Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

18 toradh

 1. EU office or agency
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar agus Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europol Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europol | Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit und die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung
  de
  Europol | European Union Agency for Law Enforcement Cooperation and Training
  en
  Sainmhíniú proposed agency that would be the result of merging Europol and CEPOL into a single agency and that would be established to improve mutual cooperation among law enforcement authorities in the European Union, to strengthen and support their actions as well as to deliver a coherent European training policy Tagairt Council-EN, based on the proposal for a Regulation on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation and Training (Europol) and repealing Decisions 2009/371/JHA and 2005/681/JHA, CELEX:52013PC0173/EN
  Nóta Merging Europol and CEPOL into a single agency, situated at the current headquarters of Europol in The Hague would create important synergies and efficiency gains. Combining the operational police cooperation know-how of Europol with the training and education expertise of CEPOL would strengthen the links and create synergies between the two fields.
  Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs | Europol
  fr
 2. politics and public safety · migration · EU office or agency
  Frontex Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2004 ag bunú Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (IO L 349, 25.11.2004, lch. 1) ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union | Frontex | Europäisches Amt für die operative Zusammenarbeit an den Aussengrenzen, Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Aussengrenzen, Aussengrenzen-Agentur | EBA
  de
  Sainmhíniú EU-Einrichtung, die die operative Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten im Bereich des Schutzes der Außengrenzen koordiniert Tagairt Europ. Kommission http://europa.eu/agencies/community_agencies/frontex/index_de.htm
  Nóta Sitz: Warschau
  European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union | Frontex
  en
  Agence pour la gestion des frontières (extérieures) | Agence Frontex | Frontex | Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne
  fr
  Sainmhíniú Agence dont la mission est de faciliter l'application des mesures communautaires existantes ou futures relatives à la gestion des frontières extérieures en assurant la cordination des actions des États membres visant à appliquer ces mesures. Tagairt exposé des motifs de la proposition visant à créer l'agence, point 2, CELEX:52003PC0687/FR
 3. migration · information technology and data processing · EU office or agency
  Gníomhaireacht IT Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  eu-LISA Tagairt Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
  ga
  Comhthéacs 'Bunaíodh an Ghníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF (teicneolaíocht faisnéise) sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais, dá ngairtear eu-LISA go coitianta, le Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (9) chun bainistiú oibríochtúil SIS, VIS agus Eurodac agus gnéithe áirithe dá mbonneagair chumarsáide a áirithiú agus, go hionchasach, chun bainistiú oibríochtúil córas mórscála TF eile sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais (na córais) a áirithiú chomh maith, faoi réir ghlacadh gníomhartha dlí ar leithligh de chuid an Aontais. Leasaíodh Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 le Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 chun na hathruithe a cuireadh i bhfeidhm ar Eurodac a léiriú.' Tagairt Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais Tagairt Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
  ga
  Comhthéacs 'Bunaítear leis seo Gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (an Ghníomhaireacht).' Tagairt Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
  Sainmhíniú an ghníomhaireacht atá freagrach as bainistiú oibríochtúil an dara glúin den Chóras Faisnéise Schengen (SIS II) ( IATE:915561 ), den Chóras Faisnéise Víosaí (VIS) ( IATE:915879 ), agus de EURODAC ( IATE:870701 ), as ullmhú, forbairt nó bainistiú oibríochtúil den Chóras Dul Isteach/Imeachta (EES), de DubliNet, den Chóras Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus de chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais. Tagairt Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 CELEX:32018R1726/GA
  Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts | eu-LISA | IT-Agentur
  de
  Sainmhíniú Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement des Schengener Informationssystems der zweiten Generation (SI II) IATE:915561, des Visa-Informationssystems IATE:915879 und von Eurodac IATE:870701, die Konzeption, die Entwicklung und das Betriebsmanagement des Einreise-/Ausreisesystems (EES), von DubliNet und des Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS); IT-Großsysteme im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts Tagairt Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 über die Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA), zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 und des Beschlusses 2007/533/JI des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011, CELEX:32018R1726/DE
  Nóta Nach dem schrittweisen Aufbau von Fachwissen in der Agentur soll diese zu einem späteren Zeitpunkt ein Kompetenzzentrum für die Entwicklung und das operative Management anderer künftiger Systeme in diesem Politikbereich werden.
  EU Agency for Large-Scale IT Systems | eu-LISA | European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice | European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice | IT Agency
  en
  Sainmhíniú agency responsible for the operational management of the second-generation Schengen Information System (SIS II) IATE:915561 , the Visa Information System (VIS) ( IATE:915879 ), and EURODAC ( IATE:870701 ), the preparation, development or operational management of the Entry/Exit System (EES), DubliNet, the European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice Tagairt Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011, CELEX:32018R1726
  Nóta At a later stage, after gradually building up its expertise, the Agency will develop into a centre of excellence for the development and operational management of other future systems in this policy area.
