Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

184 toradh

 1. International agreement · EU relations · Pollution
  Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Laghdú Breise ar Astaíochtaí Sulfair Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Prótacal Osló 1994 maidir le Laghdú Breise ar Astaíochtaí Sulfair Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Further Reduction of Sulphur Emissions | 1994 Oslo Protocol on Further Reduction of Sulphur Emissions | CLRTAP Sulphur Protocol | Protocol on Further Reduction of Sulphur Emissions
  en
  Nóta Signed: Oslo, 14.06.1994 Entry into force: 5.8.1998 See also:Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) [ IATE:778007 ][1985 Helsinki] Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on the Reduction of Sulphur Emissions or their Transboundary Fluxes by at least 30 per cent [ IATE:775492 ]
  Protokoll zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend die weitere Verringerung von Schwefelemissionen
  de
  Nóta Unterzeichnet in Oslo am 14.06.1994In Kraft getreten am 5.8.1998
  Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre | protocole d'Oslo de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre
  fr
  Sainmhíniú protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 [ IATE:778007 ], complétant le protocole d'Helsinki de 1985 sur la réduction des émissions de soufre [ IATE:775492 ] Tagairt Conseil-FR, d'après site de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU), http://www.unece.org/env/lrtap/fsulf_h1.html [18.2.2015]
  Nóta Signature: Oslo, 14.6.1994Entrée en vigueur: 5.8.1998Version FR: site de la CEE-ONU, UNECE > Environmental Policy > Conventions and Protocols > Air > About Us > Protocols, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/1994.Sulphur.f.pdf [18.2.2015]
 2. International agreement
  Comhaontú Eorpach an 16 Meán Fómhair 1950 ag forlíonadh Choinbhinsiún 1949 um Thrácht ar Bhóithre agus Phrótacal 1949 um Chomharthaíocht Bóithre Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  European Agreement of 16 September 1950 supplementing the 1949 Convention on Road Traffic and the 1949 Protocol on Road Signs and Signals
  en
  Accord européen du 16 septembre 1950 complétant la Convention de 1949 sur la circulation routière et le Protocole de 1949 relatif à la signalisation routière
  fr
  Europäische Zusatzvereinbarung zum Abkommen über den Straßenverkehr und zum Protokoll über Straßenverkehrszeichen des Jahres 1949
  de
  Nóta am 16. September 1950 in Genf unterzeichnet
 3. European Union law
  I gcomhréir le hAirteagal 3 den Phrótacal maidir le seasamh na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann i dtaca leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, tá fógra tugtha ag na Ballstáit sin gur mian leo a bheith rannpháirteach i nglacadh agus i gcur i bhfeidhm an [IONSTRAIM] seo. Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Gemäß Artikel 3 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts haben diese Mitgliedstaaten mitgeteilt, dass sie sich an der Annahme und Anwendung dieser (dieses) [RECHTSINSTRUMENT] beteiligen möchten.
  de
  Nóta Besondere Position des Vereinigten Königreichs und Irlands – Beteiligung beider StaatenUPD: aih, 7.11.2013
  In accordance with Article 3 of Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the Area of Freedom, Security and Justice, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, those Member States have notified their wish to take part in the adoption and application of this [INSTRUMENT].
  en
  Nóta Special position of the UK and Ireland - participation of both countries
  Conformément à l'article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent [acte].
  fr
  Nóta Position spéciale du Royaume-Uni et de l'Irlande - participation des deux pays
 4. European Union law
  I gcomhréir le hAirteagal 3 de Phrótacal 21 maidir le seasamh na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann i dtaca leis an Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, tá fógra tugtha ag an Ríocht Aontaithe (,trí litir an…,) gur mian léi a bheith rannpháirteach i nglacadh agus i gcur i bhfeidhm an [IONSTRAIM] seo. Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Gemäß Artikel 3 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts hat das Vereinigte Königreich (mit Schreiben vom ...) mitgeteilt, dass es sich an der Annahme und Anwendung dieser (dieses) [RECHTSINSTRUMENT] beteiligen möchte.
  de
  Nóta Besondere Position des Vereinigten Königreichs und Irlands – Beteiligung des Vereinigten KönigreichsDIV: aih, 7.11.2013
  In accordance with Article 3 of Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the Area of Freedom, Security and Justice, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, the United Kingdom has notified (, by letter of ...,) its wish to take part in the adoption and application of this [INSTRUMENT].
  en
  Nóta Standard recital concerning the participation of the United Kingdom.
