Gaois

Téarmaí cosúla:

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

15 toradh

 1. EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS|employment · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · SOCIAL QUESTIONS|health
  an Coinbhinsiún maidir le cosaint oibrithe i gcoinne priacail cheirde sa timpeallacht oibre mar gheall ar aerthruailliú, ar thorann agus ar chreathadh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Luftverunreinigung | Lärm und Vibrationen | Übereinkommen über die Arbeitsumwelt | Übereinkommen über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Berufsgefahren infolge von Luftverunreinigung, Lärm und Vibrationen an den Arbeitsplätzen
  de
  Nóta CONTEXT: Kontext: Internationale Arbeitsorganisation (IAO).;MISC: Genf, 20.06.1977.
  ILO Convention 148 | Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977 | Convention concerning the Protection of Workers against Occupational Hazards in the Working Environment Due to Air Pollution, Noise and Vibration
  en
  Nóta ILO Convention No. 148Date of adoption: 20.6.1977
  Convention concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail | Convention sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977
  fr
  Nóta Date d'adoption: 20.6.1977Date d'entrée en vigueur: 11.7.1979C148
 2. ENVIRONMENT|deterioration of the environment|pollution|atmospheric pollution
  truailliú aeir Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Is é a d’fhéadfadh a bheith ann de thoradh ar fheithiclí saothair throm a iarfheistiú le scagairí cáithníní díosail ná go mbeadh astaíochtaí níos airde dé-ocsaíde nítrigine (NO2) ann. Mar chuid den straitéis théamúil ar thruailliú aeir, ba cheart don Choimisiún, dá bhrí sin, togra reachtach a dhréachtú chun comhchuibhiú a dhéanamh ar an reachtaíocht náisiúnta ar iarfheistiú agus a áirithiú go gcuimsítear dálaí comhshaoil ann.' Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 maidir le mótarfheithiclí agus innill a chineál-cheadú i leith astaíochtaí ó fheithiclí saothair throm (Euro VI) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi fheithiclí a dheisiú agus a chothabháil agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 80/1269/CEE, Treoir 2005/55/CE agus Treoir 2005/78/CE, CELEX:32009R0595/GA
  aerthruailliú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Ba cheart go mbeadh iompar, arb ionann é agus príomhghné de chreat forbartha inbhuanaithe, athlínithe le pleanáil talamhúsáide agus an gá atá le pobail níos inbhuanaithe a chruthú. Tá iompar inbhuanaithe lárnach sna hiarrachtaí náisiúnta atá ar bun athrú aeráide, aerthruailliú agus impleachtaí diúltacha comhshaoil agus sóisialta eile a chomhrac.' Tagairt 'Ár dTodhchaí Inbhuanaithe: Creat don Fhorbairt Inbhuanaithe d'Éire,' Rialtas na hÉireann, http://www.housing.gov.ie/sites/default/files/migrated-files/ga/Foilsiuchain/Comhshaol/CursaiIlchinealacha/FileDownLoad,30453,ga.pdf [26.9.2016]
  Luftverschmutzung | Luftverunreinigung
  de
  Sainmhíniú atmosphärische Schadstoffbelastung Tagairt Umweltbundesamt https://www.umweltbundesamt.de/daten/luftbelastung/bioindikatoren-von-luftverunreinigungen (17.02.2017)
  Nóta Wegen ihrer gesundheitlichen Gefahren werden hierbei die Luftschadstoffe Feinstaub (PM2,5) IATE:3541915 , Stickstoffdioxid (NO2) IATE:1350050 sowie Ozon (O3) IATE:1085353 berücksichtigt.
  atmospheric pollution | air pollution
  en
  Sainmhíniú contamination of the indoor or outdoor environment by any chemical, physical or biological agent that modifies the natural characteristics of the atmosphere Tagairt World Health Organisation > Health topics > Air pollution, http://www.who.int/topics/air_pollution/en/ [23.3.2017]
  pollution de l'air | pollution atmosphérique
  fr
  Sainmhíniú contamination de l’environnement intérieur ou extérieur par un agent chimique, physique ou biologique qui modifie les caractéristiques naturelles de l’atmosphère Tagairt Site OMS, Thèmes de santé, Pollution de l'air, http://www.who.int/topics/air_pollution/fr/ [2.7.2014]
  Nóta Voir également "polluant atmosphérique", IATE:120211 .
