Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

6 thoradh

 1. ECONOMICS|economic policy · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument
  Clár Oibre Gníomhaíochta Addis Ababa de chuid an Tríú Comhdháil Idirnáisiúnta um Maoiniú Forbraíochta Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Clár Oibre Gníomhaíochta Addis Ababa Tagairt 'Tuarascáil Speisialta Uimh. 35/2016 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa maidir le ‘Tacaíocht bhuiséadach a úsáid chun feabhas a chur ar an tiomsú náisiúnta ioncaim san Afraic fho-Shahárach’ - Conclúidí ón gComhairle (19 Bealtaine 2017),' Comhairle an Aontais Eorpaigh, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9265-2017-INIT/ga/pdf [31.5.2017] ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Cuireann an Chomhairle in iúl go láidir go dtacaíonn an tAontas go láidir leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe. Aithníodh i gclár oibre gníomhaíochta Addis Ababa go bhfuil gá, chun iad a chur chun feidhme, le maoiniú intuartha inbhuanaithe, thar an gcúnamh oifigiúil um fhorbairt, áit a bhfuil ról suntasach ag an ioncam intíre.' Tagairt 'Tuarascáil Speisialta Uimh. 35/2016 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa maidir le ‘Tacaíocht bhuiséadach a úsáid chun feabhas a chur ar an tiomsú náisiúnta ioncaim san Afraic fho-Shahárach’ - Conclúidí ón gComhairle (19 Bealtaine 2017),' Comhairle an Aontais Eorpaigh, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9265-2017-INIT/ga/pdf [23.8.2018]
  Aktionsagenda von Addis Abeba
  de
  Sainmhíniú Aktionsplan zur Weiterentwicklung der internationalen Entwicklungsfinanzierungsarchitektur, der anstelle der Geber-Nehmer-Zweiteilung auf einer globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung beruht Tagairt Council-DE vgl. BM (DE) für wirtsch. Zusammenarbeit und Entwicklung http://www.bmz.de/de/ministerium/ziele/2030_agenda/historie/monterreykonsens/index.html (18.1.2017)
  Nóta enthält über 100 konkrete Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklungsfinanzierung
  Addis Ababa Action Agenda | Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development | Financing for Development agreement | AAAA
  en
  Sainmhíniú agreement on financing for development which lays down concrete measures to provide a foundation for financing and implementing the 2030 Sustainable Development Agenda Tagairt Council-EN, based on UN press release Countries reach historic agreement to generate financing for new sustainable development agenda, http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/press-release/countries-reach-historic-agreement.html [1.3.2016]
  Nóta Addis Ababa, 15.7.2016. Full text of the Agenda: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1 [18.2.2016]
  Programme d'action d'Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement | Programme d'action d'Addis-Abeba
  fr
  Sainmhíniú programme adopté en juillet 2015 par les États participant à la Conférence sur le financement du développement tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie, qui prévoit une série de mesures visant à réformer les pratiques mondiales du financement du développement durable et fournit un cadre de mise en œuvre au niveau mondial du Programme de développement durable à l'horizon 2030 Tagairt Conseil-FR, d'après le site de l'ONU, Centre d'actualités de l'ONU, "Addis-Abeba: les États parviennent à un accord historique sur le financement du développement", 15.7.2015, http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=35183#.VurMqTJf05t [17.3.2016]
  Nóta Voir également Programme de développement durable à l'horizon 2030 [ IATE:3566676 ]. Texte du programme d'action sur http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313 [17.3.2016]
 2. INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy|aid policy
  Tuarascáil Chuntasachta AE maidir le Maoiniú don Fhorbairt Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  EU Accountability Report on Financing for Development
  en
  Sainmhíniú annual EU report, which assesses where the EU and its member countries stand in relation to their common commitments on financing for development, especially in relation to the UN Millennium Development Goals (MDGs) [ IATE:927771 ], aid effectiveness, aid for trade, fast-start climate finance and good governance in tax matters and development Tagairt Council-EN, based on European Commission website (International Cooperation and Development > Policies > Financing development), https://ec.europa.eu/europeaid/policies/financing-development_en [20.5.2015]
 3. EUROPEAN UNION · EUROPEAN UNION|EU finance · INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy
  ionstraim maidir le comhar um fhorbairt Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020
  ga
  Comhthéacs 'Leagtar síos leis an Rialachán seo na rialacha agus na dálaí chun go gcuirfeadh an tAontas cúnamh airgeadais a chur ar fáil do ghníomhaíochtaí, lena n-áirítear cláir ghníomhaíochta agus bearta eile, faoi na hionstraimí seo a leanas i chun an ghníomhaíocht sheachtrach a mhaoiniú don tréimhse ó 2014 go 2020: an Ionstraim maidir le Comhar um Fhorbairt (“ICF”), an Ionstraim Eorpach i gcomhair Daonlathais agus Chearta an Duine (“EIDHR”), an Ionstraim Eorpach Chomharsanachta (“IEC”), an Ionstraim chun cur le Cobhsaíocht agus le Síocháin, an Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (“ICR II”) agus an Ionstraim um Chomhpháirtíocht le haghaidh tríú tíortha, dá ngairtear “na hIonstraimí” le cheile agus “an Ionstraim” go leithleach anseo feasta.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 236/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta coiteanna le haghaidh chur chun feidhme ionstraimí an Aontais chun an ghníomhaíocht sheachtrach a mhaoiniú
