Gaois

Téarmaí cosúla:

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

20 toradh

 1. education · humanities · general education
  máthairtheanga Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Ní roinnfidh an Roinn aon eolas a bhailítear maidir le náisiúntacht, Máthairtheanga agus cúlra eitneach/cultúrtha an dalta ach leis an bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO) amháin, dá bhforáiltear dó faoi na hAchtanna Staidrimh.' Tagairt 'Ciorclán 0023/2016,' an Roinn Oideachais agus Scileanna, https://www.education.ie/ga/Ciorcl%C3%A1in-agus-Foirmeacha/Ciorcl%C3%A1in-Gn%C3%ADomhacha/cl0023_2016_ir.pdf [10.8.2016]
  T1 Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Sna ceantair seo tá an bhunscoil Ghaeltachta ag cur oideachais tríd an dara teanga (oideachas sa T2) ar fáil do na leanaí a bhfuil an Béarla acu mar chéad teanga agus ag an am céanna ag cur oideachais tríd an gcéad teanga (oideachas sa T1) ar fáil do na leanaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga.' Tagairt 'Taighde ar Dhea-chleachtais Bhunscoile i dtaca le Saibhriú/Sealbhú agus Sóisialú Teanga do Dhaltaí arb í an Ghaeilge a gCéad Teanga,' an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, http://www.cogg.ie/wp-content/uploads/taighde-ar-dhea-chleachtais-bhunscoile-i-dtaca-le-saibhriu-no-sealbhu-agus-soisialu-teanga-do-dhaltai-arb-i-an-ghaeilge-a-gcead-teanga.pdf [10.8.2016]
  céadteanga Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  teanga dhúchais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Muttersprache | Erstsprache | Herkunftssprache | L 1
  de
  Sainmhíniú in der frühen Kindheit ohne formalen Unterricht erlernte Sprache Tagairt Wikipedia, s. v. „Muttersprache”, https://de.wikipedia.org/wiki/Muttersprache (18.5.2016)
  first language | mother language | native language | language of origin | mother tongue | L1 | heritage language
  en
  Sainmhíniú language variety(ies) acquired in early childhood (approximately before the age of two or three years) in which the human language faculty was first acquired Tagairt Council of Europe: From Linguistic Diversity to Plurilingual Education: Guide for the Development of Language Education Policies in Europe, 2007, http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Guide_Main_Beacco2007_EN.doc [25.4.2016]
  langue d'origine | langue maternelle | langue première | langue I
  fr
  Sainmhíniú variété(s) linguistique(s) acquise(s) dans la première enfance, (jusqu’à deux ou trois ans environ) dans la/lesquelle(s) la faculté humaine de langage s’investit pour la première fois dans une langue naturelle Tagairt De la diversité linguistique à l’éducation plurilingue: Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe, Division des politiques linguistiques du Conseil de l’Europe (version intégrale 2007), p. 127, http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Guide_niveau3_FR.asp#TopOfPage [8.9.2016]
  Nóta Cette langue a un statut spécial pour l’enfant, car elle assure sa découverte du monde, dans le cadre de sa première socialisation : les interactions langagières avec d’autres locuteurs sont nécessaires à son développement normal.(Source: ibid.)
