Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

19 toradh

 1. common agricultural policy
  Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta Tagairt Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE)Uimhir 922/72. (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:32013R1308R(06)/GA
  ga
  Úsáid sa teanga Tabhair faoi deara gur "comheagrú" a bhí i Rialachán 2007 agus gur "comheagraíocht" a bhí i Rialachán 2013 nuair a foilsíodh ar 20.1.2013 é). Rinneadh ceartúchán ar an Rialachán ar 19.5.2016 agus tá "comheagrú" anois ann.
  an Rialachán maidir le CEM Aonair Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  EGMO | Verordnung über die einheitliche GMO | Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse
  de
  Sainmhíniú Verordnung, die gemeinsame Vorschriften für die Verwaltung der Agrarmärkte, die Vermarktungsnormen für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse und für die Aus- und Einfuhren der EU vorsieht Tagairt Council-DE, vgl. Gemeinsame Organisation der Agrarmärkte http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-DE/TXT/?uri=URISERV:l67001&from=EN (28.7.15)
  Nóta Siehe auch:- GAP IATE:1173686 - gemeinsame Organisation der Agrarmärkte IATE:1898929 - einheitliche gemeinsame Marktorganisation IATE:2242156
  Regulation establishing a common organisation of the markets in agricultural products | Single Common Market Organisation Regulation | Council Regulation (EC) No 1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products | SCMO | Single CMO Regulation
  en
  Sainmhíniú regulation which, with a view to simplifying agricultural legislation, establishes common rules for managing certain agricultural markets, including standards for marketing agricultural products and for importing and exporting them to/from the European Union Tagairt Council-EN, based on: EUR-Lex > Summaries of EU legislation > Common organisation of agricultural markets, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1436857752167&uri=URISERV:l67001 [14.7.2015]
  Nóta See also:- CAP [ IATE:1173686 ]- common organisation of agricultural markets [ IATE:1898929 ]- single common market organisation [ IATE:2242156 ]
  règlement OCM unique | règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles
  fr
  Sainmhíniú règlement visant, dans la mesure du possible, à harmoniser, rationaliser et simplifier les dispositions de la PAC, en particulier celles couvrant plusieurs secteurs agricoles, notamment en faisant en sorte que les éléments non essentiels des mesures puissent être adoptés par la Commission au moyen d'actes délégués, contenant tous les éléments fondamentaux de l'organisation commune des marchés des produits agricoles et s'appliquant à tous les produits agricoles énumérés à l'annexe I du TUE et du TFUE, afin qu'il existe une organisation commune du marché pour tous ces produits Tagairt Conseil-FR, d'après les considérants du règlement CELEX:32013R1308/fr
  Nóta Voir aussi:- IATE:1173686 , PAC - IATE:2242156 , organisation commune de marché unique - IATE:1898929 , organisation commune des marchés agricoles (visée à l'article 40, paragraphe 1, du TFUE).
