Gaois

Téarmaí cosúla:

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

8 dtoradh

 1. ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  an Mheitheal ad hoc um Chomhaontú Pháras Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement
  en
  Sainmhíniú United Nations working group established in the framework of the Paris Agreement [ IATE:3567281 ], responsible for preparing for the entry into force of the Agreement Tagairt Council-EN, based on: Paris Agreement, FCCC/CP/2015/L.9, points 7 and 8, http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf [4.1.2016]
  Nóta See Paris Agreement [ IATE:3567281 ]
  Groupe de travail spécial de l'Accord de Paris
  fr
  Sainmhíniú groupe de travail des Nations unies créé dans le cadre de l'accord de Paris [ IATE:3567281 ] et chargé de préparer l'entrée en vigueur de l'accord Tagairt Conseil-FR d'après le texte de l'accord de Paris, points 7 et 8, http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09f.pdf
 2. ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Comhaontú Pháras faoi Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Tagairt Comhairle-GA, bunaithe ar "Ag dul i ngleic leis an athrú aeráide ..." http://www.consilium.europa.eu/ga/policies/climate-change [26.9.2016]
  ga
  Comhthéacs "Bhí sé ar cheann de na príomhpháirtithe i bhforbairt Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC) agus Phrótacal Kyoto agus le gairid Comhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide." Tagairt Suíomh gréasáin na Comhairle : http://www.consilium.europa.eu/ga/policies/climate-change [26.9.2016]
  Comhaontú Pháras Tagairt Conclúidí ón gComhairle (15 Feabhra 2016) : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/ga/pdf [26.9.2016]Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs "Comhaontú uaillmhianach, cothrom, cothromasach atá ceangailteach ó thaobh dlí de is ea Comhaontú Pháras." Tagairt Conclúidí ón gComhairle (15 Feabhra 2016) : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/ga/pdf [26.9.2016]
  Comhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide Tagairt Conclúidí ón gComhairle (15 Feabhra 2016) : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/ga/pdf [26.9.2016]Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs "Is díol sásaimh don Chomhairle Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú Aeráide, ar suntasach an t-éacht é don chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide agus don iltaobhachas." Tagairt Conclúidí ón gComhairle (15 Feabhra 2016) : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/ga/pdf [26.9.2016]
  Sainmhíniú comhaontú idirnáisiúnta a glacadh ag COP21, lena mbunaítear bearta chun astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin a laghdú, a mbeidh feidhm aige ó 2020 ar aghaidh agus arb é is cuspóir leis meánmhéadú domhanda na teochta a choinneáil go láidir faoi bhun 2 °C níos airde ná na leibhéil réamhthionsclaíocha Tagairt Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
  Nóta COP21, féach IATE:3568046
  Pariser Klimaübereinkommen | Pariser Klimaschutz-Abkommen | Pariser Übereinkommen | Übereinkommen von Paris | Pariser Klimaschutzübereinkommen | Pariser Klimaschutzvertrag
  de
  Sainmhíniú Übereinkommen, in dem sich alle Staaten verbindliche Minderungsziele setzen und das neben der Minderung von Treibhausgasemissionen auch Anpassung an den Klimawandel, finanzielle Unterstützung von Entwicklungsländern, Technologie, Kapazitätsaufbau sowie Transparenz über Klimaschutzmaßnahmen und Unterstützungsleistungen umfasst Tagairt vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit http://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/pariser-abkommen/#c33180 (28.9.17)
  Nóta Geschlossen: 12.12.2015 (21. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, COP 21 IATE:3568046 ), Inkrafttreten: 4. November 2016 Wortlaut des Übereinkommens: CELEX:22016A1019(01)/DE
  Paris Agreement | Paris climate agreement | COP21 agreement | Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change | Paris Agreement on climate change | COP 21 agreement
  en
  Sainmhíniú international agreement adopted at COP21 1 establishing carbon dioxide reduction measures applicable from 2020, in order to hold the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels Tagairt Council-EN, based on: UNFCCC > Newsroom > Paris Agreement adopted > Adoption of the Paris Agreement, 12 December 2015 (20.3.2019)
