Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

19 toradh

 1. EUROPEAN UNION|European construction|European Union · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · LAW
  Rialachán An Róimh II Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha ( An Róimh II )
  ga
  an Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha ( An Róimh II )
  ga
  Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II)
  de
  Nóta XREF: Schuldvertragsübereinkommen Rom I IATE:777973 ; DIV: RSZ 18/03/2004, UPD: aka, 20.02.08
  Regulation of the European Parliament and of the Council on the law applicable to non-contractual obligations | convention on the law applicable to non-contractual obligations | Rome II instrument | Rome II Regulation | regulation on the law applicable to non-contractual obligations | Rome II
  en
  Nóta Prior to the Amsterdam Treaty, the draft instrument was known as the Convention on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II Convention).
  projet d'instrument de conventions extracontractuelles | règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles | règlement Rome II | projet d'instrument de conventions extra-contractuelles
  fr
  Nóta Cet instrument communautaire qui, à l'origine, était un projet de convention sur la loi applicable aux obligations non contractuelles a finalement pris la forme d'un règlement à la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.
 2. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · FINANCE|financial institutions and credit
  an Dara Treoir maidir le Seirbhísí Íocaíochta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir (AE) 2015/2366 maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG | zweite Zahlungsdiensterichtlinie | PSD2
  de
  Payment Services Directive 2 | Directive (EU) 2015/2366 on payment services in the internal market | revised directive on payment services | PSD2 | Second Payment Services Directive
  en
  Nóta Entry into force: 20th day following publication in the Official Journal.Date of publication: 23.12.2015
  DSP2 | DSP 2 | deuxième directive sur les services de paiement | directive sur les services de paiement 2 | Directive (UE) 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
  fr
 3. EUROPEAN UNION · TRANSPORT|land transport
  Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid Tagairt http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/ga/oj/2007/l_315/l_31520071203ga00140041.pdf (10/12/2007)
  ga
  Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr
  de
  Regulation (EC) No 1371/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on rail passengers’ rights and obligations
  en
  Règlement (CE) No 1371/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
  fr
 4. FINANCE|financial institutions and credit · LAW|criminal law
  an Rialachán maidir le rialuithe ar airgead tirim Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le rialuithe ar airgead tirim a thagann isteach sa Chomhphobal nó a imíonn as Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Überwachung von Barmitteln, die in die Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft verbracht werden | Verordnung über die Überwachung von Barmitteln
  de
  Cash Controls Regulation | Cash-Control Regulation | Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community
  en
  règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté | règlement sur le contrôle des mouvements d'argent liquide
  fr
  Sainmhíniú règlement qui complète les dispositions de la directive 91/308/CEE concernant les transactions effectuées à travers les institutions financières, les établissements de crédit et certaines professions, en établissant des règles harmonisées concernant le contrôle, par les autorités compétentes, des mouvements d'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté Tagairt règlement (CE) n° 1889/2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté CELEX:32005R1889/FR
 5. EUROPEAN UNION · TRADE|consumption|consumer
  Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 2004 maidir le comhar idir údaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe um chosaint tomhaltóirí a fhorfheidhmiú Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004, CELEX:32010R1177/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Rialachán maidir le comhar ar mhaithe le cosaint tomhaltóirí Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 954/2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú, CELEX:32011R0954/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz | Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden | CPC-Verordnung
  de
  Regulation on consumer protection cooperation | CPC Regulation | Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws | Consumer Protection Cooperation Regulation
  en
  règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs | règlement CPC | Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs
  fr
 6. ENVIRONMENT|deterioration of the environment|nuisance|pollutant|pesticide residue · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act
  Rialachán UI Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs '... thairis sin, le hathbhreithniú an Rialacháin UI dhéanfaí breis trédhearcachta a thionscnamh i gcomhair na n-úsáideoirí deiridh go léir. Le tiomsú na substaintí go léir agus a bhforálacha a bhaineann le UI i rialachán Coimisiúin amháin le cur in ionad na gceithre iarscríbhinn atá ann d'fheabhsófaí inléiteacht agus tuiscint, go háirithe má shórtáiltear iad de réir na haibítre.' Tagairt Togra le haghaidh Rialachán lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail ag bunú teorainneacha iarmhar do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh cógaseolaíochta de in earraí bia de bhunadh ainmhíoch, lena n aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90, CELEX:52007PC0194/GA
  Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Feabhra 2005 maidir le huasleibhéil d’iarmhair lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha de bhunadh plandaí nó ainmhíoch nó ar bhia agus ar bheatha den sórt sin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Gan dochar d’fhorálacha sonracha atá leagtha amach sa Rialachán seo ná do ghníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo, ba cheart go mbeadh feidhm ag na huasleibhéil d’iarmhair lotnaidicídí atá leagtha amach i ndlí ábhartha an Aontais, go háirithe i Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Feabhra 2005 maidir le huasleibhéil d’iarmhair lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha de bhunadh plandaí nó ainmhíoch nó ar bhia agus ar bheatha den sórt sin (15).' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 609/2013 maidir le bia a cheaptar lena úsáid mar bhia do naíonáin agus do leanaí óga, maidir le bia chun críocha speisialta míochaine, agus maidir le hionadach ar an aiste bia iomlán chun meáchan a rialú agus lena n-aisghairtear Treoir 92/52/CEE ón gComhairle, Treoir 96/8/CE ón gCoimisiún, Treoir 1999/21/CE ón gCoimisiún, Treoir 2006/125/CE ón gCoimisiún, Treoir 2006/141/CE ón gCoimisiún, Treoir 2009/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 41/2009 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 953/2009 ón gCoimisiún, CELEX:32013R0609/GA
  Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Februar 2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs | Verordnung über Rückstandshöchstgehalte
  de
  MRL Regulation | Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council of 23 February 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin
  en
  Sainmhíniú regulation stipulating the maximum amount of pesticide residue that is expected to remain on food products when a pesticide is used according to label directions, that will not be a concern to human health Tagairt COM-EN, based on: Wikipedia. 'Maximum residue limit' (6.5.2020)
  règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale | règlement LMR
  fr
  Sainmhíniú règlement établissant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale, en vue d'assurer un degré élevé de protection des consommateurs et en se basant sur le principe des bonnes pratiques agricoles Tagairt COM-FR, d'après:Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil
 7. AGRI-FOODSTUFFS
  Rialachán (CE) Uimh. 258/97 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bianna núíosacha agus comhábhair bia núíosaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  rialachán maidir le bianna núíosacha Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung über neuartige Lebensmittel | Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über neuartige Lebensmittel, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 1852/2001 der Kommission
  de
  Nóta XREF: neuartiges Lebensmittel IATE:47891
  novel foods regulation | Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on novel foods, amending Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 1852/2001
  en
  Sainmhíniú Regulation laying out detailed rules for the authorisation of novel foods [ IATE:47891 ], ingredients [ IATE:873131 ] and processes Tagairt Council-EN, based on European Commission - Fact sheet, Questions and Answers: New Regulation on Novel Food http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5875_en.pdf [26.7.2018]
  règlement relatif aux nouveaux aliments | Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission
  fr
  Sainmhíniú règlement visant à permettre aux entreprises de commercialiser plus facilement des aliments nouveaux et innovants sur le marché de l'UE, tout en conservant un niveau de sécurité alimentaire élevé pour les consommateurs européens Tagairt Conseil-FR, d'après le site de la Commission européenne - Fiche d'information, Questions et réponses: nouveau règlement sur les nouveaux aliments; http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5875_fr.pdf [26.7.2018]
 8. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|agricultural activity|animal health · EUROPEAN UNION
  an Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe Tagairt Comhairle-GA, bunaithe ar:Rialachán (AE) 2016/429 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”), CELEX:32016R0429/GA
  ga
  Úsáid sa teanga "Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe" (gan an t-alt) atá i dteideal an Rialacháin féin
  Tiergesundheitsrecht | Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates zu Tierseuchen und zur Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit
  de
  Nóta die ca. 400 derzeitigen EU-Tiergesundheitsvorschriften wurden durch ein einziges, umfassendes Tiergesundheitsgesetz ersetzt, d.h. in einem einzigen Rechtsakt zusammengefassturspr. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Tiergesundheit (COM/2013/0260 final) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52013PC0260&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=FR
  Animal Health Law | Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health | AHL
  en
  Nóta Adopted March 2016.