  Conformément à l'article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié (par lettre du.....) son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent [acte].
  fr
  Nóta Position spéciale du Royaume-Uni et de l'Irlande - participation du Royaume-Uni
 5. European Union law
  I gcomhréir le hAirteagal 3 de Phrótacal 21 maidir le seasamh na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann i dtaca leis an Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, tá fógra tugtha ag Éirinn (,trí litir an…,) gur mian léi a bheith rannpháirteach i nglacadh agus i gcur i bhfeidhm an [IONSTRAIM] seo Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  In accordance with Article 3 of Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the Area of Freedom, Security and Justice, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, Ireland has notified (, by letter of ...,) its wish to take part in the adoption and application of this [INSTRUMENT].
  en
  Nóta Standard recital concerning the participation of Ireland.
  Conformément à l'article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent [acte].
  fr
  Nóta Position spéciale du Royaume-Uni et de l'Irlande - participation de l'Irlande
  Gemäß Artikel 3 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts hat Irland (mit Schreiben vom ....) mitgeteilt, dass es sich an der Annahme und Anwendung dieser (dieses) [RECHTSINSTRUMENT] beteiligen möchte.
  de
  Nóta Besondere Position des Vereinigten Königreichs und Irlands – Beteiligung IrlandsDIV: aih, 7.11.2013
 6. Defence · European Union law
  I gcomhréir le hAirteagal 5 de Phrótacal Uimh 22 maidir le seasamh na Danmhairge, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ní bhíonn an Danmhairg rannpháirteach i ndréachtú agus cur chun feidhme cinntí agus gníomhaíochtaí de chuid an Aontais a bhfuil impleachtaí cosanta acu. [Ní bhíonn an Danmhairg rannpháirteach i gcur chun feidhme an Chinnidh seo agus dá bhrí sin ní bhíonn sí rannpháirteach i maoiniú an mhisin (oibríocht) seo]. Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  In accordance with Article 5 of Protocol No 22 on the position of Denmark, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, Denmark does not participate in the elaboration and the implementation of decisions and actions of the Union which have defence implications. [Denmark does not participate in the implementation of this Decision and therefore does not participate in the financing of this mission (operation)].
  en
  Nóta Standard recital in defence texts.
  Conformément à l'article 5 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. [Le Danemark ne participe pas à la mise en œuvre de la présente décision et ne contribue donc pas au financement de la présente mission (opération)].
  fr
  Nóta Danemark - considérant sur la défense
  Gemäß Artikel 5 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Ausarbeitung und Durchführung von Beschlüssen und Maßnahmen der Union, die verteidigungspolitische Bezüge haben.[Dänemark beteiligt sich nicht an der Durchführung dieses Beschlusses und beteiligt sich daher nicht an der Finanzierung dieser Mission (Operation).]
  de
  Nóta Erwägungsgrund zur Verteidigungspolitik - DänemarkDIV: aih, 7.11.2013
 7. European Union law
  I gcomhréir le hAirteagal 1 agus le hAirteagal 2 de Phrótacal 21 maidir le seasamh na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann i dtaca leis an Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan dochar d’Airteagal 4 den Phrótacal sin, níl an Ríocht Aontaithe chun an [IONSTRAIM] seo a ghlacadh agus níl an Ríocht Aontaithe faoi cheangal na hionstraime ná faoi réir a cuir i bhfeidhm. Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  In accordance with Articles 1 and 2 of Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the Area of Freedom, Security and Justice, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, and without prejudice to Article 4 of that Protocol, the United Kingdom is not taking part in the adoption of this [INSTRUMENT] and is not bound by it or subject to its application.
  en
  Nóta Standard recital concerning the non-participation of the United Kingdom.
  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent [acte] et n'est pas lié par [celui-ci] ni soumis à son application.
  fr
  Nóta Position spéciale du Royaume-Uni et de l'Irlande - non-participation du Royaume-Uni
  Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des Artikels 4 dieses Protokolls beteiligt sich das Vereinigte Königreich nicht an der Annahme dieser (dieses) [RECHTSINSTRUMENT] und ist weder durch diese (diesen) [RECHTSINSTRUMENT] gebunden noch zu ihrer (seiner) Anwendung verpflichtet.
  de
  Nóta Besondere Position des Vereinigten Königreichs und Irlands – Nichtbeteiligung des Vereinigten Königreichs DIV: aih, 7.11.2013
 8. European Union law
  I gcomhréir le hAirteagal 1 agus le hAirteagal 2 de Phrótacal 21 maidir le seasamh na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann i dtaca leis an Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan dochar d’Airteagal 4 den Phrótacal sin, níl Éire chun an [IONSTRAIM] seo a ghlacadh agus níl Éire faoi cheangal na hionstraime ná faoi réir a cuir i bhfeidhm. Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  In accordance with Articles 1 and 2 of Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the Area of Freedom, Security and Justice, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, and without prejudice to Article 4 of that Protocol, Ireland is not taking part in the adoption of this [INSTRUMENT] and is not bound by it or subject to its application.
  en
  Nóta Standard recital concerning the non-participation of Ireland.