 2. LAW · European Union
  Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001 maidir le comhar idir cúirteanna na mBallstát i dtaca le fianaise a ghlacadh in ábhair shibhialta nó thráchtála Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán maidir le Fianaise a Ghlacadh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 über die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Bereich der Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen | Beweisaufnahmeverordnung
  de
  Regulation (EC) No 1206/2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters | Taking of Evidence Regulation
  en
  Nóta For more information on this regulation see European Commission > Judicial Atlas > Taking Evidence http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_information_en.htm (Council-NL)
  règlement (CE) nº 1206/2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale | règlement sur l'obtention des preuves
  fr
  Nóta Voir notamment Commission européenne > Atlas judiciaire > Obtention des preuves, http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_information_fr.htm
 3. EUROPEAN UNION · land transport
  Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid Tagairt http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/ga/oj/2007/l_315/l_31520071203ga00140041.pdf (10/12/2007)
  ga
  Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr
  de
  Regulation (EC) No 1371/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on rail passengers’ rights and obligations
  en
  Règlement (CE) No 1371/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
  fr
 4. criminal law · financial institutions and credit
  Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le rialuithe ar airgead tirim a thagann isteach sa Chomhphobal nó a imíonn as Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Rialachán maidir le rialuithe ar airgead tirim Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Überwachung von Barmitteln, die in die Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft verbracht werden | Verordnung über die Überwachung von Barmitteln
  de
  Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community | Cash Controls Regulation | Cash-Control Regulation
  en
  règlement sur le contrôle des mouvements d'argent liquide | règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté
  fr
  Sainmhíniú règlement qui complète les dispositions de la directive 91/308/CEE concernant les transactions effectuées à travers les institutions financières, les établissements de crédit et certaines professions, en établissant des règles harmonisées concernant le contrôle, par les autorités compétentes, des mouvements d'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté Tagairt règlement (CE) n° 1889/2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté CELEX:32005R1889/FR
 5. international balance · migration · EU act · area of freedom, security and justice
  Rialachán Eurodac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 2725/2000 ón gComhairle an 11 Nollaig 2000 maidir le "Eurodac" a bhunú chun méarloirg a chur i gcomparáid chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath a chur i bhfeidhm go héifeachtach Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais, CELEX:32013R0603/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais, CELEX:32013R0603/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 des Rates vom 11. Dezember 2000 über die Einrichtung von "Eurodac" für den Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke der effektiven Anwendung des Dubliner Übereinkommens | Eurodac-Verordnung
  de
  Nóta XREF: EURODAC IATE:870701 ;DIV: cf 24/04/2002, UPD: hm, 7.8.2009
  Eurodac Regulation | Regulation (EU) No 603/2013 on the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes | Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention
  en
  Règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin | règlement Eurodac | Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
  fr
 6. LAW
  Rialachán an Bhruiséil I Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 ón gComhairle an 22 Nollaig 2000 maidir le dlínse agus aitheantas agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Úsáid sa teanga D'ainneoin an teidil, moltar, san úsáid ghinearálta, dhá shéimhiú a úsáid, .i. "ábhair shibhialta agus thráchtála"
  Brüssel-I-Verordnung | Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
  de
  Sainmhíniú Verordnung, die das Übereinkommen vom 27.9.1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung in Zivil- und Handelssachen (Brüsseler Übereinkommen, IATE:777821 ) ersetzt; wird ihrerseits durch die VO 1215/2012 (Brüssel Ia-VO IATE:3572924 ) ersetzt Tagairt Council-DE
  Brussels I Regulation | Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
  en
  Nóta - Largely superseded the Brussels Convention of 1968 [ IATE:777821 ];- Replaced by Regulation No 1215/2012 (Brussels Ia Regulation) [ IATE:3572924 ].
  règlement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale | règlement Bruxelles I
  fr
  Nóta Règlement issu de la révision de la Convention de Bruxelles de 1968 [ IATE:777821 ], remplacé par le règlement n° 1215/2012 (règlement Bruxelles I bis) [ IATE:3572924 ]
 7. EUROPEAN UNION · social security
  an tslándáil shóisialta - rialachán cur chun feidhme Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme, CELEX:32009R0987/GA
  ga
  Comhthéacs "Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme" Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme, CELEX:32009R0987/GA
  Verordnung (EG) Nr. 987/2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit
  de
  Nóta Siehe auch Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit IATE:3521770
  social security – implementing regulation | Social Security Coordination Regulation | Regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems
  en
  Sainmhíniú Regulation implementing the Social Security Coordination Regulation Tagairt Council-EN
  Nóta See also IATE:3521770 for the Social Security Coordination Regulation (Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems), CELEX:32004R0883R(01)/EN
  règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
  fr
  Sainmhíniú règlement mettant en oeuvre le règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale Tagairt Conseil-FR
  Nóta Voir aussi: IATE:3521770 pour le règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( CELEX:32004R0883R(01)/fr
 8. LAW
  Rialachán Ia na Bruiséile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, CELEX:32012R1215/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Úsáid sa teanga D'ainneoin an teidil, moltar, san úsáid ghinearálta, dhá shéimhiú a úsáid, .i. "ábhair shibhialta agus thráchtála"
  Brüssel-Ia-Verordnung | Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
  de
  Sainmhíniú ersetzt Verordnung Nr. 44/2001 (Brüssel-I-Verordnung) IATE:928323 Tagairt ---
  Brussels Ia Regulation | Regulation (EU) No 1215/2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
  en
  Nóta Replaced Regulation No 44/2001 (Brussels I Regulation) [ IATE:928323 ].
