Gaois

A collection of legal and legislative terms in Irish extracted from the European Union's multilingual terminology database. More information »

17 results

 1. ENVIRONMENT
  Comhdháil Durban Reference Comhairle-GA
  ga
  Comhdháil Durban na Náisiún Aontaithe maidir leis an athrú aeráide Reference Comhairle-GA
  ga
  Durban-Konferenz | Weltklimagipfel | COP-17-Konferenz | COP 17 | 17. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | UN-Klimakonferenz | Weltklimakonferenz | 17. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention
  de
  Comment 28. Nov. – 9. Dez. 2011, Durban (Südafrika); DIV: aka 7.11.11
  COP 17/CMP 7 | United Nations Conference on Climate Change in Durban, South Africa, COP 17/CMP 7 | 17th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | Durban conference on Climate Change | Durban Climate Change Conference
  en
  Comment For COP see [IATE:886296 ] For CMP (Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Protocol) see [IATE:931579 ]
  dix-septième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | conférence de Durban sur le changement climatique | COP 17
  fr
 2. UN Framework Convention on Climate Change · climate change policy · climate · United Nations
  Comhdháil Chóbanhávan ar an Athrú Aeráide Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an 15ú Comhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  COP 15 Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Kopenhagen | 15. Konferenz der Vertragsstaaten zur Klimarahmenkonvention in Kopenhagen | COP 15 | COP15
  de
  Definition 15. Tagung d. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen ( IATE:886296 ) Reference Council-DE
  Comment 7-18. Dezember 2009 in Kopenhagen; DIV: ajs 1.4.09
  COP15 | 15th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | COP 15 | Copenhagen Conference on climate change | United Nations Climate Conference | The COP15 Climate Conference
  en
  Definition 2009 Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change ( IATE:886296 ) Reference Ministry of Climate and Energy, The COP15 climate conference, http://kemin.dk/en-US/COP15/COP15/Sider/COP15climateconference.aspx (12.3.2009)
  Comment Conference in Copenhagen from 7 to 18 December 2009
  Conférence de Copenhague sur le changement climatique | CdP15 | 15e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
  fr
  Definition Quinzième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) tenue à Copenhague, du 7 au 18 décembre 2009. Reference Site Union interparlementaire, http://www.ipu.org/splz-f/cop15.htm [12.6.2009]
  Comment Cette réunion, désignée par l’abréviation CdP15, a donné lieu à l’adoption d’un nouvel accord ("accord de Copenhague" [ IATE:3507333 ]) remplaçant le Protocole de Kyoto qui doit venir à expiration en 2012.
  COP15
  mul
 3. international affairs · climate change policy · United Nations
  COP21 Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Ba cheart do MCEI aird ar leith a dhíriú ar thacaíocht a thabhairt do thionscadail a bhfuil baint ag 2 Bhallstát nó níos mó leo a ullmhú, agus do thionscadail a chuireann le cuspóirí COP21 a bhaint amach.' Reference Rialachán (AE) 2017/2396 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach, CELEX:32017R2396/GA
  21ú Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Bhí 21ú Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (UNFCCC) ar siúl i bPáras ón 30 Samhain go dtí an 12 Nollaig 2015.' Reference Rialachán (AE) 2017/2392 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach, CELEX:32017R2392/GA
  Definition cruinniú de pháirtithe UNFCCC i bPáras, faoi chathaoirleacht na Fraince, idir 30 Samhain agus 11 Nollaig 2015 inar glacadh comhaontú domhanda nua maidir leis an athrú aeráide Reference Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
  Comment Féach Coinbhinsiún ar an Athrú Aeráide [ IATE:843910 ] agus Comhaontú Pháras [IATE:3567281]
  21. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | COP 21 | Vertragsstaatenkonferenz der VN-Klimarahmenkonvention | Vertragsstaatenkonferenz der UN-Klimarahmenkonvention
  de
  Definition Weltklimakonferenz vom 30. November bis 11. Dezember 2015 in Paris, auf der das Pariser Übereinkommen IATE:3567281 verabschiedet wurde Reference Council-DE nach Council-EN
  Comment siehe auch COP IATE:886296 UNFCCC IATE:843910
  twenty-first session of the Conference of the Parties | COP-21 | COP21 | COP 21 | 21st session of the Conference of the Parties | COP 21/CMP 11 | 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | COP21/CMP11
  en
  Definition meeting of the parties to the UNFCCC 1 chaired and hosted by France from 30.11 to 11.12.2015 in Paris at which a new international climate change agreement 2 aimed at keeping global warming below 2°C was adopted Reference Council-EN, based on: - COP21 website (9.10.2019) - UNFCCC > Processes and meetings > Conferences > Past conferences > Paris climate change conference (9.10.2019)
  Comment 1 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) [ IATE:843910 ] 2 Paris Agreement [ IATE:3567281 ]
  21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP 21 | COP21
  fr
