Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

9 dtoradh

 1. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|education
  saineolas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Tá braislí agus líonraí an-tábhachtach maidir le comhroinnt saineolais agus maidir le saineolas, seirbhísí agus táirgí a sholáthar atá speisialaithe agus nua.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005, CELEX:32013R1305/GA
  cáilíocht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs '... ciallaíonn “duine inniúil” duine a bhfuil cáilíochtaí oiriúnacha, oiliúint oiriúnach agus eolas, taithí agus scil leordhóthanach aige chun an obair i gceist a dhéanamh...' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE, CELEX:32013R1257/GA
  Fachkenntnisse | Fachwissen | Qualifikation
  de
  Sainmhíniú Kenntnisse, Eignung und Fähigkeiten, die benötigt werden, um die spezifischen Aufgaben durchzuführen, die mit einem bestimmten Arbeitsplatz verbunden sind Tagairt CEDEFOP, Terminology for European education and training policy, Second edition, A selection of 130 key terms http://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf (30.10.2018)
  Nóta zu "Qualifikation" im Sinne eines formalen Ergebnisses eines Bewertungsverfahrens siehe IATE:3518956
  expertise | qualification
  en
  Sainmhíniú knowledge, aptitudes and skills required to perform specific tasks attached to a particular work position Tagairt Cedefop: Terminology of European education and training policy, 2014 (2nd edition), https://europass.cedefop.europa.eu/education-and-training-glossary/q (second definition under qualification) [3.9.2018]
  Nóta See IATE:3518956 for qualification in the sense of a formal outcome of an assessment and validation process.
  qualification
  fr
  Sainmhíniú somme des savoirs, savoir-faire, aptitudes et compétences permettant à un individu d'exercer un emploi Tagairt Glossaire CEDEFOP, https://europass.cedefop.europa.eu/fr/education-and-training-glossary/q (deuxième définition du "qualification") [3.9.2018]
 2. PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH|technology and technical regulations|industrial manufacturing|quality control of industrial products · SOCIAL QUESTIONS|health|pharmaceutical industry
  cáilíocht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Is faoi réir cáilíochta nó bailíochtaithe a bheidh an trealamh agus na próisis, faoi seach, sula gcuirtear tús lena n-úsáid agus tar éis aon athruithe suntasacha, amhail deisiú nó cothabháil.' Tagairt Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1248 maidir le bearta i ndáil le dea-chleachtas dáileacháin do tháirgí íocshláinte tréidliachta i gcomhréir le Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE), CELEX:32021R1248/GA
  cáiliú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I gcás táirgí íocshláinte tréidliachta atá íogair ó thaobh teochta de, bainfear úsáid as trealamh atá faoi réir cáiliú, amhail pacáistiú teirmeach, coimeádáin atá faoi rialú teochta nó feithiclí atá faoi rialú teochta, chun a áirithiú go gcoinneofar ar bun dálaí cearta iompair idir an monaróir, an dáileoir mórdhíola agus an custaiméir, murar léiríodh cobhsaíocht an táirge le dálaí eile iompair.' Tagairt Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1248 maidir le bearta i ndáil le dea-chleachtas dáileacháin do tháirgí íocshláinte tréidliachta i gcomhréir le Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, CELEX:32021R1248/GA
  Sainmhíniú an ghníomhaíocht lena gcruthaítear go bhfeidhmíonn aon trealamh i gceart agus go bhfaightear as na torthaí a bhfuiltear ag súil leo Tagairt Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1248 maidir le bearta i ndáil le dea-chleachtas dáileacháin do tháirgí íocshláinte tréidliachta i gcomhréir le Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, CELEX:32021R1248/GA
  Qualifikation | Eignungsnachweis
  de
  qualification
  en
  Sainmhíniú action of proving that a piece of equipment works correctly and actually produces the expected results Tagairt Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1248 of 29 July 2021 as regards measures on good distribution practice for veterinary medicinal products in accordance with Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council
  qualification
  fr
 3. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|education · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS|employment
  cáilíocht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Agus daoine aonair ag lorg oibre, nó ag déanamh cinntí maidir le foghlaim, staidéar nó obair, tá gá acu le rochtain ar fhaisnéis agus treoir maidir leis na deiseanna atá ar fáil, conas measúnú a dhéanamh ar a scileanna, agus conas an fhaisnéis faoina scileanna agus cáilíochtaí a chur i láthair.' Tagairt Cinneadh (AE) 2018/646 maidir le creat coiteann le haghaidh soláthar seirbhísí níos fearr do scileanna agus do cháilíochtaí (Europass) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2241/2004/CE, CELEX:32018D0646/GA