  Règlement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale | Règlement Bruxelles I bis
  fr
  Nóta Remplace le règlement (CE) n° 44/2001 (règlement Bruxelles I) [ IATE:928323 ].
 9. migration · EU act
  an Rialachán Cáilitheachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán maidir le caighdeáin i dtaca le cáilitheacht náisiúnach tríú tír nó daoine gan stát mar thairbhithe de chosaint idirnáisiúnta, i dtaca le stádas aonfhoirmeach do dhídeanaithe nó do dhaoine atá incháilithe le haghaidh cosaint choimhdeach agus i dtaca lena bhfuil sa chosaint a thugtar, agus lena leasaítear Treoir 2003/109/CE ón gComhairle an 25 Samhain 2003 maidir le stádas náisiúnach tríú tír ar cónaitheoirí fadtéarmacha iad Tagairt Togra le haghaidh Rialachán maidir le caighdeáin i dtaca le cáilitheacht náisiúnach tríú tír nó daoine gan stát mar thairbhithe de chosaint idirnáisiúnta, i dtaca le stádas aonfhoirmeach do dhídeanaithe nó do dhaoine atá incháilithe le haghaidh cosaint choimhdeach agus i dtaca lena bhfuil sa chosaint a thugtar, agus lena leasaítear Treoir 2003/109/CE ón gComhairle an 25 Samhain 2003 maidir le stádas náisiúnach tríú tír ar cónaitheoirí fadtéarmacha iad, CELEX:52016PC0466/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anspruch auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes sowie zur Änderung der Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen | Anerkennungsverordnung
  de
  Regulation on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection and for the content of the protection granted and amending Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents | Qualification Regulation
  en
  règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile | Règlement concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu cette protection
  fr
  Sainmhíniú proposition qui s'inscrit dans le cadre du paquet de réforme du régime d'asile européen commun et du mécanisme de réinstallation Tagairt Conseil-FR, d'après la proposition de règlement établissant un cadre de l'Union pour la réinstallation, COM(2016) 468 final, CELEX:52016PC0468/fr
  Nóta Voir aussi IATE:933858 directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile
 10. international trade · international agreement
  rialachán coimirce cothrománach déthaobhach Tagairt Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcuirtear chun feidhme na clásail choimirce agus sásraí eile lenar féidir aistarraingt shealadach a dhéanamh ar na fabhair tharaife a bhaineann le comhaontuithe áirithe arna dtabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha áirithe
  ga
  horizontale Verordnung über bilaterale Schutzmaßnahmen | Verordnung über die Anwendung von bilateralen Schutzklauseln und anderen Mechanismen für die vorübergehende Rücknahme von im Rahmen bestimmter Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Drittländern vereinbarten Präferenzen
  de
  Nóta XREF: Schutzklausel IATE:750112
  horizontal bilateral safeguard regulation | Regulation implementing bilateral safeguard clauses and other mechanisms allowing for the temporary withdrawal of preferences in certain trade agreements concluded between the European Union and third countries
  en
  Nóta Not related to IATE:3546172 which concerns the financing, management and monitoring of the common agricultural policy.
