Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

24 toradh

 1. European Union · European treaties
  Conradh CE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs '... toisc go raibh an Rialachán sin bunaithe ar Airteagal 308 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (Conradh CE), agus ar an Airteagal sin amháin, agus rialaigh sí gurb iad an tríú mír d’Airteagal 159 de Chonradh CE agus Airteagal 308 de Chonradh CE araon na bunúis dlí iomchuí.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1232/2010 maidir le ranníocaíochtaí airgeadais ón Aontas Eorpach leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn (2007-2010), CELEX:32010R1232/GA
  Conradh na Róimhe Tagairt An tAcht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais 2010, https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/act/2010/23/gle/enacted/a2310i.pdf [14.03.2019] Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs '... toisc go raibh an Rialachán sin bunaithe ar Airteagal 308 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (Conradh CE), agus ar an Airteagal sin amháin, agus rialaigh sí gurb iad an tríú mír d’Airteagal 159 de Chonradh CE agus Airteagal 308 de Chonradh CE araon na bunúis dlí iomchuí.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1232/2010 maidir le ranníocaíochtaí airgeadais ón Aontas Eorpach leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn (2007-2010), CELEX:32010R1232/GA
  an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I gcomhréir le prionsabal na trédhearcachta atá cumhdaithe in Airteagal 15 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), tá institiúidí an Aontais lena gcuid oibre a dhéanamh ar dhóigh chomh hoscailte agus is féidir.' Tagairt Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, CELEX:32018R1046/GA
  CFAE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I gcomhréir le prionsabal na trédhearcachta atá cumhdaithe in Airteagal 15 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), tá institiúidí an Aontais lena gcuid oibre a dhéanamh ar dhóigh chomh hoscailte agus is féidir.' Tagairt Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, CELEX:32018R1046/GA
  Sainmhíniú an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh arna dhéanamh sa Róimh an 25 Márta 1957, arna leasú le Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, arna shíniú i Liospóin an 13 Nollaig 2007 Tagairt An tAcht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais, 2010, https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/act/2010/23/gle/enacted/a2310i.pdf [14.03.2019]
  Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union | AEUV | EG-Vertrag | Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft | Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft | Römischer Vertrag | Vertag von Rom | EGV
  de
  Sainmhíniú am 25. März 1957 in Rom unterzeichnet; in der Folge mehrfach geändert , insbesondere durch den Vertrag von Maastricht IATE:865789 ; Vertrag von Amsterdam IATE:903567 ; Vertrag von Nizza IATE:922254 ; Vertrag von Lissabon IATE:2242386 Tagairt ---
  Nóta UPD: aih, 16.12.09
  Treaty establishing the European Economic Community | Treaty on the Functioning of the European Union | Rome Treaty | EEC Treaty | TEC | TCE | TFEU | EC Treaty | Treaty establishing the European Economic Community Treaty | Treaty establishing the European Community
  en
  Nóta Signed in Rome on 25 March 1957, then modified several times, in particular by: Treaty of Maastricht [ IATE:865789 ], Treaty of Amsterdam [ IATE:903567 ], Treaty of Nice [ IATE:922254 ], Treaty of Lisbon [ IATE:2242386 ].