 2. pharmaceutical industry
  (4-imionbútán-1,4-dé-il)sulfóindé-il[(3RS)-2,5-dé-ocsapiorólaidín-1,3-dé-il]-1,3-feiniléincarbóinil agus ag déanamh díorthach N-beansóile de ghrúpa aimíní príomhúla de thocsain diftéire [550-L- feiniolalainín] as cleithbhaictéar diftéire-(26-560)-peiptíd Tagairt Fiontar, DCU
  ga
  (4-iminobutane-1,4-diyl)sulfanediyl[(3RS)-2,5-dioxopyrrolidine-1,3-diyl]-1,3-phenylenecarbonyl and forming an N-benzoyl derivative of a primary amine group of diphtheria [550-L-phenylalanine]toxin from Corynebacterium diphtheriae-(26-560)-peptide
  en
 3. pharmaceutical industry
  glycylglycyl-L-proline (linker) fusion protein with enterotoxin type A (Staphylococcus aureus)-(1-33)-peptidyl-L-seryl[Ser36,Ser37,Glu38,Lys39,Ala41,Thr46,Thr71,Ala72,Ser75,Glu76,Glu78,Ser80,Ser81,Thr214,Ser217,Thr219,Ser220,Ser222,Ser224]enterotoxin type Tagairt Fiontar, DCU
  ga
  glycylglycyl-L-proline (linker) fusion protein with enterotoxin type A (Staphylococcus aureus)-(1-33)-peptidyl-L-seryl[Ser36,Ser37,Glu38,Lys39,Ala41,Thr46,Thr71,Ala72,Ser75,Glu76,Glu78,Ser80,Ser81,Thr214,Ser217,Thr219,Ser220,Ser222,Ser224]enterotoxin type E (Staphylococcus aureus)-(32-230)-peptide (synthetic superantigen SEA/E-120)
  en
 4. pharmaceutical industry
  pol(ocsai-1,2-eatándé-il), α-hidri-ω-meatocsa, dé-eistear le 21N6, 21’N6-[[(N2, N6-décharbocsai-L-lísil-β-alainil)imín]bios(1-ocsó-2, 1-eatándé-ilbios[N-aicéitilglicil-L-leoicil-L-tirisil-L-alainil-L-cistéinil-L-histidil-L-meitianilgliciol-L-próilil-L-isealeoicil-L-tréóiniol-3-(1-naftailéinil)-L-alainil-L-vailil-L-cistéiniol-L-glútamíniol-L-próilil-L-leoiciol-L-argainil-N-meitilglicil-L-lisínamíd] cioglach (6→15), (6’→15’) bis(dé-suilfíd) Tagairt Fiontar, DCU
  ga
  poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-methoxy, diester with 21N6, 21’N6-[[(N2, N6-dicarboxy-L-lysyl-β-alanyl)imino]bis(1-oxo-2, 1-ethanediyl)]bis[N-acetylglycyl-L-leucyl-L-tyrosyl-L-alanyl-L-cysteinyl-L-histidyl-L-methionylglycyl-L-prolyl-L-isoleucyl-L-threonyl-3-(1-naphthalenyl)-L-alanyl-L-valyl-L-cysteinyl-L-glutaminyl-L-prolyl-L-leucyl-L-arginyl-N-methylglycyl-L-lysinamide] cyclic (6→15), (6’→15’) bis(disulfide)
  en
 5. pharmaceutical industry
  L-lisil-L-alainil-L-seirilglicilglicín (nascóir) leáphróitéin le deis-(365-380)-[Asn364,Val407,Ser515,Gln590,Gln606,Arg613]eiseatocsain A(Pseudomonas aeruginosa)-(251-613)-peiptíd (tocsain le réigiún IA agus na chéad 16 iarmhair de réigiún IB scriosta) Tagairt Fiontar, DCU
  ga
  L-lysyl-L-alanyl-L-serylglycylglycine (linker) fusion protein with des-(365-380)-[Asn364,Val407,Ser515,Gln590,Gln606,Arg613]exotoxin A (Pseudomonas aeruginosa)-(251-613)-peptide (toxin with region IA and first 16 residues of region IB deleted)
  en
 6. medical science
  glanadh antaitripsin alfa-1 Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Alpha-1-Antitrypsinmangeltest
  de
  alpha-1-anti-trypsin clearance | alpha-1-antitrypsin clearance
  en
  clairance de l'alpha-1-antitrypsine
  fr
  Sainmhíniú examen permettant la mise en évidence d'une malapsorption par la mesure de la concentration de l'alpha-1 antitrypsine dans les selles et le sérum Tagairt COM-FR d'après «Hépatologie, gastro-entérologie», William Berrebi (2006), éd. Estem, https://books.google.be/books?id=HcCdXnRMD94C&pg=PA323&lpg=PA323&dq=%22clairance+de+l'alpha-1-antitrypsine%22&source=bl&ots=BkFcg-CQM4&sig=EV8QSsQWPQqdHR20O2QG0W634Eo&hl=en&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAWoVChMI1uvDi8KjyAIVw34aCh37IgNR#v=onepage&q=%22clairance%20de%20l'alpha-1-antitrypsine%22&f=false [2.10.2015]
 7. food additive
  própán-1,2 dé-ól ailgionáit Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  ailgionáit ghliocól próipiléine Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  1,2-Propandiol-Alginat | Propylenglycolalginat | Hydroxypropyl-Algina | Propylenglykolester der Alginsäure | Propylenglykolalginat
  de
  Sainmhíniú aus Algen gewonnenes Salz der Alginsäure Tagairt "DIE LEBENSMITTELZUSAETZE UND DER VERBRAUCHER"(1980)-GD XI
