Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

13 toradh

 1. European Union · European treaties
  Conradh CE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs '... toisc go raibh an Rialachán sin bunaithe ar Airteagal 308 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (Conradh CE), agus ar an Airteagal sin amháin, agus rialaigh sí gurb iad an tríú mír d’Airteagal 159 de Chonradh CE agus Airteagal 308 de Chonradh CE araon na bunúis dlí iomchuí.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1232/2010 maidir le ranníocaíochtaí airgeadais ón Aontas Eorpach leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn (2007-2010), CELEX:32010R1232/GA
  Conradh na Róimhe Tagairt An tAcht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais 2010, https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/act/2010/23/gle/enacted/a2310i.pdf [14.03.2019] Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs '... toisc go raibh an Rialachán sin bunaithe ar Airteagal 308 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (Conradh CE), agus ar an Airteagal sin amháin, agus rialaigh sí gurb iad an tríú mír d’Airteagal 159 de Chonradh CE agus Airteagal 308 de Chonradh CE araon na bunúis dlí iomchuí.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1232/2010 maidir le ranníocaíochtaí airgeadais ón Aontas Eorpach leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn (2007-2010), CELEX:32010R1232/GA
  an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I gcomhréir le prionsabal na trédhearcachta atá cumhdaithe in Airteagal 15 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), tá institiúidí an Aontais lena gcuid oibre a dhéanamh ar dhóigh chomh hoscailte agus is féidir.' Tagairt Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, CELEX:32018R1046/GA
  CFAE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I gcomhréir le prionsabal na trédhearcachta atá cumhdaithe in Airteagal 15 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), tá institiúidí an Aontais lena gcuid oibre a dhéanamh ar dhóigh chomh hoscailte agus is féidir.' Tagairt Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, CELEX:32018R1046/GA
  Sainmhíniú an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh arna dhéanamh sa Róimh an 25 Márta 1957, arna leasú le Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, arna shíniú i Liospóin an 13 Nollaig 2007 Tagairt An tAcht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais, 2010, https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/act/2010/23/gle/enacted/a2310i.pdf [14.03.2019]
  Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union | AEUV | EG-Vertrag | Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft | Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft | Römischer Vertrag | Vertag von Rom | EGV
  de
  Sainmhíniú am 25. März 1957 in Rom unterzeichnet; in der Folge mehrfach geändert , insbesondere durch den Vertrag von Maastricht IATE:865789 ; Vertrag von Amsterdam IATE:903567 ; Vertrag von Nizza IATE:922254 ; Vertrag von Lissabon IATE:2242386 Tagairt ---
  Nóta UPD: aih, 16.12.09
  Treaty establishing the European Economic Community | Treaty on the Functioning of the European Union | Rome Treaty | EEC Treaty | TEC | TCE | TFEU | EC Treaty | Treaty establishing the European Economic Community Treaty | Treaty establishing the European Community
  en
  Nóta Signed in Rome on 25 March 1957, then modified several times, in particular by: Treaty of Maastricht [ IATE:865789 ], Treaty of Amsterdam [ IATE:903567 ], Treaty of Nice [ IATE:922254 ], Treaty of Lisbon [ IATE:2242386 ].
  traité instituant la Communauté économique européenne | Traité CE | Traité instituant la Communauté économique européenne | traité de Rome | TCE | traité instituant la Communauté européenne | Traité instituant la Communauté européenne | traité sur le fonctionnement de l'Union européenne | TFUE | traité FUE | traité CE | traité instituant la Communauté
  fr
  Sainmhíniú dernière version en date du traité fondateur signé à Rome en 1957 et modifié à plusieurs reprises, notamment par: le traité de Maastricht (1992) [ IATE:865789 ], le traité d'Amsterdam (1997) [ IATE:903567 ], le traité de Nice (2001) [ IATE:922254 ], le traité de Lisbonne (2007) [ IATE:2242386 ]. Tagairt Conseil-FR
 2. European treaties
  Prótacal i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis na Conarthaí ag bunú na gComhphobal Eorpach Tagairt ---
  ga
  Prótacal maidir le hAirteagal 40.3.3 de Bhunreacht na hÉireann Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zum Vertrag über die Europäische Union und zu den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften | Protokoll Nr.35 | Protokoll über Artikel 40.3.3 der Verfassung Irlands | Protokoll Nr. 35
  de
  Nóta Protokoll (Nr.35) zum EUV IATE:865789 und zum AEUV IATE:856545 und zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft IATE:856589Titel und Wortlaut des vormaligen Protokolls (Nr.7) wurden nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon IATE:2242386 nach Maßgabe des Protokolls (Nr.1) zum Vertrag von Lissabon IATE:2243578 geändert.
  Protocol annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European Communities | Protocol on Article 40.3.3 of the Constitution of Ireland
  en
  Nóta Protocol No 35 annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty on the Functioning of the EU and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.In accordance with Protocol No 1 annexed to the Treaty of Lisbon [IATE:2243578 ], the text and title of this Protocol (ex-No 7) were amended following the entry into force of the Treaty of Lisbon [IATE:2242386 ].
