmhíniú agence chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen (SIS II) ( IATE:915561 ), du système d’information sur les visas (VIS) ( IATE:915879 ) et d’Eurodac ( IATE:870701 ), de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle du système d’entrée/de sortie (EES), de DubliNet, et du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice Tagairt Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 1077/2011, CELEX:32018R1726
 6. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency · PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH|research and intellectual property|space policy · TRANSPORT|air and space transport|space transport
  EUSPA Tagairt Teachtaireacht de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i dtaca le glacadh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Clár Spáis an Aontais agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 912/2010, (AE) Uimh. 1285/2013 agus (AE) Uimh. 377/2014 agus Cinneadh 541/2014/AE
  ga
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis Tagairt Rialachán (AE) 2021/696 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Aibreán 2021 lena mbunaítear Clár Spáis an Aontais agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 912/2010, (AE) Uimh. 1285/2013 agus (AE) Uimh. 377/2014 agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE
  ga
  Sainmhíniú an ghníomhaireacht AE atá freagrach as:- saothrú Galileo agus EGNOS;- oibriú ionad faireacháin slándála Galileo;- na cúraimí atá nasctha leis an gcreidiúnú slándála maidir leis na gníomhaíochtaí spáis go léir (le haghaidh Galileo amháin faoi láthair)- na gníomhaíochtaí atá nasctha le cumarsáid, cur chun cinn agus margaíocht gníomhaíochtaí sonraí agus faisnéise maidir leis na seirbhísí a thairgeann comhpháirteanna uile Chlár Spáis an AE (“glacadh an mhargaidh agus an úsáideora”) nach ndéantar faoi láthair ach do Galileo agus EGNOS;- cearta maoine intleachtúla a bhainistiú. Tagairt Comhordú Téarmeolaíochta-COM, bunaithe ar:Rialachán (AE) 2021/696 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Aibreán 2021 lena mbunaítear Clár Spáis an Aontais agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 912/2010, (AE) Uimh. 1285/2013 agus (AE) Uimh. 377/2014 agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE
  Nóta Bunaíodh í sa bhliain 2021, agus glacann sé ionad agus tagann sí i ndiaidh na Gníomhaireachta Eorpaí GNSS a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 912/2010.
  Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm | EUSPA
  de
  Sainmhíniú EU-Agentur ist zuständig für:- den Betrieb von Galileo und EGNOS; - den Betrieb der Galileo-Sicherheitszentrale;- die Aufgaben im Zusammenhang mit der Sicherheitsakkreditierung für alle Weltraumtätigkeiten (derzeit nur für Galileo); - die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Kommunikation, Förderung und Vermarktung von Daten und Informationen in Bezug auf die von allen Komponenten des EU-Weltraumprogramms angebotenen Dienste ("Markt- und Nutzerakzeptanz"), die derzeit nur für Galileo und EGNOS durchgeführt werden; - die Verwaltung der Rechte des geistigen Eigentums. Tagairt Cdt-DE in Anlehnung an: Verordnung (EU) 2021/696 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 zur Einrichtung des Weltraumprogramms der Union und der Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 912/2010, (EU) Nr. 1285/2013 und (EU) Nr. 377/2014 sowie des Beschlusses Nr. 541/2014/EUPE/21/2021/INIT (25.5.2021)
  Nóta Die 2021 eingerichtete Agentur ersetzt die durch die Verordnung (EU) Nr. 912/2010 eingerichtete Agentur für das Europäische GNSS und ist deren Nachfolger.
  EU Agency for the Space Programme (EUSPA) | European Union Agency for the Space Programme | European Space Programme Agency | EUSPA
  en
  Sainmhíniú EU agency responsible for:- the exploitation of Galileo and EGNOS;- the operation of the Galileo security monitoring centres;- the tasks linked to the security accreditation for all the space actions (currently only for Galileo);- the activities linked to the communication, promotion and marketing of data and information activities with regard to the services offered by all the components of the EU Space Programme (“market and user uptake”) currently performed only for Galileo and EGNOS;- the management of the intellectual property rights. Tagairt COM-Terminology Coordination, based on:Regulation (EU) 2021/696 of 28 April 2021 establishing the Union Space Programme and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013 and (EU) No 377/2014 and Decision No 541/2014/EU, PE/21/2021/INIT
  Nóta Established in 2021, it replaces and succeeds the European GNSS Agency established by Regulation (EU) No 912/2010.
