Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

11 toradh

 1. ENVIRONMENT
  an Treoir Réime um Straitéis Mhuirí Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 lena mbunaítear Clár chun tacú le Beartas Muirí Comhtháite a fhorbairt tuilleadh, CELEX:32011R1255/GA ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  MSRR | Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie | MSRL
  de
  MSF Directive | MSFD | Directive establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy | Marine Directive | Marine Strategy Framework Directive
  en
  Sainmhíniú European Union legislative instrument aimed at achieving or maintaining a good environmental status for the marine environment by 2020 at the latest, covering aspects such as marine biodiversity policy, enshrining the ecosystem approach to the management of human activities having an impact on the marine environment, and integrating the concepts of environmental protection and sustainable use Tagairt COM-EN, based on European Commission > Environment > Water > Marine, Good Environmental Status (GES) of the Marine Environment, http://ec.europa.eu/environment/water/marine/ges.htm [20.7.2012]
  directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" | DCSMM
  fr
  Sainmhíniú directive mettant "en place un cadre permettant aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020" Tagairt Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, CELEX:32008L0056/FR [25.07.2013]
 2. ENVIRONMENT · EUROPEAN UNION
  an Coiste chun an treoir lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht Chomhphobail i réimse an bheartais uisce a chur chun feidhme Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausschuss für die Durchführung der Richtlinie zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik
  de
  Committee for implementation of the directive establishing a framework for Community action in the field of water policy
  en
  Comité pour la mise en oeuvre de la directive établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
  fr
 3. ENERGY · ENVIRONMENT · EUROPEAN UNION
  an Coiste um fheidhmiú na Treorach lena mbunaítear creat do leagan amach na gceanglas éicidhearthóireachta do tháirgí a úsáideann fuinneamh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausschuss für die Durchführung der Richtlinie zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte
  de
  Committee for implementation of the Directive on establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using products
  en
  Comité pour la mise en oeuvre de la directive établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie
  fr
 4. ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy
  Cinneadh 377/2013/AE lena maolaítear go sealadach ar Threoir 2003/87/CE lena mbunaítear scéim um liúntais astaíochtaí gás ceaptha teasa a thrádáil laistigh den Chomhphobal Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Cinneadh Stad-an-Clog Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Cinneadh 377/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Aibreán 2013 lena maolaítear go sealadach ar Threoir 2003/87/CE lena mbunaítear scéim um liúntais astaíochtaí gás ceaptha teasa a thrádáil laistigh den Chomhphobal Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  „Stop-the-Clock“-Beschluss | Beschluss Nr. 377/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2013 of 24 April 2013 über die vorübergehende Abweichung von der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft | Aussetzungsbeschluss
  de
  Sainmhíniú Beschluss Nr. 377/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2013 of 24 April 2013 über die vorübergehende Abweichung von der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft Tagairt Mitteilung der Kommission — Leitlinien für die Anwendung des Beschlusses Nr. 377/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die vorübergehende Abweichung von der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft (2013/C 289/01) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:289:0001:0007:DE:PDF
  Decision No 377/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 24 April 2013 derogating temporarily from Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community | Decision No 377/2013/EU derogating temporarily from Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community | Stop-the-Clock Decision
  en
  Sainmhíniú Decision No 377/2013/EU, which temporarily exempts international flights - to and from most non-EU destinations - from certain EU ETS [IATE:933374 ]obligations Tagairt Council-EN based on ERA website http://94.236.18.38/publications/industry-news/1088-eu-ets-stop-the-clock-exemption-now-in-force [31.10.2013] and on the Commission Communication — Guidance on the implementation of Decision No 377/2013/EU of the European Parliament and of the Council derogating temporarily from Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community(2013/C 289/01) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:289:0001:0007:EN:PDF
  décision "suspensive"
  fr
 5. ENVIRONMENT
  an Treoir Réime maidir le hUisce Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 (25.2.2021)
  ga
  Wasserrahmenrichtlinie | Rahmenrichtlinie Wasserpolitik | WRRL | Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik
  de
  WFD | Water Framework Directive | Directive 2000/60/EC establishing a framework for Community action in the field of water policy
  en
  directive-cadre sur l'eau | Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau | DCE
  fr
 6. EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS · SOCIAL QUESTIONS|social affairs
  Treoir 2002 /14 /CE lena mbunaítear creat ginearálta maidir le fostaithe sa Chomhphobal Eorpach a chur ar an eolas agus dul i gcomhairle leo Tagairt Bunaithe ar MÍNITHE (*) MAIDIR LEIS AN gCAIRT UM CHEARTA BUNÚSACHA (2007/C 303/02) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007X1214(01)&from=GA
  ga
  Richtlinie über Unterrichtung und Anhörung | Richtlinie 2002/14/EG zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft
  de
  Information and Consultation Directive | Directive 2002/14/EC establishing a general framework for informing and consulting employees in the European Community
  en
  Nóta The Directive is accompanied by a joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission on employee representation.
  Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
  fr
 7. ENVIRONMENT|environmental policy · ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy|emission trading|EU Emissions Trading Scheme · ENVIRONMENT|environmental policy|pollution control measures · EUROPEAN UNION|European Union law · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|EC Directive
  Treoir AE maidir le Trádáil Astaíochtaí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir 2003/87/CE lena mbunaítear scéim um liúntais astaíochtaí gás ceaptha teasa a thrádáil laistigh den Aontas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates | Richtlinie über den Emissionshandel | Emissionshandelsrichtlinie
  de
  ETS Directive | EAT Directive | EU ETS Directive | EU Emissions Trading Directive | Directive 2003/87/EC establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading within the Union | EU Emissions Trading System Directive
  en
  Directive relative au système communautaire d'échange de droits d'émission | Directive relative au système communautaire d'échange de quotas d'émission | Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil
  fr
 8. ENVIRONMENT|environmental policy|environmental policy · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|directive (EU)
  an Treoir maidir le Bonneagar d’Fhaisnéis Spásúil sa Chomhphobal Tagairt 'Treoir INSPIRE,' Tithe an Oireachtais, https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/treoir-inspire/ [28.9.2021] Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  INSPIRE Tagairt an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, GEMET – General Multilingual Environmental Thesaurus, https://www.eionet.europa.eu/gemet/ga/themes/ [28/10/2019]Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir 2007/2/CE lena mbunaítear Bonneagar um Faisnéis Spásúil sa Chomhphobal Eorpach Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 lena mbunaítear Clár chun tacú le Beartas Muirí Comhtháite a fhorbairt tuilleadh
  ga
  an Treoir INSPIRE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir 2007/2/CE lena mbunaítear Bonneagar d’Fhaisnéis Spáis sa Chomhphobal Eorpach Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 911/2010 maidir leis an gclár Eorpach um fhaire na Cruinne (GMES) agus lena oibríochtaí tosaigh (2011-2013)
  ga
  Sainmhíniú Treoir lena mbunaítear bonneagar d'fhaisnéis spásúil san Eoraip le tacú le beartais chomhshaoil an Chomhphobail agus beartais nó gníomhaíochtaí a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar an gcomhshaol. Tagairt an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, GEMET – General Multilingual Environmental Thesaurus, https://www.eionet.europa.eu/gemet/ga/themes/ [28/10/2019]
  INSPIRE
  de
  Sainmhíniú Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in Europa für die Unterstützung einer gemeinschaftlichen Umweltpolitik sowie anderer politischer Maßnahmen oder sonstiger Tätigkeiten, die Auswirkungen auf die Umwelt haben können Tagairt Europäische Umweltagentur, GEMET – General Multilingual Environmental Thesaurus, https://www.eionet.europa.eu/gemet/de/themes/ [28/10/2019]
  INSPIRE | Directive 2007/2/EC establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) | INSPIRE Directive
  en
  Sainmhíniú directive that aims to create a European Union spatial data infrastructure for the purposes of EU environmental policies and policies or activities which may have an impact on the environment Tagairt European Commission > INSPIRE > Learn > About INSPIRE (19.4.2021)
  directive INSPIRE
  fr
  Sainmhíniú directive établissant une infrastructure d'information géographique en Europe afin de soutenir les politiques environnementales communautaires ainsi que les politiques ou activités pouvant avoir une incidence sur l'environnement Tagairt Agence européenne pour l'environnement, GEMET – General Multilingual Environmental Thesaurus, https://www.eionet.europa.eu/gemet/fr/themes/ [28/10/2019]