  législation sur la santé animale | règlement relatif aux maladies animales transmissibles
  fr
  Sainmhíniú règlement visant à mettre en œuvre les engagements et les conceptions exposés dans la stratégie de santé animale pour l'Union européenne, y compris le principe "un monde, une seule santé", et à consolider le cadre juridique pour une politique commune de l'Union en matière de santé animale au moyen d'un cadre réglementaire unique, simplifié et souple Tagairt Conseil-FR d'après le règlement (UE) 2016/429
 9. ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy · EUROPEAN UNION
  an Rialachán maidir le Comhroinnt Díchill Tagairt Comhairle an Aontais Eorpaigh > Preaseisiúintí (16.2.2021)Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs "Coinneoidh an tAontas a ról ceannasach, cinntitheach chun Comhaontú Pháras a chur chun feidhme. Gabhaimid buíochas le hUachtaránacht na hEastóine as an obair thábhachtach a rinne siad maidir leis an rialachán maidir le comhroinnt díchill." Tagairt Comhairle an Aontais Eorpaigh > Preaseisiúintí (16.2.2021)
  Rialachán (AE) 2018/842 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 | ESR | Lastenteilungsverordnung
  de
  Effort Sharing Regulation | ESR | Regulation (EU) 2018/842 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement | Effort-Sharing Regulation
  en
  Sainmhíniú regulation designed to realise the EU's target of reducing its greenhouse gas emissions by 30% by 2030 compared to 2005 levels in the effort-sharing sectors, which include buildings, agriculture (non-CO2 emissions), waste management, and transport (excluding aviation and international shipping) Tagairt EP-EN, based on: Council of the European Union > Press > Press releases > 'Effort sharing regulation: Council adopts emission reduction targets' (15.10.2019)
  règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 | règlement sur la répartition de l'effort | RRE
  fr
  Sainmhíniú règlement fixant des objectifs contraignants pour parvenir à une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30 % d'ici à 2030, par rapport aux niveaux de 2005, dans les secteurs relevant de la répartition de l'effort Tagairt COM-FR, d'après le site du Conseil de l'Union européenne > Presse > Communiqués de presse > Communiqué de presse du 14.5.2018 «Règlement sur la répartition de l'effort: le Conseil adopte des objectifs de réduction des émissions.» (18.10.2019)
  Nóta Les secteurs relevant de la répartition de l'effort sont notamment la construction, l'agriculture (émissions autres que les émissions de CO2), la gestion des déchets, et les transports (à l'exclusion du transport aérien et du transport maritime international). Ces secteurs, qui ne sont pas couverts par le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (secteurs hors SEQE), sont responsables d'environ 60 % des émissions totales de GES de l'UE. Un objectif de -43 % (base 2005) a également été fixé pour les secteurs visés par le SEQE (qui couvrent environ 40 % des émissions totales de GES de l'UE). Voir infographie (18.10.2019).
 10. ECONOMICS|regions and regional policy · EUROPEAN UNION|EU finance
  an Rialachán lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle, CELEX:32013R1303
  ga
  Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates | Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen | Dachverordnung
  de
  Nóta geänderter Vorschlag: CELEX:52013PC0246/DE
  Regulation laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund | CPR | Regulation laying down common provisions for the European Structural and Investment Funds | Common Provisions Regulation 2014-2020 | Common Provisions Regulation
  en
  Règlement portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion | règlement portant dispositions communes | règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds européens | RPDC | RDC
  fr
 11. EUROPEAN UNION|EU finance · SOCIAL QUESTIONS|social affairs
  Rialachán (AE) Uimh. 1081/2006 maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1784/1999
  ga
  RIALACHÁN (AE) Uimh 1304/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013.maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1081/2006 ón gComhairle Tagairt CELEX:32013R1304/ga
  ga
  Rialachán maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa Tagairt An Chomhairle Eorpach 14 agus 15 Márta 2013. Conclúidí (EUCO 23/13); http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ga/ec/136155.pdf ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs "...tá an Coimisiún tar éis tograí a chur ar aghaidh, i gcomhthéacs na hidirbheartaíochta atá ar siúl i ndáil leis an Rialachán maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa, maidir leis na leasuithe teicniúla lena ndéanfar an Tionscnamh lánoibríochtúil..." Tagairt An Chomhairle Eorpach 14 agus 15 Márta 2013. Conclúidí (EUCO 23/13) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ga/ec/136155.pdf
  Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Sozialfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Rates | Verordnung über den Europäischen Sozialfonds | ESF-Verordnung
  de
  Sainmhíniú VO, mit der die Aufträge des Europäischen Sozialfonds (ESF) IATE:890098 , sein Interventionsbereich, besondere Bestimmungen und die Arten von Ausgaben, die für eine Unterstützung in Frage kommen, u.ä. festgelegt werden Tagairt Council-DE vgl. VO 1304/2013 über den Europäischen Sozialfonds, Art.1 (ABl. L_347/2013) CELEX:32013R1304/DE
  Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Social Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006 | ESF Regulation | Regulation (EC) No 1081/2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 | European Social Fund Regulation
  en
  Sainmhíniú European Regulation setting out the purpose of the European Social Fund (ESF) [ IATE:890098 ], the scope of the assistance it provides, specific provisions relating to it, and the types of expenditure eligible for its assistance Tagairt Council-EN based on CELEX:32013R1304/EN
  règlement FSE | règlement relatif au Fonds social européen | Règlement (CE) n° 1081/2006 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1784/1999 | règlement relatif au FSE | Règlement (UE) n°1304/2013 du relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil
  fr
  Sainmhíniú règlement établissant les missions du Fonds social européen (FSE) [ IATE:890098 ], le champ d'application de son intervention, des dispositions spécifiques et les types de dépenses pouvant faire l'objet d’une assistance Tagairt Conseil-FR, d'après le règlement (UE) n°1304/2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil CELEX:32013R1304/fr
 12. EUROPEAN UNION · INTERNATIONAL RELATIONS
  an Comhrialachán Cur Chun Feidhme Tagairt Tuairim Uimh. 10/2018 maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ionstraim maidir leis an gComharsanacht, an Fhorbairt agus an Comhar Idirnáisiúnta, CELEX:52018AA0010/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (AE) Uimh. 236/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta coiteanna le haghaidh chur chun feidhme ionstraimí an Aontais chun an ghníomhaíocht sheachtrach a mhaoiniú Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 236/2014 lena leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta coiteanna le haghaidh chur chun feidhme ionstraimí an Aontais chun an ghníomhaíocht sheachtrach a mhaoiniú, CELEX:32014R0236/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  gemeinsame Durchführungsverordnung | Anwendungsverordnung | Verordnung (EU) Nr. 236/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften und Verfahren für die Anwendung der Instrumente der Union für die Finanzierung des auswärtigen Handelns
  de
  Nóta Gilt für: Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit IATE:2231022 , Europäisches Instrument für weltweite Demokratie und Menschenrechte IATE:2228835 , Europäisches Nachbarschaftsinstrument IATE:3540707 , Instrument, das zu Stabilität und Frieden beiträgt IATE:3552292 , Instrument für Heranführungshilfe (IPA II) IATE:3562967 und Partnerschaftsinstrument für die Zusammenarbeit mit Drittstaaten IATE:3555672 (siehe VO 236/2014, Art.2 CELEX:32014R0236/DE
  Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action | Common Implementing Rules | CIR | Common Implementation Regulation | Common Implementing Regulation
  en
  Sainmhíniú European Union regulation establishing common rules and procedures for the implementation of the EU's instruments for external action for the period 2014-2020 Tagairt Council-EN
  Nóta The instruments covered are the:Development Cooperation Instrument [IATE:2231022 ],European Instrument for Democracy and Human Rights [IATE:2228835 ],European Neighbourhood Instrument [IATE:3540707 ], Instrument contributing to Stability and Peace [IATE:3552292 ],Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) and Partnership Instrument for cooperation with third countries [IATE:3555672 ]
  règlement (UE) n°236/2014 du Parlement européen et du Conseil énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure
  fr
