Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

4 thoradh

 1. an Stiúrthóireacht um Ghnóthaí Sóisialta, Fuinneamh, Taighde agus Teileachumarsáid Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Stiúrthóireacht 1B- Gnóthaí Sóisialta, Fuinneamh, Taighde, Teileachumarsáid Tagairt Comhairle-GA
  ga
  an Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta, Oideachas, Talmhaíocht agus Iascach Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Stiúrthóireacht 2 - Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta, Oideachas, Talmhaíocht, Iascach Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Sainmhíniú stiúrthóireacht laistigh den tSeirbhís Dlí [ IATE:857359 ] in Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh Tagairt Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
  IB | 1b | I B | Direktion 2 - Beschäftigung, Soziales, Bildung, Landwirtschaft, Fischerei | Ib | 1 B | Direktion Beschäftigung, Soziales, Bildung, Landwirtschaft, Fischerei | Direktion 1B - Soziales, Energie, Forschung, Telekommunikation
  de
  Sainmhíniú Direktion des Juristischen Dienstes [ IATE:857359 ] des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union Tagairt Council-DE, vgl. Decision N° 44/2018 of the Secretary-General of the Council amending the organisation chart of administrative entities, management and functional posts at the General Secretariat of the Council (Ratsdok. DE 44/18 - nur für den internen Gebrauch) https://domusportal.consilium.eu.int/_layouts/15/ICP2.cars/OpenCP.aspx?key=DE%2044%202018%20INIT&lang=EN
  Employment, Social Affairs, Education, Agriculture, Fisheries Directorate | Directorate 2 - Employment, Social Affairs, Education, Agriculture, Fisheries | Employment, Social Affairs, Education, Agriculture and Fisheries Directorate | Directorate for Employment, Social Affairs, Education, Agriculture and Fisheries | Directorate 1B - Social Affairs, Energy, Research, Telecom
  en
  Sainmhíniú directorate within the Legal Service [ IATE:857359 ] of the General Secretariat of the Council
  direction Emploi, affaires sociales, éducation, agriculture, pêche | Direction 2 - Emploi, affaires sociales, éducation, agriculture, pêche | Dénomination antérieure: Direction 1B - Social, énergie, recherche, télécom
  fr
  Sainmhíniú direction au sein du Service juridique 857359 du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne
  JUR.2
  mul
 2. Stiúrthóireacht 6 - Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais, an Buiséad, Cistí struchtúracha Tagairt Comhairle-GA
  ga
  an Stiúrthóireacht um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais, Talmhaíocht agus Iascach Tagairt Comhairle-GA
  ga
  an Stiúrthóireacht um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais, an Buiséad agus Cistí Struchtúracha Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Stiúrthóireacht 2 - Ecofin/Talmhaíocht/Iascach Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Sainmhíniú stiúrthóireacht laistigh den tSeirbhís Dlí [ IATE:857359 ] in Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh Tagairt Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
  Direktion 2 - ECOFIN/Landwirtschaft/Fischerei | Direktion 6 - Wirtschaft und Finanzen, Haushalt, Strukturfonds | Direktion Wirtschaft und Finanzen, Haushalt, Strukturfonds | Direktion 2 - Wirtschaft/Finanzen, Landwirtschaft/Fischerei
  de
  Sainmhíniú Direktion des Juristischen Dienstes [ IATE:857359 ] des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union Tagairt Council-DE, vgl. Decision N° 44/2018 of the Secretary-General of the Council amending the organisation chart of administrative entities, management and functional posts at the General Secretariat of the Council (Ratsdok. DE 44/18 - nur für den internen Gebrauch) https://domusportal.consilium.eu.int/_layouts/15/ICP2.cars/OpenCP.aspx?key=DE%2044%202018%20INIT&lang=EN
  Directorate 6 - Economic and Financial Affairs, Budget, Structural Funds | Directorate 2 - ECOFIN/Agriculture/Fisheries | Directorate for Economic and Financial Affairs, Agriculture and Fisheries | Economic and Financial Affairs, Budget, Structural Funds Directorate | Directorate for Economic and Financial Affairs, Budget and Structural Funds
  en
  Sainmhíniú directorate within the Legal Service [ IATE:857359 ] of the General Secretariat of the Council of the EU
  direction Affaires économiques et financières, budget, fonds structurels | Direction 2 - Ecofin/Agriculture/Pêche | Direction 6 - Affaires économiques et financières, budget, fonds structurels
  fr
  Sainmhíniú direction au sein du Service juridique 857359 du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne
  Nóta SGC > Service juridique > Direction Affaires économiques et financières, budget, fonds structurels
  JUR.6 | JUR 6
  mul
 3. Stiúrthóireacht 3 - Iascach, lena n-áirítear caidreamh seachtrach Tagairt Comhairle-GA
  ga
  an Stiúrthóireacht um Iascach, lena n-áirítear caidreamh seachtach Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Sainmhíniú stiúrthóireacht de chuid DG B [ IATE:894843 ] Ard-Rúnaíocht Chomhairle an AE Tagairt Comhairle-GA bunaithe ar an mBéarla
  Direktion 3 - Fischerei (einschließlich auswärtiger Beziehungen) | für auswärtige Beziehungen | einschliesslich auswärtiger Beziehungen | Direktion III
  de
  Sainmhíniú eine Direktion der Generaldirektion B IATE:894843 des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union IATE:807097 Tagairt Council-DE
  Nóta Durch Beschluss 34/14 des Generalsekretärs mit Wirkung vom 1.1.15 abgeschafft.