  traité instituant la Communauté économique européenne | Traité CE | Traité instituant la Communauté économique européenne | traité de Rome | TCE | traité instituant la Communauté européenne | Traité instituant la Communauté européenne | traité sur le fonctionnement de l'Union européenne | TFUE | traité FUE | traité CE | traité instituant la Communauté
  fr
  Sainmhíniú dernière version en date du traité fondateur signé à Rome en 1957 et modifié à plusieurs reprises, notamment par: le traité de Maastricht (1992) [ IATE:865789 ], le traité d'Amsterdam (1997) [ IATE:903567 ], le traité de Nice (2001) [ IATE:922254 ], le traité de Lisbonne (2007) [ IATE:2242386 ]. Tagairt Conseil-FR
 2. enlargement of the Union
  Ionstraim Aontachais Phoblacht na Cróite Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ionstraim i dtaobh choinníollacha aontachais Phoblacht na Cróite agus na n-oiriúnuithe ar an gConradh ar an Aontas Eorpach, ar an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus ar an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Act of Accession of the Republic of Croatia | Act of Accession of Croatia | Act concerning the conditions of accession of the Republic of Croatia and the adjustments to the Treaty on European Union, the Treaty on the Functioning of the European Union and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
  en
  acte d’adhésion de la Croatie | acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique | acte d’adhésion de la République de Croatie
  fr
 3. European Union law · European construction
  Prótacal ag leasú na bprótacal atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach, leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh agus/nó leis an an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach Tagairt 'Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, arna dhéanamh i Liospóin, an 13 Nollaig 2007,' Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=DA [22.6.2017] ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zur Änderung der Protokolle zum Vertrag über die Europäische Union, zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und/oder zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft | Nr. 1 Nr.1
  de
  Nóta Protokoll Nr. 1, dem Vertrag von Lissabon (2007) IATE:2242386 beigefügtXREF: Vertrag über die Europäische Union IATE:865789 , Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft IATE:856545 , Vertrag zur Gündung der Europäischen Atomgemeinschaft IATE:856589 UPD:AKO 7.4.14
  Protocol amending the protocols annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty establishing the European Community and/or to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
  en
  Nóta Protocol No 1 annexed to the Treaty of Lisbon [IATE:2242386 ] and amending the protocols annexed to the Treaty on European Union [IATE:865789 ], to the Treaty establishing the European Community, [IATE:856545 ] and/or to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community [IATE:856589 ].
  Protocole modifiant les protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
  fr
  Nóta Protocole n° 1 annexé au traité de Lisbonne [IATE:2242386 ] et modifiant les protocoles annexés au traité sur l'Union européenne [IATE:865789 ], au traité instituant la Communauté européenne [IATE:856545 ] et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique [IATE:856589 ].
 4. European Union law · European construction · EUROPEAN UNION
  Prótacal a leasaíonn an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll Nr. 2 zur Änderung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft | Nr. 2 Nr.2
  de
  Nóta Protokoll Nr. 2, dem Vertrag von Lissabon (2007) IATE:2242386 beigefügtXREF: Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft IATE:856589
  Protocol amending the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
  en
  Nóta Protocol No 2 annexed to the Treaty of Lisbon [IATE:2242386 ] and amending the protocols annexed to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community [IATE:856589 ].
  Protocole modifiant le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
  fr
  Nóta Protocole n° 2 annexé au traité de Lisbonne [IATE:2242386 ] et modifiant le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique [IATE:856589 ].
 5. European treaties
  Prótacal i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis na Conarthaí ag bunú na gComhphobal Eorpach Tagairt ---
  ga
  Prótacal maidir le hAirteagal 40.3.3 de Bhunreacht na hÉireann Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zum Vertrag über die Europäische Union und zu den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften | Protokoll Nr.35 | Protokoll über Artikel 40.3.3 der Verfassung Irlands | Protokoll Nr. 35
  de
  Nóta Protokoll (Nr.35) zum EUV IATE:865789 und zum AEUV IATE:856545 und zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft IATE:856589Titel und Wortlaut des vormaligen Protokolls (Nr.7) wurden nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon IATE:2242386 nach Maßgabe des Protokolls (Nr.1) zum Vertrag von Lissabon IATE:2243578 geändert.
  Protocol annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European Communities | Protocol on Article 40.3.3 of the Constitution of Ireland
  en
  Nóta Protocol No 35 annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty on the Functioning of the EU and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.In accordance with Protocol No 1 annexed to the Treaty of Lisbon [IATE:2243578 ], the text and title of this Protocol (ex-No 7) were amended following the entry into force of the Treaty of Lisbon [IATE:2242386 ].
