Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

12 toradh

 1. institutional structure · European Economic and Social Committee
  buanghrúpa staidéir Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'In éineacht leis an gCoimisiún Eorpach, eagróidh an rannóg sin go comhpháirteach an naoú cruinniú den Fhóram Eorpach maidir le Comhtháthú, agusionchur polaitiúil á fháil ón mBuanghrúpa Staidéir de chuid na rannóige SOC maidir le hInimirce agus Comhtháthú. Déanfaidh grúpa comhordúcháin ócáidí éagsúla faoin rannóg SOC mar chuid de Bhliain Eorpach na Saoránach 2013 a eagrú agus déanfaidh sé monatóireacht orthu.' Tagairt 'Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa le linn Uachtaránacht na hÉireann, Eanáir – Meitheamh 2013,' an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/qe-31-12-211-ga-c.pdf [9.11.2018]
  grúpa staidéir téamach Tagairt EESC/COR-GA
  ga
  Sainmhíniú grúpa staidéir arna údarú go heisceachtúil ag Biúró CESE a bheith ina struchtúr buan Tagairt 'EESC/COR-GA: bunaithe ar Riail 20(1), (2) agus (6) de Rialacha Nós Imeachta CESE
  thematische Studiengruppe | ständige Studiengruppe
  de
  Sainmhíniú Studiengruppe des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), die auf Beschluss des EWSA-Präsidiums für zweieinhalb Jahre eingerichtet wird Tagairt CoR/EESC TERM-DE basierend auf Art. 20 Abs. 6 der EWSA-Geschäftsordnung (2.8.2019) vom 15.März 2019
  permanent study group | temporary study group | thematic study group
  en
  Sainmhíniú EESC study group (14.6.2019) authorised, in exceptional cases, by the Bureau to become a permanent body Tagairt COR/EESC-EN based on Rule 20(1)(2) and (6) of the EESC Rules of Procedure (22.12.2020)
  Nóta These study groups only become "permanent" for a two-and-a-half year period corresponding to the rotating presidency of the three sections.
  groupe d’étude thématique | groupe d’étude permanent | groupe d’étude temporaire
  fr
  Sainmhíniú groupe d'étude du CESE exceptionnellement autorisé par le bureau du Comité à acquérir un caractère permanent (ou semi-permanent) Tagairt EESC/COR-FR, d'après l'article 20, paragraphes 2 et 6, du Règlement intérieur du Comité économique et social européen — Mars 2019
 2. operation of the Institutions · European Economic and Social Committee
  an Buanghrúpa Staidéir um Chearta Daoine faoi Mhíchumas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Grúpa Staidéir Téamach um Chearta Daoine faoi Mhíchumas Tagairt EESC/COR-GA
  ga
  Sainmhíniú grúpa staidéir téamach de chuid CESE a bunaíodh chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas agus fóram a chur ar fáil sa réimse seo d'eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus do gheallsealbhóirí eile Tagairt EESC/COR-GA bunaithe ar EESC/COR-EN
  Thematische Studiengruppe Rechte von Menschen mit Behinderungen | Ständige Studiengruppe Rechte von Menschen mit Behinderungen
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das die Umsetzung der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen begleitet und fördert sowie als Forum für die Debatte und die strukturierte Einbindung der in diesem Bereich tätigen Organisationen der Zivilgesellschaft dient Tagairt EESC/CoR TERM-DE
  Permanent Study Group on Disability Rights | Thematic study group on disability rights
  en
