Gaois

Téarmaí cosúla:

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

10 dtoradh

 1. EUROPEAN UNION|EU finance
  creat airgeadais Tagairt An bunachar náisiúnta téarmaíochta don Ghaeilge, http://www.tearma.ie
  ga
  creat airgeadais ilbhliantúil Tagairt Airteagal 312 CFAE, CELEX:12008E312/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Úsáid sa teanga Baintear úsáid as an téarma seo anois in áit an téarma 'peirspíocht airgeadais' a bhíodh i gComhaontuithe eile roimhe seo. Féach IATE:768784
  Comhthéacs "Cinnfear leis an gcreat airgeadais ilbhliantúil méideanna na n-uasteorainneacha bliantúla ar leithreasaí faoi chomhair oibleagáidí de réir aicme caiteachais agus méideanna na huasteorann bliantúla ar leithreasaí íocaíochta." Tagairt Airteagal 312 CFAE, CELEX:12008E312/GA
  CAI Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Sainmhíniú Creat foriomlán airgeadais do chaiteachas an Aontais Eorpaigh a chumhdaíonn tréimhse 5 bliana ar a laghad agus lena rathaítear go mbeidh smacht buiséadach ann. Tagairt Comhairle-GA
  Finanzrahmen | Mehrjähriger Finanzrahmen | MFR | mehrjähriger Finanzrahmen
  de
  Sainmhíniú Bezugsrahmen für die interinstitutionelle Haushaltsdisziplin, mit dem während eines mittelfristigen Zeitraums die geordnete Entwicklung der Ausgaben der EU in den Grenzen der Eigenmittel sichergestellt werden soll Tagairt Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung, Nr. 10 und 11 (ABl. C 139/2006, S. 1)
  Nóta ersetzt die „Finanzielle Vorausschau“, IATE:768784
  financial framework | MFF | multiannual financial framework | FF | multi-annual financial framework | MAFF
  en
  Sainmhíniú overall financial framework for EU expenditure, intended to ensure that, in the medium term, European Union expenditure, broken down by broad category, develops in an orderly manner and within the limits of own resources Tagairt Council-EN, based on:the Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management
  Nóta Replaces the financial perspective found in previous Agreements.
  CF | cadre financier | CFP | cadre financier pluriannuel
  fr
  Sainmhíniú cadre de référence de la discipline budgétaire interinstitutionnelle qui vise à assurer, sur une période à moyen terme, une évolution ordonnée, par grandes catégories, des dépenses de l'Union européenne, dans les limites des ressources propres Tagairt Conseil-FR, d'après l'Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, CELEX:32006Q0614(01)/FR
  Nóta Le cadre financier pluriannuel remplace les "perspectives financières" qui figuraient dans les accords antérieurs.
 2. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure
  An Mheitheal Ad Hoc um an Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta Tagairt Comhairle-GA, bunaithe ar an liosta de chomhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=GA&f=ST%2011903%202011%20INIT
  ga
  Nóta Féach freisin : an Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta [ IATE:3577043 ]
  Ad-Hoc-Gruppe "Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit" | MFR NDICI
  de
  Nóta Mandat: Ratsdokument ST 9953/18 (EN)Siehe auch Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit IATE:3577043
  Ad hoc Working Party on NDICI | AH WP - MFF NDICI | Ad Hoc Working Party on the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument | Ad Hoc Working Party on the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (MFF NDICI)
  en
  Nóta See also [ IATE:3577043 ]: Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument.For explanations about the mandate of this WP, see ST 9953/18.This WP will not deal with the financial and horizontal aspects, including migration, which will be discussed by the ad hoc Working Party on MFF [ IATE:3577854 ]
  groupe ad hoc sur l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale
  fr
  Sainmhíniú groupe participant aux travaux préparatoires du Conseil en ce qui concerne l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale Tagairt Inventaire des groupes et comités participant aux travaux préparatoires du Conseil (C.39), version de juillet 2018