  Agence de l’Union européenne pour le programme spatial | EUSPA | Agence pour le programme spatial
  fr
  Sainmhíniú Agence de l’Union européenne responsable des tâches suivantes:- l’exploitation de Galileo et d’EGNOS;- le fonctionnement du Centre de surveillance de la sécurité Galileo;- les tâches liées à l’homologation de sécurité pour toutes les actions spatiales (actuellement uniquement pour Galileo);- les activités liées à la communication, à la promotion et à la commercialisation de données et d’informations en ce qui concerne les services offerts par toutes les composantes du programme spatial de l’UE ("marché et adoption par les utilisateurs"), actuellement uniquement pour Galileo et EGNOS;- la gestion des droits de propriété intellectuelle. Tagairt COM-FR, d'après: Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE
  Nóta Établie en 2021, elle succède et se substitue à l'Agence du GNSS européen établie par le règlement (UE) n° 912/2010.
 7. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure
  gníomhaireacht de chuid an Aontais Tagairt Rialachán (AE) 2015/2219 CELEX:32015R2219/GA
  ga
  Comhthéacs "Is gníomhaireacht de chuid an Aontais a bheidh in CEPOL. Beidh pearsantacht dhlítheanach aige." Tagairt Rialachán (AE) 2015/2219 CELEX:32015R2219/GA
  gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh CELEX:52016PC0863/GA
  ga
  Úsáid sa teanga Is minice a úsáidtear an nath "de chuid an Aontais" ná "de chuid an Aontais Eorpaigh". I gcás teideal oifigiuil gníomhaireachta is é is iondúla go scríobhtar "gníomhaireacht an Aontais um ...."; mar shampla: "Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh"
  Comhthéacs "Bíonn gach Gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh ag obair faoi dhianchóras faireacháin lena mbaineann inniúlacht iniúchóireachta inmheánaí, Seirbhís um Iniúchóireacht Inmheánach an Choimisiúin, Bord Riaracháin ACER, an Chúirt Iniúchóirí agus an tÚdarás Buiséadach." Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh CELEX:52016PC0863/GA
  gníomhaireacht AE Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um oiliúint i bhforfheidhmiú an dlí (CEPOL), CELEX:52014PC0465/GA
  ga
  Comhthéacs "An Coláiste Eorpach Póilíneachta (CEPOL), a bunaíodh in 2000 le Cinneadh ón gComhairle, rinneadh gníomhaireacht AE de in 2005 (Cinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle)." Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um oiliúint i bhforfheidhmiú an dlí (CEPOL), CELEX:52014PC0465/GA
  EU-Agentur
  de
  Sainmhíniú Einrichtung der Europäischen Union mit meist eigener Rechtsfähigkeit, die die Mitgliedstaaten und deren Bürger unterstützen soll Tagairt Wikipedia DE https://de.wikipedia.org/wiki/Agenturen_der_Europ%C3%A4ischen_Union [18.10.2017]
  Nóta Die Standorte dieser Agenturen sind über die EU verteilt und erfüllen so den Wunsch nach einer größeren Standortdiversifizierung. Im Gegensatz zu den Organen der Europäischen Union werden sie nicht durch die Gründungsverträge (Primärrecht), sondern durch Rechtsakte der Organe (Sekundärrecht) gegründet.
  EU agency
  en
  Sainmhíniú legal entity set up to perform specific tasks under EU law, with a distinct status to that of an EU institution Tagairt European Union > about the EU https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_en [18.10.2017]
  agence de l'Union européenne | agence de l'UE
  fr
  Sainmhíniú entité juridique créée afin d'exécuter des tâches spécifiques dans le cadre de la législation de l’UE Tagairt Conseil-FR, d'après le site de l'Union européenne > À propos de l'UE > Agences et autres organes de l'UE, https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_fr [23.10.2017]
 8. ENERGY · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh Tagairt RIALACHÁN (AE) 2019/942 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (athmhúnlú), CELEX:32019R0942
  ga
  Comhthéacs Leis an Rialachán seo, bunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER). Tagairt RIALACHÁN (AE) 2019/942 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (athmhúnlú), CELEX:32019R0942
  ACER Tagairt RIALACHÁN (AE) 2019/942 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (athmhúnlú), CELEX:32019R0942
  ga
  Comhthéacs Arna iarraidh sin do ACER, soláthróidh na húdaráis rialála, ENTSO don Leictreachas, ENTSO don Ghás, na lárionaid chomhordúcháin réigiúnacha, eintiteas AE do OCDanna, na hoibreoirí córas tarchurtha agus na hoibreoirí ainmnithe sa mhargadh leictreachais an fhaisnéis is gá chun cúraimí ACER a chur i gcrích faoin Rialachán seo, ach amháin sa chás gur iarr ACER an fhaisnéis sin cheana féin agus go bhfuair sí í. Tagairt RIALACHÁN (AE) 2019/942 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (athmhúnlú), CELEX:32019R0942
  ACER | Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden
  de
  Sainmhíniú EU-Agentur, die die Regulierungsbehörden (festgelegt in der Richtlinie (EU) 2019/944 und der Richtlinie 2009/73/EG) durch Überwachungs- und Koordinierungsaufgaben unterstützt und zur kohärenten, effizienten und wirksamen Anwendung des Unionsrechts beiträgt, um die Klima- und Energieziele der Union zu erreichen Tagairt Verordnung (EU) 2019/942 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 zur Gründung einer Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (Text von Bedeutung für den EWR.), CELEX:32019R0942/DE (19.8.2019)