  règlement horizontal sur les dispositions bilatérales de sauvegarde | Règlement portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences dans certains accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et des pays tiers
  fr
 11. EU act · operation of the Institutions
  Rialachán maidir le Nós Imeachta Coistí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán um Choisteolaíocht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung über die Ausschussverfahren | Komitologieverordnung | Verordnung zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren
  de
  Nóta VO (EU) 182/2011 ersetzt Beschl. 1999/468/EG, geändert durch Beschl. 2006/512/EG; DIV: cba, 4.5.11; UPD: cho, 6.9.11
  Regulation laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers | committology regulation | comittology regulation | Comitology Regulation | Regulation on Committee Procedure
  en
  Sainmhíniú Regulation [ CELEX:32011R0182 ] which repeals and replaces the Decision on Committee Procedure [ IATE:786020 ] and establishes committee procedures [ IATE:764862 ] for implementing acts [ IATE:851914 ] adopted by the Commission. Tagairt Council-EN
  Nóta The following procedures established by the Decision remain:- the advisory procedure [ IATE:914346 ] (Article 3 of the Decision, now Article 4 of the Regulation)- the regulatory procedure with scrutiny [ IATE:2229352 ] (Article 5a of the Decision) with regard to existing basic acts making reference thereto (Article 12 of the Regulation).The following new procedures have been introduced:- the examination procedure [ IATE:3531511 ] (Article 5 of the Regulation) - a variant of the 'examination procedure' allowing immediate adoption of acts by the Commission in exceptional urgent cases to avoid disruption of agricultural markets or a risk for the EU's financial interests (Article 7 of the Regulation)- an unnamed procedure (a variant of either the advisory procedure or the examination procedure) to be used for the adoption of provisional anti-dumping or countervailing measures and in other duly justified urgent cases (Article 8 of the Regulation).The following procedures have been abolished and replaced by the examination procedure:- the management procedure [ IATE:914347 ] (Article 4 of the Decision)- the regulatory procedure [ IATE:914348 ] (Article 5 of the Decision)- the safeguard procedure [ IATE:914349 ] (Article 6 of the Decision).
  règlement comitologie | règlement établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission
  fr
  Sainmhíniú règlement qui établit les règles et principes généraux IATE:764862 régissant les modalités qui s'appliquent lorsqu'un acte de base de l'UE requiert des conditions uniformes d'exécution et exige que l'adoption d'actes d'exécution IATE:851914 par la Commission soit soumise au contrôle des États membres Tagairt Règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, article 1er, JO L 55/2011 CELEX:32011R0182/FR
  Nóta Ce règlement, qui abroge et remplace depuis le 1.3.2011 la décision 1999/468/CE, dite "décision comitologie" [IATE:786020 ], prévoit notamment deux procédures:- la procédure consultative [IATE:914346 ] et- la procédure d'examen [IATE:3531511 ]Attention!Aux fins des actes de base existants qui font référence à l'art. 5 bis de la décision "comitologie", les effets de cet article (et donc la procédure de réglementation avec contrôle) sont maintenus (cf. art. 12 du règlement n° 182/2011).Pour plus de détails, voir la fiche d'information du Conseil de février 2011 sur l'entrée en vigueur de nouvelles règles de comitologie, http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/11/st07/st07070.fr11.pdf (23.9.2011)
 12. European Union law · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES · AGRI-FOODSTUFFS
  Rialachán Cothrománach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air Tagairt CELEX:32013R1306/GA
  ga
  horizontale Verordnung | Verordnung über die Finanzierung, Verwaltung und Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 | Überwachung der GAP | Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik | Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik
  de
  monitoring of the common agricultural policy | Horizontal Regulation | Regulation on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013 | monitoring of the CAP | Regulation (EU) No 1306/2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy
  en
  Règlement (UE) n ° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune | règlement horizontal
  fr
  Sainmhíniú dans le cadre de la politique agricole commune, règlement qui concerne le financement, la gestion et le suivi de la PAC Tagairt Conseil-FR, d'après le site de la Commission européenne, Fiche d'information, Budget de l'UE: la politique agricole commune après 2020 (19.9.2019)
 13. LAW · intellectual property
  Verordnung über die Gemeinschaftsmarke | Unionsmarkenverordnung | GMV | Gemeinschaftsmarkenverordnung
  de
  Sainmhíniú Verordnung von 2015 zur Änderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung von 2009 Tagairt Council-DE
  Nóta Mit der VO (EU) 2015/2424 CELEX:312015R2424/DE (am 23. März 2016 in Kraft) werdenVO (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und VO (EG) 2868/95 der Kommission zur Durchführung der VO (EG) 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke geändertund VO (EG) 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren aufgehoben.