 3. ENVIRONMENT · ENVIRONMENT|deterioration of the environment|pollution
  truailleán gásach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  gasförmige Luftverunreinigung | gasförmiger Schadstoff
  de
  Sainmhíniú sind Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe (in C1H1.85 ausgedrückt) und Stickoxide, ausgedrückt in Stickstoffdioxid (NO2) Tagairt Vorschlag für eine Richtlinie des Rates
  gaseous pollutant
  en
  Sainmhíniú undesirable gaseous substance that contaminates soil, food, water, clothing or the atmosphere with a toxic or noxious substance or agent Tagairt COM-EN, based on:"pollutant". A Dictionary of Public Health. Edited by John M. Last. Oxford University Press, 2007. http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195160901.001.0001/acref-9780195160901-e-3556?rskey=xRvhkh&result=2&q=gaseous pollutant [22.10.2012]
  gaz polluant
  fr
  Sainmhíniú le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote (exprimés en équivalent de dioxyde d'azote NO2), et les hydrocarbures présents dans les gaz d'échappement, en supposant les rapports suivants:- C1H1,85 pour l'essence,- C1H1,86 pour le gazole,- C1H2,525 pour le GPL,- C1H4 pour le GN Tagairt Règlement no 83 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives àl'homologation des véhicules en ce qui concerne l'émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant, JO L 375/2006 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_375/l_37520061227fr02420527.pdf
  Nóta voir aussi: "gaz polluants", le monoxyde de carbone, les hydrocarbures (sur la base d’un taux de CH1,85 pour le carburant diesel, de CH2,525 pour le GPL et de CH2,93 pour le gaz naturel (HCNM), et d’une molécule supposée de CH3O0,5 pour les moteurs diesel à l’éthanol), les hydrocarbures non méthaniques (sur la base d’un taux de CH1,85 pour le carburant diesel, de CH2,525 pour le GPL et de CH2,93 pour le gaz naturel), le méthane (sur la base d’un taux de CH4 pour le gaz naturel) et les oxydes d’azote, ces derniers étant exprimés en équivalent en dioxyde d’azote (NO2 ) [Rectificatif au règlement no 49 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) et des moteurs fonctionnant au gaz naturel (GN), ainsi que des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des véhicules équipés de moteurs APC, de moteurs fonctionnant au gaz naturel et de moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur ( JO L 375 du 27.12.2006 ),Journal officiel n° L 070 du 09/03/2007, CELEX:42006X1227(05)R(01)/FR ]
 4. ENVIRONMENT|deterioration of the environment|pollution
  truailliú aeir trasteorann Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  grenzüberschreitende Luftverunreinigung | grenzüberschreitende Luftverschmutzung
  de
  Sainmhíniú direkte oder indirekte Freisetzung von Stoffen oder Energie durch den Menschen in die Atmosphäre, wobei diese Luftverunreinigungen schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit, die Umwelt oder Sachwerte in einem anderen Land nach sich ziehen und es nicht möglich ist, die Beiträge einzelner oder kollektiver Schadstoffemissionsquellen gegeneinander abzugrenzen Tagairt EUROPA> Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung> Umwelt> Luftverschmutzung http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28162_de.htm [25.3.2014]
  transfrontier pollution | transboundary air pollution | trans-frontier pollution | transfrontier air pollution
  en
  Sainmhíniú introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the air which have deleterious effects on human health, the environment or material property in another country, and for which the contribution of individual emission sources or groups of sources cannot be distinguished Tagairt Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28162_en.htm [12.2.2014]
  Nóta See also:- transboundary pollution [ IATE:1085681 ]- long-range transboundary air pollution [ IATE:787425 ]
  pollution atmosphérique outre-frontière | pollution atmosphérique transfrontière
  fr
  Sainmhíniú pollution qui est transportée par voie atmosphérique au-delà des limites du pays qui en est responsable Tagairt Rivard,D.,Vocabulaire des précipitations acides et de la pollution atmosphérique,1988,RINT,Ottawa
