Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

95 toradh

 1. coiste an tsásra faireacháin ar astaíochtaí CO<sub>2</sub> agus ar astaíochtaí eile gás ceaptha teasa sa Chomhphobal Tagairt Comhairle-GA
  ga
  an Coiste um meicníocht monatóireachta astaíochtaí CO2 agus gás ceaptha teasa eile sa Chomhphobal Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausschuss für das gemeinschaftsweite Beobachtungssystem zur Messung der Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen
  de
  Committee on the monitoring mechanism of Community CO2 and other greenhouse gas emissions
  en
  Comité pour le mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté
  fr
  Sainmhíniú comité de règlementation se réunissant en vertu de l'article 8 de la décision 93/389/CEE relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté Tagairt Conseil-FR
 2. FINANCE
  Coiste ad hoc chun Caipiteal Bainc a Luacháil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ad Hoc Committee on the Valutation of Bank Capital
  en
  Sainmhíniú Committee established in September 1983 "to analyze the implications of alternative solutions to the problem of the valuation of the Bank's Capital with a view to facilitating an agreed solution to the said problem." Tagairt World Bank Gloss.,1986,Washington
  Comité spécial chargé de déterminer la valeur du Capital de la Banque
  fr
 3. CCAD Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Coiste Comhairleach maidir le hAcmhainní Dílse Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  BAEM | Beratender Ausschuss für Eigenmittel
  de
  Sainmhíniú durch die Verordnung (EG) Nr. 1150/2000 eingesetzter Ausschuss, bestehend aus Vertretern der Mitgliedstaaten und der Kommission zur Prüfung vom Fragen i.Zsg. mit den Eigenmitteln der Gemeinschaft Tagairt vgl. VO 1150/2000, Art. 20 CELEX:32000R1150/DE
  Nóta vor 2000 auch häufig "Ausschuss für eigene Mittel"
  Advisory Committee on the Communities' Own Resources | Advisory Committee on Own Resources | ACOR
  en
  Sainmhíniú advisory committee [ IATE:824243 ], set up pursuant to Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000, consisting of representatives of the EU Member States and of the Commission, to examine questions relating to own resources [ IATE:1380005 ] and assist the Commission by delivering opinions on the subject Tagairt COM-EN, based on:Council Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000 implementing Decision 94/728/EC, Euratom on the system of the Communities' own resources. CELEX:32000R1150/EN
  CCRP | Comité consultatif des ressources propres
  fr
 4. Coiste Comhairleach maidir le hIompar na gComhaltaí Tagairt Riail 73 de Rialacha Nós Imeachta CESE
  ga
  Sainmhíniú grúpa de chuid CESE atá comhdhéanta de sheisear comhaltaí agus ar a bhfuil an cúram treoir a thabhairt d'aon chomhalta a iarrann í, i modh rúin agus laistigh de 30 lá féilire, maidir le léirmhíniú agus cur chun feidhme fhorálacha an Chóid Iompair Tagairt EESC/COR-GA, bunaithe ar Riail 73 de Rialacha Nós Imeachta CESE
  Beirat zum Verhalten der Mitglieder | Ethikbeirat
  de
  Sainmhíniú aus sechs Mitgliedern (drei Frauen und drei Männern) des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) bestehende Gruppe, die im Falle eines vermuteten Verstoßes gegen den Verhaltenskodex des EWSA durch ein Mitglied auf Antrag eines Mitglieds vertraulich und innerhalb von 30 Kalendertagen Orientierungshilfe bezüglich der Auslegung und Anwendung der Bestimmungen des Verhaltenskodex gibt Tagairt EWSA-Geschäftsordnung (2.8.2019), Artikel 73
  Advisory Committee on the Conduct of Members
  en
  Sainmhíniú body made up of six members of the EESC, which is responsible for giving any member who so requests, in confidence and within 30 calendar days, guidance on the interpretation and implementation of the provisions of the Code of Conduct. Tagairt EESC/COR-EN based on Rule 73 of the EESC Rules of Procedure (22.12.2020) (7.6.2019)