  Nóta Voir aussi instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale [ IATE:3577043 ]
 3. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|Council of the European Union · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure
  Meitheal Chairde na hUachtaránachta (An Creat Airgeadais Ilbhliantúil) Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Meitheal Chairde na hUachtaránachta (scrúdú/athbhreithniú ar an gCreat airgeadais ilbhliantúil (CAI) agus an Rialachán Airgeadais Omnibus) Tagairt Comhairle-GA, bunaithe ar an liosta de chomhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=GA&f=ST%2011903%202011%20INIT
  ga
  Gruppe der Freunde des Vorsitzes (Überprüfung/Überarbeitung des mehrjährigen Finanzrahmens) | Gruppe der Freunde des Vorsitzes (Überprüfung/Überarbeitung des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR)/Haushaltsordnung, Omnibus-Verordnung)
  de
  Sainmhíniú Untergruppe der Gruppe der Freunde des Vorsitzes IATE:858090 Tagairt Council-DE
  Nóta Diese Untergruppe besteht nicht mehr.Siehe auch- mehrjähriger Finanzrahmen IATE:930627 und- Halbzeitüberprüfung/Halbzeitrevision des MFR IATE:3569085
  Friends of the Presidency Group (Multiannual Financial Framework Review/Revision) | Friends of the Presidency Group (Multiannual Financial Framework) | Friends of the Presidency Group (MFF Review/Revision) | Friends of the Presidency Group (Multiannual Financial Framework Review/Revision/Omnibus financial regulation)
  en
  Sainmhíniú subgroup of the Friends of the Presidency Group Tagairt Council-EN, based on the official list of Council preparatory bodies
  Nóta Ceased to exist- See also Ad Hoc Working Party on the Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027 [ IATE:3577854 ]See also: - Friends of the Presidency Group [ IATE:858090 ] - multiannual financial framework [ IATE:930627 ] - mid-term review/revision of the MFF [ IATE:3569085 ]
  groupe des Amis de la présidence (Réexamen/révision du cadre financier pluriannuel) | groupe des Amis de la présidence (Réexamen/révision du CFP) | groupe des Amis de la présidence (Cadre financier pluriannuel) | groupe des Amis de la présidence (Réexamen/révision du cadre financier pluriannuel (CFP) et règlement financier Omnibus)
  fr
  Sainmhíniú sous-groupe du groupe des Amis de la présidence Tagairt Inventaire des groupes et comités participant aux travaux préparatoires du Conseil, dernière version
  Nóta Ce sous-groupe n'existe plus. Il a été remplacé par le groupe ad hoc sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 [ IATE:3577854 ].Voir aussi:- groupe des Amis de la présidence [IATE:858090 ]- cadre financier pluriannuel [IATE:930627 ]- réexamen/révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel [IATE:3569085 ]
 4. EUROPEAN UNION|EU finance
  Corrlach Foriomlán CAI Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Comhthéacs Féadfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, faoi chuimsiú an nós imeachta bhuiséadaigh de bhun Airteagal 314 CFAE, Corrlach Foriomlán CAI nó cuid de a shlógadh. Tagairt Rialachán ón gComhairle (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014 go 2020
  corrlach foriomlán le haghaidh gealltanais i ndáil leis an bhfás agus leis an bhfostaíocht, go háirithe i ndáil leis an dífhostaíocht i measc na hóige, agus i ndáil le bearta imirce agus slándála Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Gesamtspielraum für Mittel für Verpflichtungen | Gesamtspielraum für Mittel für Verpflichtungen für Wachstum und Beschäftigung, insbesondere Jugendbeschäftigung, und für Migrations- und Sicherheitsmaßnahmen | MFR-Gesamtspielraum | Unionsreserve
  de
  global margin for commitments for growth and employment, in particular youth employment, and for migration and security measures | global margin for commitments | Union Reserve | GMC | Global MFF Margin | global margin for commitments for growth and employment, in particular youth employment
  en