 5. ENVIRONMENT|deterioration of the environment|pollution · INDUSTRY|mechanical engineering
  truailleán cáithníneach Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí, CELEX:32007R0715/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Chun a áirithiú go mbeidh astaíochtaí ó thruailleáin cháithníneacha sármhíne (méid 0.1 μm agus faoina bhun) a rialáil, ba cheart an chumhacht a thabhairt don Choimisiún cur chuige líonbhunaithe a ghlacadh maidir le hastaíochtaí ó thruailleáin cháithníneacha, de bhreis ar an gcur chuige maisbhunaithe atá in úsáid faoi láthair.' Tagairt Rialachán (AE) 2016/1628 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE, CELEX:32016R1628/GA
  Sainmhíniú comhpháirteanna den ghás sceite a bhaintear as an ngás sceite caolaithe ag uasteocht 325 K (52 °C) trí mheán na scagairí a luaitear sa nós imeachta tástála maidir le meánastaíochtaí sceithphíopa a fhíorú Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí, CELEX:32007R0715/GA
  feinst verteilter Schmutzstoff | korpuskularer Schmutzstoff | partikelförmige Luftverunreinigung | luftverunreinigendes Partikel | Schmutzpartikel
  de
  Sainmhíniú Abgasbestandteile, die bei einer Temperatur von max.325 K(52 Gr. C) im verdünnten Abgas mit Filtern entsprechend Anhang III abgeschieden werden Tagairt Vorschlag für eine Richtlinie des Rates
  particulate pollutants
  en
  Sainmhíniú components of the exhaust gas which are removed from the diluted exhaust gas at a maximum temperature of 325 K (52 °C) by means of specific filters Tagairt COM-Terminology Coordination, based on: Regulation No 83 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE) — Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the emission of pollutants according to engine fuel requirements [2019/253]
  Nóta 1) The filters are described in Appendix 4 to Annex 4a to Regulation No 83 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE) — Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the emission of pollutants according to engine fuel requirements [2019/253]2) In the case of internal combustion engines for non-road mobile machinery ‘particulate pollutants’ means any matter emitted by an engine that is measured as PM or PN.
  polluant sous forme particulaire | particules polluantes | polluant particulaire
  fr
  Sainmhíniú 1) les composants des gaz d'échappement recueillis à une température maximale de 325 K(52 deg. C),dans les gaz d'échappement dilués, au moyen de filtres décrits en annexe III 2) composants des gaz d'échappement qui sont éliminés des gaz d'échappement dilués à une température maximale de 325 K (52 °C) au moyen des filtres décrits dans la procédure d'essai pour vérifier les émissions moyennes au tuyau arrière d'échappement Tagairt Proposition de directive du Conseil
  Nóta voir aussi: "particules polluantes", les matières recueillies sur un support filtre prescrit après passage de gaz d'échappement, au préalable dilués avec de l'air propre filtré de telle manière que leur température ne dépasse pas 325 K (52 °C) [Rectificatif au règlement no 49 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) et des moteurs fonctionnant au gaz naturel (GN), ainsi que des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des véhicules équipés de moteurs APC, de moteurs fonctionnant au gaz naturel et de moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur ( JO L 375 du 27.12.2006 ),Journal officiel n° L 070 du 09/03/2007, CELEX:42006X1227(05)R(01)/FR ]
 6. ENVIRONMENT · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Truailliú Aeir Trasteorann Fadraoin a bhaineann le Rialú Astaíochtaí Comhdhúl Orgánach Soghalaithe nó a bhFloscanna Trasteorann Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zu dem Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend die Bekämpfung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen oder ihres grenzüberschreitenden Flusses
  de
  Nóta CONTEXT: Kontext: Wirtschaftskommission für Europa (ECE).;XREF: Siehe auch das Übereinkommen vom 13.11.1979.;MISC: Genf, 19.11.1991.