  Agence IT | eu-LISA | Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice
  fr
  Sainmhíniú agence chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen (SIS II) ( IATE:915561 ), du système d’information sur les visas (VIS) ( IATE:915879 ) et d’Eurodac ( IATE:870701 ), de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle du système d’entrée/de sortie (EES), de DubliNet, et du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice Tagairt Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 1077/2011, CELEX:32018R1726
 4. criminal law · EU office or agency
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí Tagairt Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin
  ga
  Comhthéacs 'Leis seo bunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) d'fhonn tacú leis an gcomhar frithpháirteach i measc na n-údarás um fhorfheidhmiú an dlí san Aontas.' Tagairt Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin
  EUROPOL Tagairt Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin
  ga
  Sainmhíniú eintiteas de chuid an Aontais arna chistiú ó bhuiséad ginearálta an Aontais chun tacú agus treisiú le gníomhaíocht údaráis inniúla na mBallstát agus lena gcomhar frithpháirteach d'fhonn an choireacht eagraithe, an sceimhlitheoireacht agus saghsanna eile coireachta tromchúisí a dhéanann difear do dhá Bhallstát nó níos mó a chosc agus a chomhrac. Tagairt Rialachán (AE) 2016/794 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol), CELEX:32016R0794/GA
  Europol | Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung
  de
  Sainmhíniú Stelle der Europäischen Union, die die Aufgabe hat, die Tätigkeit der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sowie deren Zusammenarbeit bei der Prävention und Bekämpfung von organisierter Kriminalität, Terrorismus und anderen Formen schwerer Kriminalität zu unterstützen und zu verstärken, wenn zwei oder mehr Mitgliedstaaten betroffen sind Tagairt Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol), CELEX:32016R0794/DE
  Nóta Europol ist die Agentur der Europäischen Union für die Strafverfolgung, ihr Hauptziel ist ein sichereres Europa für alle Bürgerinnen und Bürger der EU (CdT-DE in Anlehnung an EN)
  Europol | European Union Agency for Law Enforcement Cooperation
  en
  Sainmhíniú an entity of the European Union established to support and strengthen action by competent authorities of the Member States and their mutual cooperation in preventing and combating organised crime, terrorism and other forms of serious crime affecting two or more Member States Tagairt Regulation (EU) 2016/794 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) CELEX:32016R0794/EN
  Nóta Europol is the European Union’s law enforcement agency whose main goal is to help achieve a safer Europe for the benefit of all EU citizens.https://www.europol.europa.eu
  Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs | Europol
  fr
  Sainmhíniú entité de l'Union européenne établie dans le but de soutenir et de renforcer l'action des autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle dans la prévention de la criminalité organisée, du terrorisme et d'autres formes graves de criminalité affectant deux États membres ou plus et dans la lutte contre ces phénomènes Tagairt Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI
 5. space transport · EU office or agency
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm
  de
  European Union Agency for the Space Programme
  en
  Sainmhíniú proposed EU agency [IATE:3574590 ] responsible for:- the exploitation of Galileo [IATE:882438 ] and EGNOS [IATE:887015 ];- the operation of the Galileo security monitoring centres [IATE:3511328 ];- the tasks linked to the security accreditation for all the space actions (currently only for Galileo);- the activities linked to the communication, promotion and marketing of data and information activities with regard to the services offered by all the components of the EU Space Programme [IATE:3578537 ] (“market and user uptake”) currently performed only for Galileo and EGNOS;- the management of the intellectual property rights. Tagairt COM-Terminology Coordination, based on:Proposal for Regulation establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme, CELEX:52018PC0447/EN
  Nóta once established, it will replace and succeed the European GNSS Agency [ IATE:933670 ] established by Regulation (EU) No 912/2010
  Agence de l’Union européenne pour le programme spatial | Agence pour le programme spatial
  fr
  Sainmhíniú organisme de l’Union qui succède et se substitue à l’Agence du GNSS européen et dont la mission est de contribuer au programme spatial de l'Union, en particulier pour ce qui est de la sécurité Tagairt COM-FR, d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) n° 912/2010, (UE) n° 1285/2013, (UE) n° 377/2014 et la décision n° 541/2014/UE (COM/2018/447 final), CELEX:52018PC0447/FR
  Nóta L’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (située à Prague) est responsable des tâches suivantes:- l’exploitation de Galileo et d’EGNOS;- le fonctionnement du Centre de surveillance de la sécurité Galileo;- les tâches liées à l’homologation de sécurité pour toutes les actions spatiales;- les activités liées à la communication, à la promotion et à la commercialisation de données et d’informations en ce qui concerne les services offerts par toutes les composantes du programme spatial de l’UE;- la gestion des droits de propriété intellectuelle.En outre, le règlement permet à l’Agence de mettre en œuvre d’autres tâches à l’appui de toutes les activités spatiales. Par exemple, dans le cas d’opérations et de missions de gestion de crise, l’Agence peut être chargée de la coordination générale des aspects de Govsatcom liés aux utilisateurs, en étroite collaboration avec les agences de l’Union concernées et le SEAE.(Source: Ibid.)Voir aussi:- Agence du GNSS européen [IATE:933670 ]- programme spatial de l'Union [IATE:3578537 ]- Galileo [IATE:882438 ]- EGNOS [IATE:887015 ]- Centre de surveillance de la sécurité Galileo [IATE:3511328 ]
 6. rights and freedoms · EU office or agency
  an Ghníomhaireacht um Chearta Bunúsacha
  ga
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn
  ga
