Gaois

A collection of legal and legislative terms in Irish extracted from the European Union's multilingual terminology database. More information »

1 result

 1. social affairs · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
  Treoir 92/85/CEE ón gComhairle maidir le bearta a thabhairt isteach arb é is aidhm dóibh feabhsúcháin a chur ar aghaidh ag an obair i dtaca le sábháilteacht agus sláinte oibrithe toircheasacha agus oibrithe atá tar éis leanbh a shaolú nó atá i mbun beathú cíche Reference MÍNITHE (*) MAIDIR LEIS AN gCAIRT UM CHEARTA BUNÚSACHA Míniú ar Airteagal 33 CELEX:32007X1214(01)
  ga
  Treoir maidir le saoire mháithreachais Reference AN TORADH Ó CHRUINNIÚ NA COMHAIRLE an 3357ú cruinniú de chuid na Comhairle Fostaíocht, Beartas Sóisialach, Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16803-2014-REV-1/ga/pdf
  ga
  Mutterschaftsrichtlinie | Richtlinie 92/85/EWG über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz | Mutterschutzrichtlinie
  de
  Maternity Leave Directive | Maternity Directive | maternity leave directive | Council Directive 92/85/EEC on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding
  en
  Comment For an EP Resolution on the proposal for a directive amending Council Directive 92/85/EEC see: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0373&language=EN
  Directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail
  fr
Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.