  Sainmhíniú margin left available below the MFF ceilings for commitment appropriations, made available over and above the ceilings established in the MFF for the years 2016 to 2020 for policy objectives related to growth and employment, in particular youth employment, and to migration and security Tagairt Article 14, Council Regulation (EU, Euratom ) No 1311/2013 of 2 December 2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020 (consolidated version)
  Nóta The migration and security aspects were added when Regulation No 1311/2013 was amended by Regulation 2017/1123. In the proposed new MFF Regulation, the Commission has proposed expanding this flexibility provision to form a 'Union Reserve'. 1 It has also subsequently been proposed to replace it and other flexibility provisions with a Single Margin Instrument. 2
  marge globale du cadre financier | marge globale pour les engagements en faveur de la croissance et de l'emploi, en particulier celui des jeunes, et en faveur de mesures en matière de migration et de sécurité | marge globale pour les engagements en faveur de la croissance et de l'emploi, en particulier celui des jeunes | réserve de l'Union | marge globale pour les engagements
  fr
  Sainmhíniú marges laissées disponibles sous les plafonds du cadre financier pour les crédits d'engagement, à mobiliser au-delà des plafonds établis dans le cadre financier pour les années 2016 à 2020 afin d'atteindre les objectifs des politiques liées à la croissance et à l'emploi, en particulier celui des jeunes, ainsi qu'à la migration et à la sécurité Tagairt Règlement (UE, Euratom) 2017/1123 du Conseil du 20 juin 2017 modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (version consolidée), article 14
  Nóta La migration et la sécurité sont deux domaines d'action qui ont été ajoutés lors de l'adoption du règlement 2017/1123. . Dans la nouvelle proposition de règlement CFP, la Commission propose d'élargir cette disposition en matière de flexibilité pour constituer une "réserve de l'Union" 1. Il a ensuite été proposé de remplacer cette réserve et d'autres dispositions en matière de flexibilité par un dispositif de marge unique 2.
 5. EUROPEAN UNION|EU finance|Community budget
  ceannteideal Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Tá gá leis na hionstraimí speisialta seo a leanas chun go bhféadfaidh an tAontas freagairt d'imthosca sonraithe gan choinne, nó chun go bhféadfar caiteachas a shainaithnítear go soiléir a mhaoiniú, ar caiteachas é nach féidir a mhaoiniú laistigh de na huasteorainneacha atá ar fáil do cheann amháin nó níos mó de na ceannteidil a leagtar síos i CAI, agus an nós imeachta buiséadach á éascú ar an gcaoi sin: an Cúlchiste um Chabhair Éigeandála, Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh, an Ionstraim Sholúbthachta, an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú, an Corrlach Teagmhasach, an tsolúbthacht shonrach chun dul i ngleic leis an dífhostaíocht i measc an ógra agus chun an taighde a neartú agus an corrlach foriomlán le haghaidh oibleagáidi i ndáil leis an bhfás agus leis an bhfostaíocht, go háirithe i ndáil leis an dífhostaíocht i measc an ógra. Ba cheart foráil shonrach a dhéanamh mar sin don fhéidearthacht leithreasaí faoi chomhair oibleagáidí a chur isteach sa bhuiséad ar leithreasaí iad atá de bhreis ar na huasteorainneacha a leagtar amach i CAI i gcás inar gá leas a bhaint as ionstraimí speisialta.' Tagairt Rialachán (AE, EURATOM) Uimh. 1311/2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014 go 2020, CELEX:32013R1311/GA
  Rubrik des MFR | Rubrik
  de
  Sainmhíniú Ausgabenkategorie des mehrjährigen Finanzrahmens entsprechend den Tätigkeitsbereichen der EU Tagairt EP-DE nach Europäische Kommission > Haushalt > Mehrjähriger Finanzrahmen, http://ec.europa.eu/budget/mff/introduction/index_de.cfm (29.6.2016)
  Nóta Die 6 Rubriken des MFR für den Zeitraum 2014-2020: Intelligentes und integratives WachstumNachhaltiges Wachstum – Natürliche RessourcenSicherheit und UnionsbürgerschaftGlobales Europa VerwaltungAusgleichsbeträge
  budget heading | budgetary heading | heading | MFF heading
  en