  Sainmhíniú EESC thematic study group set up to monitor the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, while providing a forum for civil society organisations and other stakeholders in this area Tagairt EESC-COR-EN based on the EESC website > Thematic study group on disability rights (22.12.2020) and EESC-2016-01404-00-00-TCD-EDI-EN
  Nóta See here for more details on thematic study groups(22.12.2020)
  groupe d’étude permanent sur les droits des personnes handicapées | groupe d’étude permanent «Droits des personnes handicapées» | groupe d’étude thématique «Droits des personnes handicapées» | groupe d’étude thématique sur les droits des personnes handicapées
  fr
  Sainmhíniú groupe d'étude thématique du CESE chargé de suivre et de promouvoir la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et devant servir de forum de discussion et de participation structurée aux organisations de la société civile pour les questions en lien avec cette thématique Tagairt EESC/COR-FR, d'après le projet de programme de travail 2015-2018 de ce groupe d'étude(EESC-2015-05710-00-02-TCD)
 3. operation of the Institutions · European Economic and Social Committee
  an Grúpa Staidéir Téamach um Rialachas Eacnamaíoch agus Fioscach an Limistéir Euro Tagairt EESC/COR-GA
  ga
  an Buanghrúpa Staidéir um Rialachas Eacnamaíoch agus Fioscach i Limistéar an Euro Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú grúpa staidéir téamach de chuid CESE a oibríonn faoi scáth Rannóg ECO agus a dhréachtaíonn tuairimí maidir le beartas eacnamaíoch an limistéir euro Tagairt EESC/COR-GA bunaithe ar EESC/COR-EN
  Ständige Studiengruppe Grundzüge der Wirtschaftspolitik (GOPE) | Thematische Studiengruppe Wirtschafts- und haushaltspolitische Steuerung des Euro-Währungsgebiets | Ständige Studiengruppe Wirtschafts- und haushaltspolitische Steuerung des Euro-Währungsgebiets
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das Stellungnahmen zu den Grundzügen der Wirtschaftspolitik ausarbeitet und die Arbeiten in diesem Bereich beobachtet Tagairt EESC/CoR TERM-DE
  Thematic study group on economic and fiscal governance of the euro area | Permanent Study Group on Economic and Fiscal Governance of the Euro Area | PSG GEA
  en
  Sainmhíniú EESC thematic study group which works under the auspices of the ECO section and is called upon to draft the EESC's opinions on the economic policy of the euro area as follow-up to, or in anticipation of, the draft euro area recommendations published by the Commission Tagairt EESC/COR-EN based on the EESC website > Thematic study group on economic and fiscal governance of the euro area (GEA) (22.12.2020)
  Nóta See here for more details on thematic study groups (22.12.2020)
  groupe d’étude permanent sur la coordination des politiques économiques | groupe d’étude permanent sur la gouvernance économique et budgétaire de la zone euro | groupe d’étude thématique sur la gouvernance économique et budgétaire de la zone euro | groupe d’étude permanent «Gouvernance économique et budgétaire de la zone euro» | groupe d’étude thématique «Gouvernance économique et budgétaire de la zone euro»
  fr
  Sainmhíniú groupe d'étude thématique du CESE chargé d'élaborer des avis sur les grandes orientations des politiques économiques et d'assurer la continuité et le suivi des travaux en la matière Tagairt EESC/COR-FR
  Nóta Remplace le groupe d’étude permanent sur la coordination des politiques économiques.
