Gaois

Téarmaí cosúla:

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

6 thoradh

 1. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|education · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS|employment · SOCIAL QUESTIONS|social affairs
  scileanna gairme Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Beidh scileanna gairme agus inniúlacht ghairme leordhóthanach ag an iarratasóir.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE)Uimhi 922/72. (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:32013R1308/GA
  scileanna gairmiúla Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh CELEX:32014R0508/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Chomh maith leis an tábhacht aitheanta atá le scileanna gairmiúla, aithnítear go bhfuil scileanna idirdhisciplíneacha nó scileanna boga, amhail smaointeoireacht chriticiúil, obair foirne, réiteach fadhbanna agus cruthaitheacht, scileanna digiteacha nó teanga, ag éirí níos tábhachtaí agus gur réamhriachtanais thábhachtacha iad don lánsástacht phearsanta agus ghairmiúil agus gur féidir iad a chur i bhfeidhm i réimsí éagsúla.' Tagairt Cinneadh (AE) 2018/646 maidir le creat coiteann le haghaidh soláthar seirbhísí níos fearr do scileanna agus do cháilíochtaí (Europass) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2241/2004/CE, CELEX:32018D0646/GA
  scileanna ceirde Tagairt Rialachán (AE) 2017/2393 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí CELEX:32017R2393/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs "ciallaíonn ‘feirmeoir óg’ duine nach bhfuil níos mó ná 40 bliain d'aois aige nó aici an t-am a gcuirtear isteach an t-iarratas, a bhfuil scileanna ceirde agus inniúlacht leordhóthanach aige nó aici agus atá ag bunú den chéad uair i ngabháltas talmhaíochta mar cheann an ghabháltais sin; Féadfar an bunú a dhéanamh go haonarach nó i gcomhpháirt, gan beann ar a fhoirm dhlíthiúil, le feirmeoirí eile" Tagairt Rialachán (AE) 2017/2393 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí CELEX:32017R2393/GA
  berufliche Fertigkeiten | Fachkompetenz | Sachkenntnisse | Fachkenntnisse | spezifische Fähigkeiten | berufliche Fähigkeiten
  de
  Sainmhíniú die Kenntnisse und Erfahrungen, die zur Durchführung einer bestimmten beruflichen Aufgabe bzw. Tätigkeit benötigt werden Tagairt CEDEFOP, Terminology for European education and training policy, Second edition, A selection of 130 key terms http://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf (30.10.2018)
  employability skills | occupational skills | job skills | employment skills | vocational skills | professional skills
  en
  Sainmhíniú skills required to carry out a job or complete professional tasks Tagairt Council-EN, based on Cedefop, research paper no 30, 'Quantifying skill needs in Europe – Occupational skills profiles: methodology and application', http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5530 [10.4.2018]
  Nóta May refer to the skills profile required for a specific role or to a broader set of skills which are generally put to use in a job: literacy, numeracy, communication, time-keeping, etc.
  aptitudes professionnelles | capacités professionnelles | compétences professionnelles
  fr
  Sainmhíniú connaissances et expérience requises pour exécuter une tâche professionnelle ou occuper un emploi Tagairt COM-FR d'après: Terminologie de la politique de formation professionnelle, Glossaire multilingue pour une Europe élargie, Ph. Tissot, CEDEFOP, OPOCE (2004), ISBN 92-896-0272-4 [8.9.2016]
  Nóta L'anglais professional/occupational skills est parfois traduit par qualifications professionnelles, qui traduit cependant plus exactement le terme anglais professional qualifications [ IATE:755606 ]
 2. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|education
  saineolas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Tá braislí agus líonraí an-tábhachtach maidir le comhroinnt saineolais agus maidir le saineolas, seirbhísí agus táirgí a sholáthar atá speisialaithe agus nua.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005, CELEX:32013R1305/GA
  cáilíocht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs '... ciallaíonn “duine inniúil” duine a bhfuil cáilíochtaí oiriúnacha, oiliúint oiriúnach agus eolas, taithí agus scil leordhóthanach aige chun an obair i gceist a dhéanamh...' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE, CELEX:32013R1257/GA
  Fachkenntnisse | Fachwissen | Qualifikation
  de
  Sainmhíniú Kenntnisse, Eignung und Fähigkeiten, die benötigt werden, um die spezifischen Aufgaben durchzuführen, die mit einem bestimmten Arbeitsplatz verbunden sind Tagairt CEDEFOP, Terminology for European education and training policy, Second edition, A selection of 130 key terms http://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf (30.10.2018)