  Protocole sur l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande | Protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes
  fr
  Nóta Protocole n° 35 annexé au TUE, au TFUE et au traité instituant la CEEA.Conformément au protocole n° 1 annexé au traité de Lisbonne [IATE:2243578 ], le texte et l'intitulé de ce protocole (ancien protocole n° 7) ont été modifiés après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne [IATE:2242386 ].
 6. European treaties
  Prótacal maidir le hAirteagal 141 den Chonradh ag bunú an Chomhphobal Eorpaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Prótacal maidir le hAirteagal 157 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zu Artikel 157 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union | Protokoll Nr.33 | Protokoll zu Artikel 141 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft | Protokoll Nr. 33
  de
  Nóta Protokoll (Nr.33) zum EUV IATE:865789 und zum AEUV IATE:856545Titel und Wortlaut des vormaligen Protokolls (Nr.17) wurden nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon IATE:2242386 nach Maßgabe des Protokolls (Nr.1) zum Vertrag von Lissabon IATE:2243578 geändert.
  Protocol on Article 157 of the Treaty on the Functioning of the European Union | Protocol concerning Article 141 of the Treaty establishing the European Community
  en
  Nóta Protocol No 33 annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the EU.In accordance with Protocol No 1 annexed to the Treaty of Lisbon [IATE:2243578 ], the text and title of this Protocol (ex-No 17) were amended following the entry into force of the Treaty of Lisbon [IATE:2242386 ].
  Protocole sur l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne | Protocole sur l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne
  fr
  Nóta Protocole n° 33 annexé au TUE et au TFUE.Conformément au protocole n° 1 annexé au traité de Lisbonne [IATE:2243578 ], le texte et l'intitulé de ce protocole (ancien protocole n° 17) ont été modifiés après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne [IATE:2242386 ].
 7. European treaties · operation of the Institutions
  Prótacal maidir le hAirteagal 67 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zu Artikel 67 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
  de
  Nóta Ehemaliges Protokoll (Nr.35) zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (2001 - Nizza) IATE:922254Durch den Vertrag von Lissabon IATE:2242386 aufgehoben
  Protocol on Article 67 of the Treaty establishing the European Community
  en
  Nóta Ex-Protocol No 35 annexed to the Treaty establishing the European Community (2001) [IATE:856545 ].Repealed by the Treaty of Lisbon [IATE:2242386 ].
  Protocole relatif à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne
  fr
  Nóta Ancien protocole n° 35 (2001) annexé au traité instituant la Communauté européenne [IATE:856545 ].Abrogé par le traité de Lisbonne [IATE:2242386 ].
 8. EUROPEAN UNION · European treaties
  Prótacal maidir le gnéithe áirithe d'Airteagal 14 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh a chur i bhfeidhm ar an Ríocht Aontaithe agus ar Éirinn Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Prótacal maidir le gnéithe áirithe d'Airteagal 26 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm ar an Ríocht Aontaithe agus ar Éirinn Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll über die Anwendung bestimmter Aspekte des Artikels 14 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf das Vereinigte Königreich und auf Irland | Protokoll Nr. 20 | Protokoll Nr.20 | Protokoll über die Anwendung bestimmter Aspekte des Artikels 26 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf das Vereinigte Königreich und auf Irland
  de
  Nóta Protokoll (Nr.20) zum EUV IATE:865789 und zum AEUV IATE:856545Titel und Wortlaut des vormaligen Protokolls (Nr.3) wurden nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon IATE:2242386 nach Maßgabe des Protokolls (Nr.1) zum Vertrag von Lissabon IATE:2243578 geändert.