 4. institutional structure · European Economic and Social Committee
  an Grúpa Staidéir Téamach um Chórais Bhia Inbhuanaithe Tagairt EESC/COR-GA
  ga
  an Buanghrúpa Staidéir um Chórais Bhia Inbhuanaithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú grúpa staidéir téamach de chuid CESE a bunaíodh chun faireachán a dhéanamh ar réimsí beartais a bhaineann le táirgeadh agus tomhaltas bia inbhuanaithe agus leis an tslándáil bia. Éascaíonn an grúpa freisin an teagmháil idir na geallsealbhóirí éagsúla atá sa bhiashlabhra Tagairt EESC/COR-GA bunaithe ar EESC/COR-EN
  Thematische Studiengruppe Nachhaltige Lebensmittelsysteme | Ständige Studiengruppe Nachhaltige Lebensmittelsysteme | Temporäre Studiengruppe Nachhaltige Lebensmittelsysteme | Ständige Studiengruppe Ernährungssicherheit
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des EWSA, das sich mit verschiedenen Aspekten der Politik im Bereich Ernährungssicherheit auseinandersetzt und eine stärkere Einbindung der Zivilgesellschaft in die politische Debatte fördern will Tagairt EESC-TERM DE
  Permanent Study Group on Food Security | Thematic Study Group on Sustainable Food Systems | Temporary Study Group on Sustainable Food Systems | Permanent Study Group on Sustainable Food Systems
  en
  Sainmhíniú EESC thematic study group set up to cover policy areas relating to sustainable food production and consumption and food security, while facilitating and promoting dialogue among various stakeholders along the food chain Tagairt COR/EESC-EN based on the EESC website > Thematic Study Group on Sustainable Food Systems (22.12.2020)
  Nóta See here for more details on thematic study groups (22.12.2020)
  groupe d’étude thématique sur des systèmes alimentaires durables | groupe d’étude permanent sur la sécurité alimentaire | groupe d’étude permanent sur des systèmes alimentaires durables | groupe d’étude permanent «Sécurité alimentaire» | groupe d’étude thématique «Systèmes alimentaires durables» | groupe d’étude permanent «Systèmes alimentaires durables»
  fr
  Sainmhíniú groupe d'étude thématique du CESE chargé d'analyser la situation dans différents domaines de la politique de sécurité alimentaire et de promouvoir une production agricole durable Tagairt EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE, «Groupe d'étude temporaire sur les systèmes alimentaires durables» (18.12.2019), et la note à l'attention du Bureau du CESE pour sa 640e réunion du 12 juillet 2016 (EESC-2016-03689-10-00-NB-TRA)
 5. institutional structure · European Economic and Social Committee
  an Grúpa Staidéir Téamach um Inimirce agus Lánpháirtíocht Tagairt EESC/COR-GA
  ga
  an Buanghrúpa Staidéir um Inimirce agus Lánpháirtíocht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú grúpa staidéir téamach de chuid CESE a bunaíodh chun dréacht-tuairimí agus tuarascálacha a dhréachtú maidir le saincheisteanna a bhaineann leis an imirce agus an lánpháirtíocht. Is é an grúpa seo freisin a ullmhaíonn ionchur CESE san Fhóram Eorpach um Lánpháirtíocht Tagairt EESC/COR-GA bunaithe ar EESC/COR-EN
  Thematische Studiengruppe Einwanderung und Integration | Ständige Studiengruppe Einwanderung und Integration
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das Stellungnahmen und Berichte zu Einwanderungs- und Integrationsfragen erarbeitet und an den Arbeiten des Europäischen Integrationsforums beteiligt ist Tagairt EESC-TERM DE
  Permanent Study Group on Immigration and Integration | Thematic Study Group on Immigration and Integration
  en
  Sainmhíniú thematic study group comprising EESC members, set up to draft opinions and reports on issues related to immigration and integration, and to prepare the EESC's contribution to the European Integration Forum Tagairt COR/EESC-EN based on the EESC website > Thematic study group on immigration and integration (22.12.2020)
  Nóta See here for more details on thematic study groups(22.12.2020)
  groupe d’étude thématique «Immigration et intégration» | groupe d’étude permanent «Immigration et intégration» | groupe d’étude thématique sur l’immigration et l’intégration | groupe d’étude permanent sur l’immigration et l’intégration
  fr