  Definition 21e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC, qui s'est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, au cours de laquelle a été adopté un nouvel accord international de lutte contre le changement climatique Reference Conseil-FR, d'après Portail de la modernisation de l'action publique, "COP21: La modernisation de l'action publique au service du changement climatique" (11.10.2019)
  Comment Voir aussi: - Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques - Accord de Paris
 4. environmental policy · international instrument · climate
  Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide Reference Rialachán (AE) 2017/2392 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach, CELEX:32017R2392/GA ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  COP Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhdháil na bPáirtithe Reference Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE, CELEX:32018R0841/GA ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  COP | UNFCCC-COP | Vertragsstaatenkonferenz | Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen
  de
  Definition oberstes Entscheidungsgremium des Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen IATE:843910 Reference Council-DE, vgl. BM (DE) Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit>Klimarahmenkonvention http://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/klimarahmenkonvention/ (13.6.2013)
  Comment DIV: RSZ 26/07/2002; UPD: aih, 13.6.2013
  COP 2 | COP | COP 17 | COP 1 | Conference of the Parties | Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | COP 3 | CoP | Conference of the Parties to the UNFCCC
  en
  Definition supreme decision-making body of the UN Framework Convention on Climate Change [ IATE:843910 ] Reference UNFCCC > Processes and Meetings > Bodies > Supreme Bodes > , Conference of the Parties (COP) (9.10.2019)
  Comment The COP meets every year, unless the Parties decide otherwise, and generally in Bonn, the seat of the secretariat (unless a Party offers to host the session). There is a tendency for the venue of the COP to rotate among the five recognised UN regions (Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, Central and Eastern Europe and Western Europe and Others). When referring to the event as a whole, i.e. the sessions of the COP, the CMP and of the subsidiary bodies, the term used is United Nations Climate Change Conference [see IATE:2232294 ].
  COP | CdP | Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
  fr
  Definition organe suprême de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), composé des représentants des pays qui ont ratifié la convention ou y ont adhéré Reference Conseil-FR, d'après la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (10.10.2019)
  Comment Voir aussi: Conférence des parties
 5. LAW · migration · international agreement
  Ionstraim Chríochnaitheach de Chomhdháil Lánchumhachtaigh na Náisiún Aontaithe ar Stádas Dídeanaithe agus Daoine gan Stát Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Final Act of the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons
  en
  Definition Final Act adopted by the United Nations Conference of Plenipotentiaries, which was held in Geneva in 1951 to draft a Convention on the Status of Refugees [ IATE:781335 ] Reference Council-EN
  Acte final de la Conférence de plénipotentiaires qui ont adopté la Convention de 1951 | Acte final de la Conférence de plénipotentiaires des Nations unies sur le statut des réfugiés et des apatrides
  fr
  Definition Acte final adopté par la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies qui s’est tenue à Genève en 1951 en vue d’élaborer une Convention régissant le statut juridique des réfugiés [la Convention relative au statut des réfugiés [IATE:781335 ], adoptée le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954]. Reference Doc. du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), "Convention et protocoles relatifs au statut des réfugiés" http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/basics/opendoc.pdf?tbl=BASICS&id=41a30b9d4 (26/6/2008)
 6. international instrument · climate change policy
  Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide Reference Comhairle-GA
  ga
  Context "...Creat-Chomhdháil na Náisiún Aontaithe um Athrú Aeráide..." Reference Rannpháirteachas na hÉireannsa Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúntaagus sa Bhanc Domhanda 2008Tuarascáil Bhliantúil www.finance.gov.ie/sites/default/files/imfirish.pdf+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=be' rel='noopener' target='_blank'>http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DoZyRukQByQJ:www.finance.gov.ie/sites/default/files/imfirish.pdf+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=be> [28.05.2014]
  Konferenz der Vereinten Nationen über Klimaänderungen
  de
  Definition jährlich stattfindende Konferenz, auf der parallel die Tagung der Vertragsparteien (COP) [ IATE:886296 ] des UNFCCC [ IATE:843910 ], die Tagung der Unterzeichnerstaaten des Kyoto-Protokolls (MOP) [ IATE:931579 ] und Tagungen der Nebenorgane SBI [ IATE:884901 ] und SBSTA [ IATE:884904 ] stattfinden Reference Council-DE nach UNTERM http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/0f99a7d734f48ac385256a07005e48fb/eb55a2242a7f9a7c852576f5006d3f11?OpenDocument [2.6.2014] und Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/UN-Klimakonferenz [2.6.2014]