  Sainmhíniú area of activities for which the multiannual financial framework (MFF) sets a maximum annual amount which the EU is allowed to spend over a fixed period; the margin available under one heading may not be used for expenditure under a different heading unless the MFF is revised Tagairt Council-EN, based on European Court of Auditors, Glossary of definitions for use with the ECA's annual report (1.4.2022), 2017European Commission - Spokepersons' Service, '"Multiannual Financial Framework 2014-2020 for Dummies" - A quick glossary to the 7 and 8 February 2013 MFF European Summit' (1.4.2022), MEMO/13/79, Brussels, 7 February 2013
  Nóta See also subheading
  rubrique
  fr
  Sainmhíniú Dans le cadre financier pluriannuel (CFP) [ IATE:930627 ], les rubriques sont des groupes d'activités de l'UE exprimés en grandes catégories de dépenses. Tagairt http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/fin_fwk0713/fin_fwk0713_fr.cfm#content_struct
  Nóta Voir également "sous-rubrique" [ IATE:910009 ]
 6. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|Council of the European Union · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure · INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy
  an Mheitheal ad hoc um Ionstraimí Airgeadais CGB Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Ad-hoc-Gruppe "Finanzierungsinstrumente im JI-Bereich"
  de
  Nóta Die Gruppe wurde ursprünglich 2012 eingesetzt, bestand bis 2014, wurde 2018 erneut ins Leben gerufen und bestand bis 2021.Mandat: Ratsdokument ST 9983/18 (EN)
  MFF JHA Working Party | Ad hoc Working Party on JHA Financial Instruments | Ad hoc Working Party on the Multiannual Financial Framework for 2012-2020 in the field of JHA | Ad Hoc Group JHA financial instruments
  en
  Nóta Was initially created in 2012; ceased to exist in 2014; recreated in 2018; once again ceased to exist in 2021.For explanations about the mandate of this WP, see ST 9983/18.See also: ad hoc Working Party on MFF [ IATE:3577854 ], which will deal with the horizontal and financial issues linked to the MFF
  groupe ad hoc "Instruments financiers JAI"
  fr
  Sainmhíniú groupe participant aux travaux préparatoires du Conseil en ce qui concerne les instruments financiers JAI Tagairt Inventaire des groupes et comités participant aux travaux préparatoires du Conseil (E.29), version de juillet 2018
  Nóta Ce groupe, initialement créé en 2012, a cessé d'exister en 2014 avant d'être recréé en 2018. Il a à nouveau cessé d'exister en 2021.Voir aussi groupe ad hoc sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 [ IATE:3577854 ]
 7. EUROPEAN UNION|EU finance
  athbhreithniú meántéarma CAI Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  athbhreithniú meántéarma ar an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens | Halbzeitüberprüfung des MFR
  de
  Sainmhíniú obligatorische Überprüfung des MFR nach der Hälfte der Laufzeit, um der wirtschaftlichen Lage zu diesem Zeitpunkt sowie den jüngsten makroökonomischen Vorhersagen Rechnung zu tragen Tagairt EP-DE nach VO 1311/2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–2020 Art. 2 CELEX:32013R1311/DE
  MFF mid-term review | mid-term review of the Multiannual Financial Framework | review of the MFF | mid-term review of the MFF
  en
  Sainmhíniú compulsory review of the functioning of the MFF that takes full account of the economic situation of the time and the latest macroeconomic projections, to be submitted by the Commission by the end of 2016 at the latest, so that the institutions can reassess the priorities Tagairt EP-Terminology Coordination, based on:European Parliament, Policy Department D - Budgetary Affairs, 'Mid-term review/revision of the MFF 2014-2020: State of play', Briefing, February 2016, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/572679/IPOL_BRI(2016)572679_EN.pdf [2.5.2016]
  réexamen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel | réexamen à mi-parcours du CFP
  fr
 8. EUROPEAN UNION|EU finance
  athscrúdú/athbhreithniú meántéarma ar CAI Tagairt Rialachán ón gComhairle (AE, EURATOM) Uimh. 1311/2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014 go 2020, Airteagal 2, CELEX:32013R1311/GA