  comité consultatif sur la conduite des membres
  fr
  Sainmhíniú groupe constitué de six membres du CESE, chargé de donner à titre confidentiel, à tout membre qui en fait la demande, des orientations sur l'interprétation et l'application des dispositions du code de conduite du Comité en cas d'allégation de violation de ce code par un membre, ainsi que d'évaluer les cas allégués de violation de ce code et de conseiller le président du CESE quant aux éventuelles mesures à prendre Tagairt EESC/COR-FR, d'après l'article 73 du Règlement intérieur du Comité économique et social européen (22.1.2021)
 5. an Coiste Comhairleach Tagairt Rialacha Nós Imeachta Pharalaimint na hEorpa, Iarsríbhinn I, (Iúil 2014): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-01+DOC+XML+V0//GA&language=GA&navigationBar=YES
  ga
  Comhthéacs "Bunaítear leis seo an Coiste Comhairleach maidir le hIompar na bhFeisirí (‘an Coiste Comhairleach’)." Tagairt Rialacha Nós Imeachta Pharalaimint na hEorpa, Iarsríbhinn I, (Iúil 2014): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-01+DOC+XML+V0//GA&language=GA&navigationBar=YES
  an Coiste Comhairleach maidir le hIompar na bhFeisirí Tagairt Rialacha Nós Imeachta Pharalaimint na hEorpa, Iarsríbhinn I, (Iúil 2014): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-01+DOC+XML+V0//GA&language=GA&navigationBar=YES
  ga
  Comhthéacs "Bunaítear leis seo an Coiste Comhairleach maidir le hIompar na bhFeisirí (‘an Coiste Comhairleach’). [...] Arna iarraidh sin ag Feisire, tabharfaidh an Coiste Comhairleach treoir dó nó di, ar treoir í a bheidh faoi rún agus a bheidh tugtha laistigh de 30 lá féilire, maidir le léirmhíniú agus le cur chun feidhme fhorálacha an Chóid Iompair seo. Beidh an Feisire lena mbaineann i dteideal dul ar iontaoibh treorach den sórt sin." Tagairt Rialacha Nós Imeachta Pharalaimint na hEorpa, Iarsríbhinn I, (Iúil 2014): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-01+DOC+XML+V0//GA&language=GA&navigationBar=YES
  Beratender Ausschuss | Beratender Ausschuss zum Verhalten von Mitgliedern
  de
  Advisory Committee on the Conduct of Members | Advisory Committee
  en
  comité consultatif sur la conduite des députés
  fr
 6. Coiste Comhairleach um Shaorghluaiseacht Oibrithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Le Coiste Comhairleach um Chomhordú na gCóras Slándála Sóisialta agus an Coiste Comhairleach um Shaorghluaiseacht Oibrithe, cuirtear fóram comhairliúcháin ar fáil ar bhonn náisiúnta do chomhpháirtithe sóisialta agus ionadaithe na rialtas ar. Ba cheart don Údarás rannchuidiú lena gcuid oibre agus féadfaidh sé a bheith rannpháirteach ina gcruinnithe.' Tagairt Rialachán (AE) 2019/1149 lena mbunaítear Údarás Eorpach Saothair, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 883/2004, (AE) Uimh. 492/2011, agus (AE) 2016/589 agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2016/344, CELEX:32019R1149/GA
  Beratender Ausschuss für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer
  de
  Advisory Committee on the Free Movement of Workers | Advisory Committee on free movement of workers
  en
  Sainmhíniú advisory committee established pursuant to Regulation (EU) No 492/2011 for assisting the Commission in the examination of any questions in matters concerning the freedom of movement of workers and their employment Tagairt COM-Terminology Coordination, based on:Regulation (EU) No 492/2011 on freedom of movement for workers within the Union, Article 21
  Nóta One of the two bodies, together with the Advisory Committee for the Coordination of Social Security Systems, assisting the Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems.It replaced the Advisory Committee established under Article 24 of Regulation (EEC) No 1612/68 on freedom of movement for workers within the Community, repealed and replaced today by Regulation (EU) No 492/2011.