  Comment DIV: AKO 2.4.2014
  COP 19/CMP 9 | COP 21/CMP 11 | COP 15/CMP 5 | COP/CMP | COP 22/CMP 12 | United Nations Climate Change Conference | annual United Nations climate change conferenceannual UN climate change conferenceannual UN Climate Change Conference | COP 16/CMP 6 | COP 20/CMP 10 | COP 18/CMP 8 | COP 17/CMP 7
  en
  Definition annual event within the framework of the intergovernmental negotiation process on climate change encompassing sessions of the COP, CMP and subsidiary bodies Reference Council-EN based on United Nations Multilingual Terminology Database (UNTERM), - http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/0f99a7d734f48ac385256a07005e48fb/eb55a2242a7f9a7c852576f5006d3f11?OpenDocument [4.4.2014] and- http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/8fa942046ff7601c85256983007ca4d8/9c3dba9a4dfd8832852569fa000026a3?OpenDocument [4.4.2014]
  Comment The intergovernmental negotiation process primarily encompasses the Conference of the Parties (COP) [ IATE:886296 ], the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) [ IATE:931579 ], subsidiary bodies meetings and a series of workshops. The COP is the 'supreme body' of the United Nations Framework Convention on Climate Change [ IATE:843910 ]. The CMP is the 'supreme body' of the Kyoto Protocol [ IATE:906420 ]. The Convention established two permanent subsidiary bodies: the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) [ IATE:884904 ] and the Subsidiary Body for Implementation (SBI) [ IATE:884901 ].
  Conférence des nations unies sur les changements climatiques
  fr
 7. cooperation policy · UN programmes and funds · ENVIRONMENT
  Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Chomhshaol agus Forbairt Reference Treoir Stíle Idirinstitiúideach an Aontais Eorpaigh, http://publications.europa.eu/code/ga/ga-5000400.htm [7.10.2016]
  ga
  UNCED | Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung | Umweltgipfel von Rio | Erdgipfel
  de
  Comment Rio de Janeiro, 3.-14. Juni 1992XREF:Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung IATE:866435
  United Nations Conference on Environment and Development | Earth Summit '92 | UNCED
  en
  Definition "Earth Summit '92" - officially known as the "United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) ... Rio de Janeiro ... June" Reference ---
  Sommet de la Terre | CNUED | Sommet Planète Terre | Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement
  fr
  Definition Cette conférence, qui a réuni 175 pays, avait pour objectif de favoriser la lutte contre la dégradation de l'environnement et contre la pauvreté, et a abouti à la signature de différents textes: - la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, - la déclaration de principes sur les forêts, -le plan d'action Agenda 21 qui définit 115 actions spécifiques en matière de développement durable, - la convention sur le changement climatique, - la convention sur la diversité biologique qui incite à la mise en place par les États de programmes de conservation des espèces animales et végétales. Reference < http://www.ifri.org/F/Glossaire/Glossaire.htm >
 8. cooperation policy · UN programmes and funds · United Nations
  Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir leis na Tíortha is Lú Forbairt Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder
  de
  United Nations Conference on Least Developed Countries | United Nations Conference on the Least Developed Countries | LDC Conference
  en
  Conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés | Conférence PMA
  fr
  Comment PMA III: Bruxelles, mai 2001
 9. ENERGY · United Nations
  Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Fhoinsí Fuinnimh Nua agus Inathnuaite Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konferenz der Vereinten Nationen über neue und erneuerbare Energiequellen
  de
  Comment Nairobi, Kenia, 10-12. August 1981
  Conference on New and Renewable Sources of Energy | UNERG | UNCNRSE | United Nations Conference on New and Renewable Sources of Energy
  en
  Comment Nairobi, Kenya; 10 - 12 August 1981. Adopted the Nairobi Programme of Action for the Development and Utilization of New and Renewable Sources of Energy.
  Conférence des Nations unies sur les sources d'énergie nouvelles et renouvelables | UNERG | CNUSENR
  fr
 10. international affairs · environmental policy · United Nations
  Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir leis an Timpeallacht Dhaonna Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhdháil Stócólm Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konferenz über die Umwelt des Menschen
  de
  Earth Summit | Conference on the Human Environment | UNCHE | United Nations Conference on the Human Environment | Stockholm Conference
  en
  Conférence des Nations unies sur l'environnement humain | Conférence des Nations unies sur l'environnement de l'homme | conférence de Stockholm
  fr
  Comment Stockholm, 1972.