  Nóta Es wird eine Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden gegründet (ACER)
  ACER | European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators
  en
  Sainmhíniú EU Agency that assists the regulatory authorities (set out in Directive (EU) 2019/944 and Directive 2009/73/EC) through monitoring and coordination tasks and contributes to the consistent, efficient and effective application of Union law in order to achieve the Union's climate and energy goals Tagairt REGULATION (EU) 2019/942 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast) (Text with EEA relevance) CELEX:32019R0942 (8.7.2019)
  Agence de coopération des régulateurs de l'énergie | ACER | Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie
  fr
  Sainmhíniú agence de l'UE qui aide les autorités de régulation [visées dans la directive (UE) 2019/944 et la directive 2009/73/CE] en exécutant des tâches de surveillance et de coordination, et contribue à une application cohérente, efficace et effective du droit de l'Union afin d'atteindre les objectifs de l'Union pour le climat et l'énergie Tagairt Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)CELEX:32019R0942
 9. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency · LAW|criminal law
  Europol Tagairt Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin
  ga
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí Tagairt Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin
  ga
  Comhthéacs 'Leis seo bunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) d'fhonn tacú leis an gcomhar frithpháirteach i measc na n-údarás um fhorfheidhmiú an dlí san Aontas.' Tagairt Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin
  Sainmhíniú eintiteas de chuid an Aontais arna chistiú ó bhuiséad ginearálta an Aontais chun tacú agus treisiú le gníomhaíocht údaráis inniúla na mBallstát agus lena gcomhar frithpháirteach d'fhonn an choireacht eagraithe, an sceimhlitheoireacht agus saghsanna eile coireachta tromchúisí a dhéanann difear do dhá Bhallstát nó níos mó a chosc agus a chomhrac. Tagairt Rialachán (AE) 2016/794 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol), CELEX:32016R0794/GA
  Europol | Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung
  de
  Sainmhíniú Stelle der Europäischen Union, die die Aufgabe hat, die Tätigkeit der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sowie deren Zusammenarbeit bei der Prävention und Bekämpfung von organisierter Kriminalität, Terrorismus und anderen Formen schwerer Kriminalität zu unterstützen und zu verstärken, wenn zwei oder mehr Mitgliedstaaten betroffen sind Tagairt Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol), CELEX:32016R0794/DE
  Nóta Europol ist die Agentur der Europäischen Union für die Strafverfolgung, ihr Hauptziel ist ein sichereres Europa für alle Bürgerinnen und Bürger der EU (CdT-DE in Anlehnung an EN)
  Europol | European Union Agency for Law Enforcement Cooperation
  en
  Sainmhíniú an entity of the European Union established to support and strengthen action by competent authorities of the Member States and their mutual cooperation in preventing and combating organised crime, terrorism and other forms of serious crime affecting two or more Member States Tagairt Regulation (EU) 2016/794 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) CELEX:32016R0794/EN
  Nóta Europol is the European Union’s law enforcement agency whose main goal is to help achieve a safer Europe for the benefit of all EU citizens.https://www.europol.europa.eu
  Europol | Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs
  fr
  Sainmhíniú entité de l'Union européenne établie dans le but de soutenir et de renforcer l'action des autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle dans la prévention de la criminalité organisée, du terrorisme et d'autres formes graves de criminalité affectant deux États membres ou plus et dans la lutte contre ces phénomènes Tagairt Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI
 10. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar agus Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europol Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit und die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung | Europol
  de
  Europol | European Union Agency for Law Enforcement Cooperation and Training
  en
  Sainmhíniú proposed agency that would be the result of merging Europol and CEPOL into a single agency and that would be established to improve mutual cooperation among law enforcement authorities in the European Union, to strengthen and support their actions as well as to deliver a coherent European training policy Tagairt Council-EN, based on the proposal for a Regulation on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation and Training (Europol) and repealing Decisions 2009/371/JHA and 2005/681/JHA, CELEX:52013PC0173/EN
  Nóta Merging Europol and CEPOL into a single agency, situated at the current headquarters of Europol in The Hague would create important synergies and efficiency gains. Combining the operational police cooperation know-how of Europol with the training and education expertise of CEPOL would strengthen the links and create synergies between the two fields.