  Comhthéacs Thairis sin, chun a sainchúram a chomhlíonadh, agus a mhéid is gá chun a dualgais a chomhlíonadh, ba cheart don Oifig Tacaíochta comhoibriú le comhlachtaí eile de chuid an Aontais, go háirithe leis an nGníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (Frontex), arna bunú le Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle (2), agus le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA), arna bunú le Rialachán (CE) Uimh. 168/2007 ón gComhairle (3). Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn
  FRA Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn
  ga
  Comhthéacs Thairis sin, chun a sainchúram a chomhlíonadh, agus a mhéid is gá chun a dualgais a chomhlíonadh, ba cheart don Oifig Tacaíochta comhoibriú le comhlachtaí eile de chuid an Aontais, go háirithe leis an nGníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (Frontex), arna bunú le Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle (2), agus le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA), arna bunú le Rialachán (CE) Uimh. 168/2007 ón gComhairle (3). Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn
  FRA | Grundrechteagentur | Agentur der Europäischen Union für Grundrechte
  de
  Sainmhíniú Gemeinschaftsagentur, die aufbauend auf der bestehenden Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit damit betraut wird, Informationen und Daten über Grundrechtsangelegenheiten bereitzustellen Tagairt VO 168/2007, Erwägung 4 und 7 und Artikel 4
  Nóta Sitz in Wien XREF: IATE:885417 (Beobachtungsstelle Rassismus)
  FRA | European Union Agency for Fundamental Rights | Fundamental Rights Agency | EU Fundamental Rights Agency | EU Agency for Fundamental Rights
  en
  Sainmhíniú The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) is a body of the European Union (EU), established through Council Regulation (EC) No 168/2007 of 15 February 2007. It is based in Vienna and is being built on the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC). FRA carries out its tasks independently. It cooperates with national and international bodies and organisations, in particular with the Council of Europe. It also works closely with civil society organisations. Tagairt Website of the European Union Agency for Fundamental Rights, http://fra.europa.eu/en/about-fra
  Agence européenne des droits fondamentaux, Agence des droits fondamentaux de l'UE, Agence pour les droits fondamentaux de l'UE, Agence européenne pour les droits fondamentaux, FRA | Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne | FRA
  fr
  Sainmhíniú Agence ayant pour objectif de fournir aux institutions, organes, organismes et agences compétents de la Communauté, ainsi qu'à ses États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, une assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux, afin de les aider à respecter pleinement ces derniers, lorsque, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions Tagairt Règlement (CE) nº 168/2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 2, JO L 53 du 22.2.2007, CELEX:32007R0168/FR
  Nóta Elle remplace l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes et a son siège à Vienne (Autriche)
 7. EU office or agency · information security
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil Tagairt Europa > Oifig na bhFoilseachán > An Treoir Stíle > III. Gnásanna atá i gcoiteann ag gach teanga > 9. Gnásanna eile > 9.5. Struchtúr riaracháin an Aontais Eorpaigh: na hainmneacha oifigiúla agus ord liostaithe > 9.5. Struchtúr riaracháin an Aontais Eorpaigh: na hainmneacha oifigiúla agus ord liostaithe, http://publications.europa.eu/code/ga/ga-390500.htm [27.8.2018]
  ga
  ENISA Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ENISA, “Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um chibearshlándáil” agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013, agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide (“an Gníomh um Chibearshlándáil), CELEX:52017PC0477R(02)/GA
  ga
  Sainmhíniú Gníomhaireacht AE arb é is feidhm di cuidiú leis na Ballstáit cibear-ionsaithe a chosc agus freagairt do chibear-ionsaithe ar dhóigh éifeachtach agus ionad faisnéise agus eolais cibearshlándála a dhéanamh Tagairt COM-GA, bunaithe ar: Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ENISA, “Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um chibearshlándáil” agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013, agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide (“an Gníomh um Chibearshlándáil), CELEX:52017PC0477R(02)/GA
  ENISA | Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit | Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit
  de
  Sainmhíniú Agentur der Europäischen Union und Kompetenzzentrum für Cybersicherheit in Europa mit der Aufgabe, für Cybersicherheitsrisiken zu sensibilisieren, um ein hohes gemeinsames Maß an Cybersicherheit in der gesamten Union zu erreichen, unter anderem indem sie die Mitgliedstaaten und die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union bei der Verbesserung der Cybersicherheit unterstützt. Die ENISA dient den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie anderen maßgeblichen Interessenträgern der Union als Bezugspunkt für Beratung und Sachkenntnis im Bereich Cybersicherheit. Tagairt Verordnung (EU) 2019/881 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über die ENISA (Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit) und über die Zertifizierung der Cybersicherheit von Informations- und Kommunikationstechnik und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 526/2013 (Rechtsakt zur Cybersicherheit) (Text von Bedeutung für den EWR) (25.6.2019) und ENISA-Website (25.6.2019)
  Nóta Nachfolger der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit (25.6.2019)
  ENISA | EU Cybersecurity Agency | European Union Agency for Cybersecurity
  en
  Sainmhíniú EU agency and centre of expertise for cybersecurity in Europe that was formed to raise awareness about cybersecurity so as to achieve a high common level of cybersecurity across the Union, namely by actively supporting Member States, Union institutions, bodies, offices and agencies in improving cybersecurity, and acting as a reference point for advice and expertise on cybersecurity for Union institutions, bodies, offices and agencies as well as for other relevant Union stakeholders Tagairt Based on Regulation (EU) 2019/881 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) and on information and communications technology cybersecurity certification and repealing Regulation (EU) No 526/2013 (Cybersecurity Act) and ENISA website (17.6.2019)
  Nóta This is the successor or the European Union Agency for Network and Information Security.