  propane-1,2-diol ester of alginic acid | propylene glycol alginate | 1,2-propanediol ester of alginic acid | hydroxypropyl alginate | propane-1, 2-diol alginate
  en
  Sainmhíniú emulsifier, stabiliser, and thickener used in food products Tagairt Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Propylene_glycol_alginate , [22.04.2008]
  Nóta food additive with E number E405
  alginate de propane-1,2-diol | alginate de propylène glycol | ester de propane-1,2-diol de l'acide alginique | alginate d'hydroxypropyle
  fr
  (C9H14O7)n | (C9H14O7)n | E 405
  mul
 8. institutional structure
  Meitheal Chairde na hUachtaránachta (Gníomh 1 den Chreat Comhpháirteach maidir le cur i gcoinne bagairtí hibrideacha a chur chun feidhme) Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Nóta Ní ann di a thuilleadh (amhail ó mhí Iúil 2019)
  Gruppe der Freunde des Vorsitzes (Umsetzung von Maßnahme 1 des Gemeinsamen Rahmens für die Bekämpfung hybrider Bedrohungen)
  de
  Nóta Untergruppe der Gruppe der Freunde des Vorsitzes IATE:858090besteht nicht mehr (Juli 2019)
  Friends of the Presidency Group (Implementation of Action 1 of the Joint Framework on countering hybrid threats)
  en
  Nóta Subgroup of the Friends of the Presidency Group IATE:858090No longer exists (as of July 2019)
  groupe des Amis de la présidence (Mise en œuvre de l'action n° 1 du Cadre commun en matière de lutte contre les menaces hybrides)
  fr
  Nóta Sous-groupe du groupe des Amis de la présidence, IATE:858090 N'existe plus (juillet 2019)
 9. EUROPEAN UNION
  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an [...], ar choinníoll go mbeidh na fógraí uile faoi Airteagal 103(1) den Chomhaontú LEE tugtha do Chomhchoiste an LEE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  This Decision shall enter into force on [...], provided that all the notifications under Article 103(1) of the EEA Agreement have been made to the EEA Joint Committee.
  en
  La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
  fr
 10. environmental policy
  tír atá luaite in Iarscríbhinn I Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  tír Iarscríbhinn I Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Anlage-I-Land | Anhang-I-Land | in Anlage I aufgeführtes Land
  de
  Sainmhíniú in Anlage I zum Klimarahmenübereinkommen (UNFCCC) IATE:843910 aufgeführtes Land, das sich freiwillig zur Treibhausgas-Reduktion nach Vorgaben des Kyoto-Protokolls verpflichtet hat Tagairt Vgl. Lexikon der West Carbon AG http://www.westcarbon.com/lexikon.php?lang=DE (17.09.09)
  Nóta die Liste der Industrie- und Transformationsländer in Anlage I des UNFCCC ist nahezu identisch mit der Länderliste in Anlage B des Kyoto-Protokolls, in der alle aufgeführt sind, die sich freiwillig zu Emissionsreduktionen in der Periode 2008-2012 verpflichtet haben; XREF: IATE:905873 Anl.-I-Vertragspartei (= weiter gefasst); DIV: aka 17.09.09, UPD: aih, 12.1.2012
  Annex I country
  en
  Sainmhíniú country included in Annex I to the United Nations Framework Convention on Climate Change Tagairt Council-EN based on UK Department for Business Innovation and Skills http://www.berr.gov.uk/whatwedo/sectors/ccpo/kyotoprotocol/page20655.html [23.11.2011]
  Nóta See "Party included in Annex I" [IATE:905873 ]
  pays de l'annexe 1 | pays visé à l'annexe I
  fr
  Sainmhíniú pays figurant sur la liste des Parties énumérées à l'annexe I de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques Tagairt Conseil-FR
 11. European construction · criminal law · international agreement
  Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal 43(1) den Choinbhinsiún maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú (Coinbhinsiún Europol) lena leasaítear Airteagal 2 agus an Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll erstellt aufgrund von Artikel 43 Absatz 1 des Übereinkommens über die Errichtung eines Europäischen Polizeiamts (Europol-Übereinkommen) zur Änderung von Artikel 2 und des Anhangs jenes des Übereinkommens
  de
  Protocol drawn up on the basis of Article 43(1) of the Convention on the establishment of a European Police Office (Europol Convention) amending Article 2 and the Annex to that Convention