  Regulation (EU) 2015/2424 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) | Community trade mark regulation | Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark | European Union trade mark Regulation | EU trade mark Regulation | CTMR | Regulation on the Community trade mark
  en
  Sainmhíniú 2015 Regulation amending the 2009 Regulation on the Community trade mark Tagairt CENTERM
  Nóta See European Union trade mark IATE:773104
  règlement sur la marque de l'Union européenne | règlement sur la marque de l'UE | RMUE | Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) nº 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) | règlement sur la marque communautaire | RMC
  fr
  Sainmhíniú règlement de 2015, modifiant le règlement sur la marque communautaire, notamment pour adapter la terminologie à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne Tagairt Conseil-FR
  Nóta Voir aussi: marque de l'Union européenne IATE:773104
 14. EU finance · budget
  an Rialachán Omnibus Tagairt Comhairle an Aontais Eorpaigh > Preaseisiúint 16 Iúil 2018, https://www.consilium.europa.eu/ga/press/press-releases/2018/07/16/omnibus-regulation-simpler-rules-for-use-of-eu-funds-adopted/ [16.7.2018]Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Úsáid sa teanga Moltar an t-alt a úsáid nuair is tagairt do Rialachán faoi leith atá ann. Is rialachán omnibus é an Rialachán Omnibus.
  an Rialachán Airgeadais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Rialachán maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Tagairt Comhairle-GA, bunaithe ar an togra: Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002, Rialacháin (AE) Uimh.1296/2013, (AE) 1301/2013, (AE) Uimh.1303/2013, AE. Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1305/2013, (AE) Uimh. 1306/2013, (AE) Uimh. 1307/2013, (AE) Uimh. 1308/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, (AE) Uimh. 652/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12187-2016-INIT/ga/pdf [19.9.2017]Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú an rialachán nua atá á phlé faoi láthair, agus a bhaineannn leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Tagairt Comhairle-GA, bunaithe ar an togra ón gCoimisiún, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12187-2016-INIT/ga/pdf [19.9.2017]
  Nóta Tiocfaidh an rialachán seo in ionad an Rialacháin Airgeadais reatha, Rialachán 966/2012 [ IATE:3547753 ].
  Omnibus-Verordnung | Verordnung über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union | Haushaltsordnung
  de
  Sainmhíniú Verordnung, die die Aufstellung und die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft sowie deren Rechnungslegung und Rechnungsprüfung regelt Tagairt Council-DE nach Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, Art.1, ABl. L_193/2018, S.1
  Nóta In Kraft getreten am 2.8.2018 Mit der neuen Verordnung wird die vorherige Haushaltsordnung, Verordnung 966/2012 [ IATE:3547753 ] aufgehoben und ersetzt. Der Agrarteil der Omnibus-Verordnung wurde gesondert im Dezember 2017 angenommen, Verordnung (EU) 2017/2393
  Financial Regulation | Omnibus Regulation | Regulation on the financial rules applicable to the general budget of the Union | Omnibus Financial Regulation
  en
  Sainmhíniú Regulation on the financial rules applicable to the general budget of the EU Tagairt Council-EN, based on Council of the European Union > Policies > Simplification of the EU's Common Agricultural Policy (CAP) > Omnibus regulation - Agricultural rules, http://www.consilium.europa.eu/en/policies/cap-simplification/omnibus-regulation-agriculture/ [4.9.2018]
  Nóta Date of signature: 18.7.2018Date of entry into force: 2.8.2018The new Regulation repealed and replaced the previous Financial Regulation, Regulation 966/2012 [ IATE:3547753 ].The agricultural part of the Omnibus Regulation proposal was adopted separately in December 2017, as Regulation (EU) 2017/2393 ( CELEX:32017R2393 ).Note reference: Council-EN, based on:- Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, CELEX:32018R1046 - Council of the European Union > Policies > Simplification of the EU's Common Agricultural Policy (CAP) > Omnibus regulation - Agricultural rules, http://www.consilium.europa.eu/en/policies/cap-simplification/omnibus-regulation-agriculture/ [4.9.2018]
  règlement Omnibus | règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union | règlement financier
  fr