  Nóta 1 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change
  accord de Paris sur le changement climatique | accord de Paris sur le climat | accord de Paris
  fr
  Sainmhíniú accord international adopté lors de la COP21 dans le cadre de la CCNUCC et visant à renforcer la lutte contre le changement climatique pour contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre leur action pour limiter la hausse à 1,5°C Tagairt Conseil-FR d'après le dossier d'actualité "COP 21: l'essentiel de l'accord de Paris (10.10.2019 ) et JO L 282, CELEX:22016A1019(01)/fr
  Nóta L'accord de Paris doit succéder au protocole de Kyoto à partir de 2020. Texte de l'accord (10.10.2019)
 3. ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs
  Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16, chun na sainmhínithe atá i mír 1 den Airteagal seo a leasú nó a scriosadh, nó sainmhínithe nua a chur léi, chun an mhír sin a chur in oiriúint d’fhorbairtí eolaíochta nó do dhul chun cinn teicniúil agus chun a áirithiú go mbeidh comhsheasmhacht idir na sainmhínithe sin agus aon athruithe ar na sainmhínithe ábhartha i dTreoirlínte IPCC faoi mar a glacadh iad ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC nó ag Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras.' Tagairt Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE, CELEX:32018R0841/GA
  CMA Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  als Tagung der Vertragsparteien des Übereinkommens von Paris dienende Konferenz der Vertragsparteien
  de
  Nóta XREF: Übereinkommen von Paris IATE:3567281
  Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement | CMA
  en
  Sainmhíniú negotiating body that oversees the implementation of the Paris Agreement and takes decisions to promote its effective implementation Tagairt Council-EN, based on: United Nations Framework Convention on Climate Change, (Home > Bodies > Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA)), http://unfccc.int/bodies/body/9968.php [4.1.2017]
  Nóta See also: - Conference of the Parties [ IATE:884905 ]- Paris Agreement [ IATE:3567281 ]
  CMA | Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris
  fr
  Sainmhíniú organe qui supervise la mise en œuvre de l'accord de Paris et prend des décisions en vue de promouvoir cette mise en œuvre Tagairt Conseil-FR, d'après le site de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, http://unfccc.int/bodies/body/9968.php [20.1.2017] et http://newsroom.unfccc.int/fr/actualités/l-accord-historique-sur-le-climat-sur-le-point-d-entrer-en-vigueur/ [13.9.2017]
 4. ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument|international convention|UN convention|UN Framework Convention on Climate Change
  leabhar rialacha Chomhaontú Pháras Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Regelwerk von Paris | Regelbuch zur Umsetzung des Übereinkommens von Paris
  de
  Sainmhíniú Leitlinien zur Umsetzung des Übereinkommens von Paris Tagairt Council-DE gestützt auf World Resources Institute Navigating the Paris Agreement Rulebook (11.3.2021)
  Nóta Wird oft synonym zu Regelwerk von Katowice verwendet, es besteht jedoch ein formaler Unterschied, denn die auf der Klimakonferenz in Katovice (COP24, 2018) letztendlich angenommen Vereinbarungen stimmen nicht hundertprozentig mit dem Regelwerk von Paris überein.
  Paris Agreement rules | Paris Agreement rule book | Paris Agreement rulebook | Paris Rulebook
  en
  Sainmhíniú document prepared for adoption at COP24 in December 2018 establishing the rules and processes needed to provide the operational guidance for fulfilling the ambition of the Paris Agreement and providing clarity on countries’ efforts to reach the global goal Tagairt COUNCIL-EN based on 'INSIDER: Crafting the Paris Agreement’s Rule Book – Tasks at COP22' on World Resources Institute website, http://www.wri.org/blog/2016/11/insider-crafting-paris-agreements-rule-book-tasks-cop-22 [31.3.2017]
  Nóta Often used as a synonym of Katowice Rulebook but there is a formal difference: "Paris Rulebook" refers to the proposal submitted for adoption at COP24 in Katowice, while "Katowice rulebook" refers to the decisions actually adopted at COP24 in Katowice, which did not entirely correspond to the proposal.
