Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

12 toradh

 1. EUROPEAN UNION|European construction · INTERNATIONAL RELATIONS|defence
  Margadh na hEorpa um Threalamh Cosanta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  EDEM Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  europäischer Markt für Verteidigungsgüter | europäischer Verteidigungsgütermarkt | Verteidigungsmarkt | EDEM
  de
  Sainmhíniú in Entwicklung begriffener europäischer Markt; Ziel ist die Integration der nationalen Verteidigungsgütermärkte in einen einzigen, gemeinsamen Bestimmungen unterliegenden Markt Tagairt Council-DE
  Nóta UPD: st 12.10.11
  EDEM | European Defence Equipment Market
  en
  Sainmhíniú European market in defence equipment Tagairt Council-EN
  MEED | marché européen des équipements de défense
  fr
  Sainmhíniú Marché dont la création est considérée comme une mesure stratégique destinée à consolider la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) [ IATE:897937 ]. Tagairt Europa, Le code de conduite sur les marchés publics de la défense, http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/l33236_fr.htm (14.11.2011)
 2. EUROPEAN UNION|European construction|deepening of the European Union|single market
  margadh aonair Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an margadh inmheánach Eorpach Tagairt An margadh inmheánach - Ó ghéarchéim go deis : saoránaigh agus gnólachtaí a chur ar shlí an rathúnais (21.5.2021)'Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh,' https://op.europa.eu/ga/publication-detail/-/publication/f85c0e8f-4cdf-4859-be26-f9c17e7fbb6f/language-ga/format-PDF/source-119519501 [22.7.2021]Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  margadh inmheánach Tagairt Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Leagan Comhdhlúite), Airteagal 26, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=CELEX:12012E024Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Glacfaidh an tAontas na bearta is gá chun margadh inmheánach a bhunú nó chun oibriú an mhargaidh sin a áirithiú, i gcomhréir leis na forálacha ábhartha de na Conarthaí.' Tagairt Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Leagan Comhdhlúite), Airteagal 26, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=CELEX:12012E026
  margadh aonair na hEorpa Tagairt Rialtas na hÉireann > an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta > Nuacht & Imeachtaí > Preasaráitis > Cuairt an Aire Mitchell O’Connor ar an mBruiséil (3.8.2021)
  ga
  europäischer Binnenmarkt | Binnenmarkt
  de
  Sainmhíniú Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gewährleistet ist Tagairt Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (Nizza, konsolidierte Fassung), Art.14 Abs.2; Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Art.26 Abs.2
  Nóta Kontext: Europäische Gemeinschaft/ Union; zum Begriff Binnenmarkt im Allgemeinen siehe IATE:1102076
  European single market | internal market | single market
  en
  Sainmhíniú area without internal frontiers in which the free movement of goods, persons, services and capital is ensured Tagairt Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version), Article 14(2)
  Nóta This entry refers specifically to the European single market; for the general concept of a single market outside of the EU context, see 1102076.
  marché intérieur | marché unique | marché unique européen
  fr
  Sainmhíniú espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée Tagairt Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice), Première partie: Les principes, art. 14.2
  Nóta Cette fiche fait référence au marché intérieur/marché unique de l'Union européenne. Pour la notion de "marché unique" en dehors du contexte de l'UE, voir la fiche 1102076.
 3. EUROPEAN UNION|European Union law|EU law · EUROPEAN UNION|European construction|deepening of the European Union|single market
  an Rialachán maidir le Faireachas Margaidh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (AE) 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí agus lena leasaítear Treoir 2004/42/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 765/2008 agus (AE) Uimh. 305/2011 Tagairt Rialachán (AE) 2019/1020 maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí agus lena leasaítear Treoir 2004/42/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 765/2008 agus (AE) Uimh. 305/2011, CELEX:32019R1020/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Marktüberwachungsverordnung
  de
  Market Surveillance Regulation | Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011
  en
 4. ENERGY|electrical and nuclear industries|electrical industry · ENERGY|electrical and nuclear industries|electrical industry|electrical energy · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · EUROPEAN UNION|European construction|deepening of the European Union|single market
  an Rialachán Leictreachais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Ba cheart ENTSO don Leictreachas a bheith in ann cúraimí a bhaineann le sainaithint na gcásanna géarchéime leictreachais réigiúnacha a tharmligean chuig lárionaid chomhordaithe réigiúnacha arna mbunú de bhun Airteagal 35 de Rialachán Leictreachais (AE) 2019/943. Ba cheart na cúraimí tarmligthe sin a dhéanamh faoi mhaoirseacht ENTSO don Leictreachas.' Tagairt Rialachán (AE) 2019/941 maidir le riosca-ullmhacht in earnáil an leictreachais agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/89/CE, CELEX:32019R0941/GA
  Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas Tagairt Rialachán (AE) 2019/943 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas, CELEX:32019R0943/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council on the internal market for electricity | Electricity Regulation
  en
  Sainmhíniú new regulation that revises the rules and principles of the internal electricity market to ensure that it is well-functioning, competitive and undistorted, while also supporting the decarbonisation of the EU's energy sector and removing barriers to cross-border trade in electricity Tagairt COM-EN, based on: European Council > Press > Press releases > Europe's electricity market rules get ready for the energy transition: provisional agreement between Presidency and Parliament (26.3.2020), 19 December 2018.