  ENISA | Agence de cybersécurité de l'UE | Agence européenne de cybersécurité | Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité
  fr
  Sainmhíniú agence de l'UE ayant pour but de parvenir à un niveau commun élevé de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, notamment en aidant activement les États membres et les institutions, organes et organismes de l'Union à améliorer la cybersécurité, et servant de point de référence pour les conseils et compétences en matière de cybersécurité pour les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que pour les autres parties prenantes concernées de l'Union Tagairt Conseil-FR, d'après le règlement (UE) 2019/881 relatif à l'ENISA (Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications (règlement sur la cybersécurité)
  Nóta L'ENISA succède à l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information.Elle a ses bureaux en Grèce, notamment son siège administratif à Heraklion (Crète) et son centre opérationnel à Athènes.
 8. criminal law · justice · EU office or agency
  Eurojust Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust)
  ga
  Comhthéacs Beidh Eurojust, mar a bhunaítear leis an Rialachán seo, ina chomharba dlíthiúil ar Eurojust mar a bhunaítear le Cinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle. Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust)
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil Tagairt Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
  ga
  Comhthéacs Rialáiltear leis an gcaibidil seo Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust) a bhunú, mar chomharba dlíthiúil Eurojust, arna bhunú le Cinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle. Sainítear ann freisin cúraimí agus inniúlacht na Gníomhaireachta. Tá an inniúlacht sin sainithe go huathrialach sa dréacht‑Rialachán trí bhíthin Iarscríbhinne. Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust)
  Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen | Eurojust
  de
  Sainmhíniú Agentur der Europäischen Union mit dem Auftrag, die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden zu unterstützen und zu verstärken, die für die Ermittlung und Verfolgung von schwerer Kriminalität zuständig sind Tagairt Verordnung (EU) 2018/1727 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 betreffend die Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) und zur Ersetzung und Aufhebung des Beschlusses 2002/187/JI des Rates (26.6.2019)
  European Union Agency for Criminal Justice Cooperation | Eurojust | European Agency for Criminal Justice Cooperation
  en
  Sainmhíniú EU Agency that supports and strengthens coordination and cooperation between national investigating and prosecuting authorities in relation to serious crime Tagairt based on: Article 2 Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), and replacing and repealing Council Decision 2002/187/JHA, CELEX:32018R1727/EN [21/11/2018]
  Nóta 'Eurojust as established by this Regulation shall be the general legal successor in respect of all contracts concluded by, liabilities incumbent upon, and properties acquired by Eurojust as established by Decision 2002/187/JHA.' Article 80 Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), and replacing and repealing Council Decision 2002/187/JHA, CELEX:32018R1727/EN [21/11/2018]
  Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale | Eurojust
  fr
  Sainmhíniú agence de l'UE qui appuie et renforce la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave Tagairt CdT-FR, d'après: Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil, article 2
  Nóta "Eurojust as established by this Regulation shall be the general legal successor in respect of all contracts concluded by, liabilities incumbent upon, and properties acquired by Eurojust as established by Decision 2002/187/JHA."Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil, article 80
 9. EU office or agency · ENERGY
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh Tagairt RIALACHÁN (AE) 2019/942 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (athmhúnlú), CELEX:32019R0942
  ga
  Comhthéacs Leis an Rialachán seo, bunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER). Tagairt RIALACHÁN (AE) 2019/942 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (athmhúnlú), CELEX:32019R0942
  ACER Tagairt RIALACHÁN (AE) 2019/942 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (athmhúnlú), CELEX:32019R0942
  ga
  Comhthéacs Arna iarraidh sin do ACER, soláthróidh na húdaráis rialála, ENTSO don Leictreachas, ENTSO don Ghás, na lárionaid chomhordúcháin réigiúnacha, eintiteas AE do OCDanna, na hoibreoirí córas tarchurtha agus na hoibreoirí ainmnithe sa mhargadh leictreachais an fhaisnéis is gá chun cúraimí ACER a chur i gcrích faoin Rialachán seo, ach amháin sa chás gur iarr ACER an fhaisnéis sin cheana féin agus go bhfuair sí í. Tagairt RIALACHÁN (AE) 2019/942 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (athmhúnlú), CELEX:32019R0942
  Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden | ACER
  de
  Sainmhíniú EU-Agentur, die die Regulierungsbehörden (festgelegt in der Richtlinie (EU) 2019/944 und der Richtlinie 2009/73/EG) durch Überwachungs- und Koordinierungsaufgaben unterstützt und zur kohärenten, effizienten und wirksamen Anwendung des Unionsrechts beiträgt, um die Klima- und Energieziele der Union zu erreichen Tagairt Verordnung (EU) 2019/942 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 zur Gründung einer Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (Text von Bedeutung für den EWR.), CELEX:32019R0942/DE (19.8.2019)
  Nóta Es wird eine Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden gegründet (ACER)
  ACER | European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators
  en
  Sainmhíniú EU Agency that assists the regulatory authorities (set out in Directive (EU) 2019/944 and Directive 2009/73/EC) through monitoring and coordination tasks and contributes to the consistent, efficient and effective application of Union law in order to achieve the Union's climate and energy goals Tagairt REGULATION (EU) 2019/942 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast) (Text with EEA relevance) CELEX:32019R0942 (8.7.2019)
  Nóta This Regulation establishes a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER).