  ga
  Halbzeitüberprüfung/Halbzeitrevision des MFR | Halbzeitüberprüfung/Halbzeitrevision des mehrjährigen Finanzrahmens
  de
  Sainmhíniú obligatorische Überprüfung und erforderlichenfalls Anpassung des MFR an die wirtschaftliche Lage und aktuelle makroökonomische Vorhersagen nach der Hälfte der MFR-Laufzeit Tagairt EP-DE nach VO 1311/2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–2020, Art. 2, CELEX:32013R1311/DE
  mid-term review/revision of the MFF | mid-term review / revision | MFF review/revision | mid-term review/revision | mid-term review/revision of the Multiannual Financial Framework
  en
  Sainmhíniú compulsory review of the MFF followed, if necessary, by its revision, proposed and completed in accordance with the TFEU Tagairt EP-Terminology Coordination, based on:Council Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020, Article 2, CELEX:32013R1311
  Nóta By the end of 2016 at the latest, the Commission shall present a review of the functioning of the MFF taking full account of the economic situation at that time as well as the latest macroeconomic projections. This compulsory review shall, as appropriate, be accompanied by a legislative proposal for the revision of this Regulation in accordance with the procedures set out in the TFEU. Without prejudice to Article 7 of this Regulation, preallocated national envelopes shall not be reduced through such a revision.Council Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020, Article 2, CELEX:32013R1311
  réexamen/révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel
  fr
 9. EUROPEAN UNION|EU finance
  athscrúdú CAI Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  athscrúdú ar an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Änderung des MFR
  de
  Sainmhíniú Überarbeitung des MFR, wenn unvorhergesehene Umstände Mittel erfordern, die die im Rahmen des MFR festgelegten Obergrenzen übersteigen Tagairt EP-DE nach VO 1311/2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–2020, CELEX:32013R1311/DE
  revision of the MFF | MFF revision | revision of the Multiannual Financial Framework
  en
  Sainmhíniú in the event of unforeseen circumstances, the MFF may be revised in compliance with the own-resources ceiling Tagairt Council Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020, CELEX:32013R1311
  révision du CFP | révision du cadre financier pluriannuel
  fr
  Sainmhíniú Le cadre financier pluriannuel peut, en cas de circonstances imprévues, être révisé dans le respect du plafond des ressources propres. Tagairt Règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 CELEX:32013R1311/FR (11.8.2016)
 10. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|Council of the European Union · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure
  an Mheitheal Ad Hoc maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 Tagairt Comhairle an Aontais Eorpaigh > Comhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle
  ga
  Ad-hoc-Gruppe "Mehrjähriger Finanzrahmen" (MFR) 2021-2027 | AHWP MFF
  de
  Nóta ersetzt die frühere Gruppe der Freunde des Vorsitzes (Überprüfung/Überarbeitung des mehrjährigen Finanzrahmens) IATE:3571349 Mandat: Ratsdokument ST 7829/18 (EN)
  ad hoc working group on MFF | ad hoc Working Party on MFF | AHWP MFF | Ad Hoc Working Party on the Multiannual Financial Framework 2021-2027
  en
  Nóta Replaces the former FoP MFF. For explanations about the activation and terms of reference of this group, see ST 7829/18 and ST 10094/18 (these documents are not public)
  groupe ad hoc sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 | groupe ad hoc sur le CFP
  fr
  Sainmhíniú groupe participant aux travaux préparatoires du Conseil en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel 2021-2027 Tagairt Conseil-FR d'après l'Inventaire des groupes et comités participant aux travaux préparatoires du Conseil (B.25), version de juillet 2018
  Nóta Ce groupe remplace l'ancien groupe des Amis de la présidence (Cadre financier pluriannuel).
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.