  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent [acte] et n'est pas liée par [celui-ci] ni soumise à son application.
  fr
  Nóta Position spéciale du Royaume-Uni et de l'Irlande - non-participation de l'Irlande
  Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des Artikels 4 dieses Protokolls beteiligt sich Irland nicht an der Annahme dieser (dieses) [RECHTSINSTRUMENT] und ist weder durch diese (diesen) [RECHTSINSTRUMENT] gebunden noch zu ihrer (seiner) Anwendung verpflichtet.
  de
  Nóta Besondere Position des Vereinigten Königreichs und Irlands – Nichtbeteiligung Irlands DIV: aih, 7.11.2013
 9. European Union law
  I gcomhréir le hAirteagal 1 agus le hAirteagal 2 den Phrótacal maidir le seasamh na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann i dtaca leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan dochar d’Airteagal 4 den Phrótacal sin, ní bheidh na Ballstáit rannpháirteach in í [ an IONSTRAIM] seo a ghlacadh agus ní bheidh sé ina cheangal orthu nó ní bheidh siad faoi réir a cur i bhfeidhm. Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  In accordance with Articles 1 and 2 of Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the Area of Freedom, Security and Justice, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, and without prejudice to Article 4 of that Protocol, those Member States are not taking part in the adoption of this [INSTRUMENT] and are not bound by it or subject to its application.
  en
  Nóta Special position of the UK and Ireland - non-participation of both countries
  Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des Artikels 4 dieses Protokolls beteiligen sich diese Mitgliedstaaten nicht an der Annahme dieser (dieses) [RECHTSINSTRUMENT] und sind weder durch diese (diesen) [RECHTSINSTRUMENT] gebunden noch zu ihrer (seiner) Anwendung verpflichtet.
  de
  Nóta Besondere Position des Vereinigten Königreichs und Irlands – Nichtbeteiligung dieser beiden StaatenUPD: aih, 7.11.2013
  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption du présent [acte] et ne sont pas liés par [celui-ci] ni soumis à son application.
  fr
  Nóta Position spéciale du Royaume-Uni et de l'Irlande - non-participation des deux pays.
 10. International agreement · European Union law
  I gcomhréir le hAirteagal 1 agus le hAirteagal 2 de Phrótacal (Uimh. 22) maidir le seasamh na Danmhairge, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, níl an Danmhairg rannpháirteach i nglacadh an [IONSTRAIM] seo ná níl sí faoi réir a chur i bhfeidhm. Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  In accordance with Articles 1 and 2 of Protocol No 22 on the position of Denmark, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, Denmark is not taking part in the adoption of this [instrument] and is not bound by it or subject to its application.
  en
  Sainmhíniú Standard wording on the non-participation of Denmark, sometimes followed by a second phrase (see IATE:923118 ) Tagairt Council-EN
  Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser (dieses) [RECHTSINSTRUMENTS] und ist weder durch diese (diesen) [RECHTSINSTRUMENT] gebunden noch zu ihrer (seiner) Anwendung verpflichtet.
  de
  Nóta Standardformulierung für Erwägungsgrund mit Schengen-Bezug(keine Teilnahme an der Anwendung des Schengen-Besitzstands mit der Möglichkeit des Beitritts); wird gelegentlich um einen zweiten Satz ergänzt ( IATE:923118 ) UPD: aih, 6.11.2013
  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent [acte] et n'est pas lié par [celui-ci] ni soumis à son application.
  fr
  Nóta Formule type relative à la non- participation du Danemark à l'application de l'acquis de Schengen (avec possibilité d'adhésion), parfois suivie par une deuxième phrase (cf. IATE:923118 ).