  Sainmhíniú règlement modifiant les règles financières régissant la mise en œuvre du budget de l'UE Tagairt - Règlement (UE, Euratom) 2018/1046, CELEX:32018R1046/FR- Conseil de l'Union européenne > Presse > Communiqués de presse > Confirmation de l'accord sur les aspects agricoles du règlement Omnibus, http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/10/16/agriculture-omnibus-confirmed/ [18.9.2018]
  Nóta Ce nouveau règlement, daté du 18 juillet 2018 et entré en vigueur le 2 août 2018, annule et remplace le règlement financier précédent, à savoir le règlement nº966/2012 [ IATE:3547753 ]. Le volet agricole du règlement Omnibus a été adopté séparément le 16 octobre 2017: règlement (UE) 2017/2393, CELEX:32017R2393
 15. ENERGY
  Rialachán maidir le Sláine agus Trédhearcacht an Mhargaidh Fuinnimh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung über die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts | REMIT-Verordnung | REMIT
  de
  Regulation on wholesale energy market integrity and transparency | REMIT
  en
  Sainmhíniú EU Regulation [ IATE:797196 ] whose objective is 'the provision of a harmonised framework to ensure wholesale energy market transparency and integrity' Tagairt Council-EN, based on Regulation (EU) No 1227/2011 on wholesale energy market integrity and transparency, recital 32, CELEX:32011R1227
  règlement concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie | REMIT
  fr
  Nóta Le principal objectif du règlement est de prévenir l'utilisation d'informations confidentielles et d'autres formes d'abus de marché qui influencent les prix de l'énergie en gros et font généralement payer les entreprises et les consommateurs plus que nécessaire pour leur énergie. (Source: Site Commission, Énergie, Marché unique gaz et électricité, marchés d'échange de l'énergie, http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/wholesale_fr.htm [27.8.2014]
 16. EUROPEAN UNION · consumer
  an Rialachán maidir le comhar ar mhaithe le cosaint tomhaltóirí Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 954/2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú, CELEX:32011R0954/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 2004 maidir le comhar idir údaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe um chosaint tomhaltóirí a fhorfheidhmiú Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004, CELEX:32010R1177/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz | CPC-Verordnung | Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden
  de
  CPC Regulation | Consumer Protection Cooperation Regulation | Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws | Regulation on consumer protection cooperation
  en
  Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs | Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs | règlement CPC
  fr
 17. civil law
  Rialachán IIa na Bruiséile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 2201/2003 ón gComhairle maidir le dlínse agus maidir le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair maidir le pósadh agus le freagracht tuismitheora agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1347/2000 Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 606/2013 maidir le haitheantas frithpháirteach do bhearta cosanta in ábhair shibhialta, CELEX:32013R0606/GA
  ga
  Comhthéacs 'Rialachán (CE) Uimh. 2201/2003 ón gComhairle an 27 Samhain 2003 maidir le dlínse agus maidir le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair maidir le pósadh agus le freagracht tuismitheora, (“Rialachán na Bruiséile IIa”)' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 606/2013 maidir le haitheantas frithpháirteach do bhearta cosanta in ábhair shibhialta http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0606&from=GA
  Rialachán (CE) Uimh. 2201/2003 ón gComhairle maidir le dlínse agus maidir le haithint agus forfheidhmiú breithiúnas in ábhair maidir le pósadh agus le freagracht tuismitheora, lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1347/2000 Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung | Brüssel IIa-Verordnung
  de
  Nóta ersetzt die VO 1347/2000 (VO "Brüssel II", IATE:919561 ) aktueller Vorschlag für eine Neufassung: COM(2016) 0411 final CELEX:52016PC0411/DE
  Regulation (EC) No 2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000 | Brussels IIa Regulation | Brussels II bis | Brussels IIbis
  en
  Nóta - Replaced Regulation No 1347/2000 (Brussels II Regulation) [ IATE:919561 ].- Currently being recast in COM(2016) 411 final, CELEX:52016PC0411/EN .
