Gaois

Téarmaí cosúla:

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

7 dtoradh

 1. FINANCE|monetary economics · FINANCE|monetary relations · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Comhaontú Airgeadaíochta na hEorpa Tagairt Foclóir Staidéir Ghnó
  ga
  Úsáid sa teanga 3An Comhaontú Airgeadaíochta Eorpach" atá in 8/1967/31
  CAE Tagairt Foclóir Staidéir Ghnó
  ga
  Úsáid sa teanga 3An Comhaontú Airgeadaíochta Eorpach" atá in 8/1967/31
  Europäisches Währungsabkommen | EWA
  de
  Nóta MISC: Paris, 05.08.1955.
  EMA | European Monetary Agreement
  en
  AME | accord monétaire européen
  fr
  Nóta CONTEXT: OCDE
 2. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency · SOCIAL QUESTIONS|health|pharmaceutical industry
  gníomhaireacht measúnú táirge íochshláinte, GLE
  ga
  EMEA Tagairt Interinstitutional Style Guide 9.5.3 (a) on unique abbreviations for all linguistic versions. http://publications.europa.eu/code/en/en-390500.htm09/09/2009 ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach Tagairt Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 297/95 maidir le táillí is iníoctha leis an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 106.
  ga
  EMA Tagairt https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ema_ga
  ga
  Comhthéacs Déanann an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) sláinte an duine agus sláinte ainmhithe a chosaint agus a chur chun cinn trí mheastóireacht agus monatóireacht a dhéanamh ar leigheasanna laistigh den Aontas Eorpach (AE) agus den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE). Tagairt https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ema_ga
  EMA | Agentur Beurteilung Arzneimitteln | Europäische Arzneimittel-Agentur | EMEA | Europäische Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln
  de
  Sainmhíniú dezentrale Einrichtung der Europäischen Union für die Beurteilung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln Tagairt Europ. Kommission http://europa.eu/agencies/community_agencies/emea/index_de.htm
  EMEA | European Medicines Evaluation Agency | European Agency for the Evaluation of Medicinal Products | EAMA | EMA | European Medicines Agency
  en
  Sainmhíniú agency, established by Regulation (EEC) No 2309/93 of 22 July 1993 and renamed by Regulation (EC) No 726/2004, which is responsible for coordinating the existing scientific resources put at its disposal by Member States for the evaluation, supervision and pharmacovigilance of medicinal products Tagairt COM-EN, based on:- Regulation (EEC) No 2309/93 of 22 July 1993 laying down Community procedures for the authorization and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, CELEX:31993R2309/EN - Regulation (EC) No 726/2004 of 31 March 2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency, CELEX:32004R0726/EN
  médicament pour l'évaluation | Agence européenne pour l'évaluation des médicaments | Agence européenne des médicaments | AEM AEEM | EMEA | EMA
  fr
  Sainmhíniú agence de l'UE chargée de coordonner les ressources scientifiques existantes mises à sa disposition par les États membres en vue de l'évaluation, de la surveillance et de la pharmacovigilance des médicaments Tagairt Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l'Union pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
 3. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Comhaontú Comhlachais Eora-Mheánmhara Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation | Assoziationsabkommen | Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen
  de
  Sainmhíniú im Rahmen der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft IATE:884140 geschlossenes bilaterales Abkommen Tagairt Council-DE, gestützt auf Zusammenfassung der EU-Gesetzgebung http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r14104_de.htm (28.8.12)
  Nóta bilden den Rahmen für den politischen Nord-Süd-Dialog und dienen als Grundlage für die schrittweise Liberalisierung des Handelsverkehrs im Mittelmeerraum; DIV: RSZ, 6.12.07, UPD: HM, 28.8.12
  Euro-Mediterranean Association Agreement | EMA | EURO-MEDITERRANEAN AGREEMENT establishing an association between
  en
  Sainmhíniú agreements providing a suitable framework for North-South political dialogue. They also serve as a basis for the gradual liberalisation of trade in the Mediterranean area, and set out the conditions for economic, social and cultural cooperation between the EU and each partner country. Tagairt Europa Web page : http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r14104_en.htm [31.8.2011]
  Nóta concluded between 1998 and 2005: Agreement with Tunisia: ( CELEX:31998D0238 ) Agreement with Israel: ( CELEX:32000D0384 ) Agreement with Morocco: ( CELEX:32000D0204 ) Agreement with Egypt: ( CELEX:32004D0635 ) Agreement with Jordan: ( CELEX:32002D0357 ) Agreement with Algeria: ( CELEX:32005D0690 ) Agreement with Lebanon: ( CELEX:32006D0356 )
  accord d'association euro-méditerranéen | accord d'association Euro-Med | accord euro-méditerranéen d'association
  fr