  ACER | Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie | Agence de coopération des régulateurs de l'énergie
  fr
  Sainmhíniú agence de l'UE qui aide les autorités de régulation [visées dans la directive (UE) 2019/944 et la directive 2009/73/CE] en exécutant des tâches de surveillance et de coordination, et contribue à une application cohérente, efficace et effective du droit de l'Union afin d'atteindre les objectifs de l'Union pour le climat et l'énergie Tagairt Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)CELEX:32019R0942
 10. criminal law · EU office or agency
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí Tagairt Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
  ga
  Comhthéacs Bunaítear leis seo Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL). Rachaidh CEPOL, mar a bhunaítear leis an Rialachán seo é, in ionad CEPOL mar a bunaíodh le Cinneadh 2005/681/CGB é. Tagairt Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
  CEPOL Tagairt Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
  ga
  Comhthéacs Bunaítear leis seo Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL). Rachaidh CEPOL, mar a bhunaítear leis an Rialachán seo é, in ionad CEPOL mar a bunaíodh le Cinneadh 2005/681/CGB é. Tagairt Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
  Sainmhíniú eintiteas de chuid an Aontais Eorpaigh a bhfuil sé mar aidhm aige oiliúint a chur ar phóilíní sinsearacha na mBallstát agus comhar a éascú idir fórsaí póilíneachta náisiúnta trí ghníomhaíochtaí oiliúna a mbeadh gné phóilíneachta Eorpaí ag baint leo a eagrú agus a chomhordú. Tagairt Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
  Nóta Tháinig an Rialachán seo i bhfeidhm ar 1 Iúil 2016. mar sin féin, bhí Ailt 37, 38 agus 39 i bhfeidhm ó 24 Nollaig 2015.
  CEPOL | EPA | Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung
  de
  Sainmhíniú Einrichtung der Europäischen Union mit dem Ziel, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für ranghohe Polizeibedienstete der Mitgliedstaaten durchzuführen und die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Polizeidiensten durch die Organisation und Koordination von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen über Aspekte der europaweiten Polizeiarbeit zu erleichtern Tagairt Verordnung (EU) 2015/2219 über die Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA), CELEX:32015R2219/DE
  Nóta Diese Verordnung trat am 1. Juli 2016 in Kraft. Die Artikel 37, 38 und 39 gelten jedoch bereits seit 24. Dezember 2015.
  European Union Agency for Law Enforcement Training | CEPOL
  en
  Sainmhíniú an entity of the European Union with the aim of training senior police officers of the Member States and facilitating cooperation between national police forces by organizing and coordinating training activities with a European policing dimension Tagairt Regulation (EU) 2015/2219 on the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL), CELEX:32015R2219/EN
  Nóta This Regulation entered into force on 1 July 2016. However, Articles 37, 38 and 39 applied from 24 December 2015.
  Agence de l'UE pour la formation des services répressifs | CEPOL | Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs
  fr
  Sainmhíniú agence de l'UE se substituant et succèdant au CEPOL (Collège européen de police) [ IATE:915022 ], tel qu'institué par la décision 2005/681/JAI, et chargée d'appuyer, de développer, de mettre en œuvre et de coordonner les activités de formation destinées aux agents des services répressifs, en mettant tout particulièrement l'accent sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un contexte répressif Tagairt Conseil-FR, d'après le règlement (UE) 2015/2219 sur l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et remplaçant et abrogeant la décision 2005/681/JAI du Conseil, JO L 319 du 4.12.2015, CELEX:32015R2219/FR
  Nóta Attention, le règlement (UE) 2015/2219 qui prévoit la création de cette agence ne s'applique qu'à partir du 1er juillet 2016 (seuls les articles 37, 38 et 39 s'appliquent à partir du 24.12.2015). Avant cette date, il y a donc lieu d'utiliser l'ancien nom de l'agence, cf. IATE:915022 .Voir également "Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)" [ IATE:3568221 ].