 9. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|means of agricultural production|means of agricultural production · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|means of agricultural production|means of agricultural production|plant health product|pesticide · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act
  Treoir maidir le hÚsáid Inbhuanaithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir 2009/128/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht Chomhphobail chun úsáid inbhuanaithe lotnaidicídí a bhaint amach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Iarrann an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún faireachán a dhéanamh ar thrasuí agus ar chur chun feidhme ag na Ballstáit Threoir 2000/60/CE an 23 Deireadh Fómhair 2000 lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht Chomhphobail i réimse an bheartais uisce agus Threoir 2009/128/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht Chomhphobail chun úsáid inbhuanaithe lotnaidicídí a bhaint amach agus, i gcás inarb iomchuí, nuair a chuirfear na Treoracha sin chun feidhme sna Ballstáit uile agus nuair a shainaithneofar na hoibleagáidí sin is infheidhme go díreach maidir le feirmeoirí, togra reachtach a thíolacadh chun codanna ábhartha na dTreoracha sin a áireamh i gcóras an tras-chomhlíonta.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 352/78, (CE) Uimh. 165/94, (CE) Uimh. 2799/98, (CE) Uimh. 814/2000, (CE) Uimh. 1290/2005 agus (CE) Uimh. 485/2008 ón gComhairle, CELEX:32013R1306/GA
  Sustainable Use Directive | SUD | Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides
  en
 10. FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|financing and investment|investment · TRADE|consumption|consumer
  an Treoir maidir le Téarnamh agus Réiteach na mBanc Tagairt An Chomhairle Eorpach 14 agus 15 Márta 2013. Conclúidí (EUCO 23/13) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ga/ec/136155.pdf
  ga
  Comhthéacs 'Ní mór teacht ar chomhaontú roimh mhí an Mheithimh 2013 i ndáil leis an Treoir maidir le Téarnamh agus Réiteach na mBanc...' Tagairt An Chomhairle Eorpach 14 agus 15 Márta 2013. Conclúidí (EUCO 23/13) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ga/ec/136155.pdf
  Treoir lena mbunaítear creat do théarnamh agus réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na h Eorpa agus ón g Comhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE), CELEX:02012R0648-20160112/GA
  ga
  Comhthéacs 'Treoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear creat le haghaidh institiúidí creidmheasa agus comhlachtaí infheistíochta a théarnamh agus a réiteach...' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, CELEX:32014R0806/GA
  Richtlinie zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen | Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten
  de
  Sainmhíniú Richtlinie, die Vorschriften und Verfahren für die Sanierung und Abwicklung von verschiedenen Arten von Finanzinstituten festlegt, um sicherzustellen, dass Bankeninsolvenzen in der EU bewältigt werden können, ohne die Finanzstabilität zu gefährden Tagairt Council-DE vgl. RL 2014/59 über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, Art.1 (ABl. L_173/2014, S.190) CELEX:32014L0059/DE
  Nóta DIV: aih, 13.3.2013; UPD: do, 4.8.2014
  Bank Recovery and Resolution Directive | Proposal for a Directive establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms | Directive establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms | BRRD | BRR Directive
  en
  Sainmhíniú directive laying down rules and procedures for the recovery and resolution of various types of financial institutions Tagairt CENTERM, based on Directive 2014/59/EU establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, CELEX:32014L0059
  directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances | directive BRRD | directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
  fr
  Sainmhíniú directive définissant des règles et des procédures de redressement et de résolution pour différents types d'établissements financiers Tagairt Directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, CELEX:32014L0059/FR
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.