  Europol | Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs
  fr
 11. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency · LAW|criminal law
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí Tagairt Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
  ga
  Comhthéacs Bunaítear leis seo Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL). Rachaidh CEPOL, mar a bhunaítear leis an Rialachán seo é, in ionad CEPOL mar a bunaíodh le Cinneadh 2005/681/CGB é. Tagairt Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
  CEPOL Tagairt Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
  ga
  Comhthéacs Bunaítear leis seo Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL). Rachaidh CEPOL, mar a bhunaítear leis an Rialachán seo é, in ionad CEPOL mar a bunaíodh le Cinneadh 2005/681/CGB é. Tagairt Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
  Sainmhíniú eintiteas de chuid an Aontais Eorpaigh a bhfuil sé mar aidhm aige oiliúint a chur ar phóilíní sinsearacha na mBallstát agus comhar a éascú idir fórsaí póilíneachta náisiúnta trí ghníomhaíochtaí oiliúna a mbeadh gné phóilíneachta Eorpaí ag baint leo a eagrú agus a chomhordú. Tagairt Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
  Nóta Tháinig an Rialachán seo i bhfeidhm ar 1 Iúil 2016. mar sin féin, bhí Ailt 37, 38 agus 39 i bhfeidhm ó 24 Nollaig 2015.
  EPA | Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung | CEPOL
  de
  Sainmhíniú Einrichtung der Europäischen Union mit dem Ziel, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für ranghohe Polizeibedienstete der Mitgliedstaaten durchzuführen und die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Polizeidiensten durch die Organisation und Koordination von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen über Aspekte der europaweiten Polizeiarbeit zu erleichtern Tagairt Verordnung (EU) 2015/2219 über die Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA), CELEX:32015R2219/DE
  Nóta Diese Verordnung trat am 1. Juli 2016 in Kraft. Die Artikel 37, 38 und 39 gelten jedoch bereits seit 24. Dezember 2015.
  CEPOL | European Union Agency for Law Enforcement Training
  en
  Sainmhíniú an entity of the European Union with the aim of training senior police officers of the Member States and facilitating cooperation between national police forces by organizing and coordinating training activities with a European policing dimension Tagairt Regulation (EU) 2015/2219 on the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL), CELEX:32015R2219/EN
  Nóta This Regulation entered into force on 1 July 2016. However, Articles 37, 38 and 39 applied from 24 December 2015.
  Agence de l'UE pour la formation des services répressifs | CEPOL | Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs
  fr
  Sainmhíniú agence de l'UE se substituant et succèdant au CEPOL (Collège européen de police) [ IATE:915022 ], tel qu'institué par la décision 2005/681/JAI, et chargée d'appuyer, de développer, de mettre en œuvre et de coordonner les activités de formation destinées aux agents des services répressifs, en mettant tout particulièrement l'accent sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un contexte répressif Tagairt Conseil-FR, d'après le règlement (UE) 2015/2219 sur l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et remplaçant et abrogeant la décision 2005/681/JAI du Conseil, JO L 319 du 4.12.2015, CELEX:32015R2219/FR
  Nóta Attention, le règlement (UE) 2015/2219 qui prévoit la création de cette agence ne s'applique qu'à partir du 1er juillet 2016 (seuls les articles 37, 38 et 39 s'appliquent à partir du 24.12.2015). Avant cette date, il y a donc lieu d'utiliser l'ancien nom de l'agence, cf. IATE:915022 .Voir également "Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)" [ IATE:3568221 ].
 12. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body · TRANSPORT|air and space transport|air transport
  Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh Tagairt Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
  ga
  Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa
  ga
  Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit | EASA
  de
  Sainmhíniú Agentur mit spezifischen Regulierungs- und Exekutivaufgaben im Bereich der Flugsicherheit in der Zivilluftfahrt und des Umweltschutzes Tagairt "New civil aviation safety rules". European Parliament Briefing. January 2016, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573933/EPRS_BRI(2016)573933_EN.pdf [17.5.2016]
  EASA | European Union Aviation Safety Agency
  en
  Sainmhíniú agency with specific regulatory and executive tasks in the field of civil aviation safety and environmental protection Tagairt "New civil aviation safety rules". European Parliament Briefing. January 2016, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573933/EPRS_BRI(2016)573933_EN.pdf [17.5.2016]
  AESA | Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne
  fr
  Sainmhíniú agence chargée de tâches réglementaires et exécutives spécifiques dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile et de la protection de l'environnement Tagairt CdT-FR, d'après: "New civil aviation safety rules". European Parliament Briefing. janvier 2016, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573933/EPRS_BRI(2016)573933_EN.pdf [27.6.2019]
 13. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency · SOCIAL QUESTIONS|migration
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann Tagairt Rialachán (AE) 2021/2303 (13.1.2022) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2021 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 439/2010
  ga
  Comhthéacs Ba cheart cúraimí EASO a leathnú, agus chun na hathruithe sin a léiriú, ba cheart gníomhaireacht dar teideal Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann (“an Ghníomhaireacht”) a chur ina hionad agus a theacht i gcomharbas air, le leanúnachas iomlán ina gníomhaíochtaí agus ina nósanna imeachta uile. Tagairt Rialachán (AE) 2021/2303 (13.1.2022) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2021 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 439/2010
  Sainmhíniú Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh ar cuireadh de chúram uirthi cur i bhfeidhm éifeachtach agus aonfhoirmeach dhlí an Aontais maidir le tearmann sna Ballstáit, agus gníomhaíochtaí na mBallstát a éascú agus tacú leo maidir leis an gComhchóras Eorpach Tearmainn (CET) a chur chun feidhme. Tagairt CdT TERM-GA Bunaithe ar:Rialachán (AE) 2021/2303 (13.1.2022) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2021 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 439/2010
  Nóta Tiocfaidh an Ghníomhaireacht in ionad na hOifige Tacaíochta Eorpaí do Chúrsaí Tearmainn (EASO), arna bunú le Rialachán (AE) Uimh. 439/2010.