  Protocol on the application of certain aspects of Article 26 of the Treaty on the Functioning of the European Union to the United Kingdom and Ireland | Protocol on the application of certain aspects of Article 14 of the Treaty establishing the European Community to the United Kingdom and to Ireland
  en
  Nóta Protocol No 20 annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the EU.In accordance with Protocol No 1 annexed to the Treaty of Lisbon [IATE:2243578 ], the text and title of this Protocol (ex-No 3) were amended following the entry into force of the Treaty of Lisbon [IATE:2242386 ].
  Protocole sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande | Protocole sur l'application de certains aspects de l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande
  fr
  Nóta Protocole n° 20 annexé au TUE et au TFUE.Conformément au protocole n° 1 annexé au traité de Lisbonne [IATE:2243578 ], le texte et l'intitulé de ce protocole (ancien protocole n° 3) ont été modifiés après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne [IATE:2242386 ].
 9. EUROPEAN UNION · international agreement
  Prótacal ar an gConradh ag bunú Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa a chur chun feidhme ar na codanna neamh-Eorpacha de Ríocht na hÍsiltíre Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll über die Anwendung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft auf die aussereuropäischen Teile des Königreichs der Niederlande
  de
  Nóta MISC: Rom, 25.03.1957.
  Protocol on the application of the Treaty establishing the European Economic Community to the non-European parts of the Kingdom of the Netherlands
  en
  Protocole relatif à l'application du traité instituant la Communauté économique européenne aux parties non européennes du royaume des Pays-Bas
  fr
 10. EUROPEAN UNION · European treaties
  Prótacal maidir leis na critéir um chóineasú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Prótacal maidir leis na critéir um chóineasú dá dtagraítear in Airteagal 121 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll Nr. 13 | Protokoll Nr.13 | Protokoll über die Konvergenzkriterien | Protokoll über die Konvergenzkriterien nach Artikel 121 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
  de
  Nóta Protokoll (Nr.13) zum EUV IATE:865789 und zum AEUV IATE:856545Titel und Wortlaut des vormaligen Protokolls (Nr.21) wurden nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon IATE:2242386 nach Maßgabe des Protokolls (Nr.1) zum Vertrag von Lissabon IATE:2243578 geändert.
  Protocol on the convergence criteria referred to in Article 121 of the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community | Protocol on the convergence criteria
  en
  Nóta Protocol No 13 annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the EU.In accordance with Protocol No 1 annexed to the Treaty of Lisbon [IATE:2243578 ], the text and title of this Protocol (ex-No 21) were amended following the entry into force of the Treaty of Lisbon [IATE:2242386 ].
  Protocole sur les critères de convergence visés à l'article 121 du Traité instituant la Communauté européenne | Protocole sur les critères de convergence
  fr
  Nóta Protocole n° 13 annexé au TUE et au TFUE.Conformément au protocole n° 1 annexé au traité de Lisbonne [IATE:2243578 ], le texte et l'intitulé de ce protocole (ancien protocole n° 21) ont été modifiés après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne [IATE:2242386 ].