 11. International agreement · LAW
  an Coinbhinsiún ar aontachas Phoblacht na hOstaire, Phoblacht na Fionlainne agus Ríocht na Sualainne don Choinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála agus don Phrótacal ar léiriú ag an gCúirt Bhreithiúnais ar an gCoinbhinsiún sin, maille leis na hoiriúnuithe a rinneadh orthu leis na Coinbhinsiúin chomharbais ar aontachas ... Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Convention on the accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgements in civil and commercial matters and to the Protocol on its interpretation by the Court of Justice, with the adjustments made to them by the successional Conventions on the accession of ....
  en
  Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par les conventions successives relatives à l'adhésion ....
  fr
 12. International agreement
  an Coinbhinsiún ar aontú na Poblachta Heilléanaí don Choinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála agus don Phrótacal ar léiriú an Choinbhinsiúin sin ag an gCúirt Bhreithiúnais, maille leis na hoiriúnuithe a rinneadh orthu leis an gCoinbhinsiún ar aontú Ríocht na Danmhairge, na hÉireann agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Convention on the accession of the Hellenic Republic to the Convention on jurisdiction and enforcement of judgements in civil and commercial matters and to the Protocol on its interpretation by the Court of Justice with the adjustments made to them by the Convention on the accession of the Kingdom of Denmark, of Ireland and of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  en
  Convention relative à l'adhésion de la République hellénique à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
  fr
 13. International agreement · EUROPEAN UNION
  Coinbhinsiún ar aontú Ríocht na Spáinne agus Phoblacht na Portaingéile don Choinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála agus don Phrótacal ar léiriú an Choinbhinsiúin sin ag an gCúirt Bhreithiúnais, maille leis na hoiriúnuithe a rinneadh orthu leis an gCoinbhinsiún ar aontú ... agus na hoiriúnuithe a rinneadh orthu leis an gCoinbhinsiún ar aontú na Poblachta Heilléanaí Tagairt IO Uimh. L 285, 3.10.1989, lch. 1
  ga
  Convention on the Accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic to the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters and to the Protocol on its Interpretation by the Court of Justice with the Adjustments made to them by ..... (earlier Conventions on accession to them)
  en
  Convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République Portugaise à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par .... (les précédentes Conventions d'adhésion à ces deux actes)
  fr
 14. International agreement · LAW · European organisation
  an Dara Prótacal Breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach ar chúnamh frithpháirteach in ábhair choiriúla Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters | Second Additional Protocol to the Council of Europe Convention on mutual legal assistance in criminal matters | Second Additional Protocol to the Council of Europe Convention on mutual legal assistance | Second Protocol to the European Convention on mutual legal assistance
  en
  Sainmhíniú The Protocol is intended to improve States' ability to react to cross-border crime in the light of political and social developments in Europe and technological developments throughout the world. Tagairt Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/182.htm (2.5.2012)
  Nóta Signed: Strasbourg, 8.11.2001Entry into force: 1.2.2004European Treaty Series (ETS) No. 182Authentic versions: EN-FR
  Zweites Zusatzprotokoll zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen
  de
  Nóta Strassburg, 08.11.2001
  Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
  fr
  Sainmhíniú protocole dont le but est de renforcer la capacité des États à réagir à la criminalité transfrontière en tenant compte de l'évolution politique et sociale en Europe et des developpements technologiques intervenues dans le monde entier Tagairt site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/182.htm (3.4.2012)
  Nóta Signature: 8.11.2001 à StrasbourgEntrée en vigueur: 1.2.2004Conseil de l'Europe; STCE n° 182Versions authentiques: EN-FR
 15. International agreement
  an Dara Prótacal breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition
  en
  Sainmhíniú The Second Protocol is designed to facilitate the application of the Convention ( IATE:777874 ) on several points and aims, in particular, to include fiscal offences among the category of offences for which a person may be extradited under the Convention. This Protocol also contains additional provisions on judgments in absentia and amnesty. Tagairt Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/098.htm (26.4.2012)
  Nóta Signed: Strasbourg, 17.3.1978Entry into force: 5.6.1983European Treaty Series (ETS) No. 098Authentic versions: EN-FR
  Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition
  fr
  Sainmhíniú deuxième protocole visant à faciliter l'application de la Convention IATE:777874 sur plusieurs points et ayant pour objet, en particulier, d'inclure les infractions fiscales parmi celles qui donnent lieu à extradition en vertu de la Convention au domaine du droit pénal et de la procédure pénale Tagairt site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/098.htm (28.3.2012)