  EUAA | Asylagentur der Europäischen Union | EU-Asylagentur
  de
  Sainmhíniú Agentur der Europäischen Union, deren Aufgabe es ist, die effiziente und einheitliche Anwendung des Unionsrechts im Bereich Asyl in den Mitgliedstaaten zu gewährleisten und die Tätigkeiten der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) zu erleichtern und zu unterstützen Tagairt CdT-DE in Anlehnung an:Verordnung (EU) 2021/2303 (12.1.2022) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 über die Asylagentur der Europäischen Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 439/2010
  Nóta Die Agentur ersetzt das durch die Verordnung (EU) Nr. 439/2010 eingerichtete Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) und tritt an dessen Stelle.
  EU Agency for Asylum | EU Asylum Agency | European Union Agency for Asylum | EUAA
  en
  Sainmhíniú European Union agency tasked with ensuring the efficient and uniform application of Union law on asylum in the Member States, and with facilitating and supporting the activities of the Member States in the implementation of the Common European Asylum System (CEAS) Tagairt CdT TERM-EN based on:Regulation (EU) 2021/2303 (10.1.2022)of the European Parliament and of the Council of 15 December 2021 on the European Union Agency for Asylum and repealing Regulation (EU) No 439/2010
  Nóta The Agency shall replace and succeed the European Asylum Support Office (EASO), established by Regulation (EU) No 439/2010.
  Agence de l'UE pour l'asile | AUEA | Agence de l'Union européenne pour l'asile
  fr
  Sainmhíniú Agence de l’Union européenne chargée d’assurer l’application efficace et uniforme du droit de l’Union en matière d’asile dans les États membres, et de faciliter et de soutenir les activités des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre du régime d’asile européen commun (RAEC) Tagairt CdT-FR, d'après:Règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010, Article 1er, paragraphe 2
  Nóta L’Agence remplace le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), institué par le règlement (UE) no 439/2010, et lui succède.
 14. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency · TRANSPORT|land transport|land transport|rail transport
  Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh Tagairt Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
  ga
  Comhthéacs ‘Leis an Rialachán seo bunaítear Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh’ Tagairt Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
  ERA Tagairt 'Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh (ERA)', an tAontas Eorpach, https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/era_ga [26.10.2016] ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh Tagairt CELEX:32016R0796
  ga
  Comhthéacs RIALACHÁN (AE) 2016/796 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 Tagairt CELEX:32016R0796
  Sainmhíniú gníomhaireacht Eorpach iarnróid, ar mhaithe le bunú limistéar iarnróid Eorpach gan teorainneacha a chur chun cinn agus le cabhrú chun an earnáil iarnróid a athbheochan agus na buntáistí fíor-riachtanacha atá aici ó thaobh na sábháilteachta de a atreisiú. Tagairt Rialachán (AE) 2016/796 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh, CELEX:32016R0796/GA
  Nóta Ba cheart don Ghníomhaireacht rannchuidiú le fíorchultúr Eorpach iarnróid a fhorbairt, lena gcuirfear uirlis fhíor-riachtanach san idirphlé, sa chomhairliúchán agus i malartú na dtuairimí idir na gníomhaithe go léir in earnáil an iarnróid ar fáil, agus aird chuí á tabhairt ar a bhfeidhmeanna faoi seach, mar aon le gnéithe teicniúla earnáil an iarnróid.
  Eisenbahnagentur der Europäischen Union | ERA
  de
  Sainmhíniú eine europäische Agentur, die eingerichtet wurde, um die Schaffung eines europäischen Eisenbahnraums ohne Grenzen zu fördern und zur Revitalisierung des Eisenbahnsektors und zur Stärkung seiner wesentlichen Vorteile im Hinblick auf die Sicherheit beizutragen Tagairt Verordnung (EU) 2016/796 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Eisenbahnagentur der Europäischen Union, CELEX:32016R0796/DE
  Nóta Die Agentur sollte zur Entwicklung einer echten europäischen Eisenbahnkultur beitragen, indem sie ein zentrales Instrument des Dialogs, der Abstimmung und des Austauschs zwischen allen Akteuren des Eisenbahnsektors unter Beachtung ihrer jeweiligen Aufgaben und der technischen Besonderheiten des Eisenbahnsektors bietet
  European Union Agency for Railways | ERA
  en
  Sainmhíniú a European Agency set up to promote the establishment of a European railway area without borders and to help revitalise the railway sector while reinforcing its essential advantages in terms of safety Tagairt Regulation (EU) 2016/796 on the European Union Agency for Railways, CELEX:32016R0796/EN
  Nóta The Agency should contribute to the development of a genuine European railway culture providing an essential tool for dialogue, consultation and the exchange of views between all the actors in the railway sector, having due regard to their respective functions, as well as the technical characteristics of the railway sector.
  Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer | ERA | AFE
  fr
  Sainmhíniú agence de l'UE ayant pour but d'aider à la poursuite du développement et au bon fonctionnement d'un espace ferroviaire unique européen sans frontières Tagairt CdT-FR, d'après le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004, CELEX:32016R0796/FR
  Nóta Il convient que l'Agence contribue au développement d'une véritable culture ferroviaire européenne en fournissant un outil essentiel de dialogue, de concertation et d'échange de vues entre tous les acteurs du secteur ferroviaire, en respectant dûment leurs fonctions respectives, ainsi que les caractéristiques techniques du secteur ferroviaire.
 15. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency · PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH|research and intellectual property
  Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh Tagairt https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/euipo_ga
  ga
  Comhthéacs Is í Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpach (EUIPO) a riarann cearta Trádmhairc agus Dearaidh an Aontais Eorpaigh, cearta atá infheidhme ar fud an Aontais. Tagairt https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/euipo_ga
  EUIPO Tagairt 'Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh (EUIPO)', An tAontas Eorpach, https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/euipo_ga [26.10.2016] ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh a bhfuil freagracht aici dhá fheithicil a bhainistiú le cruthaitheacht agus nuálaíocht a chosaint - an trádmharc Eorpach agus an dearadh cláraithe. Tagairt bunaithe ar About OHIM, https://oami.europa.eu/ohimportal/en/about-ohim
  Nóta ainm nua ar OHIM (an Oifig um Chomhchuibhiú sa Mhargadh Inmheánach) molta. Tá an moladh á phlé faoi láthair.
  Agentur der Europäischen Union für geistiges Eigentum | EUIPO | Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum | Agentur der Europäischen Union für Marken, Muster und Modelle
  de
  Sainmhíniú Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) ist zuständig für die Verwaltung der Unionsmarke und des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters. Darüber hinaus arbeiten wir mit den Ämtern der EU-Mitgliedstaaten für geistiges Eigentum sowie internationalen Partnern zusammen, um harmonisierte Eintragungsverfahren für Marken und Geschmacksmuster in ganz Europa und weltweit bereitzustellen. Tagairt Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum : https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/about-euipo
  European Union Intellectual Property Office | European Union Trade Marks and Designs Agency | EUIPO | European Union Intellectual Property Agency
  en
  Sainmhíniú EU body responsible for managing the EU trade mark and the registered Community design that works with the IP offices of the EU Member States and international partners to offer a similar registration experience for trade marks and designs across Europe and the world Tagairt European Union Intellectual Property Office: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/about-euipo
  Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles | EUIPO | OUEPI | Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne
  fr
  Sainmhíniú Agence de l'Union européenne responsable de la gestion de la marque de l'UE et du dessin ou modèle communautaire enregistré qui collabore également avec les offices de la PI des États membres de l'UE et les partenaires internationaux afin d'offrir un service d'enregistrement similaire en matière de marques et de dessins ou modèles à travers l'Europe et le monde Tagairt Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle: https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/about-euipo (27.6.2019)
 16. EUROPEAN UNION · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure
  gníomhaireacht dhíláraithe de chuid an Aontais Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach, Meabhrán Míniúcháin CELEX:52016PC0591/GA
  ga
  Comhthéacs "is é is aidhm don rialachán seo ról BEREC a neartú agus a struchtúr rialachais a fheabhsú trí BEREC a bhunú mar ghníomhaireacht dhíláraithe de chuid an Aontais." Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach, Meabhrán Míniúcháin CELEX:52016PC0591/GA
  gníomhaireacht dhíláraithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  gníomhaireacht dhíláraithe de chuid an Aontais Eorpaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  dezentrale Stelle | dezentrale Agentur | dezentrale Agentur der EU
  de
  Sainmhíniú Einrichtungen, die Aufgaben in den Bereichen Technik, Wissenschaft und Verwaltung wahrnehmen und die EU-Institutionen so bei der Durchführung politischer Maßnahmen unterstützen Tagairt Infoseite Europäische Union http://europa.eu/about-eu/agencies/index_de.htm (17.11.2017)
  Nóta Dezentrale Agenturen sind von den EU-Institutionen rechtlich getrennte, eigenständige Rechtspersonen, die eingerichtet wurden, um bestimmte Aufgaben im Rahmen des EU-Rechts wahrzunehmen.