 11. information technology and data processing · EU office or agency
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 460/2004, CELEX:32013R0526/GA
  ga
  ENISA Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 460/2004, CELEX:32013R0526/GA
  ga
  ENISA | Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit | Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit
  de
  Sainmhíniú Anlauf- und Beratungsstelle in Fragen der Netz- und Informationssicherheit für die Mitgliedstaaten und die EU-Organe Tagairt Europ. Kommission http://europa.eu/agencies/community_agencies/enisa/index_de.htm
  Nóta Sitz: Heraklion (GR)
  European Union Agency for Network and Information Security | ENISA | European Network and Information Security Agency
  en
  Sainmhíniú agency set up to enhance the capability of the European Union, the EU Member States and the business community to prevent, address and respond to network and information security problems Tagairt ENISA's website, http://www.enisa.europa.eu/about-enisa/activities [15.10.2014]
  AESRI | ENISA | Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information | Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information
  fr
  Sainmhíniú Agence de l'UE visant à renforcer la capacité de l'Union à prévenir les problèmes de sécurité des réseaux et de l'information et, le cas échéant, à y faire face en s'appuyant sur les initiatives prises aux niveaux national et de l'UE Tagairt Rapport sur les comptes annuels de l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2012, accompagné des réponses de l'Agence
 12. migration · EU office or agency
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Is léiriú é ar an bhforbairt sin go mbeartaítear leis an togra Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann a thabhairt ar EASO feasta. Is leis an sainordú feabhsaithe, atá leagtha amach sa togra seo, a dhéantar gníomhaireacht chuimsitheach as EASO, gníomhaireacht a bhfuil sé de chumas aici an cúnamh oibríochtúil agus teicniúil is gá a thabhairt do na Ballstáit, comhar praiticiúil agus malartú faisnéise idir na Ballstáit a mhéadú, tacú le dáileadh iarratas ar chosaint idirnáisiúnta ar bhealach inbhuanaithe cothrom, faireachán agus measúnú a dhéanamh ar chur chun feidhme CET agus ar acmhainn na gcóras tearmainn agus glactha sna Ballstáit, agus cóineasú i measúnú na niarratas ar chosaint idirnáisiúnta a chumasú ar fud an Aontais.' Tagairt Togra le haghaidh Rialachán maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 439/2010, CELEX:52016PC0271/GA
  Asylagentur der Europäischen Union
  de
  Sainmhíniú Einrichtung, die im Zuge der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems IATE:914995 an die Stelle des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen IATE:3500930 treten soll Tagairt Council-DE nach Pressemitteilung IP/16/1620 vom 4.5.2016, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1620_de.htm (30.6.2017)
  EU Asylum Agency | EUAA | European Union Agency for Asylum | EU Agency for Asylum
  en
  Sainmhíniú European Union Agency which is to be built on the existing European Asylum Support Office (EASO) and tasked with facilitating the implementation and improving the functioning of the Common European Asylum System (CEAS) Tagairt COM-EN based on: Proposal for a Regulation on the European Union Agency for Asylum and repealing Regulation (EU) No 439/2010, COM(2016) 271 final, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160504/easo_proposal_en.pdf [10.5.2016]
  Nóta EASO: IATE:3500930 CEAS: IATE:914995
  Agence de l'Union européenne pour l'asile
  fr
 13. institutional structure
  gníomhaireacht AE Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um oiliúint i bhforfheidhmiú an dlí (CEPOL), CELEX:52014PC0465/GA
  ga
  Comhthéacs "An Coláiste Eorpach Póilíneachta (CEPOL), a bunaíodh in 2000 le Cinneadh ón gComhairle, rinneadh gníomhaireacht AE de in 2005 (Cinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle)." Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um oiliúint i bhforfheidhmiú an dlí (CEPOL), CELEX:52014PC0465/GA
  gníomhaireacht de chuid an Aontais Tagairt Rialachán (AE) 2015/2219 CELEX:32015R2219/GA
  ga
  Comhthéacs "Is gníomhaireacht de chuid an Aontais a bheidh in CEPOL. Beidh pearsantacht dhlítheanach aige." Tagairt Rialachán (AE) 2015/2219 CELEX:32015R2219/GA
  gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh CELEX:52016PC0863/GA
  ga
  Úsáid sa teanga Is minice a úsáidtear an nath "de chuid an Aontais" ná "de chuid an Aontais Eorpaigh". I gcás teideal oifigiuil gníomhaireachta is é is iondúla go scríobhtar "gníomhaireacht an Aontais um ...."; mar shampla: "Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh"
  Comhthéacs "Bíonn gach Gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh ag obair faoi dhianchóras faireacháin lena mbaineann inniúlacht iniúchóireachta inmheánaí, Seirbhís um Iniúchóireacht Inmheánach an Choimisiúin, Bord Riaracháin ACER, an Chúirt Iniúchóirí agus an tÚdarás Buiséadach." Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh CELEX:52016PC0863/GA
  EU-Agentur
  de
  Sainmhíniú Einrichtung der Europäischen Union mit meist eigener Rechtsfähigkeit, die die Mitgliedstaaten und deren Bürger unterstützen soll Tagairt Wikipedia DE https://de.wikipedia.org/wiki/Agenturen_der_Europ%C3%A4ischen_Union [18.10.2017]
  Nóta Die Standorte dieser Agenturen sind über die EU verteilt und erfüllen so den Wunsch nach einer größeren Standortdiversifizierung. Im Gegensatz zu den Organen der Europäischen Union werden sie nicht durch die Gründungsverträge (Primärrecht), sondern durch Rechtsakte der Organe (Sekundärrecht) gegründet.