 11. arms policy · United Nations
  Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir le trádáil aindleathach i mionairm agus in airm éadroma agus maidir le gach gné den trádáil sin Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konferenz der Vereinten Nationen über den unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten | Konferenz der Vereinten Nationen über Kleinwaffen
  de
  Comment SYN/ANT: auch: VN-Kleinwaffenkonferenz;XREF: s. Kleinwaffe IATE:924690 , leichte Waffe IATE:910139 Fand vom 9.-20.Juli 2001 in New York statt
  United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects | UN Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects | Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects
  en
  Definition conference held in 2001 at which Member States agreed to adopt a Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects Reference Council-EN based on: Review Conference 2012 > Small Arms Review Conference 2006 > Frequently Asked Questions, http://www.un.org/events/smallarms2006/faq.html [18.12.2017]
  Comment See also: - Programme of Action [ IATE:926051 ] - International Tracing Instrument [ IATE:932860 ]
  Conférence des Nations unies sur le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects | Conférence des Nations unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects
  fr
  Comment La conference, qui s'est tenue en 2001, a permis d'adopter le Programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects [ IATE:926051 ] Voir aussi:- instrument international de traçage [ IATE:932860 ]
 12. international law · United Nations
  Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  UNCLOS Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  UNLOSC | Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen
  de
  UNCLOS | UNLOSC | Law of the Sea Conference | United Nations Conference on the Law of the Sea
  en
  Comment Not to be confused with the UN Convention on the Law of the Sea [ IATE:777920 ]The first conference was held in 1958, the second in 1960. The third was convened in 1973 and after a number of sessions culminated in the adoption of the Convention in 1982.
  CNUDM | Conférence des Nations unies sur le droit de la mer | UNCLOS
  fr
  Definition Il y a eu plusieurs conférences sur le droit de la mer:- la première a eu lieu en 1958 et a adopté les quatre conventions de Genève;- la deuxième a eu lieu en 1960;- la troisième, initiée en 1973, a connu plusieurs sessions jusqu'en 1982, et s'est conclue par la signature à Montego Bay de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Reference Conseil-FR, d'après Les conventions de Genève sur le droit de la mer, Tullio Treves, http://legal.un.org/avl/pdf/ha/gclos/gclos_f.pdf [21.11.2017]
  Comment Ne pas confondre "Conférence..." et "Convention ...".Voir aussi: "Convention des Nations unies sur le droit de la mer" IATE:777920 .
 13. cooperation policy · UN programmes and funds
  UNCTAD Reference Comhad na hEorpa, 10/90, lch. 10 ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Thrádáil agus Forbairt Reference Comhad na hEorpa, 10/90, lch. 10 ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Chun go bhforbrófaí staidreamh IDC arna bhunú ar choincheap na húinéireachta deiridh agus staidreamh IDC lena ndéantar idirbhearta IDC úrnua a idirdhealú ó IDC ar táthcheangail, nach mbíonn méadú ar an ollfhoirmiú caipitil sna Ballstáit, a bhíonn mar thoradh orthu, don chuid is mó, ar feadh tréimhse ar leith, ba cheart an mhodheolaíocht iomchuí sna réimsí sin a fhorbairt agus a fheabhsú. Ba cheart an méid sin a dhéanamh i gcomhar le geallsealbhóirí ábhartha amhail an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Thrádáil agus Forbairt.' Reference Rialachán (AE) 2016/1013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 184/2005 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le comhardú íocaíochtaí, le trádáil idirnáisiúnta i seirbhísí agus le hinfheistíocht dhíreach ón gcoigríoch, CELEX:32016R1013/GA
  UNCTAD | Welthandelskonferenz | Unctad | Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
  de
  Definition VN-Organisation mit dem Ziel, den internationalen Handel und die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, entsprechende Grundsätze und Politiken zu entwickeln und die Handelspolitik mit der Entwicklungspolitik zu koordinieren und zu harmonisieren Reference Bundeszentrale für politische. Bildung (DE): Welthandelskonferenz (6.8.2010)
  Comment 1964 gegründet; Sitz: Genf; UPD: aka 6.8.2010
  United Nations Conference on Trade and Development | UNCTAD
  en
  Definition organisation promoting the development-friendly integration of developing countries into the world economy Reference About UNCTAD, UN Conference on Trade and Development, http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1530&lang=1 (17.8.2011)
  Comment Established in 1964
  Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement | CNUCED
  fr
  Definition Créée en 1964, la CNUCED vise à intégrer les pays en développement dans l´économie mondiale de façon à favoriser leur essor. Reference CNUCED, Site des Nations unies, http://unctad.org/fr/pages/About%20UNCTAD/A-Brief-History-of-UNCTAD.aspx [27.11.2017]