  Directorate 3 - Fisheries, including external relations
  en
  Sainmhíniú One of four directorates within DG B IATE:894843 of the General Secretariat of the Council of the EU IATE:807097 Tagairt Decision No 17/12 of the Secretary-General amending the organisation chart of managerial posts at the General Secretariat of the Council, CP 36/12, http://domus/dga_1/CP/2012/CP036EN12.doc
  Nóta Abolished by Decision 34/14 of the Secretary-General as of 1 January 2015.
  Direction 3 - Pêche, y compris relations extérieures
  fr
  Sainmhíniú l'une des quatre directions au sein de la DG B IATE:894843 du Secrétariat général du Conseil de l'UE IATE:807097 Tagairt Décision n°17/12 du Secrétaire général portant modification de l'organigramme des postes d'encadrement du Secrétariat général du Conseil (CP 36/12) http://domus/dga_1/CP/2012/CP036FR12.doc
  Nóta Cette direction a été supprimée par la décision n° 34/14 du Secrétaire général (cf. CP 43/14) à compter du 1er janvier 2015.
 4. Stiúrthóireacht 2- Iascach, Biashlabhra agus Ceisteanna Tréidliachta Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Stiúrthóireacht 2 - Iascach, Bia agus Sláinte Tagairt Comhairle-GA
  ga
  an Stiúrthóireacht um Iascach Tagairt Comhairle-GA
  ga
  an Stiúrthóireacht um Iascach, Bia agus Sláinte Tagairt Comhairle-GA
  ga
  an Stiúrthóireacht um Struchtúir Talmhaíochta, Forbairt Tuaithe, Ceisteanna Agra-airgeadaíochta agus Agra-airgeadais, Sláinte Plándaí, Táirgí Orgánacha, Cáilíocht Bia, Orgánaigh Ghéinmhodhnaithe, Codex Alimentarius agus Cosaint Plándaí Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Sainmhíniú ceann den dá stiúrthóireacht atá san Ard-Stiúrthóireacht um Thalmhaíocht, Iascach, Gnóthaí Sóisialta agus Sláinte [ IATE:894843 ] Tagairt Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
  Direktion 2 - Agrarstrukturen, Entwicklung des ländlichen Raums, agromonetäre und agrofinanzielle Fragen, phytosanitäre Fragen, Erzeugnisse aus biologischem Landbau, Lebensmittelqualität, GVO, Codex Alimentarius und Pflanzenschutz | Direktion II | Direktion Fischerei, Lebensmittel und Gesundheit | Direktion 2 - Fischerei, Lebensmittelkette und Veterinärfragen | Direktion 2 - Fischerei, Lebensmittel und Gesundheit | Direktion Fischerei
  de
  Sainmhíniú eine der vier Direktionen der Generaldirektion Landwirtschaft, Fischerei, Soziales und Gesundheit [ IATE:894843 ] des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union [ IATE:807097 ]
  Nóta Die anderen drei Direktionen sind:- Direktion Landwirtschaft (SAL - Sonderausschuss Landwirtschaft) [ IATE:3524446 ]- Direktion Veterinär- und Pflanzenfragen, Lebensmittel und Forstwirtschaft [ IATE:3588691 ]- Direktion Beschäftigung, Sozialpolitik und Gesundheit [ IATE:3588694 ]
  Directorate for agricultural structures, rural development, agri-monetary and agri-financial questions, plant health, organic products, food quality, GMOs, Codex Alimentarius, plant protection | Directorate 2 - Agricultural structures, rural development, agri-monetary and agri-financial questions, plant health, organic products, food quality, GMOs, Codex Alimentarius, plant protection | Directorate Fisheries, Food and Health | Fisheries, Food and Health Directorate | Directorate for Fisheries, Food and Health | Directorate for Agricultural structures, rural development, agri-monetary and agri-financial questions, plant health, organic products, food quality, GMOs, Codex Alimentarius, plant protection | Directorate 2 - Fisheries, Food chain and Veterinary questions | LIFE 2 - Fisheries, Food and Health | LIFE - Fisheries, Food and Health | Directorate 2 - Fisheries, Food and Health | Fisheries Directorate
  en
  Sainmhíniú one of the four directorates in the Directorate-General for Agriculture, Fisheries, Social Affairs and Health of the General Secretariat of the Council
  Nóta The three other directorates are:- Agriculture (SCA - Special Committee on Agriculture) Directorate- Veterinary and Plant Health Questions, Food and Forestry Directorate- Employment, Social Policy and Health Directorate
  direction Pêche, alimentation et santé | Direction 2 - Structures agricoles, développement rural, questions agromonétaires et agrofinancières, phytosanitaire, produits biologiques, qualité des aliments, OGM, codex alimentarius, protection des végétaux | direction Pêche | Direction 2 - Pêche, questions de la chaîne alimentaire et vétérinaire | Direction 2 - Pêche, alimentation et santé
  fr
  Sainmhíniú l'une des quatre directions qui composent la direction générale Agriculture, pêche, affaires sociales et santé au sein du Secrétariat général du Conseil de l'UE, les trois autres étant la direction Agriculture (CSA - Comité spécial Agriculture), la direction Questions vétérinaires et phytosanitaires, Alimentation et Sylviculture et la direction Emploi, Politique sociale et Santé
  Nóta Voir également: - direction générale Agriculture, pêche, affaires sociales et santé [ IATE:894843 ] - direction Agriculture (CSA - Comité Spécial Agriculture) et politique sociale [ IATE:3524446 ]- direction Questions vétérinaires et phytosanitaires, Alimentation et Sylviculture [ IATE:3588691 ]- direction Emploi, Politique sociale et Santé [ IATE:3588694 ]
  LIFE.2
  mul
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.