  Qualifikation
  de
  Sainmhíniú das formale Ergebnis (Befähigungsnachweis, Bescheinigung, Diplom, Zertifikat,Zeugnis oder Titel) eines Beurteilungs- und Validierungsprozesses, bei dem eine dafür zuständige Stelle festgestellt hat, dass die Lernergebnisse einer Person vorgegebenen Standards entsprechen Tagairt Der Europäische Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR). GD Bildung und Kultur. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/eqf/broch_de.pdf undCEDEFOP, Terminology for European education and training policy, Second edition, A selection of 130 key terms http://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf (30.10.2018)
  Nóta zu "Qualifikation" im allgemeineren Sinne siehe auch IATE:811106
  qualifications | qualification
  en
  Sainmhíniú formal outcome (certificate, diploma or title) of an assessment and validation process which is obtained when a competent body determines that an individual has achieved learning outcomes to given standards and/or possesses the necessary competence to do a job in a specific area of work Tagairt Cedefop: Terminology of European education and training policy, 2014 (2nd edition), https://europass.cedefop.europa.eu/education-and-training-glossary/q (first definition under "qualification") [3.9.2018]
  Nóta See also IATE:811106 for more narrow term
  certification
  fr
  Sainmhíniú résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation obtenu lorsqu'une institution compétente établit qu'une personne possède les acquis d'apprentissage correspondant à une norme donnée Tagairt Conseil-FR, d'après le glossaire CEDEFOP, https://europass.cedefop.europa.eu/fr/education-and-training-glossary/q (première définition du "qualification") [4.9.2018]
 4. BUSINESS AND COMPETITION|business organisation · BUSINESS AND COMPETITION|management|financial management · FINANCE
  critéar "cuí cóir" Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  ceanglais maidir le duine cuí oiriúnach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Anforderungen an die fachliche Qualifikation und die persönliche Zuverlässigkeit
  de
  requirement | fit and proper person requirement | fit and proper criterion | fit and proper requirements | fit and proper criteria,fit and proper requirement
  en
  Sainmhíniú requirements that ensure that a person has the necessary skills, characteristics and moral principles to deliver high-quality services and outcomes Tagairt COM-EN, based on:- 'Fit and Proper Person Requirements 2011', Australian Government - ComLaw http://www.comlaw.gov.au/Details/F2011L01341 [21.05.2014]- 'Fit and Proper Person Requirements'; The Australian Skills Quality Authority. http://www.asqa.gov.au/about/national-vet-regulation/fit-and-proper-person-requirements.html [21.05.2014]- 'Fit and Proper Persons Requirement for Directors '; Department of Health (www.gov.uk). https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/296084/Impact_assessment.pdf [21.05.2014]
  critère d'"honorabilité et de compétence" | exigences en matière d'honorabilité et de compétence | exigence de compétence et d'honorabilité
  fr
  Sainmhíniú conditions qui garantissent qu'une personne dispose, d'une part, d'une réputation et d'une intégrité de bon niveau et, d'autre part, des qualifications, connaissances et expérience professionnelles propres à permettre d’assurer une gestion saine et prudente de l’institution et d’exécuter correctement ses fonctions clés Tagairt COM-FR, d'après la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte), CELEX:32009L0138/FR
 5. EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS|labour market|labour force · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS|labour market|socioprofessional category|blue-collar worker|skilled worker
  oibrí meánoilte Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Arbeitnehmer mit mittlerer Qualifikation
  de
  Sainmhíniú Arbeitnehmer mit oberem Sekundarschulabschluss Tagairt ENTWURF DES GEMEINSAMEN BESCHÄFTIGUNGSBERICHTS DER KOMMISSION UND DES RATES Begleitunterlage zur Mitteilung der Kommission zum Jahreswachstumsbericht 2019
  medium-skilled worker
  en
  Sainmhíniú worker with upper secondary education Tagairt COM-Terminology Coordination, based on: DRAFT JOINT EMPLOYMENT REPORT FROM THE COMMISSION AND THE COUNCIL accompanying the Communication from the Commission on the Annual Growth Survey 2019
  Nóta In most contexts, 'medium-skilled worker' refers to person with upper secondary education, but there are slight variations. Typical jobs concerned are in the field of office and administrative support, sales and services, manufacturing, transportation and construction.