  règles d'application de l'accord de Paris
  fr
 5. ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy
  módúlachtaí, nósanna imeachta agus treoirlínte maidir leis an gcreat trédhearcachta le haghaidh gníomhaíochta agus tacaíochta dá dtagraítear in Airteagal 13 de Chomhaontú Pháras Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  transparency MPGs | modalities, procedures and guidelines for the transparency framework for action and support referred to in Article 13 of the Paris Agreement | MPGs
  en
  Sainmhíniú modalities, procedures and guidelines for the transparency framework for action and support referred to in Article 13 of the Paris Agreement, as set out in in the Annex to Decision 18/CMA.1 of the Conference of the Parties to the UNFCCC Tagairt COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/... on structure, format, submission processes and review of information reported by Member States pursuant to Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Implementing Regulation (EU) No 749/2014 (27.2.2020)
 6. ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy · EUROPEAN UNION
  an Rialachán maidir le Comhroinnt Díchill Tagairt Comhairle an Aontais Eorpaigh > Preaseisiúintí (16.2.2021)Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs "Coinneoidh an tAontas a ról ceannasach, cinntitheach chun Comhaontú Pháras a chur chun feidhme. Gabhaimid buíochas le hUachtaránacht na hEastóine as an obair thábhachtach a rinne siad maidir leis an rialachán maidir le comhroinnt díchill." Tagairt Comhairle an Aontais Eorpaigh > Preaseisiúintí (16.2.2021)
  Rialachán (AE) 2018/842 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 | ESR | Lastenteilungsverordnung
  de
  Effort Sharing Regulation | ESR | Regulation (EU) 2018/842 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement | Effort-Sharing Regulation
  en
  Sainmhíniú regulation designed to realise the EU's target of reducing its greenhouse gas emissions by 30% by 2030 compared to 2005 levels in the effort-sharing sectors, which include buildings, agriculture (non-CO2 emissions), waste management, and transport (excluding aviation and international shipping) Tagairt EP-EN, based on: Council of the European Union > Press > Press releases > 'Effort sharing regulation: Council adopts emission reduction targets' (15.10.2019)
  règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 | règlement sur la répartition de l'effort | RRE
  fr
  Sainmhíniú règlement fixant des objectifs contraignants pour parvenir à une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30 % d'ici à 2030, par rapport aux niveaux de 2005, dans les secteurs relevant de la répartition de l'effort Tagairt COM-FR, d'après le site du Conseil de l'Union européenne > Presse > Communiqués de presse > Communiqué de presse du 14.5.2018 «Règlement sur la répartition de l'effort: le Conseil adopte des objectifs de réduction des émissions.» (18.10.2019)
  Nóta Les secteurs relevant de la répartition de l'effort sont notamment la construction, l'agriculture (émissions autres que les émissions de CO2), la gestion des déchets, et les transports (à l'exclusion du transport aérien et du transport maritime international). Ces secteurs, qui ne sont pas couverts par le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (secteurs hors SEQE), sont responsables d'environ 60 % des émissions totales de GES de l'UE. Un objectif de -43 % (base 2005) a également été fixé pour les secteurs visés par le SEQE (qui couvrent environ 40 % des émissions totales de GES de l'UE). Voir infographie (18.10.2019).
