Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

21 toradh

 1. labour relations · organisation of work and working conditions · inland waterway transport
  Comhaontú Eorpach a bhaineann le gnéithe áirithe i ndáil le heagrú ama oibre san iompar ar uiscebhealaí intíre Tagairt Comhairle-GA, bunaithe ar AN TORADH Ó CHRUINNIÚ NA COMHAIRLE an 3357ú cruinniú de chuid na Comhairle Fostaíocht, Beartas Sóisialach, Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16803-2014-REV-1/ga/pdf
  ga
  Comhthéacs 'Tháinig an Chomhairle ar chomhaontú polaitiúil maidir le Treoir a bhaineann le gnéithe áirithe i ndáil le heagrú ama oibre san iompar ar uiscebhealaí intíre' Tagairt AN TORADH Ó CHRUINNIÚ NA COMHAIRLE an 3357ú cruinniú de chuid na Comhairle Fostaíocht, Beartas Sóisialach, Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16803-2014-REV-1/ga/pdf
  Europäische Vereinbarung über die Regelung bestimmter Aspekte der Arbeitszeitgestaltung in der Binnenschifffahrt
  de
  Nóta Brüssel, 15.2.2012
  European agreement concerning certain aspects of the organisation of working time in inland waterway transport
  en
  Sainmhíniú working time agreement reached between the European social partners responsible for the inland waterway transport sector Tagairt Council-EN, based on: - Council Directive 2014/112/EU implementing the European Agreement concerning certain aspects of the organisation of working time in inland waterway transport, concluded by the European Barge Union (EBU), the European Skippers Organisation (ESO) and the European Transport Workers' Federation (ETF), CELEX:32014L0112/EN and - European Social Partners welcome the Inland Waterway Transport Council Directive on working time, Press release, 11/12/2014, European Transport Workers' Federation, http://www.etf-europe.org/working-time2.cfm [30.5.2014]
  Nóta The original agreement was concluded by the relevant "social partners" IATE:784837 on 15 February 2012; it was subsequently "implemented" by the Council through Council Directive 2014/112/EU, CELEX:32014L0112/EN .
  accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure
  fr
  Nóta Conclusion: Bruxelles, 15.2.2012
 2. maritime transport
  an Coiste um Rialú ag Stát an Chalafoirt Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  PSCC Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Hafenstaatkontrollausschuss der Pariser Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle | Hafenstaatkontrollausschuss
  de
  Sainmhíniú im Rahmen der Pariser Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle eingesetzter Ausschuss mit Aufgaben im Zusammenhang mit der Kontrolle der Einhaltung international vereinbarter Normen für die Sicherheit, die Verhütung von Verschmutzung und die Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord Tagairt Council-DE, vgl. Vorschlag Beschluss des Rates zur Festlegung des im Namen der Europäischen Union im Hafenstaatkontrollausschuss der Pariser Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle einzunehmenden Standpunkts COM/2015/0159 final - 2015/0081 (NLE) CELEX:52015PC0159/DE
  PSCC | Port State Control Committee
  en
  Sainmhíniú committee set up under the Paris Memorandum of Understanding on Port State Control and responsible for monitoring the compliance of ships with the international standards for safety, pollution prevention and on-board living and working condtions Tagairt Council-EN based on Council Decision (EU) 2015/873 of 18 May 2015 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, at the 48th session of the Port State Control Committee of the Paris Memorandum of Understanding on Port State Control, CELEX:32015D0873/EN
  PSCC | comité pour le contrôle par l'État du port
  fr
  Sainmhíniú comité créé en vertu du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port et chargé du contrôle de la conformité des navires aux normes internationales relatives à la sécurité, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord Tagairt Conseil-FR d'après la décision (UE) 2015/873 du Conseil du 18 mai 2015 relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, lors de la 48e réunion du comité pour le contrôle par l'État du port créé en vertu du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port, CELEX:32015D0873/FR
 3. Community budget · EU act
  Comhaontú Idirinstitiúideach ar an smacht buiséadach agus ar fheabhsú an nós imeachta bhuiséadaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhaontú Idirinstitiúideach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  IIV | Interinstitutionelle Vereinbarung | Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens
  de
  Nóta ergänzt durch die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 7. November 2002 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Finanzierung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union IATE:931489 am 1.1.2007 ersetzt durch die Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung IATE:2228731 UPD: AKO 11.4.14
  Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure | IIA | Interinstitutional Agreement | Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure | Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure
  en
  Nóta Supplemented by the Interinstitutional Agreement of 7 November 2002 between the European Parliament, the Council and the Commission on the financing of the European Union Solidarity Fund supplementing the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [ IATE:931489 ]. Replaced on 1 January 2007 by the Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management [ IATE:2228731 ]
  AII | accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire | accord interinstitutionnel
  fr
  Nóta complété par l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [ IATE:931489 ].Remplacé, à partir du 1er janvier 2007, par l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière [ IATE:2228731 ].