 14. arms policy · United Nations
  Comhdháil na Náisiún Aontaithe chun athbhreithniú a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta maidir le cur chun feidhme an Chláir Gníomhaíochta d'fhonn Trádáil Aindleathach i Mionairm agus in Airm Éadroma a Chosc, a Chomhrac agus a Dhíothú ar fad Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Chomhdháil Athbhreithnithe maidir leis an gClár Gníomhaíochta maidir le Mionairm agus Airm Éadroma Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konferenz der Vereinten Nationen zur Überprüfung der Fortschritte bei der Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten
  de
  Review Conference on the Programme of Action on small arms and light weapons | Review Conference on the Programme of Action | RevCon | United Nations Conference to Review Progress Made in the Implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects
  en
  Definition conference held periodically to review the implementation of the 2001 UN Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects Reference Council-EN, based on: UN > UN Small Arms Review Conference 2006, http://www.un.org/events/smallarms2006/ [20.12.2017]
  Comment The first conference ('RevCon1') was held in 2006, the second ('RevCon2') in 2012, and the third conference ('RevCon3') is scheduled for 2018.Council-EN based on:- Small Arms Review Conference 2006 > Report of the Meeting, http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/rc.9-e.pdf [15.12.2017]- Review Conference 2012 > Essential documents > Report of Review Conference, http://www.poa-iss.org/RevCon2/Documents/RevCon-DOC/Outcome/PoA-RevCon2-Outcome-E.pdf [15.12.2017]- UNODA > Conventional Arms > Third Review Conference on the Programme of Action, https://www.un.org/disarmament/convarms/revcon3/#collapse1 [15.12.2017]See also:- Programme of Action [ IATE:926051 ]- International Tracing Instrument [ IATE:932860 ]- Biennial Meeting of States (BMS) [ IATE:3574855 ]
  Conférence des Nations Unies chargée d'examiner les progrès accomplis dans l'exécution du Programme d'action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects | Conférence d'examen sur les armes légères
  fr
  Definition conférence tenue périodiquement pour examiner la mise en œuvre du programme d'action des Nations unies de 2001 sur les armes légères et de petit calibre Reference Conseil-FR
  Comment Adopté par consensus lors de la Conférence des Nations unies sur les armes légères de juillet 2001, le Programme d'action [ IATE:926051 ] fournit le cadre général de l’ensemble des initiatives internationales et régionales engagées pour prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre.Source: site du ministère des affaires étrangères, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/desarmement-et-non-proliferation/la-france-et-le-desarmement-4873/article/maitrise-des-armements-classiques [6.2.2014] La première conférence s'est tenue en 2006, la deuxième en 2012, la troisième est prevue pour 2018. voir aussi: - instrument international de traçage [ IATE:932860 ]- réunion biennale des États pour l’examen de la mise en oeuvre du Programme d’action [ IATE:3574855 ]
 15. cooperation policy · United Nations
  Comhdháil Monterrey Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhdháil Idirnáisiúnta um Maoiniú Forbraíochta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Entwicklungsfinanzierungskonferenz | Konferenz von Monterrey | Internationale Konferenz über Entwicklungsfinanzierung
  de
  Comment Die erste Konferenz fand vom 18.-22.3.2002 in Monterrey, Mexiko, statt, die dritte vom 13.-16.7.2015 in Addis Abeba.
  Monterrey Conference | International Conference on Financing for Development | United Nations International Conference on Financing for Development | ICFD
  en
  Definition Held from 18-22 March 2002 in Monterrey, N.L., Mexico. ; Reference UN http://www.un.org/esa/ffd/overview/index.htm ;
  Comment Monterrey Conference: 18-22 March 2002Doha Conference: 29 November - 2 December 2008 Addis Ababa Conference: 13-16 July 2015For more details see: United Nations Department of Economic and Social Affairs, http://www.un.org/esa/ffd/overview/mission-statement.html [29.5.2015]
  Conférence internationale sur le financement du développement | Sommet des Nations unies sur le financement du développement | Réunion intergouvernementale de haut niveau sur le financement du développement | Conférence des Nations unies sur le financement du développement | Conférence de Monterrey
  fr
  Definition Première réunion au sommet consacrée aux questions financières et connexes majeures pour le développement mondial. Reference Site de la conférence http://www.un.org/french/esa/ffd2002/brochure.html
  Comment Annoncée initialement sous le terme de "réunion" dans la Déclaration du Millénaire; maintenant appelée "Conférence", dont la première session s'est tenue à Monterrey, Mexique, du 18 au 22 mars 2002.
Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.