  VOC Protocol | Protocol to the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution concerning the Control of Emissions of Volatile Organic Compounds or their Transboundary Fluxes
  en
  Nóta Signed: Geneva, 18.11.1991 Entry into force: 29.9.1997Protocol to the 1979 Geneva Convention on long-range transboundary air pollution [ IATE:778007 ]
  Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières
  fr
  Nóta MISC: Signature: Genève, 18.11.1991 Entrée en vigueur: 29.9.1997
 7. ENVIRONMENT · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 maidir le Truailliú Aeir Trasteorann Fadraoin, a bhaineann le Rialú Astaíochtaí Ocsaídí Nítrigine nó a bhFloscanna Trasteorann Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend die Bekämpfung von Emissionen von Stickstoffoxiden oder ihres grenzüberschreitenden Flusses
  de
  Protocol to the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution concerning the control of emissions of nitrogen oxides or their transboundary fluxes | NOx Protocol | Protocol concerning the Control of Emissions of Nitrogen Oxides
  en
  Nóta Signed: Sofia, 31.10.1988Entry into force: 14.2.1991Protocol to the 1979 Geneva Convention on long-range transboundary air pollution [ IATE:778007 ]
  Protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leur flux transfrontières
  fr
  Nóta Signature: Sofia, 31.10.1988 Entrée en vigueur: 14.2.1991
 8. ENVIRONMENT|deterioration of the environment|degradation of the environment|acid rain · ENVIRONMENT|deterioration of the environment|pollution|acidification · ENVIRONMENT|deterioration of the environment|pollution|atmospheric pollution · ENVIRONMENT|deterioration of the environment|pollution|water pollution|eutrophication · ENVIRONMENT|natural environment|physical environment|atmosphere|ozone · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin chun laghdú a dhéanamh ar an Aigéadú, ar an Eotrófú agus ar an Ózón ar Leibhéal na Talún Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Prótacal Gothenburg Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend die Verringerung von Versauerung, Eutrophierung und bodennahem Ozon | Protokoll zur Verringerung von Versauerung, Eutrophierung und Bodennahem Ozon zum Übereinkommen über Weiträumige Grenzüberschreitende Luftverunreinigung von 1979 | Göteborg-Protokoll
  de
  Nóta XREF: Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung IATE:778007 ;UPD: hym 22/4/2003; aka 23.02.2010
  Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone | 1999 Gothenburg Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone | Gothenburg Protocol | Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone
  en
  Nóta Adopted by the Executive Body of the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on 30 November 1999
  protocole relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique | protocole de Göteborg | Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
  fr
  Nóta Signature: Göteborg, le 30.11.1999.Entrée en vigueur: 17.5.2005.Texte du protocole: http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1999.Multi.F.Amended.2005.pdf (30.7.2010)Voir aussi la convention IATE:778007 .
 9. ENVIRONMENT|deterioration of the environment|pollution · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Prótacal Osló 1994 maidir le Laghdú Breise ar Astaíochtaí Sulfair Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Laghdú Breise ar Astaíochtaí Sulfair Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend die weitere Verringerung von Schwefelemissionen
  de
  Nóta Unterzeichnet in Oslo am 14.06.1994In Kraft getreten am 5.8.1998
  Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Further Reduction of Sulphur Emissions | Protocol on Further Reduction of Sulphur Emissions | CLRTAP Sulphur Protocol | 1994 Oslo Protocol on Further Reduction of Sulphur Emissions
  en
  Nóta Signed: Oslo, 14.06.1994 Entry into force: 5.8.1998See also:- Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) [ IATE:778007 ]- [1985 Helsinki] Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on the Reduction of Sulphur Emissions or their Transboundary Fluxes by at least 30 per cent [ IATE:775492 ]
  protocole d'Oslo de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre | Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre
  fr
  Sainmhíniú protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 [ IATE:778007 ], complétant le protocole d'Helsinki de 1985 sur la réduction des émissions de soufre [ IATE:775492 ] Tagairt Conseil-FR, d'après site de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU), http://www.unece.org/env/lrtap/fsulf_h1.html [18.2.2015]
  Nóta Signature: Oslo, 14.6.1994Entrée en vigueur: 5.8.1998Version FR: site de la CEE-ONU, UNECE > Environmental Policy > Conventions and Protocols > Air > About Us > Protocols, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/1994.Sulphur.f.pdf [18.2.2015]
 10. ENVIRONMENT · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Prótacal Aarhus Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  POP-Protokoll | Protokoll zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend persistente organische Schadstoffe
  de
  Nóta Aarhus (DK), 24. Juni 1998
  Protocol on Persistent Organic Pollutants (POPs) | Persistent Organic Pollutants Protocol to the Geneva Convention on Long Range Transboundary Air Pollution | 1998 Aarhus Protocol on Persistent Organic Pollutants | Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants | Protocol on POPs | Aarhus Protocol
  en
  Nóta Signed: Aarhus, 24.6.1998Entry into force: 23.10.2003Adopted by the Executive Body of the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on 24 June 1998 in Aarhus (Denmark)
  Protocole d'Aarhus de 1998 relatif aux polluants organiques persistants | Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants | Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants | Protocole relatif aux polluants organiques persistants | Protocole d'Aarhus
  fr
  Nóta Signature: 24.6.1998, à Aarhus (Danemark).Entrée en vigueur: 23.10.2003.Texte du protocole: http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1998.Pops.f.pdf (30.7.2010).Voir aussi la convention IATE:778007 et "polluant organique persistant" IATE:889497 .