  ionstraim airgeadais le haghaidh comhar um fhorbairt Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1339/2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1905/2006 lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair um fhorbairt
  ga
  DCI Tagairt Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE
  ga
  ionstraim maoinithe do chomhair um fhorbairt Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 1337/2008 lena mbunaítear saoráid chun freagairt thapa a thabhairt ar an ardú as cuimse atá ag teacht ar phraghsanna bia i dtíortha atá i mbéal forbartha
  ga
  ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020
  ga
  ICF Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 236/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta coiteanna le haghaidh chur chun feidhme ionstraimí an Aontais chun an ghníomhaíocht sheachtrach a mhaoiniú
  ga
  Comhthéacs 'Leagtar síos leis an Rialachán seo na rialacha agus na dálaí chun go gcuirfeadh an tAontas cúnamh airgeadais a chur ar fáil do ghníomhaíochtaí, lena n-áirítear cláir ghníomhaíochta agus bearta eile, faoi na hionstraimí seo a leanas i chun an ghníomhaíocht sheachtrach a mhaoiniú don tréimhse ó 2014 go 2020: an Ionstraim maidir le Comhar um Fhorbairt (“ICF”), an Ionstraim Eorpach i gcomhair Daonlathais agus Chearta an Duine (“EIDHR”), an Ionstraim Eorpach Chomharsanachta (“IEC”), an Ionstraim chun cur le Cobhsaíocht agus le Síocháin, an Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (“ICR II”) agus an Ionstraim um Chomhpháirtíocht le haghaidh tríú tíortha, dá ngairtear “na hIonstraimí” le cheile agus “an Ionstraim” go leithleach anseo feasta.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 236/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta coiteanna le haghaidh chur chun feidhme ionstraimí an Aontais chun an ghníomhaíocht sheachtrach a mhaoiniú
  ionstraim do chomhar um fhorbairt Tagairt Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE
  ga
  DCECI | DCI | Instrument für die Entwicklungszusammenarbeit | Instrument für wirtschaftliche Zusammenarbeit | Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit
  de
  Sainmhíniú Instrument zur Finanzierung von Maßnahmen zur Unterstützung der Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern und in Entwicklung befindlichen Gebieten und Regionen, u.a. zur Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele Tagairt VO 1905/2006 Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit, ABl. L_378/2006, S.41-71 CELEX:32006R1905/DE
  Nóta Diese Entwicklungszusammenarbeit wird durch geografische und thematische Programme sowie ein afrikaweites Programm umgesetzt
  DCI | Development Cooperation Instrument | Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument | DCECI | financing instrument for development cooperation
  en
  Sainmhíniú financing instrument aimed at eradicating poverty and achieving other goals of EU external action, in particular fostering sustainable economic, social and environmental development as well as promoting democracy, the rule of law, good governance and respect for human rights Tagairt COUNCIL-EN based on European Commission > International Cooperation and Development > How > Finance > Development Cooperation Instrument (DCI), https://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_en.htm_en [21.09.2017]
  Nóta It covers geographic programmes, thematic programmes and the Pan-African programme IATE:3566902
  instrument de financement de la coopération au développement | ICD | instrument de coopération au développement | instrument de financement de la coopération au développement et de la coopération économique instrument de coopération au développement
  fr
  Sainmhíniú instrument ayant pour objectif la réduction et, à long terme, l'éradication de la pauvreté, le développement économique et social durable et l'insertion des pays en développement dans l'économie mondiale Tagairt Conseil-FR d'après Toute l'Europe > Financez votre projet ! > Les instruments financiers pour l'action extérieure de l'UE > Instrument de coopération au développement – ICD, http://www.touteleurope.eu/financez-votre-projet/les-instruments-financiers-pour-l-action-exterieure-de-l-ue/synthese/instrument-de-cooperation-au-developpement-icd-development-cooperation-instrument-dci.html [25.9.2017]
  Nóta Résultat de la fusion des différents instruments géographiques et thématiques créés au fil du temps, cet instrument comprend un volet géographique et un volet thématique, dont le programme panafricain [ IATE:3566902 ]
 4. FINANCE|financing and investment|financing · INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy
  maoiniú nuálach forbraíochta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  innovative Entwicklungsfinanzierung
  de
  innovative financing for development | innovative financing mechanism | innovative finance | innovative development financing | innovative funding | innovative financing
  en