  Sainmhíniú groupe d'étude thématique du CESE chargé de préparer la contribution du CESE au Forum européen sur la migration et d'encourager le développement d’une politique européenne commune en matière d’immigration et d’intégration fondée sur les principes des droits fondamentaux et de la solidarité Tagairt EESC/COR-FR, notamment d'après le site internet du CESE, «Groupe d’étude thématique sur l’immigration et l’intégration (IMI)» (23.12.2020)
 6. operation of the Institutions · European Economic and Social Committee
  an Grúpa Staidéir Téamach um Chuimsiú na Romach Tagairt EESC/COR-GA
  ga
  an Buanghrúpa Staidéir um Chuimsiú na Romach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú grúpa staidéir téamach de chuid CESE a bunaíodh chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme Chreat AE do Straitéisí Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach (NRIS) agus páirt na sochaí sibhialta sa réimse seo a chur chun cinn Tagairt EESC/COR-GA bunaithe ar EESC/COR-EN
  Thematische studiengruppe Integration der Roma | Ständige Studiengruppe Integration der Roma
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das die Strategien der EU und der Mitgliedstaaten zur Integration der Roma bewertet und eine Plattform für den Erfahrungsaustausch zwischen den Organisationen der Zivilgesellschaft über dieses Thema bietet Tagairt EESC/CoR TERM-DE
  Permanent Study Group on Roma integration | permanent study group on the inclusion of the Roma | Thematic study group on the inclusion of the Roma
  en
  Sainmhíniú EESC thematic study group (22.12.2020)set up to monitor the implementation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies (NRIS) and to promote civil society involvement in this area Tagairt EESC/COR-EN based on the EESC website > Thematic study group on the inclusion of the Roma (22.12.2020)
  Nóta See here for more details on thematic study groups(22.12.2020)The EU Framework for National Roma Integration Strategies (NRIS) and the Council recommendation on effective Roma integration measures in the Member States promote their active inclusion and support Member States in addressing Roma inclusion. Most Member States have now adopted NRIS.
  groupe d’étude permanent «Intégration des Roms» | groupe d’étude thématique «Intégration des Roms» | groupe d’étude permanent sur l’intégration des Roms | groupe d'étude thématique sur l’intégration des Roms | groupe d’étude thématique sur l’inclusion des Roms
  fr
  Sainmhíniú groupe d'étude thématique du CESE chargé d'évaluer les stratégies européenne et nationales en faveur de l'intégration des Roms et d'établir une plateforme de partage d'expériences entre les organisations de la société civile sur ce sujet Tagairt EESC/COR-FR, d'après le projet de programme de travail 2015-2018 du groupe d'étude permanent sur l'intégration des Roms (EESC-2015-05682-00-01-TCD)
 7. operation of the Institutions · European Economic and Social Committee
  an Buanghrúpa Staidéir um Sheirbhísí Leasa Ghinearálta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Grúpa Staidéir Téamach um Sheirbhísí Leasa Ghinearálta Tagairt EESC/COR-GA
  ga
  Ständige Studiengruppe Dienstleistungen von allgemeinem Interesse | Thematische Studiengruppe Dienstleistungen von allgemeinem Interesse
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), dessen Arbeitsschwerpunkt in der Sicherstellung hochwertiger und erschwinglicher Dienstleistungen von allgemeinem Interesse für die Bürgerinnen und Bürger liegt Tagairt EESC-TRAD DE
  Thematic study group on Services of General Interest | Permanent Study Group on Services of General Interest | TEN Thematic Study Group on Services of General Interest
  en
  Sainmhíniú body comprising EESC members, which aims to encourage the relevant European and national authorities to guarantee European citizens access to good-quality services of general interest Tagairt COR/EESC-EN based on the EESC website > Thematic Study Group on Services of General Interest (22.12.2020)
  Nóta See here for more details on thematic study groups (22.12.2020)
  groupe d’étude permanent sur les services d’intérêt général | groupe d’étude permanent «Services d’intérêt général» | groupe d’étude thématique sur les services d’intérêt général | groupe d’étude thématique «Services d’intérêt général»
  fr
  Sainmhíniú groupe d'étude thématique du CESE chargé de promouvoir l'accès des citoyens européens à des services d'intérêt général de qualité à des prix abordables Tagairt EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE, «Groupe d’étude thématique sur les services d’intérêt général» (22.12.2020)