 4. Community budget · EU act
  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus le bainistíocht fhónta airgeadais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung | Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung | Interinstitutionelle Vereinbarung | IIV
  de
  Nóta ersetzt durch die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 23. Dezember 2013 über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung IATE:3553147 UPD: st 22.1.14; AKO 11.4.14
  Interinstitutional Agreement | Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and sound financial management | Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management
  en
  Nóta This Agreement enterered into force on 1 January 2007 and replaced:— the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [ IATE:768778 — CELEX:31999Y0618(02) ],— the Interinstitutional Agreement of 7 November 2002 between the European Parliament, the Council and the Commission on the financing of the European Union Solidarity Fund supplementing the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [ IATE:931489 — CELEX:32002Q1120(01) ].It was replaced on 23 December 2013 by the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management agreement [ IATE:3553147 — CELEX:32013Q1220(01) ]
  accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière
  fr
  Nóta est remplacé par l'accord de 2013 IATE:3553147 .
 5. Community budget
  Comhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais Tagairt Rialachán (AE) 2018/1726 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011, CELEX:32018R1726/GA
  ga
  Comhthéacs Ba cheart maoiniú na Gníomhaireachta a bheith faoi réir comhaontú idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle mar a leagtar amach i bpointe 31 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais . Tagairt Rialachán (AE) 2018/1726 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011, CELEX:32018R1726/GA
  IIV | Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung | Interinstitutionelle Vereinbarung
  de
  Nóta Diese Vereinbarung ist am 23. Dezember 2013 in Kraft getreten und ersetzt die Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung vom 17. Mai 2006 [ IATE:2228731 ] DIV: AKO 11.4.14
  Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management | IIA | Interinstitutional Agreement on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management | Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management | interinstitutional agreement
  en
  Nóta This Agreement entered into force on 23 December 2013 and replaced the Agreement of 17 May 2006 [ IATE:2228731 ]. Reference: paragraph 6 of the Agreement, OJ C 373, 20.12.2013, p. 1–11, CELEX:32013Q1220(01)/EN
  accord interinstitutionnel | accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière | AII
  fr
 6. LAW · international agreement · EU act
  Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Nollaig 1994 - Modh oibre luathaithe chun téacsanna reachtacha a chódú go hoifigiúil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Interinstitutionelle Vereinbarung vom 20. Dezember 1994 über ein beschleunigtes Arbeitsverfahren für die amtliche Kodifizierung von Rechtstexten
  de
  Interinstitutional Agreement of 20 December 1994 - Accelerated working method for official codification of legislative texts
  en
  Accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 - Méthode de travail accélérée en vue d'une codification officielle des textes législatifs
  fr
 7. Community budget · EU act
  an Comhaontú Idirinstitiúideach an 7 Samhain 2002 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le maoiniú Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh ag forlíonadh Chomhaontú Idirinstitiúideach an 6 Bealtaine 1999 maidir le smacht buiséadach agus feabhsú ar an nós imeachta buiséadach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Interinstitutionelle Vereinbarung vom 7. November 2002 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Finanzierung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union zur Ergänzung der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 6. Mai 1999 über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens | Interinstitutionelle Vereinbarung
  de
  Nóta am 1.1.2007 ersetzt durch die Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung IATE:2228731
  Interinstitutional Agreement on the financing of the European Union Solidarity Fund, supplementing the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure | Interinstitutional Agreement of 7 November 2002 between the European Parliament, the Council and the Commission on the financing of the European Union Solidarity Fund supplementing the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure
  en
  Nóta It supplemented the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 [ IATE:768778 ].It was replaced by the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 [ IATE:2228731 ].
  accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire | accord interinstitutionnel
  fr
  Nóta remplacé, depuis le 1er janvier 2007, par l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière [ IATE:2228731 ]
 8. international agreement
  an Comhaontú Idirnáisiúnta maidir le Stáisiúin Talún INMARSAT ar bord Loinge a úsáid laistigh den Fharraige Theorann agus de na Calafoirt Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Internationale Vereinbarung über die Nutzung von INMARSAT-Schiffs- Erdfunkstellen innerhalb des Küstenmeers und in Häfen
  de
  Nóta CONTEXT: Kontext: Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO).;MISC: London, 16.10.1985.