 11. ENVIRONMENT · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 um Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin ar Mhiotail Troma Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend Schwermetalle
  de
  Sainmhíniú Protokoll zur Begrenzung von anthropogenen Schwermetallemissionen, die weiträumig grenzüberschreitend befördert werden und bei denen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt erheblichen Schaden zufügen Tagairt Bundeskanzleramt BGBl. III (AT) Protokoll Art.2 http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2004_III_141/COO_2026_100_2_154353.pdf [26.3.2014]
  Nóta Aarhus, am 24.6.1998DIV: do, 26.3.2014
  UNECE heavy metal protocol | Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Heavy Metals
  en
  Nóta Signed: Aarhus, 24.6. 1998. Entry into force: 29.12. 2003. Authentic versions: EN-FR-RU
  Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds
  fr
  Nóta Protocole conclu à Aarhus le 24 juin 1998.Entrée en vigueur: 29.12.2003.Texte du Protocole sur http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_814_326/index.html [13.12.2012]Voir aussi IATE:778007 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.
 12. ENVIRONMENT · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin, ar Mhaoiniú Fadtéarma an Chláir Comhairíochta chun Faireachán agus Measúnú a dhéanamh ar Thruailleáin Aeir Tarchurtha Fadraoin san Eoraip (EMEP) Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zum Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung, betreffend die langfristige Finanzierung des Programms über die Zusammenarbeit bei der Messung und Bewertung der weiträumigen Übertragung von luftverunreinigenden Stoffen in Europa (EMEP)
  de
  Nóta Unterzeichnet in Genf am 28.9.1984in Kraft getreten am 28.1.1988Protokoll zur Genfer Luftreinhaltekonvention von 1979 [ IATE:778007 ]
  Protocol to the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, on Long-term Financing of the Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe | EMEP Protocol
  en
  Nóta Signed: Geneva, 28.9.1984 Entry into force: 28.1.1988Protocol to the 1979 Geneva Convention on long-range transboundary air pollution [ IATE:778007 ]
  Protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe | EMEP
  fr
  Nóta Signature: Genève, 28.9.1984Entrée en vigueur: 28.1.1988
 13. ENVIRONMENT|deterioration of the environment|pollution · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ar thruailliú aeir fadraoin trasteorann maidir le hastaíochtaí sulfair, nó a bhfloscanna trasteorann, a ísliú 30 faoin gcéad ar a laghad Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll von Helsinki | Helsinki-Protokoll | Protokoll zum Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend die Verringerung von Schwefelemissionen oder ihres grenzüberschreitenden Flusses um mindestens 30 Prozent
  de
  Nóta Unterzeichnet in Helsinki am 8.7.1985In Kraft getreten am 2.9.1987Protokoll zur Genfer Luftreinhaltekonvention von 1979 [ IATE:778007 ]
  Protocol on the Reduction of Sulphur Emissions | Helsinki Protocol | Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on the Reduction of Sulphur Emissions or their Transboundary Fluxes by at least 30 per cent
  en
  Nóta Signed: Helsinki, 8.7.1985Entry into force: 2.9.1987Protocol to the 1979 Geneva Convention on Long-range Transboundary Air Pollution [ IATE:778007 ]
  Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 pour cent | Protocole d'Helsinki | Protocole de Helsinki | Protocole d'Helsinki sur la réduction des émissions de SO2
  fr
  Sainmhíniú protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 [ IATE:778007 ], complété en 1994 par le protocole d'Oslo relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre [ IATE:885218 ] Tagairt Conseil-FR, d'après site de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU), http://www.unece.org/env/lrtap/status/lrtap_s.html [18.2.2015]
  Nóta Signature: Helsinki, 8.7.1985Entrée en vigueur: 2.9.1987Version FR: site de la CEE-ONU, UNECE > Environmental Policy > Conventions and Protocols > Air > About Us > Protocols, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/1985.Sulphur.f_02.pdf [18.2.2015]
 14. ENVIRONMENT|deterioration of the environment|pollution|atmospheric pollution · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  CTATF Tagairt Comhairle-GA
  ga
  an Coinbhinsiún maidir le hAerthruailliú Trasteorann Fadraoin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung | Genfer Luftreinhaltekonvention von 1979 | Genfer Luftreinhaltekonvention