  Nóta zu "Qualifikation" im Sinne eines formalen Ergebnisses eines Bewertungsverfahrens siehe IATE:3518956
  expertise | qualification
  en
  Sainmhíniú knowledge, aptitudes and skills required to perform specific tasks attached to a particular work position Tagairt Cedefop: Terminology of European education and training policy, 2014 (2nd edition), https://europass.cedefop.europa.eu/education-and-training-glossary/q (second definition under qualification) [3.9.2018]
  Nóta See IATE:3518956 for qualification in the sense of a formal outcome of an assessment and validation process.
  qualification
  fr
  Sainmhíniú somme des savoirs, savoir-faire, aptitudes et compétences permettant à un individu d'exercer un emploi Tagairt Glossaire CEDEFOP, https://europass.cedefop.europa.eu/fr/education-and-training-glossary/q (deuxième définition du "qualification") [3.9.2018]
 3. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|teaching|vocational education · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS|employment|vocational training · PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH|technology and technical regulations|technology
  eolas teicniúil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Glacfar na gníomhartha sin i gcomhréir le forbairt an eolais theicniúil agus eolaíochta, agus na caighdeáin infheidhme idirnáisiúnta.' Tagairt Rialachán (AE) 2016/2031 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle, CELEX:32016R2031/GA
  fachliche Kenntnisse | Fachkenntnisse | Fachwissen
  de
  Sainmhíniú Kenntnisse auf einem bestimmten Fachgebiet Tagairt FRANKL
  technical knowledge
  en
  Sainmhíniú knowledge appropriate or peculiar to, or characteristic of, a particular art, science, profession, or occupation Tagairt COM-EN. Based on the definition of 'technical' in the Oxford English Dictionary, http://dictionary.oed.com/cgi/entry/50248073?single=1&query_type=word&queryword=technical&first=1&max_to_show=10 (16.4.2008)
  connaissances techniques
  fr
  Sainmhíniú celles qui sont couvertes par un droit de propriété intellectuelle et celles qui ne sont pas divulguées(savoir-faire) Tagairt JOCE L 053,22.02.1985,p.8
 4. CJEU|LAW|Law on aliens
  cárta cónaithe ‘scileanna agus oilteacht’ Tagairt ---
  ga
  Nóta «Formulation» signifie que le terme «cárta cónaithe ‘scileanna agus oilteacht’» est le résultat d'une traduction formulée à partir du terme «carte de séjour compétences et talents» désignant une notion du système «FR» dans la langue GA. [05.03.2014] . Cárta cónaithe Francach ar leith nach bhfuil bailí in Éirinn
  Aufenthaltstitel mit dem Vermerk "Fachkenntnisse und Fähigkeiten"
  de
  Residence permit bearing the words 'skills and expertise'
  en
  Nóta A French residence permit with no validity in the UK.
  carte de séjour compétences et talents
  fr
 5. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|agricultural structures and production|policy on agricultural structures · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|education · EUROPEAN UNION|EU finance
  leathadh eolais ar an talmhaíocht Tagairt Conradh CEE, Airt. 41(a)
  ga
  seirbhís chomhairleach talmhaíochta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Dhírigh tacaíocht Chúnamh Éireann don fhorbairt tuaithe ar na Seirbhísí Comhairleacha Talmhaíochta Náisiúnta (NAADS), agus é mar aidhm aige feabhas a chur ar sheachadadh seirbhísí tacaíochta agus comhairleacha d’fheirmeoirí.' Tagairt 'Tuarascáil Bhliantúil 2005,' Cúnamh Éireann, https://www.irishaid.ie/media/irishaid/allwebsitemedia/20newsandpublications/publicationpdfsenglish/irish-aid-annual-report-2005-as-gaeilge.pdf [8.4.2016]
  landwirtschaftlicher Beratungsdienst | Verbreitung landwirtschaftlicher Fachkenntnisse | landwirtschaftliche Beratung
  de
  agricultural extension service | agricultural extension | dissemination of agricultural knowledge | agricultural advisory service
  en
  Sainmhíniú all the different activities that provide the information and services needed and demanded by farmers and other actors in rural settings to assist them in developing their own technical, organisational, and management skills and practices so as to improve their livelihoods and wellbeing Tagairt FeedtheFuture > Extension and Advisory Services - Terminology and Glossary (10.6.2020)
  vulgarisation agricole | vulgarisation agronomique
  fr
  Sainmhíniú action qui consiste à partager les résultats de la recherche et les savoir-faire avec les agriculteurs, mais aussi à les aider à exploiter une plus large part de la chaîne des valeurs Tagairt Revue "Grain de sel" nº 77 (21.9.2020), janvier-juin 2019, de l'association Inter-réseaux Développement rural
  Nóta La vulgarisation correspond à un conseil technique, tandis que le conseil à l'exploitation familiale est un conseil de gestion.
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.