  European Union decentralised agency | decentralised Community agency | decentralised agency
  en
  Sainmhíniú body that is distinct from the EU institutions, i.e. a separate legal entity set up to perform specific tasks under EU law, in particular carrying out technical, scientific or managerial tasks that help the EU institutions make and implement policies and supporting cooperation between the EU and national governments by pooling technical and specialist expertise from both the EU institutions and national authorities Tagairt CENTERM, based on: EUROPA > How the EU works > Agencies and other EU bodies, http://europa.eu/about-eu/agencies/index_en.htm [20.7.2015]
  Nóta such as the European Banking Authority (EBA), the European Chemicals Agency (ECHA), etc.
  agence décentralisée de l'UE | agence décentralisée de l'Union européenne | agence européenne décentralisée | organisme décentralisé de l'Union européenne | agence décentralisée
  fr
  Sainmhíniú organisme distinct des institutions de l'UE exécutant des tâches techniques, scientifiques ou d'encadrement qui aide les institutions de l'UE à élaborer et mettre en œuvre leurs politiques et soutient la coopération entre l'UE et les autorités nationales en mettant en commun les compétences techniques et spécialisées des institutions nationales et européennes Tagairt Conseil-FR, d'après le site Union européenne, "Agences et autres organes de l'UE", http://europa.eu/about-eu/agencies/index_fr.htm [27.10.2017]
  Nóta Créées pour une durée indéterminée, les agences décentralisées sont situées dans toute l'Europe.Voir aussi agence de l'UE [IATE:3574590 ]
 17. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency · LAW|rights and freedoms
  an Ghníomhaireacht um Chearta Bunúsacha
  ga
  FRA Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn
  ga
  Comhthéacs Thairis sin, chun a sainchúram a chomhlíonadh, agus a mhéid is gá chun a dualgais a chomhlíonadh, ba cheart don Oifig Tacaíochta comhoibriú le comhlachtaí eile de chuid an Aontais, go háirithe leis an nGníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (Frontex), arna bunú le Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle (2), agus le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA), arna bunú le Rialachán (CE) Uimh. 168/2007 ón gComhairle (3). Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn
  ga
  Comhthéacs Thairis sin, chun a sainchúram a chomhlíonadh, agus a mhéid is gá chun a dualgais a chomhlíonadh, ba cheart don Oifig Tacaíochta comhoibriú le comhlachtaí eile de chuid an Aontais, go háirithe leis an nGníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (Frontex), arna bunú le Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle (2), agus le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA), arna bunú le Rialachán (CE) Uimh. 168/2007 ón gComhairle (3). Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn
  Grundrechteagentur | FRA | Agentur der Europäischen Union für Grundrechte
  de
  Sainmhíniú Gemeinschaftsagentur, die aufbauend auf der bestehenden Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit damit betraut wird, Informationen und Daten über Grundrechtsangelegenheiten bereitzustellen Tagairt VO 168/2007, Erwägung 4 und 7 und Artikel 4
  Nóta Sitz in Wien XREF: IATE:885417 (Beobachtungsstelle Rassismus)
  Fundamental Rights Agency | European Union Agency for Fundamental Rights | FRA | EU Agency for Fundamental Rights | EU Fundamental Rights Agency
  en
  Sainmhíniú The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) is a body of the European Union (EU), established through Council Regulation (EC) No 168/2007 of 15 February 2007. It is based in Vienna and is being built on the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC). FRA carries out its tasks independently. It cooperates with national and international bodies and organisations, in particular with the Council of Europe. It also works closely with civil society organisations. Tagairt Website of the European Union Agency for Fundamental Rights, http://fra.europa.eu/en/about-fra
  Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne | FRA | Agence européenne des droits fondamentaux, Agence des droits fondamentaux de l'UE, Agence pour les droits fondamentaux de l'UE, Agence européenne pour les droits fondamentaux, FRA
  fr
  Sainmhíniú Agence ayant pour objectif de fournir aux institutions, organes, organismes et agences compétents de la Communauté, ainsi qu'à ses États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, une assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux, afin de les aider à respecter pleinement ces derniers, lorsque, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions Tagairt Règlement (CE) nº 168/2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 2, JO L 53 du 22.2.2007, CELEX:32007R0168/FR
  Nóta Elle remplace l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes et a son siège à Vienne (Autriche)
 18. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 1007/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 460/2004 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise maidir lena ré, CELEX:32008R1007/GA
  ga
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 460/2004, CELEX:32013R0526/GA
  ga
  ENISA Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 460/2004, CELEX:32013R0526/GA
  ga
  Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit | ENISA | Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit
  de
  Sainmhíniú Anlauf- und Beratungsstelle in Fragen der Netz- und Informationssicherheit für die Mitgliedstaaten und die EU-Organe Tagairt Europ. Kommission http://europa.eu/agencies/community_agencies/enisa/index_de.htm
  Nóta Sitz: Heraklion (GR)