  International Agreement on the Use of INMARSAT Ship Earth Stations within the Territorial Sea and Ports
  en
  Accord international sur l'utilisation des stations terriennes Inmarsat de navires dans les limites de la mer territoriale et des ports
  fr
  Nóta Signature: Londres, 16.10.1985
 9. international agreement · maritime transport
  Meabhrán Comhthuisceana um Rialú Stáit ar Chalafoirt Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Meabhrán Comhthuisceana Pháras Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Pariser Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle
  de
  Sainmhíniú Übereinkunft mit dem Ziel, durch ein harmonisiertes Hafenstaatkontrollsystem unternormigen Schiffen den Zugang zu den Gewässern ihres Geltungsbereichs (Küstengewässer Westeuropas sowie Nordatlantik zwischen Nordamerika und Europa) zu verweigern Tagairt Europ. Kommission http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1169&format=HTML&aged=1&language=DE&guiLanguage=en
  Nóta website d. "Paris MoU" http://www.parismou.org/ ; DIV: st 16.1.07
  PMoU | Paris Memorandum of Understanding on Port State Control | Paris MoU | Paris Memorandum of Understanding
  en
  Sainmhíniú agreement between maritime authorities, providing for a harmonised system of port State control Tagairt Council-EN, based on:Paris MoU on Port State Control > About us, https://www.parismou.org/about-us/organisation [20.5.2015]
  Nóta Originally signed in 1982 by 14 European countries at a ministerial conference held in Paris.The agreement has been amended several times and there are now 27 participating countries.
  mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port | protocole d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port
  fr
  Sainmhíniú accord signé en 1982 entre 14 nations maritimes dans le but d'harmoniser les procédures de contrôle des navires Tagairt http://www.marine-marchande.net/MOU/intro.htm (16.1.2015)
 10. international agreement
  an Comhaontú lena bhforáiltear do Chur i bhFeidhm Sealadach na nDréachtchoinbhinsiún Idirnáisiúnta Custaim maidir le Turasóireacht, le Feithiclí Tráchtálacha Bóthair agus le hIompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Vereinbarung betreffend die vorläufige Anwendung der internationalen Zollabkommen über den Touristen-, Nutzfahrzeug- und Warenverkehr auf der Straße | Genfer Zollabkommen über Reise- und Straßenverkehr
  de
  Nóta MISC: Genf, 16.06.1949.
  Agreement Providing for the Provisional Application of the Draft International Customs Conventions on Touring, on Commercial Road Vehicles and on the International Transport of Goods by Road
  en
  Accord relatif à l'application provisoire des projets de conventions internationales douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le transport international des marchandises par la route
  fr
  Nóta MISC: Signature: 1949.06.16 Genève
 11. international agreement
  Comhaontú a bhaineann le Cur i bhFeidhm an Choinbhinsiúin Eorpaigh maidir le hEadráin Tráchtála Idirnáisiúnta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Vereinbarung über die Anwendung des Europäischen Übereinkommens über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit
  de
  Nóta Paris, 17.12.1962
  Agreement relating to Application of the European Convention on International Commercial Arbitration
  en
  Nóta Signed: Paris, 17.12.1962Entry into force: 25.1.1965European Treaty Series (ETS) No. 042Authentic versions: EN-FR
  Arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international
  fr
  Sainmhíniú arrangement prévoyant que l'autorité judiciaire pourra régler, à la demande de la partie la plus diligente, les difficultés relatives à la constitution ou au fonctionnement d'une juridiction arbitrale Tagairt site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/042.htm (22.3.2012)
  Nóta Signature: 17.12.1962 à ParisEntrée en vigueur: 25.1.1965Conseil de l'Europe; STCE n° 042Versions authentiques: EN-FRIl s'agit d'une dérogation à l'article IV de ladite Convention européenne sur l'arbitrage commercial international.