  en
  Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol) et modifiant l'article 2 et l'annexe de ladite convention
  fr
 12. criminal law · international agreement · European Union
  an Prótacal arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal 43(1) den Choinbhinsiún maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú (Coinbhinsiún Europol) lena leasaítear an Coinbhinsiún sin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll aufgrund von Artikel 43 Absatz 1 des Übereinkommens über die Errichtung eines Europäischen Polizeiamts (Europol-Übereinkommen) zur Änderung dieses Übereinkommens
  de
  Protocol drawn up on the basis of Article 43(1) of the Convention on the Establishment of a European Police Office (Europol Convention), amending that Convention
  en
  Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), modifiant ladite convention
  fr
 13. European Union law · European construction
  Prótacal maidir le ról na bparlaimintí náisiúnta san Aontas Eorpach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union | Nr. 9 Nr.9
  de
  Nóta Protokoll (Nr.1) zum EUV IATE:865789 , zum AEUV IATE:856545 und zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft IATE:856589Dieses neue Protokoll weicht inhaltlich vom gleichnamigen Protokoll Nr.9 IATE:905737 über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen Union ab, das es mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon IATE:2242386 ersetzt hat.
  Protocol No 1 on the role of national parliaments in the European Union | Protocol on the role of national parliaments in the European Union
  en
  Nóta Protocol (No 1) annexed to the Treaty on European Union [IATE:865789 ], the Treaty on the Functioning of the European Union [IATE:856545 ] and the Treaty establishing the Atomic Energy Community [IATE:856589 ]. The content of this Protocol is different from that of the Protocol of the same name [IATE:905737 ] which it replaced following the entry into force of the Treaty of Lisbon [IATE:2242386 ].
  Protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne | Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne
  fr
  Nóta Protocole n° 1 annexé au TUE [IATE:865789 ], au TFUE [IATE:856545 ] et au traité instituant la CEEA [IATE:856589 ].Nouveau protocole qui a un contenu différent du protocole du même nom [IATE:905737 ] qu'il a remplacé après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne [IATE:2242386 ].
 14. food additive
  déshóidiam 2- hiodrocsa-1-(4-sulfónáitifeiniolasa) naftailéin-6-sulfónáitv Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Buí oráiste Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sunset Yellow FCF | Gelborange S | Dinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfophenylazo) naphthalin-6-sulfonat | FD&C yellow 6 | CI food yellow 3 | Orange Yellow S
  de
  Sainmhíniú Dinatrium-Verbindung Tagairt DIE LEBENSMITTELZUSÄTZE UND DER VERBRAUCHER(1980)-GD XI
  disodium 2-hydroxy-1-(4-sulfonatophenylazo)naphthalene-6-sulfonate | CI food yellow 3 | Orange yellow S | FD&C Yellow No. 6 | sunset yellow F | Crelborange S | Sunset Yellow FCF
  en
  Nóta Colour
  jaune FCF | sunset yellow FCF | jaune orangé S | sel disodique de l’acide hydroxy-2-(sulfo-4-phénylazo)-1-naphtalènesulfonique-6 | colorant alimentaire jaune CI no 3
  fr
  C16H10N2Na2O7S2 | E 110 | E110
  mul
 15. medical science
  triail antaitripsin alfa-1 Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Alpha-1-Antitrypsin-Test
  de
  alpha-1 antitrypsin test
  en
  Sainmhíniú test to help identify a rare form of emphysema in adults and a rare form of cirrhosis in children Tagairt How stuff works > Health > Medical Encyclopedia > Medical Tests > A-C > Alpha-1 Antitrypsin Test, http://healthguide.howstuffworks.com/alpha-1-antitrypsin-dictionary.htm (28.7.2009)
  test à l'alpha-1-antitrypsine
  fr
  Sainmhíniú test permettant d'étudier les pertes digestives de protéines Tagairt Dict.médical de l'infirmière,Masson,1989
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.