  Nóta Signature: 17.3.1978 à StrasbourgEntrée en vigueur : 5.6.1983Conseil de l'Europe; STCE n° 098Versions authentiques: EN-FR
  Zweites Zusatzprotokoll zum Europäischen Auslieferungsübereinkommen
  de
  Nóta Strassburg, 17.03.1978
 16. International agreement · European Union · Criminal law
  an Dara Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Ariteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Zweites Protokoll zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften | Zweites Protokoll aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften
  de
  Nóta behandelt u.a. die Geldwäsche und die Verantwortlichkeit von juristischen PersonenDIV: ml 24.6.97; UPD: do, 5.2.2014
  Second Protocol, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests
  en
  Deuxième protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
  fr
  Nóta signature: Bruxelles, 19.06.1997
 17. International agreement · Rights and freedoms · United Nations
  an Dara Prótacal roghnach don Chúnant idirnáisiúnta ar chearta sibhialta agus polaitiúla, ar mhaithe le pionós an bháis a dhíothú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty | ICCPR-OP2
  en
  Nóta Adopted: New York, 15.12.1989Entry into force: 11.7.1991See also:International Covenant on Civil and Political Rights [ IATE:773946 ] Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights [ IATE:871383 ]
  Zweites Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte zur Abschaffung der Todesstrafe
  de
  Nóta New York, 15.12.1989; XREF: Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte IATE:773946
  PIDCP-PF2 | Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort
  fr
  Sainmhíniú protocole qui vise à abolir définitivement la peine capitale Tagairt Conseil-FR, d'après le site du SEAE > Siège > Déclaration de la porte-parole sur l'abolition de la peine de mort au Bénin, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46439/d%C3%A9claration-de-la-porte-parole-sur-labolition-de-la-peine-de-mort-au-b%C3%A9nin_fr [29.8.2018]
  Nóta Adoption: New York, 15.12.1989Entrée en vigueur: 11.7.1991Texte: https://treaties.un.org/doc/Treaties/1991/07/19910711%2007-32%20AM/Ch_IV_12p.pdf [29.8.2018]Voir aussi:Pacte international relatif aux droits civils et politiques [IATE:773946 ]Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques [IATE:871383 ]
 18. International agreement · European organisation
  an Dara Prótacal lena leasaítear an Coinbhinsiún um laghdú cásanna ilnáisiúntachta agus um oibleagáidí míleata i gcásanna ilnáisiúntachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Zweites Protokoll zur Änderung des Übereinkommens über die Verringerung von Mehrstaatigkeit und die Wehrpflicht von Mehrstaatern
  de
  Nóta Strassburg, 02.02.1993
  Second Protocol amending the Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality
  en
  Sainmhíniú The Second Protocol amends the Convention (ETS No. 43) so as to reflect the evolution of society and adds three new situations in which persons can be allowed to retain their nationality of origin, namely: second-generation migrants, spouses of different nationalities and children whose parents have different nationalities. Tagairt Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/149.htm (30.4.2012)
  Nóta Signed: Strasbourg, 2.2.1993Entry into force: 24.3.1995European Treaty Series (ETS) No. 149Authentic versions: EN-FR
  Deuxième Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités
  fr
  Sainmhíniú deuxième protocole portant modification de la Convention IATE:778073 qui reflète l'évolution de la société et ajoute trois nouvelles situations à celles prévues par le texte initial, au titre desquelles une personne pourra conserver sa nationalité d'origine Tagairt site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/149.htm (2.4.2012)
  Nóta Signature: 2.2.1993 à StrasbourgEntrée en vigueur: 24.3.1995Conseil de l'Europe; STCE n° 149Versions authentiques: EN-FR
 19. International agreement · European Union law
  Ós rud é go gcuireann an [IONSTRAIM] seo le acquis Schengen, cinnfidh an Danmhairg, i gcomhréir le hAirteagal 4 den Phrótacal sin, laistigh de thréimhse sé mhí tar éis don Chomhairle cinneadh a dhéanamh ar an [IONSTRAIM] seo, an gcuirfidh sí chun feidhme ina dlí náisiúnta í. Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Given that this [INSTRUMENT] builds upon the Schengen acquis, Denmark shall, in accordance with Article 4 of that Protocol, decide within a period of six months after the Council has decided on this [INSTRUMENT] whether it will implement it in its national law.
  en
  Nóta Standard wording for the second phrase of Schengen related recitals. For the first part of the recital, see IATE:923115.
  Da diese (dieser) [RECHTSINSTRUMENT] den Schengen-Besitzstand ergänzt, beschließt Dänemark gemäß Artikel 4 des genannten Protokolls innerhalb von sechs Monaten, nachdem der Rat diese (dieses) [RECHTSINSTRUMENT] beschlossen hat, ob es sie (ihn) in einzelstaatliches Recht umsetzt.
  de
  Nóta Standardformulierung für den zweiten Satz von Erwägungsgründen im Zshg. mit der Anwendung des Schengen Besitzstands durch Dänemark;erster Teil des Erw. vgl. IATE:923115 UPD: aih, 6.11.2013
  Le présent [acte] développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent [acte], s'il [le] transpose dans son droit national
  fr
  Nóta Formule type, qui suit parfois la formule type figurant sur la fiche IATE:923115.
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.