  règlement Bruxelles II bis | règlement relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
  fr
  Nóta Ce règlement remplace le règlement Bruxelles II [ IATE:919561 ] et en étend notamment le champ d'application, la responsabilité parentale n'étant plus limitée aux enfants communs.Refonte en cours: voir COM(2016) 411 final, CELEX:52016PC0411/FR .
 18. civil law
  Rialachán II na Bruiséile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 1347/2000 maidir le dlínse agus maidir le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair maidir le pósadh agus le freagracht tuismitheora as leanaí an dá chéile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung für die gemeinsamen Kinder der Ehegatten | Brüssel II-Verordnung
  de
  Sainmhíniú ersetzt das (nicht in Kraft getretene) Übereinkommen über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen (sog. Übereinkommen "Brüssel II" IATE:909273 ), wird ihrerseits durch die VO 2201/2003 (Brüssel IIa-VO IATE:933845 ) ersetzt Tagairt ---
  Brussels II Regulation | Regulation (EC) No 1347/2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsibility for children of both spouses
  en
  Nóta - Replaced the Brussels II Convention [ IATE:909273 ];- Repealed by Regulation 2201/2003 (Brussels IIa Regulation) [ IATE:933845 ].
  règlement Bruxelles II | règlement relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs
  fr
  Nóta Ce règlement a remplacé la Convention Bruxelles II [IATE:909273 ]. Il a ensuite été remplacé par le règlement Bruxelles II bis [IATE:933845 ] qui, entre autres, a élargi le champ d'application (la responsabilité parentale n'est plus limitée aux enfants communs).
 19. financial market
  Rialachán maidir le hidirbhearta maoinithe urrús Tagairt Rialachán (AE) 2015/2365 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide, CELEX:32015R2365/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  IMU Tagairt Rialachán (AE) 2015/2365 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide, CELEX:32015R2365/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (AE) 2015/2365 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide Tagairt Rialachán (AE) 2015/2365 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide, CELEX:32015R2365/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften | SFT-Verordnung | Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
  de
  Sainmhíniú Vorschlag für eine Verordnung, mit der die Sicherheit und Transparenz auf den Finanzmärkten erhöht und die Finanzstabilität in der Union gestärkt werden soll Tagairt Council-DE vgl. Stellungnahme der Europäischen Zentralbank http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_joc_2014_336_r_0004_de_txt.pdf [8.4.2015]
  Nóta insb. durch die Meldung der Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften IATE:3515142 an Transaktionsregister und der Information von Anlegern über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
  Regulation (EU) 2015/2365 on transparency of securities financing transactions and of reuse | SFTR Regulation | SFTR | Securities Financing Transactions and Reuse Regulation | Securities Financing Transactions Regulation
  en
  Nóta see also "securities financing transaction", IATE:3515142
  règlement sur les opérations de financement sur titres | Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation
  fr
  Sainmhíniú règlement qui vise à renforcer la sécurité et la transparence du marché financier et à améliorer la stabilité financière de l'Union Tagairt Conseil-FR, d'après l'avis de la Banque centrale européenne du 24.6.2014, http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_joc_2014_336_r_0004_fr_txt.pdf [14.4.2015]
  Nóta Ce règlement instaure des mesures dans trois domaines: 1) les éléments des opérations doivent être déclarés aux référentiels centraux;2) les informations relatives aux opérations de financement sur titres doivent être communiquées aux investisseurs;3) la transparence des contrats relatifs aux activités de réaffectation de sûretés reçues en garantie est nécessaire.
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.