Gaois

Téarmaí cosúla:

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

6 toradh

 1. international instrument
  Comhdháil na bPáirtithe Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006, CELEX:32014R0517/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Athruithe a dhéantar sna Treoirlínte IPCC arna nglacadh ag Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide nó ag Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras, ba cheart iad a léiriú, mar is iomchuí, sna ceanglais tuairiscithe faoin Rialachán seo.' Tagairt Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE, CELEX:32018R0841/GA
  COP Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  COP | Konferenz der Vertragsparteien
  de
  Sainmhíniú im Rahmen eines internationalen Übereinkommens (z.B. der Vereinten Nationen) eingesetzte Instanz, die u.a. regelmäßig die Durchführung des Übereinkommens überpüft und diesbez. Beschlüsse, Entschließungen o.Ä. annimmt Tagairt Council-DE vgl. auch Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht, Art.6 http://www.droit-bilingue.ch/rs/lex-19850048-6-de-fr.html (18.9.2014)
  Nóta trifft u.a. auf die Übereinkommen zur Bekämpfung der Wüstenbildung, über die biolog. Vielfalt, die Klimakonvention, usw. zu DIV: RSZ 20/11/2002
  COP | CP | Conference of the Parties
  en
  Sainmhíniú one of the designations for the main negotiating body under an international agreement; it is a policy-making body that meets periodically to take stock of implementation of the agreement and adopt decisions, resolutions, or recommendations for the future implementation of the agreement Tagairt Glossary of Terms for Negotiators of Multilateral Environmental Agreements, UNEP 2007, https://www.cbd.int/doc/guidelines/MEAs-negotiator-glossary-terms-en.pdf [21.5.2014]
  CdP | COP | conférence des parties
  fr
  Sainmhíniú organe suprême d'une convention ou d'un accord international, qui se réunit régulièrement pour prendre des décisions, négocier et surveiller la mise en œuvre de la convention ou de l'accord en question Tagairt Conseil-FR, d'après Site de l'UNESCO - Glossaire (1.8.2019)
  Nóta Différentes conventions sont dotées d'une conférence des parties: par exemple, Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques [IATE:886296 ], Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, ....
 2. environmental policy · international instrument · climate
  Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide Tagairt Rialachán (AE) 2017/2392 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach, CELEX:32017R2392/GA ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  COP Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhdháil na bPáirtithe Tagairt Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE, CELEX:32018R0841/GA ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  COP | UNFCCC-COP | Vertragsstaatenkonferenz | Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen
  de
  Sainmhíniú oberstes Entscheidungsgremium des Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen IATE:843910 Tagairt Council-DE, vgl. BM (DE) Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit>Klimarahmenkonvention http://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/klimarahmenkonvention/ (13.6.2013)
  Nóta DIV: RSZ 26/07/2002; UPD: aih, 13.6.2013
  COP 2 | COP | COP 17 | COP 1 | Conference of the Parties | Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | COP 3 | CoP | Conference of the Parties to the UNFCCC
  en
  Sainmhíniú supreme decision-making body of the UN Framework Convention on Climate Change [ IATE:843910 ] Tagairt UNFCCC > Processes and Meetings > Bodies > Supreme Bodes > , Conference of the Parties (COP) (9.10.2019)
  Nóta The COP meets every year, unless the Parties decide otherwise, and generally in Bonn, the seat of the secretariat (unless a Party offers to host the session). There is a tendency for the venue of the COP to rotate among the five recognised UN regions (Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, Central and Eastern Europe and Western Europe and Others). When referring to the event as a whole, i.e. the sessions of the COP, the CMP and of the subsidiary bodies, the term used is United Nations Climate Change Conference [see IATE:2232294 ].