  EU agency
  en
  Sainmhíniú legal entity set up to perform specific tasks under EU law, with a distinct status to that of an EU institution Tagairt European Union > about the EU https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_en [18.10.2017]
  agence de l'UE | agence de l'Union européenne
  fr
  Sainmhíniú entité juridique créée afin d'exécuter des tâches spécifiques dans le cadre de la législation de l’UE Tagairt Conseil-FR, d'après le site de l'Union européenne > À propos de l'UE > Agences et autres organes de l'UE, https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_fr [23.10.2017]
 14. EUROPEAN UNION · institutional structure
  gníomhaireacht dhíláraithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  gníomhaireacht dhíláraithe de chuid an Aontais Eorpaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  gníomhaireacht dhíláraithe de chuid an Aontais Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach, Meabhrán Míniúcháin CELEX:52016PC0591/GA
  ga
  Comhthéacs "is é is aidhm don rialachán seo ról BEREC a neartú agus a struchtúr rialachais a fheabhsú trí BEREC a bhunú mar ghníomhaireacht dhíláraithe de chuid an Aontais." Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach, Meabhrán Míniúcháin CELEX:52016PC0591/GA
  dezentrale Agentur der EU | dezentrale Stelle | dezentrale Agentur
  de
  Sainmhíniú Einrichtungen, die Aufgaben in den Bereichen Technik, Wissenschaft und Verwaltung wahrnehmen und die EU-Institutionen so bei der Durchführung politischer Maßnahmen unterstützen Tagairt Infoseite Europäische Union http://europa.eu/about-eu/agencies/index_de.htm (17.11.2017)
  Nóta Dezentrale Agenturen sind von den EU-Institutionen rechtlich getrennte, eigenständige Rechtspersonen, die eingerichtet wurden, um bestimmte Aufgaben im Rahmen des EU-Rechts wahrzunehmen.
  decentralised Community agency | European Union decentralised agency | decentralised agency
  en
  Sainmhíniú body that is distinct from the EU institutions, i.e. a separate legal entity set up to perform specific tasks under EU law, in particular carrying out technical, scientific or managerial tasks that help the EU institutions make and implement policies and supporting cooperation between the EU and national governments by pooling technical and specialist expertise from both the EU institutions and national authorities Tagairt CENTERM, based on: EUROPA > How the EU works > Agencies and other EU bodies, http://europa.eu/about-eu/agencies/index_en.htm [20.7.2015]
  Nóta such as the European Banking Authority (EBA), the European Chemicals Agency (ECHA), etc.
  agence décentralisée de l'Union européenne | organisme décentralisé de l'Union européenne | agence décentralisée de l'UE | agence décentralisée | agence européenne décentralisée
  fr
  Sainmhíniú organisme distinct des institutions de l'UE exécutant des tâches techniques, scientifiques ou d'encadrement qui aide les institutions de l'UE à élaborer et mettre en œuvre leurs politiques et soutient la coopération entre l'UE et les autorités nationales en mettant en commun les compétences techniques et spécialisées des institutions nationales et européennes Tagairt Conseil-FR, d'après le site Union européenne, "Agences et autres organes de l'UE", http://europa.eu/about-eu/agencies/index_fr.htm [27.10.2017]
  Nóta Créées pour une durée indéterminée, les agences décentralisées sont situées dans toute l'Europe.Voir aussi agence de l'UE [IATE:3574590 ]
 15. land transport · EU office or agency
  ERA Tagairt 'Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh (ERA)', an tAontas Eorpach, https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/era_ga [26.10.2016] ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh Tagairt CELEX:32016R0796
  ga
  Comhthéacs RIALACHÁN (AE) 2016/796 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 Tagairt CELEX:32016R0796
  Sainmhíniú gníomhaireacht Eorpach iarnróid, ar mhaithe le bunú limistéar iarnróid Eorpach gan teorainneacha a chur chun cinn agus le cabhrú chun an earnáil iarnróid a athbheochan agus na buntáistí fíor-riachtanacha atá aici ó thaobh na sábháilteachta de a atreisiú. Tagairt Rialachán (AE) 2016/796 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh, CELEX:32016R0796/GA
  Nóta Ba cheart don Ghníomhaireacht rannchuidiú le fíorchultúr Eorpach iarnróid a fhorbairt, lena gcuirfear uirlis fhíor-riachtanach san idirphlé, sa chomhairliúchán agus i malartú na dtuairimí idir na gníomhaithe go léir in earnáil an iarnróid ar fáil, agus aird chuí á tabhairt ar a bhfeidhmeanna faoi seach, mar aon le gnéithe teicniúla earnáil an iarnróid.