  Sainmhíniú all mechanisms for raising funds for development that are complementary to official development assistance, predictable and stable, and closely linked to the idea of global public goods Tagairt In Search of New Development Finance', World Economic and Social Survey, United Nations, 2012, http://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_current/2012wess_overview_en.pdf [17.4.2013]
  Nóta There is no internationally agreed definition of ‘innovative financing for development’. […] Several international bodies have offered various interpretations of the term ‘innovative financing for development’. The Leading Group on Innovative Financing for Development suggests that innovative financing for development is “complementary to official development assistance. [Innovative mechanisms] are also predictable and stable. They are closely linked to the idea of global public goods and are aimed at correcting the negative effects of globalisation” (Leading Group 2009). […] The World Bank defines innovative financing for development as “those that depart from traditional approaches to mobilizing development finance—that is, through budget outlays from established sovereign donors or bonds issued by multilateral and national development banks exclusively to achieve funding objectives. […] The OECD considers innovative financing “to comprise mechanisms of raising funds or stimulating actions in support of international development that go beyond traditional spending approaches by either the official or private sectors…". 'Innovative Financing for Development: A New Model for Development Finance?', UNDP, January 2012, http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Development%20Cooperation%20and%20Finance/InnovativeFinancing_Web%20ver.pdf [17.4.2013]
  modes de financement innovants | sources innovantes de financement du développement | sources novatrices de financement | nouvelles sources de financement
  fr
  Sainmhíniú tout mécanisme complémentaire de l’aide publique au développement, prévisible et stable, et étroitement lié à l’idée de bien public mondial Tagairt Nations Unies, Études sur la situation économique et sociale 2012: À la recherche de nouveaux modes de ?financement du développement, page 9, http://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_current/2012wess_overview_fr.pdf [26.10.2015]
 5. INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy
  Treoirghrúpa um Maoiniú Nuálach don Fhorbairt Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Leading Group on Innovative Financing for Development
  en
  Sainmhíniú body founded after the Paris Ministerial Conference on Innovative Development Financing Mechanisms in 2006, which aims to promote the setting up of innovative development financing mechanisms Tagairt Council-EN based on Leading Group website, http://www.leadinggroup.org/article189.html (16.6.2010)
  Nóta Currently (June 2010) the Group consists of 55 country members, 4 observer countries, 15 international organisations and more than 20 NGOs
  Groupe pilote sur les financements innovants pour le développement
  fr
  Sainmhíniú Fondé à la suite de la Conférence ministérielle de Paris sur les financements innovants de 2006, le Groupe est une plate-forme réunissant 59 pays, différentes institutions internationales et organisations non gouvernementales. Il vise à promouvoir les réflexions sur et la mise en place de mécanismes de financement innovant pour le développement. Tagairt Conseil-FR sur base du site du Groupe pilote, http://www.leadinggroup.org/rubrique127.html [17.6.2010]
  Nóta A ce jour (juin 2010), le Groupe pilote comprend 55 pays membres et 4 pays observateurs, 15 organisations internationales et plus d’une vingtaine d’ONG.
 6. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations · INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy
  Comhdháil Idirnáisiúnta um Maoiniú Forbraíochta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhdháil Monterrey Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Entwicklungsfinanzierungskonferenz | Konferenz von Monterrey | Internationale Konferenz über Entwicklungsfinanzierung
  de
  Nóta Die erste Konferenz fand vom 18.-22.3.2002 in Monterrey, Mexiko, statt, die dritte vom 13.-16.7.2015 in Addis Abeba.
  ICFD | United Nations International Conference on Financing for Development | International Conference on Financing for Development | Monterrey Conference
  en
  Sainmhíniú Held from 18-22 March 2002 in Monterrey, N.L., Mexico. ; Tagairt UN http://www.un.org/esa/ffd/overview/index.htm ;
  Nóta Monterrey Conference: 18-22 March 2002Doha Conference: 29 November - 2 December 2008 Addis Ababa Conference: 13-16 July 2015For more details see: United Nations Department of Economic and Social Affairs, http://www.un.org/esa/ffd/overview/mission-statement.html [29.5.2015]
  Réunion intergouvernementale de haut niveau sur le financement du développement | Conférence internationale sur le financement du développement | Conférence des Nations unies sur le financement du développement | Sommet des Nations unies sur le financement du développement | Conférence de Monterrey
  fr
  Sainmhíniú Première réunion au sommet consacrée aux questions financières et connexes majeures pour le développement mondial. Tagairt Site de la conférence http://www.un.org/french/esa/ffd2002/brochure.html
  Nóta Annoncée initialement sous le terme de "réunion" dans la Déclaration du Millénaire; maintenant appelée "Conférence", dont la première session s'est tenue à Monterrey, Mexique, du 18 au 22 mars 2002.
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.