  COP | CdP | Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
  fr
  Sainmhíniú organe suprême de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), composé des représentants des pays qui ont ratifié la convention ou y ont adhéré Tagairt Conseil-FR, d'après la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (10.10.2019)
  Nóta Voir aussi: Conférence des parties
 3. defence · European Union
  plean forbraíochta um chumas Tagairt Conclúidí ón gComhairle Eorpach, 28 Meitheamh 2018 http://www.consilium.europa.eu/media/35944/28-euco-final-conclusions-ga.pdf [20.9.2018]Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs "(...) iarrann sí go gcomhlíonfaí na gealltanais maidir le PESCO, go ndéanfaí tuilleadh forbartha ar na tionscadail bhunaidh agus ar an gcreat institiúideach, ar shlí a bheadh i gcomhréir iomlán leis an Athbhreithniú Comhordaithe Bliantúil ar Chosaint, agus leis an bPlean Forbraíochta um Chumas (arna leasú), a glacadh faoi chuimsiú na Gníomhaireachta Eorpaí um Chosaint." Tagairt Conclúidí ón gComhairle Eorpach, 28 Meitheamh 2018 http://www.consilium.europa.eu/media/35944/28-euco-final-conclusions-ga.pdf [20.9.2018]
  plean forbraíochta um inniúlacht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  CDP | Plan zur Fähigkeitenentwicklung | Fähigkeitenentwicklungsplan
  de
  Sainmhíniú Instrument, mit dem die Europäische Verteidigungsagentur IATE:929753 die kurz-, mittel- und langfristige Entwicklung militärischer Fähigkeiten in der EU koordiniert Tagairt Council-DE
  Nóta UPD: st 6.10.11
  Capability Development Plan | CDP
  en
  Sainmhíniú planning tool produced by the European Defence Agency [ IATE:929753 ] which aims to provide an overview of European military capability needs in the short, medium and long term Tagairt Council-EN, based on European Defence Agency, Capability Development Plan: Fact Sheet, 20.6.2017, https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/eda-factsheets/2017-06-20-factsheet-cdp.pdf [19.6.2018]
  plan de développement des capacités | plan de développement capacitaire | PDC
  fr
  Sainmhíniú élaboré en étroite collaboration entre l'Agence européenne de défense, le Comité militaire de l'UE et les États membres, le plan a pour objectif de fournir à ces derniers des éléments pouvant faciliter leurs décisions en matière de choix capacitaires nationaux, de stimuler leur coopération et de faciliter le lancement de nouveaux programmes fédérateurs qui répondent aux lacunes présentes et futures de l'UE Tagairt Conseil de l'UE ( http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/080905FactsheetcapmilitFR.pdf )
  Nóta Ce plan vise à orienter les travaux à venir en matière de recherche et technologie, d'armement et d'industrie et servira de pierre angulaire pour les activités de l'AED.Voir aussi:- Agence européenne de défense (AED), IATE:929753 - Comité militaire de l'UE (CMUE), IATE:914380
 4. international instrument
  Comhdháil na bPáirtithe atá ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  COP/MOP Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  COP/MOP | als Tagung der Vertragsparteien dienende Konferenz der Vertragsparteien | Konferenz der Vertragsparteien, die als Tagung der Vertragsparteien dient
  de
  Nóta XREF: Konferenz der Vertragsparteien IATE:884905 Tagung der Vertragsparteien IATE:909652
  COP/MOP | Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties
  en
  Sainmhíniú Conference of the Parties to a Convention serving as Meeting of the Parties to a Protocol (e.g. "Biosafety Protocol COP/MOP") Tagairt Glossary of Terms for Negotiators of Multilateral Environmental Agreements, UNEP, 2007, https://www.cbd.int/doc/guidelines/MEAs-negotiator-glossary-terms-en.pdf [21.5.2014]
  Nóta See also "Conference of the Parties" IATE:884905 and "Meeting of the Parties" IATE:909652
  Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties | CdP/RdP | COP/MOP
  fr
  Nóta Voir aussi:- Conférence des Parties [IATE:884905 ], et - Réunion des Parties [IATE:909652 ]
 5. international agreement · ENVIRONMENT