 8. EUROPEAN UNION · operation of the Institutions
  an Buanghrúpa Staidéir um Fhiontair an Gheilleagair Shóisialta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ständige Studiengruppe Sozialwirtschaftliche Unternehmen
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das die Aktivitäten des EWSA zur Schaffung eines besseren Umfelds für sozialwirtschaftliche Unternehmen begleitet und die diesbezüglichen Entwicklungen beobachtet Tagairt EESC/CoR TERM-DE
  Permanent study group on Social Economy Enterprises
  en
  Sainmhíniú permanent study group [ IATE:3568889 ] set up to monitor the EESC's activities in the field of social entreprise Tagairt COR/EESC-JS, based on: Proposed work programme for the permanent study group on Social Economy Enterprises: EESC-2015-05555-00-00-TCD-TRA [27.5.2016]
  Nóta Areas of activity proposed for the study group include: - monitoring and evaluating political developments at EU and Member State level, - dealing with specific topics and, more generally, identifying tangible measures to be planned in relation to social economy enterprises, - collecting, compiling and disseminating best practice in the Member States and, where appropriate, organising an annual stakeholders' forum, - more generally, raising the profile of the sector and working on its image and - strengthening its links with think tanks representing the sector and continuing to cooperate with the European institutions with a view, for instance, to setting up a European social economy enterprise platform.
  groupe d'étude permanent «Entreprises de l'économie sociale» | groupe d'étude permanent sur les entreprises de l'économie sociale
  fr
  Sainmhíniú groupe d'étude permanent du CESE chargé de poursuivre les activités du Comité en faveur d'un meilleur écosystème pour les entreprises sociales et d'observer les évolutions en la matière Tagairt EESC/COR-FR, d'après la note à l'attention du Bureau du CESE pour sa 630e réunion du 15 septembre 2015 relative à la création d'un groupe d'étude permanent sur les entreprises de l'économie sociale(EESC-2015-03736-45-00-NB-TRA)
 9. EU institutions and European civil service · operation of the Institutions
  an Buanghrúpa Staidéir um an gClár Oibre Digiteach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ständige Studiengruppe Digitale Agenda
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), dessen Arbeitsschwerpunkt auf der Erarbeitung und Umsetzung der Digitalen Agenda liegt Tagairt EESC-TERM DE
  Permanent Study Group on the Digital Agenda
  en
  Sainmhíniú body comprising EESC members set up to focus on the development and execution of the Digital Agenda Tagairt COR/EESC-EN based on report on TEN section permanent study groups (f_ces8960-2010_tcd_en.doc).
  Nóta See also EESC website, http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.information-society-permanent-study-group [3.5.2016]
  groupe d'étude permanent «Stratégie numérique» | groupe d'étude permanent sur la stratégie numérique
  fr
  Sainmhíniú groupe d'étude permanent [IATE:3568889 ] du CESE qui se concentre sur les questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie numérique Tagairt EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE, page consacrée à la présentation de ce groupe d'étude: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.information-society-permanent-study-group (12.5.2016)
 10. operation of the Institutions · European Economic and Social Committee
  an Buanghrúpa Staidéir um an gComhphobal Eorpach Fuinnimh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Grúpa Staidéir Téamach um Fhuinneamh Tagairt EESC/COR-GA
  ga
  Ständige Studiengruppe Europäische Energiegemeinschaft | Thematische Studiengruppe Energie
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das auf eine engere Abstimmung in Energiefragen sowie auf eine stärkere Einbindung der Zivilgesellschaft in diese Fragen abzielt Tagairt EESC-TERM DE
  Permanent Study Group on the European Energy Community | TEN Thematic Study Group on Energy | Thematic Study Group on Energy
  en
  Sainmhíniú EESC thematic study group focusing on the EESC's energy agenda and EU energy policy and advocating for a key role for civil society in ensuring a successful energy transition Tagairt COR/EESC-EN based on the EESC website > Thematic Study Group on Energy (22.12.2020)