 5. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|means of agricultural production|means of agricultural production|plant health product|pesticide
  Rialachán na dTáirgí Bithicídeacha Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 maidir le Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) a bhunú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 614/2007, CELEX:32013R1293/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid, CELEX:02012R0528-20191120/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Biocidal Product Regulation | Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products
  en
 6. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|forestry
  Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 995/2010, lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh, CELEX:32010R0995/GA ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialacháin Adhmaid AE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market | Timber Regulation | EU Timber Regulation
  en
 7. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|means of agricultural production|means of agricultural production|plant health product|pesticide · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act
  Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle, CELEX:32009R1107/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán TCP Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  PPP Regulation | Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market
  en
 8. ECONOMICS · TRADE|marketing|preparation for market
  rialáil margaidh CEE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  rialáil margaidh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  rialáil margaidh Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Marktordnung
  de
  EEC market regulation | market regulation | European Economic Community market regulation
  en
  règlements de marché CEE | réglementations de marché CEE | règlements de marché
  fr
 9. EUROPEAN UNION|European Union law|EU law · EUROPEAN UNION|European construction|deepening of the European Union|single market
  an Treoir maidir le fógraí a bhaineann le seirbhísí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le forfheidhmiú Threoir 2006/123/CE maidir le seirbhísí sa mhargadh inmheánach, lena leagtar síos nós imeachta um fhógra a thabhairt i leith scéimeanna údarúcháin agus ceanglais a bhaineann le seirbhísí, agus lena leasaítear Treoir 2006/123/CE agus Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh Tagairt Togra le haghaidh Treoir maidir le forfheidhmiú Threoir 2006/123/CE maidir le seirbhísí sa mhargadh inmheánach, lena leagtar síos nós imeachta um fhógra a thabhairt i leith scéimeanna údarúcháin agus ceanglais a bhaineann le seirbhísí, agus lena leasaítear Treoir 2006/123/CE agus Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh, CELEX:52016PC0821/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Durchsetzung der Richtlinie2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt, zur Festlegung eines Notifizierungsverfahrens für dienstleistungsbezogene Genehmigungsregelungen und Anforderungen sowie zur Änderung der Richtlinie2006/123/EG und der Verordnung(EU) Nr.1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems | Richtlinie über die Notifizierung von Dienstleistungen
  de
  Services Notifications Directive | Directive of the European Parliament and of the Council on the enforcement of the Directive 2006/123/EC on services in the internal market, laying down a notification procedure for authorisation schemes and requirements related to services, and amending Directive 2006/123/EC and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System
  en
  Sainmhíniú (proposed) directive laying down rules on the notification by Member States of draft laws, regulations or administrative provisions introducing new, or amending existing authorisation schemes and certain requirements falling under the scope of Directive 2006/123/EC on services in the internal market Tagairt COM-EN, based on:Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the enforcement of the Directive 2006/123/EC on services in the internal market, laying down a notification procedure for authorisation schemes and requirements related to services, and amending Directive 2006/123/EC and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System
 10. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|directive (EU) · PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH|research and intellectual property|intellectual property|copyright
  Treoir (AE) 2019/790 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach agus lena leasaítear Treoracha 96/9/CE agus 2001/29/CE Tagairt Treoir (AE) 2019/790 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach agus lena leasaítear Treoracha 96/9/CE agus 2001/29/CE, CELEX:32019L0790/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Treoir maidir le Cóipcheart Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG | Urheberrechtsrichtlinie
  de
  Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC | Copyright Directive
  en
  Sainmhíniú directive, that lays down rules which aim to harmonise further EU law applicable to copyright and related rights in the framework of the internal market, taking into account, in particular, digital and cross-border uses of protected content Tagairt COM-EN, based on:Directive (EU) 2019/790 on copyright and related rights in the Digital Single Market
  Nóta It also lays down rules on exceptions and limitations to copyright and related rights, on the facilitation of licences, as well as rules which aim to ensure a well-functioning marketplace for the exploitation of works and other subject matter.
  directive sur le droit d’auteur | directive (UE) 2019/790 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
  fr
  Nóta Directive (UE) 2019/790 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
 11. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · TRADE|marketing|commercial transaction|sale|distance selling|electronic commerce
  Treoir 2000/31/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2000 maidir le gnéithe áirithe dlí de sheirbhísí na sochaí faisnéise, an trádáil leictreonach, go háirithe, sa Mhargadh Inmheánach Tagairt Treoir (AE) 2019/790 maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach agus lena leasaítear Treoracha 96/9/CE agus 2001/29/CE, CELEX:32019L0790/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Treoir maidir le tráchtáil leictreonach Tagairt Treoir (AE) 2019/790 maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach agus lena leasaítear Treoracha 96/9/CE agus 2001/29/CE, CELEX:32019L0790/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr | E-Commerce-Richtlinie | Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt
  de
  e-commerce Directive | Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market | Directive on electronic commerce
  en
  directive sur le commerce électronique
  fr
 12. ENERGY|electrical and nuclear industries|electrical industry · ENERGY|soft energy|soft energy · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act
  Treoir na bhFoinsí Inathnuaite Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir 2001/77/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2001 maidir le leictreachas arna tháirgeadh ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh a chur chun cinn sa mhargadh inmheánach leictreachais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir FIF-L Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie 2001/77/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2001 zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt
  de
  Renewables Directive | Directive on the Promotion of Electricity from Renewable Energy Sources in the Internal Electricity Market | Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market | RES-E Directive
  en
  Sainmhíniú Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market Tagairt OJ L 283, 27.10.2001, pp. 33-40: CELEX:32001L0077/EN
  Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité
  fr
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.