  Eisenbahnagentur der Europäischen Union | ERA
  de
  Sainmhíniú eine europäische Agentur, die eingerichtet wurde, um die Schaffung eines europäischen Eisenbahnraums ohne Grenzen zu fördern und zur Revitalisierung des Eisenbahnsektors und zur Stärkung seiner wesentlichen Vorteile im Hinblick auf die Sicherheit beizutragen Tagairt Verordnung (EU) 2016/796 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Eisenbahnagentur der Europäischen Union, CELEX:32016R0796/DE
  Nóta Die Agentur sollte zur Entwicklung einer echten europäischen Eisenbahnkultur beitragen, indem sie ein zentrales Instrument des Dialogs, der Abstimmung und des Austauschs zwischen allen Akteuren des Eisenbahnsektors unter Beachtung ihrer jeweiligen Aufgaben und der technischen Besonderheiten des Eisenbahnsektors bietet
  European Union Agency for Railways | ERA
  en
  Sainmhíniú a European Agency set up to promote the establishment of a European railway area without borders and to help revitalise the railway sector while reinforcing its essential advantages in terms of safety Tagairt Regulation (EU) 2016/796 on the European Union Agency for Railways, CELEX:32016R0796/EN
  Nóta The Agency should contribute to the development of a genuine European railway culture providing an essential tool for dialogue, consultation and the exchange of views between all the actors in the railway sector, having due regard to their respective functions, as well as the technical characteristics of the railway sector.
  Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer | AFE | ERA
  fr
  Sainmhíniú agence de l'UE ayant pour but d'aider à la poursuite du développement et au bon fonctionnement d'un espace ferroviaire unique européen sans frontières Tagairt CdT-FR, d'après le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004, CELEX:32016R0796/FR
  Nóta Il convient que l'Agence contribue au développement d'une véritable culture ferroviaire européenne en fournissant un outil essentiel de dialogue, de concertation et d'échange de vues entre tous les acteurs du secteur ferroviaire, en respectant dûment leurs fonctions respectives, ainsi que les caractéristiques techniques du secteur ferroviaire.
 16. EU body · air transport
  Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa
  ga
  Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh Tagairt Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
  ga
  Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit | EASA
  de
  Sainmhíniú Agentur mit spezifischen Regulierungs- und Exekutivaufgaben im Bereich der Flugsicherheit in der Zivilluftfahrt und des Umweltschutzes Tagairt "New civil aviation safety rules". European Parliament Briefing. January 2016, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573933/EPRS_BRI(2016)573933_EN.pdf [17.5.2016]
  EASA | European Union Aviation Safety Agency
  en
  Sainmhíniú agency with specific regulatory and executive tasks in the field of civil aviation safety and environmental protection Tagairt "New civil aviation safety rules". European Parliament Briefing. January 2016, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573933/EPRS_BRI(2016)573933_EN.pdf [17.5.2016]
  AESA | Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne
  fr
  Sainmhíniú agence chargée de tâches réglementaires et exécutives spécifiques dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile et de la protection de l'environnement Tagairt CdT-FR, d'après: "New civil aviation safety rules". European Parliament Briefing. janvier 2016, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573933/EPRS_BRI(2016)573933_EN.pdf [27.6.2019]
 17. EUROPEAN UNION · European treaties
  Prótacal maidir le suímh institiúidí an Aontais Eorpaigh, suímh comhlachtaí, oifigí, gníomhaireachtaí agus ranna áirithe de chuid an Aontais Eorpaigh a shocrú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Prótacal maidir le suímh institiúidí na gComhphobal Eorpach, suímh eagras agus ranna áirithe de chuid na gComhphobal Eorpach agus suíomh Europol a shocrú Tagairt Conradh Amstardam
  ga
  Protokoll über die Festlegung der Sitze der Organe und bestimmter Einrichtungen und Dienststellen der Europäischen Gemeinschaften sowie des Sitzes von Europol | Protokoll über die Festlegung der Sitze der Organe und bestimmter Einrichtungen, sonstiger Stellen und Dienststellen der Europäischen Union | Protokoll Nr.6 | Protokoll Nr. 6
  de
  Nóta Protokoll (Nr.6) zum EUV IATE:865789 , zum AEUV IATE:856545 und zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft IATE:856589Titel und Wortlaut des vormaligen Protokolls (Nr.8) wurden nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon IATE:2242386 nach Maßgabe des Protokolls (Nr.1) zum Vertrag von Lissabon IATE:2243578 geändert.
  Protocol on the location of the seats of the institutions and of certain bodies, offices, agencies and departments of the European Union | Protocol on the location of the seats of the institutions and of certain bodies and departments of the European Communities and of Europol
  en
  Nóta Protocol No 6 annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty establishing the European Community and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community. In accordance with Protocol No 1 annexed to the Treaty of Lisbon [IATE:2243578 ], the text and title of this Protocol (ex-No 8) were amended following the entry into force of the Treaty of Lisbon [IATE:2242386 ].
  Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l'Union européenne | Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes ainsi que d'Europol
  fr
  Nóta Protocole n° 6 annexé au TUE, au TFUE et au traité instituant la CEAA.Conformément au protocole n° 1 annexé au traité de Lisbonne [IATE:2243578 ], le texte et l'intitulé de ce protocole (ancien protocole n° 8) ont été modifiés après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne [IATE:2242386 ].
 18. EUROPEAN UNION · institutional structure
  Ráiteas Comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa, ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus ón gCoimisiún Eorpach maidir le gníomhaireachtaí díláraithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Joint Statement of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on decentralised agencies | Common Approach on EU decentralised agencies | Common Approach on decentralised agencies
  en
  Sainmhíniú joint statement of 2012 containing the common approach of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on decentralised agencies Tagairt Joint Statement of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on decentralised agencies, http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf [28.3.2016]
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.