  travailleur moyennement qualifié
  fr
  Sainmhíniú travailleur diplômé du second cycle de l’enseignement secondaire Tagairt COM-FR d'après le PROJET DE RAPPORT CONJOINT SUR L'EMPLOI DE LA COMMISSION ET DU CONSEIL accompagnant la communication de la Commission sur l'examen annuel de la croissance 2019
 6. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|education · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS|employment · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|European civil service
  gairmcháilíocht Tagairt 'Cé na gráid éagsúla atá ann do rúnaithe cúnta?' EU Careers, http://europa.eu/epso/beta/faqs-related/87/589_ga [27.6.2016] Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Maidir le hiarrthóirí ar ghrád AST/SC1 tá oideachas meánscoile agus taithí chuí, nó gairmcháilíocht ábhartha, de dhíth.' Tagairt Cé na gráid éagsúla atá ann do rúnaithe cúnta?' EU Careers, http://europa.eu/epso/beta/faqs-related/87/589_ga [27.6.2016]
  cáilíocht ghairmiúil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Ní dhéanfaidh duine a bheidh cláraithe sa chlár, i ndáil le cleachtadh na fiaclóireachta, aon teideal nó tuairisc a thabhairt air féin nó a úsáid, nó a ghreamú dá áitreabh nó a úsáid i ndáil leis, is teideal nó tuairisc ba dhóigh, le réasún, a mhaífeadh go bhfuil aige aon stádas gairmiúil nó cáilíocht ghairmiúil seachas stádas gairmiúil nó cáilíocht ghairmiúil atá aige iarbhír agus a thaispeánfar sna sonraí a bhaineann leis agus a bheidh taifeadta sa chlár a bheidh á chothabháil ag an gComhairle.' Tagairt Acht na bhFiaclóirí, 1985, http://www.acts.ie/ga.act.1985.0009.7.html [16.1.2019]
  Berufsqualifikation | berufliche Qualifikation | Nachweis beruflichen Befähigung | beruflicher Befähigungsnachweis
  de
  Sainmhíniú (a) amtlicher Nachweis (Zertifikat, Zeugnis) der erworbenen Kenntnisse, mit dem der erfolgreiche Abschluss eines allgemeinen oder beruflichen Bildungsgangs bzw. eine zufriedenstellende Leistung bei der Teilnahme an Prüfungen bescheinigt wird (b) die Anforderungen, denen der Einzelne als Voraussetzung für den Zugang zu einem Beruf bzw. für den Aufstieg in einem bestimmten Beruf genügen muss Tagairt CEDEFOP, "Terminology of vocational training policy" (2003), Stichw. "Qualifikation" http://www2.trainingvillage.gr/etv/publication/download/panorama/4030_6k.pdf
  Nóta DIV: RSZ 15.6.06
  vocational qualification | professional qualification
  en
  Sainmhíniú document which shows that someone has successfully finished a course of study which allows him or her to work in a given profession Tagairt Council-EN based on Investorwords, http://www.investorwords.com/10714/professional_qualification.html (6.10.2011)
  qualification professionnelle
  fr
  Sainmhíniú (a) Une attestation officielle (certificat, diplôme, titre) reconnaissant qu’un individu a suivi avec succès une action d’enseignement ou de formation ou qu’il a obtenu des résultats satisfaisants à un test ou à un examen; et/ou (b) les exigences requises pour accéder à une profession et évoluer à l’intérieur d’un contexte professionnel. Tagairt Cedefop, "Terminology of vocational training policy (A multilingual glossary for an enlarged Europe)", 2004, http://www2.trainingvillage.gr/etv/publication/download/panorama/4030_6k.pdf (29/09/2005)
 7. EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
  scileanna neamhspleách ar phróiseas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  extrafunktionale Qualifikation
  de
  process-independent skills
  en
  Sainmhíniú skills acquired in connection with a work process,which are easily transferred to another,e.g.accuracy,flexibility,technical sensibility,etc. Tagairt Work Environment Terminology(HHK)
  compétences indépendantes d'un mode opératoire
  fr
  Sainmhíniú compétences acquises avec un processus de travail, aisément réexploitable dans d'autres domaines, comme la précision, la flexibilité, la sensibilité technique, etc Tagairt Terminologicentrum TNC
 8. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|education
  cáilíocht idirnáisiúnta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Ciallaíonn soláthar ar líne ar chostas níos ísle agus cáilíochtaí idirnáisiúnta a bheith dá seachadadh sna tíortha féin go bhfuil athrú ag teacht ar an tsamhail thraidisiúnta d'oideachas idirnáisiúnta, inar nós le mic léinn na mílte míle a thaisteal chun staidéar a dhéanamh sa domhan forbartha.' Tagairt 'Athbhreithniú ar Straitéis Oideachais Idirnáisiúnta na hÉireann 2013,' an Roinn Oideachais agus Scileanna, https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Beartais/Comhairli%C3%BAch%C3%A1n-Poibl%C3%AD-Athbhreithni%C3%BA-ar-an-Strait%C3%A9is-Oideachais-Idirn%C3%A1isi%C3%BAnta.pdf [12.9.2018]
  internationale Qualifikation
  de
  international qualification
  en
  Sainmhíniú certificate, diploma, degree or title awarded by an international body (or a national body accredited by an international body) and used in more than one country, which includes learning outcomes based on standards developed by an international body, organisation or company Tagairt Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning, CELEX:52016DC0383/EN
 9. LAW|criminal law|offence
  tuairisc dhlíthiúil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  rechtliche Qualifikation | rechtliche Würdigung
  de
  Nóta DIV: KW 28/05/2004, UPD: aka 5.05.10
  legal classification | legal description
  en
  Nóta Section B of Blackstone's Criminal Practice sets out all criminal offences under English law except road traffic offences, which are covered in Section C. Each offence is defined and, where appropriate, the relevant sections of the corresponding Act are quoted.
  qualification légale
  fr
  Sainmhíniú acte par lequel le législateur définit les incriminations Tagairt Lexique des termes juridiques (Dalloz, 1999).
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.