  Sainmhíniú règlement exposant les règles et les conditions en vertu desquelles l'UE fournit une assistance financière pour des actions, pour le financement de l'action extérieure pour la période 2014-2020 Tagairt Conseil-FR, d'après le règlement (UE) n°236/2014 du Parlement européen et du Conseil énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure, JO L 77 du 15.3.2014, CELEX:32014R0236/FR
  Nóta Instruments au titre desquels les actions, programmes d'action et autres mesures sont menés:- l'instrument pour la coopération au développement (ICD)[IATE:2231022 ],- l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) [IATE:2228835 ],- l'instrument européen de voisinage (IEV)[IATE:3540707 ],- l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix,- l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) [IATE:3562967 ] et- l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers [IATE:3541260 ]
 13. ENERGY|energy policy · EUROPEAN UNION|European Union law
  Rialachán GTE-F Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus a leasaíonn Rialacháin (CE) Uimh. 713/2009, (CE) Uimh. 714/2009 agus (CE) Uimh. 715/2009 Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Úsáid sa teanga Níl teideal an rialacháin ag teacht le rialacha gramadaí an lae inniu
  Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2013 zu Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, (EG) Nr. 714/2009 und (EG) Nr. 715/2009 | TEN-E-Verordnung
  de
  Regulation (EU) No 347/2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC and amending Regulations (EC) No 713/2009, (EC) No 714/2009 and (EC) No 715/2009 | TEN-Regulation | Regulation on guidelines for trans-European energy infrastructure | TEN-E Regulation
  en
  Nóta CELEX:32013R0347
  règlement sur les réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) | Règlement (UE) n° 347/2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009
  fr
  Nóta (CELEX: 32013R0347)
 14. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|communications · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|regulation (EU)
  Rialachán maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Tagairt Togra le haghaidh Rialachán maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (athmhúnlú)
  ga
  an Rialachán Fánaíochta Tagairt 'Tuarascáil Bhliantúil 2016-2017,' an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide, https://www.comreg.ie/media/2018/05/ComReg-PleanGn%C3%ADmh-16-17.pdf [8.1.2019]Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung (EU) Nr. 531/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union | Roamingverordnung
  de
  Sainmhíniú EU-Verordnung, mit der sichergestellt wird, dass die Bürgerinnen und Bürger auf Reisen in der EU ihre Mobiltelefone ohne Aufschläge nutzen können Tagairt Council-DE nach Europäische Kommission > Presseraum > Kommission schlägt neue Verordnung für aufschlagsfreies Roaming vor (11.11.2021)
  Regulation (EU) 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union | Roaming Regulation
  en
  Sainmhíniú EU regulation to ensure that citizens can enjoy roaming without additional charges when travelling in the EU Tagairt Council-EN, based on: 'Commission proposes new Regulation to ensure EU travellers continue to benefit from free roaming' (12.10.2021), European Commission, press release IP/21/653, 24 February 2021, Brussels
  Nóta The 2021 proposal for a Regulation on roaming on public mobile communications networks within the Union (recast) proposes to extend the existing Roaming Regulation (Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (recast)), while adjusting the maximum wholesale charges to ensure sustainability of the provision of retail roaming services at domestic prices, introducing new measures to increase transparency and ensuring a genuine ‘roam-like-at-home’ experience in terms of quality of service and access to emergency services while roaming.
  règlement sur l'itinérance | règlement concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l’Union | règlement concernant l'itinérance
  fr
  Sainmhíniú règlement qui vise à permettre aux citoyens de l'UE de bénéficier de l'itinérance sans frais supplémentaires lors de leurs déplacements dans l'UE Tagairt COM-FR,d'après:- Site de la Commission européenne > Coin presse > Communiqué de presse IP/21/653 du 24.2.2021, intitulé «La Commission propose un nouveau règlement pour garantir que les voyageurs de l'UE continuent à bénéficier de la gratuité de l'itinérance» (12.10.2021) - Règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (refonte)
  Nóta La nouvelle proposition de règlement concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l’Union (refonte) de 2021 propose de prolonger de dix ans les règles actuelles prévues par le règlement (UE) n° 531/2012 (12.10.2021).