  comité consultatif sur la libre circulation des travailleurs
  fr
  Sainmhíniú comité consultatif établi conformément au règlement (UE) n° 492/2011 qui assiste la Commission dans ce domaine et représente les États membres et les partenaires sociaux nationaux et européens Tagairt COM-FR, d'après le Règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
 7. LAW
  an Coiste Comhairleach um Dheonú na Trócaire Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Beratender Ausschuss für das Gnadenrecht
  de
  Sainmhíniú Siehe Definition beim Eintrag EN. Tagairt ---
  Advisory Committee on the Prerogative of Mercy
  en
  Sainmhíniú A committee consisting of the Attorney General and six prominent citizens of Uganda, on whose advice, under Article 121 of the Ugandan Constitution, the President may: (a) grant to any person convicted of an offence a pardon either free or subject to lawful conditions; (b) grant to a person a respite, either indefinite or for a specified period, from the execution of punishment imposed on him or her for an offence; (c) substitute a less severe form of punishment for a punishment imposed on a person for an offence; or (d) remit the whole or part of a punishment imposed on a person or of a penalty or forfeiture otherwise due to Government on account of any offence. Tagairt Constitution of the Republic of Uganda, 1995: http://www.chr.up.ac.za/undp/domestic/docs/c_Uganda.pdf (as at 16/06/2009)
  Comité consultatif sur l’exercice du droit de grâce
  fr
  Sainmhíniú Le Comité consultatif sur l’exercice du droit de grâce est chargé de conseiller le président avant qu’il n’exerce ce droit. Souvent réuni en présence du président, le Comité le conseille sur la question de savoir si la sentence de mort pesant sur certains condamnés mérite d’être levée, laissant ensuite cette décision à la discrétion du président. Tagairt Constitution de la République d'Ouganda, 1995: http://www.chr.up.ac.za/undp/domestic/docs/c_Uganda.pdf (en anglais seulement) [11.08.2009]
 8. an Buanchoiste um Tháirgí Íocshláinte lena nÚsáid ag an Duine Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine
  ga
  Comhthéacs 'Beidh an Buanchoiste um Tháirgí Íocshláinte lena nÚsáid ag an Duine, arna bhunú le Treoir 2001/83/CE, de chúnamh don Choimisiún.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine
  Ständiger Ausschuss für Humanarzneimittel
  de
  Standing Committee on Medicinal Products for Human Use | Committee for Adaptation to Technical Progress of the Directives on the Removal of Technical Barriers in the Proprietary Medicinal Products Sector
  en
  Nóta UPDATED: neq: 19/3/02
  comité permanent des médicaments à usage humain
  fr
 9. an Coiste um Iascach agus Dobharshaothrú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs "Beidh an Coiste um Iascach agus Dobharshaothrú a bunaíodh le hAirteagal 47 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 de chúnamh ag an gCoimisiún." Tagairt RIALACHÁN (AE) 2016/1627 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle CELEX:32016R1627
  Verwaltungsausschuss für Fischerei und Aquakultur | Ausschuss für Fischerei und Aquakultur
  de
  Sainmhíniú zur Unterstützung der KOM eingesetzter Ausschuss zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) IATE:780952, der dafür sorgt, dass die GFP auf die besten wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Gutachten zurückgreifen kann Tagairt Council-DE vgl. VO 2371/2002, Erw.28 und Art.30 Abs.1 (ABl. L_358/2002) CELEX:32002R2371/DE
  Nóta ersetzt den früheren "Verwaltungsausschuss für Fischerei und Aquakultur" IATE:873900 (VO 3760/92 CELEX:31992R3760/DE ); anders: "Beratender Ausschuss für Fischerei und Aquakultur" IATE:1900160 ; UPD: aih, 29.7.2013
  Committee for Fisheries and Aquaculture | Committee for Fisheries and Acquaculture, Committee on Structures for the Fisheries and Aquaculture Sector, CFAS, Committee for the Fisheries and Aquaculture Sector
  en
  Sainmhíniú committee on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy [ IATE:780952 ] established to assist the European Commission [ IATE:956044 ] and ensure that the Common Fisheries Policy benefits from the best scientific, technical and economic advice Tagairt COM-EN, based on: Recital 28 and Article 30(1) of Regulation (EC) No 2371/2002, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:358:0059:0080:EN:PDF