  CP-CB Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiúin maidir leis an mBithéagsúlacht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt | CBD COP
  de
  Sainmhíniú mit dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt eingesetztes Gremium, das regelmäßig Tagungen abhält und die Durchführung des Übereinkommens prüft und fördert Tagairt Council-DE nach Übereinkommen über die biologische Vielfalt (+ Erklärungen), Art.23 (ABl. L_309/1993, S.3) CELEX:21993A1213(01)/DE
  Nóta XREF: Übereinkommen über die biologische Vielfalt IATE:858171
  COP-CBD | Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity | COP/CBD | COP | COP CBD
  en
  Sainmhíniú governing body of the Convention on Biological Diversity that has the task of advancing implementation of the Convention through the decisions it takes at its periodic meetings Tagairt UNTERM, 'Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, http://unterm.un.org/DGAACS/unterm.nsf/WebView/D71E88F8D9772C08852569FA0000269D?OpenDocument, [21.5.2014]
  Nóta From 1994 to 1996, the Conference of the Parties held its ordinary meetings annually. Since then these meetings have been held less frequently and, following a change in the rules of procedure in 2000, they are now held every two years. The Eleventh meeting of the Conference of the Parties was held in Hyderabad, India, in October 2012, with the Twelfth meeting taking place in Pyeongchang, South Korea in October 2014. Council-EN based on: - UNTERM, 'Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity', http://unterm.un.org/DGAACS/unterm.nsf/WebView/D71E88F8D9772C08852569FA0000269D?OpenDocument, [21.5.2014] and - Convention on Biological Diversity > Information > Major Meetings, CBD COP, http://www.cbd.int/doc/?meeting=cop-12, [21.5.2014]
  CdP-CDB | COP-CDB | Conférence des Parties à la convention sur la diversité biologique
  fr
  Sainmhíniú organe directeur de la Convention sur la diversité biologique [IATE:858171 ], chargé de faire progresser la mise en œuvre de la Convention par des décisions prises lors de ses réunions périodiques Tagairt Convention sur la diversité biologique, http://www.cbd.int/cop/ (5.6.2014)
 6. defence · European Union
  snáithe den Phlean Forbraíochta um Chumas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Plan zur Fähigkeitenentwicklung | Schwerpunktbereich des Fähigkeitenentwicklungsplans | CDP-Schwerpunktbereich
  de
  Sainmhíniú einer der vier Aktionsbereiche bei der Ausarbeitung des Fähigkeitenentwicklungsplans IATE:2241824 2006-2008 Tagairt Council-DE
  Nóta die Aktionsbereiche wurden von EUMC und EDA bearbeitet; UPD: st 10.10.11
  Capability Development Plan strand | CDP strand
  en
  Sainmhíniú One of four areas into which work on the Capability Development Plan (see IATE:2241824 ) - devised jointly by the European Defence Agency and the EU Military Committee - was divided. Tagairt Council-EN and Council T & D.
  Nóta The four strands are:Establishing the baseline of shortfalls against the Headline Goal 2010 and their relative priority; Developing the LTV (Long-Term Vision) capability guidance, by testing the main hypotheses against “alternative futures” and by a series of capability studies on key issues;Collating a database of Member States’ current defence plans and programmes; and Harvesting lessons for future capability from current experience
  volet du plan de développement des capacités
  fr
  Sainmhíniú Les quatre volets du plan de développement des capacités, placés sous la direction de l'Agence européenne de défense et du Comité militaire de l'UE, visent à recenser les capacités lacunaires d'après les objectifs fixés, à réaliser des études sur les questions capacitaires clés en vue de développer les orientations figurant dans la vision à long terme, à créer une base de données sur les projets et programmes de défense nationaux existants et à tirer des enseignements de l'expérience acquise pour les futurs besoins capacitaires. Tagairt Agence européenne de défense
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.