 15. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · LAW|international law|private international law · SOCIAL QUESTIONS|migration
  Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát, CELEX:32013R0604/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán Bhaile Átha Cliath Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Iarrann an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún smaoineamh ar Airteagal 8(4) den Athmhúnlú ar Rialachán Bhaile Átha Cliath a athbhreithniú, gan dochar dá cheart tionscnaimh, nuair a rialóidh an Chúirt Bhreithiúnais ar Chás C-648/11 MA agus Grúpaí Eile vs. An Rúnaí Stáit don Roinn Baile agus ar a dhéanaí faoi na teorainneacha ama a leagtar amach in Airteagal 46 de Rialachán Bhaile Átha Cliath.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát, CELEX:32013R0604/GA
  Dublin I | Dublin-Verordnung | III-Verordnung | Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist | Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist | II-Verordnung
  de
  Nóta Ersetzt das Dubliner Übereinkommen IATE:802999 . Seit Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 im Juli 2013 (in allen EU-Mitgliedstaaten sowie in Norwegen, Island und der Schweiz) gelten Bezugnahmen auf die aufgehobene VO 343/2003 als Bezugnahmen auf VO 604/2013 und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in deren Anhang II zu lesen. Ref.: VO 604/2013, Art. 48 CELEX:32013R0604/DE UPD: aih, 1.10.13, aka 9.10.13
  Dublin II regulation | Dublin III regulation | Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person | Dublin Regulation | Regulation (EC) No 343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national | Regulation (EU) No 343/2003
  en
  Nóta NB: Replaces the Dublin Convention ( IATE:802999 ). As of the entry into force of Regulation (EU) No 604/2013 in July 2013, references to the repealed Regulation (EC) No 343/2003 (Dublin II Regulation) are to be construed as references to the 2013 Regulation and read in accordance with the correlation table in Annex II to the 2013 Regulation. For information on the applicability of the 2013 Regulation as from 1 January 2014, see Article 49. REF:Council-EN, based on Article 48 of Regulation (EU) No 604/2013, CELEX:32013R0604/EN .
  Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride | Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers | Dublin II | règlement de Dublin | Dublin III
  fr
  Nóta Remplace la convention de Dublin IATE:802999 Depuis l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 604/2013 ("règlement Dublin III"), en juillet 2013, les références faites au règlement (CE) n° 343/2003 ("règlement Dublin II") s’entendent comme faites au règlement 604/2013 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II dudit règlement. Pour plus d'informations sur l'applicabilité dudit règlement à partir du 1/1/2014, voir l'article 49. Réf.: Conseil-FR, sur la base de l'article 48 du règlement (UE) n° 604/2013, CELEX:32013R0604/FR
 16. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing|data-processing law · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|regulation (EU)
  an Gníomh um Rialachas Sonraí Tagairt Togra le haghaidh Rialachán maidir le rialachas sonraí Eorpach (An Gníomh um Rialachas Sonraí)
  ga
  an Rialachán maidir le rialachas sonraí Eorpach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über europäische Daten-Governance | Daten-Governance-Gesetz
  de
  Data Governance Act | Regulation on European data governance | DGA
  en
  Sainmhíniú regulation setting up mechanisms for the re-use of certain categories of public-sector data to facilitate their use for research and the creation of innovative new services and products, and introducing a notification and supervisory framework for data intermediation services, a framework for the registration of entities which make data available for altruistic purposes, and a framework for a European data innovation board Tagairt Council-EN, based on:- 'Council approves Data Governance Act' (22.6.2022), Council Press Release, 16 May 2022- Regulation (EU) 2022/868 on European data governance (Data Governance Act), recital 63
  acte sur la gouvernance des données | règlement sur la gouvernance européenne des données
  fr
  Sainmhíniú proposition d'acte législatif de la Commission sur la gouvernance européenne des données Tagairt Proposition de règlement sur la gouvernance européenne des données (acte sur la gouvernance des données) - COM(2020) 767 final
 17. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · SOCIAL QUESTIONS|migration
  an Rialachán Cáilitheachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán maidir le caighdeáin i dtaca le cáilitheacht náisiúnach tríú tír nó daoine gan stát mar thairbhithe de chosaint idirnáisiúnta, i dtaca le stádas aonfhoirmeach do dhídeanaithe nó do dhaoine atá incháilithe le haghaidh cosaint choimhdeach agus i dtaca lena bhfuil sa chosaint a thugtar, agus lena leasaítear Treoir 2003/109/CE ón gComhairle an 25 Samhain 2003 maidir le stádas náisiúnach tríú tír ar cónaitheoirí fadtéarmacha iad Tagairt Togra le haghaidh Rialachán maidir le caighdeáin i dtaca le cáilitheacht náisiúnach tríú tír nó daoine gan stát mar thairbhithe de chosaint idirnáisiúnta, i dtaca le stádas aonfhoirmeach do dhídeanaithe nó do dhaoine atá incháilithe le haghaidh cosaint choimhdeach agus i dtaca lena bhfuil sa chosaint a thugtar, agus lena leasaítear Treoir 2003/109/CE ón gComhairle an 25 Samhain 2003 maidir le stádas náisiúnach tríú tír ar cónaitheoirí fadtéarmacha iad, CELEX:52016PC0466/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anspruch auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes sowie zur Änderung der Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen | Anerkennungsverordnung