  Nóta It replaces the Management Committee for Fisheries and Aquaculture [ IATE:873900 ] established by Article 17 of Council Regulation (EEC) No 3760/92 of 20 December 1992, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R3760:EN:HTML Should not be confused with Advisory Committee on Fisheries and Aquaculture [ IATE:1900160 ]
  Comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture | comité de la pêche et de l'aquaculture | Comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture | CGSPA
  fr
  Sainmhíniú comité chargé d'assister la Commission européenne afin que la politique commune de la pêche [IATE:956044 ] bénéficie des meilleurs avis scientifiques, techniques et économiques Tagairt COM-FR, d'après Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, JO L 358 du 31.12.2002, considérant 28 et article 30, paragraphe 1, CELEX:32002R2371/FR
  Nóta Ce comité remplace le comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture (CGSPA) [IATE:873900 ] institué par le règlement (CEE) 3760/92, art.17.
 10. EUROPEAN UNION · ENVIRONMENT · ENERGY
  an Coiste um fheidhmiú na Treorach lena mbunaítear creat do leagan amach na gceanglas éicidhearthóireachta do tháirgí a úsáideann fuinneamh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausschuss für die Durchführung der Richtlinie zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte
  de
  Committee for implementation of the Directive on establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using products
  en
  Comité pour la mise en oeuvre de la directive établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie
  fr
 11. An Coiste um oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil agus um chur chun feidhme na dtreoracha maidir le dramhaíl Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausschuss zur Anpassung der Richtlinien über Abfälle an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt
  de
  Committee for the adaptation to scientific and technical progress and implementation of the directives on waste
  en
  Nóta This committee was abolished in 2008.
  Comité pour l'adaptation au progrès scientifique et technique et la mise en oeuvre des directives relatives aux déchets
  fr
  Nóta Ce comité a été aboli en 2008.
 12. an Coiste chun na Treoracha maidir le Bacainní Teicniúla ar Thrádáil Substaintí agus Ullmhóidí Contúirteacha a Oiriúnú d'Ascnamh Teicniúil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausschuss zur Anpassung der Richtlinien zur Beseitigung technischer Handelshemmnisse auf dem Sektor der gefährlichen Stoffe und Zubereitungen an den technischen Fortschritt | Ausschuss zur Anpassung an den technischen Fortschritt im Bereich Beseitigung technischer Handelshemmnisse im Sektor gefährliche Stoffe und Zubereitungen | Ausschuss zur Anpassung an den technischen Fortschritt - gefährliche Stoffe und Zubereitungen | Ausschuss für die Anpassung der Richtlinien über die Beseitigung der technischen Handelshemmnisse bei gefährlichen Stoffen und Zubereitungen an den technischen Fortschritt
  de
  Committee for the Adaptation to Technical Progress of the Directives on Removal of Technical Barriers to Trade in respect of Dangerous Substances and Preparations | Committee on the Adaptation to Technical Progress of the Directives for the Elimination of Technical Barriers to Trade in Dangerous Substances and Preparations | Committee for the Adaptation to Technical Progress of the Directives on Dangerous Substances and Preparations
  en
  Sainmhíniú Committee, consisting of representatives of the Member States under the Chairmanship of a representative of the Commission, set up under Council Directive 73/146/EEC CELEX:31973L0146/EN Tagairt COM-EN, based on:Council Directive 73/146/EEC amending the Directive of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances. CELEX:31973L0146/EN
  comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques dans le secteur des substances et préparations dangereuses | Comité pour l'adaptation au progrès technique - élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses | Comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses | Comité pour l'adaptation au progrès technique - substances et préparations dangereuses