 11. EU finance · international agreement · European Union
  Conradh a leasaíonn Forálacha Buiséadacha Áirithe de na Conarthaí ag bunú na gComhphobal Eorpach agus den Chonradh ag bunú Comhairle Aonair agus Coimisiúin Aonair de na Comhphobail Eorpacha Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Vertrag zur Änderung bestimmter Haushaltsvorschriften der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften und des Vertrages zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften | Vertrag zur Änderung bestimmter Haushaltsvorschriften
  de
  Sainmhíniú Vertrag, der das System der Finanzierung der Gemeinschaften über Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten durch das System der Finanzierung über eigene Mittel IATE:808949 ersetzt und den gemeinsamen Haushaltsplan für die Gemeinschaften einführt Tagairt Scadplus http://europa.eu/scadplus/treaties/eec_de.htm (3/10/2007)
  Nóta unterzeichnet am 22.4.1970 in Luxemburg; UPD: AKO 3/10/2007
  Treaty of Luxemburg | Treaty of Luxembourg | Treaty amending Certain Budgetary Provisions of the Treaties establishing the European Communities and of the Treaty establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities
  en
  Traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les Communautés européennes et du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes
  fr
 12. international agreement · public safety
  an Conradh idir Ríocht na Spáinne, Poblacht na Fraince, Poblacht na hIodáile, Ríocht na hÍsiltíre agus Poblacht na Portaingéile lena mbunaítear an Fórsa Gendarmerie Eorpach (EUROGENDFOR) Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treaty Between the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Kingdom of The Netherlands and the Portuguese Republic, establishing the European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR)
  en
  Traité entre le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, portant création de la Force de Gendarmerie Européenne (EUROGENDFOR) | traité instituant la force de gendarmerie européenne
  fr
  Sainmhíniú Traité par lequel les États signataires s'engagent à travailler ensemble à la création d'une force de gendarmerie européenne (FGE) en mesure d'effectuer des missions de sécurité publique au profit d'une force militaire en vue de gérer les sorties de conflits. Tagairt http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/europe-defense/chronologie.shtml et site de la Gendarmerie nationale française http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/sites/Gendarmerie/Presentation/Presence-dans-le-monde/Monde/Eurogendfor-la-force-de-gendarmerie-europeenne (17.4.2009)
  Nóta signé le 18.10.2007 à Velsen (Pays-Bas) par les ministres de la défense français, espagnol, italien, néerlandais et portugais
 13. EU institutions and European civil service · international agreement · European Union
  an Conradh ag bunú Comhairle Aonair agus Coimisiún Aonair de na Comhphobail Eorpacha Tagairt ---
  ga
  Conradh Cumaisc Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Fusionsvertrag | Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften
  de
  Sainmhíniú Vertrag zur Zusammenlegung des Rates und der Kommission zu gemeinsamen Organen der drei Europäischen Gemeinschaften (EGKS, EWG und Euratom) Tagairt CEP-Glossar http://www.cep.eu/68.html?title=Fusionsvertrag (3/10/2007)
  Nóta Brüssel, 8. April 1965; DIV: AKO 3/10/2007
  Merger Treaty | Treaty establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities (Merger Treaty)
  en
  Nóta This Treaty replaced the three Councils of Ministers (EEC, ECSC and Euratom) on the one hand and the two Commissions (EEC, Euratom) and the High Authority (ECSC) on the other hand with a single Council and a single Commission. This administrative merger was supplemented by the institution of a single operative budget.
  traité de fusion | traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes
  fr
  Nóta Bruxelles, 8.4.1965
 14. international agreement