  de
  Sainmhíniú Rahmen für die Zusammenarbeit der Regierungen zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt vor grenzüberschreitender Luftverunreinigung Tagairt http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28162_de.htm (23.02.10)
  Nóta Genf, 13.11.1979;durch div. Protokolle konkretisiert;XREF: weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung IATE:787425
  Convention on Long-range Transboundary Air Pollution | 1979 Geneva Convention | UNECE Air Convention | CLRTAP | LRTAP | Air Convention
  en
  Nóta Signed: Geneva, 13.11.1979Entry into force: 16.3.1983Authentic versions: EN-FR-RUSee also:- long-range transboundary air pollution [ IATE:787425 ]- [1985 Helsinki] Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on the Reduction of Sulphur Emissions or their Transboundary Fluxes by at least 30 per cent [ IATE:775492 ]- [1994 Oslo] Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Further Reduction of Sulphur Emissions [ IATE:885218 ]- VOC Protocol [ IATE:858666 ]- NOx Protocol [ IATE:128254 ]
  Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance | CPATLD | Convention de Genève
  fr
  Sainmhíniú convention signée en 1979 sous l'égide de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, étendue depuis par huit protocoles spécifiques Tagairt Conseil-FR, d'après site de la CEE-ONU, UNECE > Environmental Policy > Conventions and Protocols > Air > About us > The Convention, http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.html [18.2.2015]
  Nóta Signature: Genève, 13.11.1979Entrée en vigueur: 16.3.1983Version FR: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19790308/200807170000/0.814.32.pdf [7.4.2016]
 15. ENVIRONMENT|deterioration of the environment|pollution
  truailliú aeir trasteorann fadraoin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Ós rud é gur fadhb é truailliú an aeir a thrasnaíonn teorainneacha náisiúnta, d’aontaigh AE, i mí an Mheithimh 2003, don Phrótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin chun laghdú a dhéanamh ar an Aigéadú, ar an Eotrófú agus ar an Ózón ar Leibhéal na Talún.' Tagairt 'Uasteorainneacha náisiúnta do thruailleáin áirithe san aer' http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=URISERV%3Al28095 [12.4.16]
  LRTAP Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  LRTAP | weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung | Luftverschmutzung | Verschmutzung
  de
  Sainmhíniú Luftverunreinigung, deren physischer Ursprung sich ganz oder teilweise im Hoheitsbereich eines Staats befindet und die schädliche Auswirkungen im Hoheitsbereich eines anderen Staates in einer Entfernung hat, bei der es in der Regel nicht möglich ist, die Beiträge einzelner Emissionsquellen oder Gruppen von Quellen gegeneinander abzugrenzen Tagairt Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung, Art.1 Buchst.b http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790308/index.html [25.3.2014]
  Nóta XREF: Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung IATE:778007 UPD: aka 10.12.12; do, 25.3.2014
  UN-ECE | LRTAP | long-range transboundary air pollution | CLRTAP
  en
  Sainmhíniú air pollution whose physical origin is situated wholly or in part within the area under the national jurisdiction of one State and which has adverse effects in the area under the jurisdiction of another State at such a distance that it is not generally possible to distinguish the contribution of individual emission sources or groups of sources Tagairt Article 1(b) of the Convention on long-range transboundary air pollution, as set out in Council Decision of 11 June 1981 on the conclusion of the Convention on long-range transboundary air pollution CELEX:31981D0462
  LRTAP | pollution atmosphérique transfrontière à longue distance | PATLD
  fr
  Sainmhíniú pollution atmosphérique dont la source physique est comprise totalement ou en partie dans une zone soumise à la juridiction nationale d'un État et qui exerce des effets dommageables dans une zone soumise à la juridiction d'un autre État à une distance telle qu'il n'est généralement pas possible de distinguer les apports des sources individuelles ou groupes de sources d'émission Tagairt Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière alongue distance, article 1er, point b), http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/1979.CLRTAP.f.pdf [20.3.2014]
  Nóta Voir aussi IATE:778007 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.