 7. ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy · FINANCE|financing and investment
  Tagarmharc AE atá ailínithe le Comhaontú Pháras Tagairt Rialachán (AE) 2019/2089 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1011 maidir le Tagarmharcanna Aistrithe Aeráide AE, Tagarmharcanna AE atá ailínithe le Comhaontú Pháras agus nochtuithe inbhuanaitheachta le haghaidh tagarmharcanna
  ga
  Paris-abgestimmter EU-Referenzwert
  de
  Sainmhíniú Referenzwert, dessen zugrunde liegende Vermögenswerte so ausgewählt, gewichtet oder ausgeschlossen wurden, dass die CO2-Emissionen des daraus resultierenden Referenzwert-Portfolios auf die Ziele des Übereinkommens von Paris ausgerichtet sind, der nach den Mindeststandards erstellt wurde, die in den einschlägigen delegierten Rechtsakten festgelegt wurden, und durch dessen Tätigkeiten im Zusammenhang mit seinen zugrunde liegenden Vermögenswerten andere Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) nicht erheblich beeinträchtigt werden Tagairt Council-DE, gestützt auf Art. 1 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 hinsichtlich EU-Referenzwerten für den klimabedingten Wandel, hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte sowie hinsichtlich nachhaltigkeitsbezogener Offenlegungen für Referenzwerte
  EU PAB | EU Paris-aligned Benchmark
  en
  Sainmhíniú a benchmark that is labelled as an EU Paris-aligned Benchmark where the underlying assets are selected in such a manner that the resulting benchmark portfolio's GHG emissions are aligned with the long-term global warming target of the Paris Climate Agreement and is also constructed in accordance with the minimum standards laid down in the delegated acts and where the activities relating to its underlying assets do not significantly harm other environmental, social and governance (ESG) objectives Tagairt Council-SK based on: Regulation amending Regulation (EU) 2016/1011 as regards EU Climate Transition Benchmarks, EU Paris-aligned Benchmarks and sustainability-related disclosures for benchmarks, Council document PE 90/19 (12.11.2019)
  Nóta in the context of benchmarks established by Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds
  indice de référence "accord de Paris" de l'Union
  fr
 8. INTERNATIONAL RELATIONS
  Tionscnamh Chomhaontú Pháras Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Pariser Pakt | Pariser-Pakt-Initiative
  de
  Sainmhíniú 2003 gegründete Partnerschaft von 56 Ländern und 14 internationalen Organisationen, die zum Ziel hat, im Rahmen eines umfassenden Ansatzes für Frieden, Stabilität und Entwicklung in Afghanistan, in der Region und darüber hinaus eine breite internationale Koalition zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Opiaten zu bilden Tagairt Council-DE nach Website österr. Außenministerium http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/pressenews/presseaussendungen/2012/spindelegger-die-bekaempfung-des-drogenhandels-ist-eine-globale-herausforderung-der-wir-uns-gemeinsam-stellen-muessen.html [13.8.14] undRes. 2096 (2013) des VN-Sicherheitsrates http://www.un.org/depts/german/sr/sr_13/sr2096.pdf [13.8.14]
  Paris Pact Initiative
  en
  Sainmhíniú partnership of more than 70 countries and international organisations fighting against opiates originating in Afghanistan, aiming at the reduction of illicit traffic in opiates, including opium poppy cultivation, production and global consumption of heroin and other opiates, and at the establishment of a broad international coalition to combat illicit traffic in opiates Tagairt Paris Pact Initiative website https://www.paris-pact.net/index.php?action=cms_render§ion=85&menu_loc=main&mm=mm3 (31.05.2013)
  initiative du Pacte de Paris
  fr
  Sainmhíniú partenariat contre le trafic et la consommation d’opiacés originaires d'Afghanistan dont le but est de réduire le trafic illicite d’opiacés, y compris la culture du pavot à opium, la production et la consommation mondiale d'héroïne et d'autres opiacés, et de créer une large coalition internationale pour lutter contre le trafic illicite d’opiacés Tagairt Conseil-FR, d'après la déclaration de Vienne, du 16 février 2012, de la troisième Conférence ministérielle des partenaires du Pacte de Paris, https://www.paris-pact.net/upload/fb5899bc51d910fc26d7f842f49a733b.pdf (24.6.2013)
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.