  an Conradh lena mbunaítear Aontas na Magraibe Arabaí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Vertrag über die Gründung der Union des arabischen Maghreb | Vertrag zur Gründung der Union des arabischen Maghreb
  de
  Nóta Marrakesch, 17.02.1989;XREF: Union des arabischen Maghreb IATE:782196 ;DIV: RSZ 15/10/2002, UPD: aka 11.08.11
  Treaty establishing the Arab Maghreb Union
  en
  Sainmhíniú The signatories are: Algeria, Libya, Mauritania, Morocco and Tunisia. The Treaty was signed in Marrakesh, Morocco, in February 1989. Tagairt ---
  Traité constitutif de l'Union du Maghreb arabe
  fr
  Nóta SYN/ANT: Traité instituant l'Union du Maghreb arabe, sur: <" target="_blank">http://www.maghrebarabe.org/fr/index3.htm>; (10/12/2003) (traduction non officielle);MISC: signé à Marrakech, le 17 février 1989
 15. international agreement
  an Conradh lena mbunaítear Comhphobal na hAfraice Thoir Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen zur Gründung der Ostafrikanischen Gemeinschaft
  de
  Sainmhíniú Wurde am 30. November 1999 in Arusha (Tansania) von den Präsidenten von Kenia, Tansania und Uganda unterzeichnet.Sieht ein gemeinsames Parlament, einen Ostafrikanischen Gerichtshof und eine Regionalbörse vor. In bis zu 20 Jahren soll eine Währungsunion bzw. eine politische Union nach dem Vorbild der Europäischen Union entstehen. Tagairt ---
  Treaty establishing the East African Community
  en
  Sainmhíniú Signed in Arusha on 30 November 1999. Tagairt ---
  accord portant création de la Communauté de l'Afrique de l'Est | Traité sur l'établissement de la Communauté de l'Afrique de l'Est
  fr
  Nóta SYN/ANT: Dans 13459/99: accord portant création de la Communauté de l'Afrique de l'Est;CONTEXT: Ouganda, Kenya et Tanzanie;XREF: Coopération est-africaine; Communauté de l'Afrique de l'Est;MISC: Signé à Arusha en novembre 1999
 16. EUROPEAN UNION · energy policy · international instrument
  an Conradh lena mbunaítear Comhphobal Fuinnimh Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Sainmhíniú "Is próiseas é an Comhphobal Fuinnimh a dhíríonn ar mhargadh fuinnimh inmheánach an AE a leathnú chuig réigiún Thoir Theas nahEorpa agus níos leithne. Síníodh an Conradh ag bunú an Comhphobal Fuinnimh san Aithin le linn 2005" Tagairt "Ag seachadhadh todhchaí fuinnimh inbhuanaithe d'Éirinn" (Páipéar Bán de chuid an Rialtais http://www.dcenr.gov.ie/NR/rdonlyres/54C78A1E-4E96-4E28-A77A-3226220DF2FC/27357/AnP%C3%A1ipeirB%C3%A1numFhuinnimh12M%C3%A1rta2007.pdf 31-1-2011
  Vertrag zur Gründung der Energiegemeinschaft
  de
  Sainmhíniú Vertrag zur Schaffung eines Binnenmarktes für Elektrizität und Erdgas zwischen der EU und Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, der ehem. jug. Republik Mazedonien, Montenegro, Serbien und dem Kosovo (i.S.d. Resolution 1244 d. VN-Sicherheitsrats) Tagairt Zus.fassung d. Gesetzgebung http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/l27074_de.htm
  Nóta Athen, 25.10.2005
  Energy Treaty | Treaty establishing the Energy Community | ECSEE Treaty | Energy Community Treaty
  en
  Sainmhíniú treaty providing for the creation of an integrated energy market (electricity and gas) between the EU and the countries of South Eastern Europe Tagairt EUROPA > Summaries of EU legislation > Enlargement > The stabilisation and association process: the Western Balkans, http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/l27074_en.htm [7.12.2016]
  Nóta Not to be confused with the ECT "Energy Charter Treaty" IATE:879582 .
  Traité instituant la Communauté de l'énergie
  fr
  Sainmhíniú traité créant un marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel qui regroupe les États membres de l'UE et 7 États et territoires européens des Balkans Tagairt Site Europa, synthèses de la législation de l'UE http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/l27074_fr.htm (27.1.2011)
  Nóta signature: Athènes, 25.10.2005Entré en vigueur le 1er juillet 2006. Il est conclu pour une période de 10 ans.