  Sainmhíniú accords fournissant un cadre approprié au dialogue politique Nord-Sud. Ils servent également de base à la libéralisation progressive des échanges dans l'espace méditerranéen. Enfin, ils fixent les conditions de la coopération dans les domaines économique, social et culturel entre l'UE et chaque pays partenaire. Tagairt Synthèses de la législation de l'UE, site Europa, http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r14104_fr.htm [31.10.2011]
  Nóta L'UE a conclu sept accords euro-méditerranéens d'association entre 1998 et 2005 avec: - la République arabe d'Égypte IATE:925689 - l'État d'Israël IATE:895632 - le Royaume hachémite de Jordanie IATE:909473 - la République libanaise IATE:928846 - le Royaume du Maroc IATE:896976 - la République tunisienne IATE:888898 - la République algérienne IATE:928629
 4. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency|European Medicines Agency
  Tascfhórsa EMA Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I gcomhthéacs na n-athbhreithnithe leanúnacha, bunaíodh Tascfhórsa EMA um phaindéim COVID-19, rud is grúpa tiomnaithe saineolaithe ann maidir le forbairt agus údarú vacsaíní i gcoinne COVID-19, agus le monatóireacht sábháilteachta a dhéanamh ar na vacsaíní sin.' Tagairt 'An Coimisiún Eorpach,' https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/questions-and-answers-covid-19-vaccination-eu_ga [7.4.2021]
  EMA Task Force | ETF
  en
  Sainmhíniú specific expert group set up by the European Medicines Agency (EMA) to assist the CHMP, PRAC and PDCO or take part on behalf of the CHMP in early scientific discussions and product reviews as needed in the framework of coordinating preparedness and response planning to strengthen capacities for the monitoring, early warning, assessment of and response to health emergencies Tagairt COM-Terminology Coordination, based on:European Medicines Agency (EMA). 'EMA plan for emerging health threats' (30.6.2020). 10 December 2018 EMA/863454/2018 Policy and Crisis Management
 5. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency|European Medicines Agency
  Tascfhórsa EMA um phaindéim COVID-19 Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I gcomhthéacs na n-athbhreithnithe leanúnacha, bunaíodh Tascfhórsa EMA um phaindéim COVID-19, rud is grúpa tiomnaithe saineolaithe ann maidir le forbairt agus údarú vacsaíní i gcoinne COVID-19, agus le monatóireacht sábháilteachta a dhéanamh ar na vacsaíní sin.' Tagairt 'An Coimisiún Eorpach,' https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/questions-and-answers-covid-19-vaccination-eu_ga [21.4.2021]
  ETF | COVID-19 pandemic EMA Task Force | COVID-ETF | COVID-19 EMA pandemic Task Force
  en
  Sainmhíniú EMA task force set up in the context of the COVID-19 pandemic Tagairt COM-Terminology Coordination, based on:European Medicines Agency (EMA). 'Mandate, objectives and rules of procedure of the COVID-19 EMA pandemic Task Force (COVID-ETF)' (30.6.2020). 31 March 2020 EMA/166423/2020 Biological Health Threats and Vaccines Strategy
 6. SOCIAL QUESTIONS|health|medical science · SOCIAL QUESTIONS|health|pharmaceutical industry
  Líonra Eorpach um Thaighde Péidiatraiceach na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europäisches Netzwerk für die pädiatrische Forschung der EMA | Enpr-EMA
  de
  European Network of Paediatric Research at the EMA | Enpr-EMA | European Network for Pediatric Research at the EMA | European Network of Paediatric Research at the European Medicines Agency | European Network for Pediatric Research at the European Medicines Agency
  en
  Sainmhíniú network of research networks, investigators and centres with recognised expertise in performing clinical studies in children Tagairt European Medicines Agency. European Network of Paediatric Research at the European Medicines Agency (Enpr-EMA), http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/partners_and_networks/general/general_content_000303.jsp&mid=WC0b01ac05801df74a [10.5.2013]
  Nóta See also:- paediatric medicinal product (related) [ IATE:159306 ]- European Medicines Agency (broader) [ IATE:843722 ]
  Réseau européen de recherche en pédiatrie de l'Agence européenne des médicaments
  fr
  Sainmhíniú réseau de réseaux de recherche, chercheurs et centres ayant une expertise reconnue dans la conduite d'études cliniques chez les enfants, dont l'objectif est de faciliter la conduite d'études cliniques de qualité, répondant aux besoins chez l'enfant, en évitant la redondance des investigations dans cette population Tagairt COM-FR, d'après:European Medicines Agency. European Network of Paediatric Research at the European Medicines Agency (Enpr-EMA), WC0b01ac05801df74a [12.12.2013] & ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé > Accueil > Activités > Médicaments en... > Réglementation... > Liens utiles > Focus sur les principales mesures du réglement pédiatrique européen, http://ansm.sante.fr/Activites/Medicaments-en-pediatrie/Reglementation-relative-aux-medicaments-pediatriques/Liens-utiles/Focus-sur-les-principales-mesures-du-reglement-pediatrique-europeen [12.12.2013]
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.