  fr
 13. an Coiste Saineolaithe um Leanaí a Chosaint ar Theacht i dTír Gnéasach agus ar Mhí-Úsáid Ghnéasach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Coiste Lanzarote Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Lanzarote-Ausschuss | Expertenausschuss zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch | Expertenausschuss zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch
  de
  Nóta 2006 vom Europarat eingesetztXREF:sexuelle Ausbeutung und sexueller Missbrauch (EN "sexual exploitation and abuse") 3506014 Übereinkommen des Europarates zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch 2244952
  PC-ES | Committee of Experts on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Abuse | Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on the protection of children against sexual exploitation and sexual abuse | Lanzarote Committee
  en
  Sainmhíniú committee of the parties to the Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (T-ES) Tagairt Council of Europe > Democracy > Children's rights > Sexual Violence > Lanzarote Convention (12.7.2020)
  Nóta The Committee evaluates the situation on the protection of children against sexual violence at national level on the basis of the information which has been provided by the national authorities and other sources. The Committee is also mandated to facilitate the collection, analysis and exchange of information, experience and good practices to improve capacity to prevent and combat sexual exploitation and sexual abuse of children.
 14. TRANSPORT · ENVIRONMENT
  an Coiste Saineolaithe maidir le hIompar Earraí Contúirteacha Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Gefahrgutbeförderung | Gefahrguttransport | Sachverständigenausschuss für die Beförderung gefährlicher Güter
  de
  Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods
  en
  Nóta The Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods has been reconfigured into a Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (CETDGGHS) [IATE:3548246 ].There are two sub-committees:- the Sub-Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (TDG Sub-Committee)- the (new) Sub-Committee of Experts on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS Sub-Committee)Reference: Resolution 1999/65 of 26 October 1999 of the United Nations Economic and Social Council http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/dgdb/dgsubc4/ECOSOC/1999-65/1999-65e.pdf [14.02.2013]
  Comité d'experts en matière de transport des marchandises dangereuses
  fr
  Nóta Le Comité d'experts en matière de transport des marchandises dangereuses a été transformé, en vertu de la résolution 1999/65 du Conseil économique et social, en "Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses et du système harmonisé à l’échelle mondiale de classement et d’étiquetage des produits chimiques" [IATE:3548246 ]
 15. Cosaint Ainmhithe agus iad á nIompar Tagairt (Aistrithe ón mBéarla)
  ga
  An Coiste Fiosrúcháin um Chosaint Ainmhithe agus iad á nIompar Tagairt EP reference database Codict
  ga
  Sainmhíniú Coiste Fiosrúcháin i bParlaimint na hEorpa a bhreathnaíonn isteach i sáruithe ar an dlí a bhaineann le cosaint ainmhithe Tagairt Bunaithe ar: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0191_EN.html
  Untersuchungsausschuss im Zusammenhang mit dem Schutz von Tieren beim Transport | Schutz von Tieren beim Transport
  de
  Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport | Protection of Animals during Transport | Committee of Inquiry on the Protection of Animals During Transport within and outside the EU
  en
  Sainmhíniú committee of inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to the protection of animals during transport within and outside the Union Tagairt European Parliament decision on setting up a Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport (6.7.2020)
  Commission d’enquête sur la protection des animaux pendant le transport
  fr
  ANIT
  mul
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.