 17. international agreement · European Union
  an Conradh lena mbunaítear an Sásra Cobhsaíochta Eorpach Tagairt "Conradh lena mbunaítear an Sásra Cobhsaíochta Eorpach" a síníodh sa Bhruiséil an 2 Feabhra 2012, agus a bhfuil an téacs údarásach de sa chéad chuid den Sceideal dátheangach a ghabhann leis an Acht um an Sásra Cobhsaíochta Eorpach, 2012 (Uimhir 20 de 2012), http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2012/a2012inew.pdf ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Conradh SCE Tagairt Ráiteas ó Chruinniú Mullaigh an Limistéir Euro, 12 Iúil 2015: (21.6.2019)
  ga
  Schaffung eines Europäischen Stabilitätsmechanismus | ESM-Vertrag | Vertrag zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus
  de
  Sainmhíniú Vertrag zwischen den Mitgliedstaaten d. Euro-Währungsgebiets (BE, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SL, SK, SU) zur Schaffung des Europäischen Stabilitätsmechanismus IATE:3528795 Tagairt Council-DE
  Nóta Brüssel, 2.2.2012
  treaty establishing the ESM | ESM Treaty | ESM Agreement | Treaty establishing the European Stability Mechanism
  en
  Nóta Signed in Brussels on 11 July 2011 by the euro area Member States (Belgium, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Austria, Portugal, Slovenia, Slovakia and Finland)
  MES | traité instituant le mécanisme européen de stabilité | traité instituant le MES
  fr
  Nóta Signé à Bruxelles, le 11 juillet 2011, par les États membres participant à la zone euro (Belgique, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Italie, Chypre, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Slovénie, Slovaquie et Finlande) Voir également: mécanisme européen de stabilité [IATE:3528795 ].
 18. nuclear industry · European Communities · international agreement · European treaties · deepening of the European Union
  Conradh CEFA Tagairt Leagan comhdhlúite den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, Airteagal 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016A/PRO/02&from=EN Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach Tagairt Leagan comhdhlúite den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, Airteagal 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:12012A/TXT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Conradh Euratom Tagairt Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, CELEX:32018R1046/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  EAG-Vertrag | EAGV | EURATOM-Vertrag | Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft
  de
  Nóta unterzeichnet am 25.3.1957 in Rom; bildet zusammen mit dem EWGV IATE:856545 die "Römischen Verträge" IATE:855514
  EAEC Treaty | Euratom Treaty | Treaty establishing the European Atomic Energy Community | Rome Treaty
  en
  Nóta Signed in Rome on 25 March 1957.
  traité de Rome | traité Euratom | traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique | traité CEEA
  fr
  Sainmhíniú traité initialement créé pour coordonner les programmes de recherche des États en vue d'une utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, qui contribue de nos jours à la mise en commun des connaissances, des infrastructures et du financement de l'énergie nucléaire et qui assure la sécurité de l'approvisionnement en énergie atomique dans le cadre d'un contrôle centralisé Tagairt Scadplus, [ http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_euratom_fr.htm ]
  Nóta signé à Rome le 25 mars 1957
 19. international agreement · deepening of the European Union
  Conradh CEGC Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Conradh Pháras Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  EGKS-Vertrag | Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl | Vertrag von Paris | EGKSV | Pariser Vertrag
  de
  Sainmhíniú Vertrag zur Einführung des freien Verkehrs mit Kohle und Stahl und Sicherung des freien Zugangs zur Produktion, insb. durch Gründung einer gemeinsamen Hohen Behörde zur Üerwachung des Markts, der Einhaltung der Wettbewerbsregeln und der Transparenz der Preise Tagairt Glossar Europ. Kommission http://europa.eu/scadplus/treaties/ecsc_de.htm
  Nóta unterzeichnet am 18.4.1951 in Paris, am 23. Juli 2002 ausgelaufen
  Treaty establishing the European Coal and Steel Community | Paris Treaty | ECSC Treaty
  en
  Sainmhíniú treaty drawn up for the purpose of organising free movement of coal and steel and free access to sources of production Tagairt Scadplus http://europa.eu/scadplus/treaties/ecsc_en.htm
  Nóta This Treaty was signed in Paris on 18 April 1951 and expired on 23 July 2002.
  traité de Paris | traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier | traité CECA
  fr
  Sainmhíniú traité qui avait pour but d'organiser la liberté de circulation du charbon et de l'acier ainsi que le libre accès aux sources de production Tagairt Scadplus, http://europa.eu/scadplus/treaties/ecsc_fr.htm
  Nóta Ce traité, signé à Paris le 18 avril 1951, a expiré le 23 juillet 2002.
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.