  European Network and Information Security Agency | European Union Agency for Network and Information Security | ENISA
  en
  Sainmhíniú agency set up to enhance the capability of the European Union, the EU Member States and the business community to prevent, address and respond to network and information security problems Tagairt ENISA's website, http://www.enisa.europa.eu/about-enisa/activities [15.10.2014]
  ENISA | Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information | Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information | AESRI
  fr
  Sainmhíniú Agence de l'UE visant à renforcer la capacité de l'Union à prévenir les problèmes de sécurité des réseaux et de l'information et, le cas échéant, à y faire face en s'appuyant sur les initiatives prises aux niveaux national et de l'UE Tagairt Rapport sur les comptes annuels de l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2012, accompagné des réponses de l'Agence
 19. ECONOMICS|economic conditions · EUROPEAN UNION|European construction|European Union · POLITICS|executive power and public service|administrative law
  an Ghníomhaireacht Eorpach um Chomhar Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  GEC Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  EAZ | Europäische Gesellschaft für Zusammenarbeit | Europäische Agentur für Zusammenarbeit | EGZ
  de
  EAC | European Agency for Cooperation
  en
  AEC | Agence européenne de coopération
  fr
 20. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing|computer system|information security · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil Tagairt Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil)
  ga
  ENISA Tagairt Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil)
  ga
  Sainmhíniú Gníomhaireacht AE agus lárionad saineolais a bunaíodh chun comhairle agus saineolas a sholáthar ar chibearshlándáil san Eoraip trí fheidhmiú mar lárionad faisnéise agus eolais de chuid an Aontais. Tá sé beartaithe go ndéanfaidh sí malartú dea-chleachtas idir na Ballstát agus geallsealbhóirí príobháideacha a chur chun cinn, moltaí beartais a chur chuig an gCoimisiún agus chuig na Ballstáit, go bhfeidhmeoidh sí mar phointe tagartha do thionscnaimh earnálacha bheartais an Aontais maidir le cúrsaí cibearshlándála agus go ndéanfaidh sí comhar oibríochtúil a chothú idir na Ballstáit agus idir na Ballstáit agus institiúidí araon, agus comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais. Tagairt Bunaithe ar Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil)
  Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit | Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit | ENISA
  de
  Sainmhíniú Agentur der Europäischen Union und Kompetenzzentrum für Cybersicherheit in Europa mit der Aufgabe, für Cybersicherheitsrisiken zu sensibilisieren, um ein hohes gemeinsames Maß an Cybersicherheit in der gesamten Union zu erreichen, unter anderem indem sie die Mitgliedstaaten und die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union bei der Verbesserung der Cybersicherheit unterstützt. Die ENISA dient den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie anderen maßgeblichen Interessenträgern der Union als Bezugspunkt für Beratung und Sachkenntnis im Bereich Cybersicherheit. Tagairt Verordnung (EU) 2019/881 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über die ENISA (Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit) und über die Zertifizierung der Cybersicherheit von Informations- und Kommunikationstechnik und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 526/2013 (Rechtsakt zur Cybersicherheit) (Text von Bedeutung für den EWR) (25.6.2019) und ENISA-Website (25.6.2019)
  Nóta Nachfolger der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit (25.6.2019)
  EU Cybersecurity Agency | ENISA | European Union Agency for Cybersecurity
  en
  Sainmhíniú EU agency and centre of expertise for cybersecurity in Europe that was formed to raise awareness about cybersecurity so as to achieve a high common level of cybersecurity across the Union, namely by actively supporting Member States, Union institutions, bodies, offices and agencies in improving cybersecurity, and acting as a reference point for advice and expertise on cybersecurity for Union institutions, bodies, offices and agencies as well as for other relevant Union stakeholders Tagairt Based on Regulation (EU) 2019/881 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) and on information and communications technology cybersecurity certification and repealing Regulation (EU) No 526/2013 (Cybersecurity Act) and ENISA website (17.6.2019)
  Nóta This is the successor or the European Union Agency for Network and Information Security.
  Agence européenne de cybersécurité | ENISA | Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité | Agence de cybersécurité de l'UE
  fr
  Sainmhíniú agence de l'UE ayant pour but de parvenir à un niveau commun élevé de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, notamment en aidant activement les États membres et les institutions, organes et organismes de l'Union à améliorer la cybersécurité, et servant de point de référence pour les conseils et compétences en matière de cybersécurité pour les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que pour les autres parties prenantes concernées de l'Union Tagairt Conseil-FR, d'après le règlement (UE) 2019/881 relatif à l'ENISA (Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications (règlement sur la cybersécurité)
  Nóta L'ENISA succède à l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information.Elle a ses bureaux en Grèce, notamment son siège administratif à Heraklion (Crète) et son centre opérationnel à Athènes.
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.