  Nóta See here for more details on thematic study groups (22.12.2020)
  groupe d’étude permanent «Communauté européenne de l’énergie» | groupe d’étude permanent «Vers une communauté européenne de l’énergie» | groupe d’étude thématique «Énergie» | groupe d’étude permanent sur la communauté européenne de l’énergie | groupe d’étude thématique sur l’énergie
  fr
  Sainmhíniú groupe d'étude thématique du CESE chargé de promouvoir la coordination sur les questions énergétiques et la participation de la société civile dans ce domaine Tagairt EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE, «Groupe d’étude thématique sur l'énergie» (22.12.2020)
 11. operation of the Institutions · European Economic and Social Committee
  an Grúpa Staidéir Téamach um Iompar Tagairt EESC/COR-GA
  ga
  an Buanghrúpa Staidéir um Chur Chun Feidhme an Pháipéir Bháin maidir le hIompar Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú grúpa staidéir téamach de chuid CESE a bunaíodh mar struchtúr machnaimh ar shaincheisteanna iompair laistigh de Rannóg TEN. Tagairt EESC/COR-GA bunaithe ar EESC/COR-EN
  Thematische Studiengruppe Verkehr | Ständige Studiengruppe Umsetzung des Weißbuchs Verkehr
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das eine angemessene Einbindung der Zivilgesellschaft in die Erarbeitung von EU-Rechtsakten auf der Grundlage des Weißbuchs zur Verkehrspolitik sicherstellen soll Tagairt EESC-TERM DE
  TEN Thematic Study Group on Transport | Permanent Study Group on the Implementation of the White Paper on Transport | permanent study group on Transport | Thematic Study Group on Transport | TEN Temporary Study Group on Transport
  en
  Sainmhíniú EESC thematic study group set up to act as an internal think tank to the TEN section on transport issues, establishing dialogue with authorities, stakeholders and civil society and reflecting on new ideas, challenges and the EESC's role in shaping Europe's transport future Tagairt COR/EESC-EN based on the EESC website > Thematic Study Group on Transport (22.12.2020)
  Nóta See here for more details on thematic study groups
  groupe d’étude thématique sur les transports | groupe d’étude permanent sur la mise en œuvre du livre blanc sur les transports | groupe d’étude permanent «Mise en œuvre du livre blanc sur les transports» | groupe d’étude thématique «Transports»
  fr
  Sainmhíniú groupe d'étude thématique du CESE chargé de garantir un niveau adéquat de participation de la société civile à l’élaboration d’éléments importants de la législation de l’UE en matière de transports Tagairt EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Groupe d’étude thématique sur les transports» (22.12.2020)
 12. international trade · European Economic and Social Committee
  an Coiste Leantach um Thrádáil Idirnáisiúnta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Begleitausschuss Internationaler Handel
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das gewährleisten soll, dass der EWSA bei Fragen des internationalen Handels regelmäßig und umfassend einbezogen wird Tagairt EESC/CoR TERM-DE
  Permanent Study Group on WTO and Other International Trade Agreements | Permanent Study Group on International Trade | International Trade Follow-up Committee
  en
  Sainmhíniú body of the European Economic and Social Committee (EESC) which aims to ensure the EESC's involvement in international trade issues on a regular and consistent basis Tagairt COR/EESC-EN based on the EESC website > The International Trade Follow-up Committee (21.12.2020)
  comité de suivi «Commerce international» | groupe d'étude permanent «Commerce international»
  fr
  Sainmhíniú organe du Comité économique et social européen chargé de garantir la participation du CESE aux questions liées au commerce international de manière régulière et cohérente Tagairt EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE, «Le comité de suivi “Commerce international”» (17.12.2019)
  Nóta Sur proposition de la section REX (CES10260-2012_00_00_TRA_TCD), le groupe d'étude permanent sur le commerce international est devenu un comité de suivi (décision du bureau du 13 novembre 2012, point 3.5 - CES2348-2012_00_00_TRA_TCD).
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.