  de
  Regulation on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection and for the content of the protection granted and amending Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents | Qualification Regulation
  en
  règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile | Règlement concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu cette protection
  fr
  Sainmhíniú proposition qui s'inscrit dans le cadre du paquet de réforme du régime d'asile européen commun et du mécanisme de réinstallation Tagairt Conseil-FR, d'après la proposition de règlement établissant un cadre de l'Union pour la réinstallation, COM(2016) 468 final, CELEX:52016PC0468/fr
  Nóta Voir aussi IATE:933858 directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile
 18. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · SOCIAL QUESTIONS|migration
  an Rialachán maidir le hAthlonnú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Tar éis theachtaireacht an 6 Aibreán 2016 ón gCoimisiún maidir leis an athchóiriú ar an gcomhchóras Eorpach tearmainn agus bealaí dlíthiúla chuig an Eoraip a fheabhsú, thíolaic an Coimisiún, i mí na Bealtaine agus i mí Iúil, seacht gcinn de thograí reachtacha, lena n-áirítear an togra le haghaidh rialachán athlonnaithe.' Tagairt 'Creat athlonnaithe an Aontais: An Chomhairle réidh le dul i mbun caibidlíochta,' an Chomhairle Eorpach, Comhairle an Aontais Eorpaigh, https://www.consilium.europa.eu/ga/press/press-releases/2017/11/15/eu-resettlement-framework-council-ready-to-start-negotiations/?Page=1 [07.11.2018]
  Rialachán lena mbunaítear Creat Athlonnaithe an Aontais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 516/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Tagairt Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear Creat Athlonnaithe an Aontais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 516/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, CELEX:52016PC0468/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Neuansiedlungsrahmens der Union und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 516/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates | Neuansiedlungsverordnung
  de
  Regulation establishing a Union Resettlement Framework and amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and the Council | Resettlement Regulation
  en
  règlement sur la réinstallation | règlement établissant un cadre de l'Union pour la réinstallation et modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil
  fr
 19. FINANCE|free movement of capital|financial market
  Rialachán maidir le hidirbhearta maoinithe urrús Tagairt Rialachán (AE) 2015/2365 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide, CELEX:32015R2365/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (AE) 2015/2365 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide Tagairt Rialachán (AE) 2015/2365 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide, CELEX:32015R2365/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  IMU Tagairt Rialachán (AE) 2015/2365 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide, CELEX:32015R2365/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  SFT-Verordnung | Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften | Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
  de
  Sainmhíniú Vorschlag für eine Verordnung, mit der die Sicherheit und Transparenz auf den Finanzmärkten erhöht und die Finanzstabilität in der Union gestärkt werden soll Tagairt Council-DE vgl. Stellungnahme der Europäischen Zentralbank http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_joc_2014_336_r_0004_de_txt.pdf [8.4.2015]
  Nóta insb. durch die Meldung der Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften IATE:3515142 an Transaktionsregister und der Information von Anlegern über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
  SFTR | Securities Financing Transactions and Reuse Regulation | Securities Financing Transactions Regulation | Regulation (EU) 2015/2365 on transparency of securities financing transactions and of reuse | SFTR Regulation
  en
  Nóta see also "securities financing transaction", IATE:3515142
  Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation | règlement sur les opérations de financement sur titres
  fr
  Sainmhíniú règlement qui vise à renforcer la sécurité et la transparence du marché financier et à améliorer la stabilité financière de l'Union Tagairt Conseil-FR, d'après l'avis de la Banque centrale européenne du 24.6.2014, http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_joc_2014_336_r_0004_fr_txt.pdf [14.4.2015]
  Nóta Ce règlement instaure des mesures dans trois domaines: 1) les éléments des opérations doivent être déclarés aux référentiels centraux;2) les informations relatives aux opérations de financement sur titres doivent être communiquées aux investisseurs;3) la transparence des contrats relatifs aux activités de réaffectation de sûretés reçues en garantie est nécessaire.
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.