 12. LAW · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
  clásal ina ngealltar nach rachfar ar stailc Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Vereinbarung über die Friedenspflicht | Bestimmung über die Friedenspflicht | Friedensklausel
  de
  Sainmhíniú im Tarifvertrag enthaltene Vereinbarung, während der Geltungsdauer des Tarifvertrags keine Arbeitskampfmaßnahmen zu unternehmen und vor Ergreifung von Kampfmassnahmen zu verhandeln Tagairt nach Creifelds Rechtswb,Stichwort Friedenspflicht
  no-strike clause
  en
  Sainmhíniú an undertaking by the signatories to a collective agreement to refrain,for the duration of the agreement,from engaging in any collective industrial action in connection with the matters regulated in it Tagairt EEIR Glossary-France,1993,p53
  clause de paix sociale
  fr
  Sainmhíniú clause d'une convention collective qui instaure la paix sociale pour la durée de la convention Tagairt Frankl,Dict Droit Social,Munich,1970
 13. international agreement · ENVIRONMENT
  an Coinbhinsiún maidir le Cosaint Uiscí na hEilbe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Coinbhinsiún maidir leis an gCoimisiún Idirnáisiúnta um Chosaint Uiscí na hEilbe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Vereinbarung über die Internationale Kommission zum Schutz der Elbe
  de
  Sainmhíniú Vereinbarung zwischen Deutschland, der EWG, der Tschechischen Republik und der Slowakischen Republik Tagairt ---
  Nóta MISC: Magdeburg, 08.10.1990
  Convention on the International Commission for the Protection of the Elbe | Convention on the Protection of the Waters of the Elbe
  en
  Nóta XREF: The Esbjerg Declaration, 1995, p. 52(F) refers to the Commission as "Commission internationale de la protection de l'Elbe contre la pollution".
  Convention sur la Commission internationale pour la protection de l'Elbe
  fr
  Nóta MISC: Signature: 1990.10.08 Magdeburg
 14. environmental protection · international agreement · EU relations
  an Comhaontú maidir leis an gCoimisiún Idirnáisiúnta um Chosaint na Réine ar Thruailliú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Vereinbarung über die Internationale Kommission zum Schutze des Rheins gegen Verunreinigung | Berner Vertrag
  de
  Nóta MISC: Bern 29.4.1963; am 1.5.1965 in Kraft getreten http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl265s1432.pdf'%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl265s1432.pdf%27%5D__1426503099002 (16.3.15) ersetzt durch das Übereinkommen zum Schutz des Rhein vom 12.4.1999 IATE:915940
  Agreement on the International Commission for the protection of the Rhine against pollution | Berne Convention
  en
  Nóta Signature: Bern, 29.4.1963 Entry into force: 1.5.1965 Repealed and replaced by the 1999 Convention on the Protection of the Rhine [ IATE:915940 ].
  Accord concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution | Accord de Berne
  fr
  Sainmhíniú ancien accord ayant pour tâches d'analyser l'état du Rhin, de proposer des mesures de dépollution, de préparer des arrangements internationaux et d'exécuter les mandats ministériels, qui a été abrogé et remplacé par la Convention pour la protection du Rhin Tagairt Site de la CIPR, "Accord de Berne", http://www.iksr.org/index.php?id=390&L=1&Fsize=&ignoreMobile=1 [22.4.2016]
  Nóta Signature: Berne, 29.4.1963Entrée en vigueur: 1.5.1965Texte FR sur le site de la CIPR: http://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/Dokumente_de/Kommuniques/1963_Berner_Uebereinkommen_FR.pdf [22.4.2016] Abrogé et remplacé par la Convention pour la protection du Rhin conclue à Berne le 12.4.1999Voir aussi:- Commission internationale pour la protection du Rhin [IATE:843142 ]- Convention pour la protection du Rhin [IATE:915940 ]
 15. EUROPEAN UNION · ECONOMICS · FINANCE
  Bileog Téarmaí maidir leis an SCE Tagairt "Conradh lena mbunaítear an Sásra Cobhsaíochta Eorpach" a síníodh sa Bhruiséil an 2 Feabhra 2012, agus a bhfuil an téacs údarásach de sa chéad chuid den Sceideal dátheangach a ghabhann leis an Acht um an Sásra Cobhsaíochta Eorpach, 2012 (Uimhir 20 de 2012) http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?fn=/documents/bills28/acts/2012/a2012inew.pdf http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2012/a2012.pdf
  ga
  Comhthéacs 'Bileog Téarmaí maidir leis an...' Tagairt Conclúidí na Comhairle Eorpaí (24/25 Márta 2011) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ga/ec/120318.pdf
  Bileog Téarmaí maidir leis an SEC Tagairt Conclúidí na Comhairle Eorpaí (24/25 Márta 2011) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ga/ec/120318.pdf
  ga
  Úsáid sa teanga SCE an leagan údarásach.
  Vereinbarung über die Merkmale des Europäischen Stabilitätsmechanismus | Vereinbarung über die Merkmale des ESM
  de
  Sainmhíniú Dokument, das Funktionsweise und wesentliche Merkmale des Europäischen Stabilitätsmechanismus IATE:3528795 festlegt Tagairt Council-DE
  Nóta DIV: RSZ, 15.7.11
  Term Sheet on the ESM | termsheet on the European Stability Mechanism | Term Sheet on the European Stability Mechanism | termsheet on the ESM
  en
  Sainmhíniú document setting out the key structural features of the European Stability Mechanism [ IATE:3528795 ] Tagairt Annex II to the conclusions of the European Council (24/25 March 2011), Council document 10/11 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf [25.03.2011]
  modalités de fonctionnement du mécanisme européen de stabilité | modalités de fonctionnement du MES
  fr
  Sainmhíniú document décrivant les principales caractéristiques structurelles du mécanisme européen de stabilité Tagairt D'après: conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2011, annexe II, doc. 10/11, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/120305.pdf
  Nóta Voir également "mécanisme européen de stabilité" [ IATE:3528795 ]
 16. international agreement · UN programmes and funds
  an Comhaontú maidir le Pribhléidí agus Díolúintí na Gníomhaireachta Idirnáisiúnta do Fhuinneamh Adamhach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Vereinbarung über die Vorrechte und Befreiungen der Internationalen Atomenergie-Organisation
  de
  Nóta MISC: Wien, 01.07.1959.
  Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agency
  en
  Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique
  fr
 17. health policy · international agreement
  Comhshocraíocht maidir le cur i bhfeidhm Chomhaontú Eorpach an 17 Deireadh Fómhair 1980 a bhaineann le soláthar cúram leighis do dhaoine le linn cónaí sealadach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Vereinbarung zur Anwendung des Europäischen Übereinkommens vom 17. Oktober 1980 über die Gewährung ärztlicher Betreuung an Personen bei vorübergehendem Aufenthalt
  de
  Nóta Strassburg, 26.05.1988
  Arrangement for the Application of the European Agreement of 17 October 1980 concerning the Provision of Medical Care to Persons during Temporary Residence
  en
  Nóta Signed: Strasbourg, 26.5.1988Entry into force: has not yet entered into force to this date (26.4.2012)European Treaty Series (ETS) No. 129Authentic versions: EN-FR
  Arrangement pour l'application de l'Accord européen du 17 octobre 1980 concernant l'octroi des soins médicaux aux personnes en séjour temporaire
  fr
  Sainmhíniú arrangement dont l'objet est de faciliter l'application de l'Accord européen concernant l'octroi de soins médicaux aux personnes en séjour temporaire Tagairt site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/129.htm (2.4.2012)
  Nóta Signature: 26.5.1988 à StrasbourgEntrée en vigueur: pas encore entré en vigueur à cette date (12.4.2012)Conseil de l'Europe; STCE n° 129Versions authentiques: EN-FR
 18. INTERNATIONAL RELATIONS
  Vereinbarung zwischen der Türkei und Libyen über die Abgrenzung der seerechtlichen Zuständigkeitsgebiete im Mittelmeer
  de
  Turkey-Libya Memorandum of Understanding on the delimitation of maritime jurisdictions in the Mediterranean Sea | Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Turkey and the Government of National Accord-State of Libya on Delimitation of the Maritime Jurisdiction Areas in the Mediterranean
  en
  Sainmhíniú agreement signed on 27 November 2019 in Istanbul by Turkey and the Libyan government in Tripoli which determines the coordinates of the Turkish-Libyan continental shelf and exclusive economic zone Tagairt Council Terminology Coordination, based on: - Nordic Monitor > December > Full text of Turkey-Libya maritime agreement revealed (10.12.2019) - De Maribus > 2019/12/04 > Turkey/Libya: MoU on EEZ delimitation signed (10.12.2019)
  protocole d'accord entre la Turquie et la Libye sur la délimitation des juridictions maritimes en mer Méditerranée
  fr
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.