  Protocole sur l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande | Protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes
  fr
  Nóta Protocole n° 35 annexé au TUE, au TFUE et au traité instituant la CEEA.Conformément au protocole n° 1 annexé au traité de Lisbonne [IATE:2243578 ], le texte et l'intitulé de ce protocole (ancien protocole n° 7) ont été modifiés après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne [IATE:2242386 ].
 3. European Union law · European construction
  Prótacal ag leasú na bprótacal atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach, leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh agus/nó leis an an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach Tagairt 'Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, arna dhéanamh i Liospóin, an 13 Nollaig 2007,' Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=DA [22.6.2017] ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zur Änderung der Protokolle zum Vertrag über die Europäische Union, zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und/oder zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft | Nr. 1 Nr.1
  de
  Nóta Protokoll Nr. 1, dem Vertrag von Lissabon (2007) IATE:2242386 beigefügtXREF: Vertrag über die Europäische Union IATE:865789 , Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft IATE:856545 , Vertrag zur Gündung der Europäischen Atomgemeinschaft IATE:856589 UPD:AKO 7.4.14
  Protocol amending the protocols annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty establishing the European Community and/or to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
  en
  Nóta Protocol No 1 annexed to the Treaty of Lisbon [IATE:2242386 ] and amending the protocols annexed to the Treaty on European Union [IATE:865789 ], to the Treaty establishing the European Community, [IATE:856545 ] and/or to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community [IATE:856589 ].
  Protocole modifiant les protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
  fr
  Nóta Protocole n° 1 annexé au traité de Lisbonne [IATE:2242386 ] et modifiant les protocoles annexés au traité sur l'Union européenne [IATE:865789 ], au traité instituant la Communauté européenne [IATE:856545 ] et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique [IATE:856589 ].
 4. international agreement · European Union · deepening of the European Union
  Conradh Amstardam ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach, na gConarthaí ag bunú na gComhphobal Eorpach agus Ionstraimí gaolmhara áirithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Úsáid sa teanga "ionstraimí" ar "acts" anseo toisc gur reachtaíocht phríomha atá i gceist agus nach leasáitear ach "related act" amháin dáirire - an Ionstraim maidir le toghadh ionadaithe do Pharlaimint na hEorpa
  Vertrag von Amsterdam | Vertrag von Amsterdam zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte | AV | Amsterdamer Vertrag
  de
  Nóta am 2.10.1997 unterzeichnet; dritte große Revision der Gründungsverträge nach der Einheitlichen Akte IATE:750014 und dem Vertrag von Maastricht IATE:865789
  Amsterdam Treaty | Treaty of Amsterdam | Treaty of Amsterdam amending the Treaty on the European Union,the Treaties establishing the European Communities and certain related acts
  en
  Nóta The Treaty of Amsterdam, signed on 2 October 1997, entered into force on 1 May 1999. It amended and renumbered the EU and EC Treaties. Consolidated versions of the EU and EC Treaties are attached to it. The Treaty of Amsterdam changed the articles of the Treaty on European Union, identified by letters A to S, into numerical form.
  traité d'Amsterdam | traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes
  fr
  Nóta signé à Amsterdam, le 2.10.1997
 5. international agreement · European Union · European treaties · deepening of the European Union
  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, arna dhéanamh i Liospóin, an 13 Nollaig 2007 Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Conradh Liospóin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Conradh um Athchóiriú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Vertrag von Lissabon | Reformvertrag | Lissabonner | Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
  de
  Sainmhíniú von einer Regierungskonferenz IATE:842981 im zweiten Halbjahr 2007 ausgearbeiteter Vertrag zur Änderung der bestehenden Verträge (EUV und EGV) Tagairt Schlussfolgerungen Europ. Rat (Brüssel, 21./22. Juni 2007), Anl.I (Mandat Regierungskonferenz) http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ec/94935.pdf
  Nóta am 13.12.2007 in Lissabon unterzeichnetXREF: Änderungsvertrag IATE:2244107 ; DIV: st 11.7.07; UPD: AKO 3/10/2007, ajs 29.10.07, 31.3.08
  Reform Treaty | Treaty of Lisbon | Lisbon Treaty | Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community
  en
  Sainmhíniú Treaty amending the existing Treaties with a view to enhancing the efficiency and democratic legitimacy of the enlarged Union, as well as the coherence of its external action. Tagairt Brussels European Council, 21/22 June 2007 - Presidency Conclusions: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/94932.pdf (PDF) (26.10.2009)
  Nóta The constitutional concept, which consisted in repealing all existing Treaties and replacing them by a single text called "Constitution", is abandoned. The Reform Treaty, which was to include the innovations resulting from the 2004 IGC, has been superseded by the Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community. This new Treaty contains two substantive clauses amending respectively the Treaty on European Union (EU Treaty) [ IATE:865789 ] and the Treaty establishing the European Community (EC Treaty) [ IATE:856545 ]. The EU Treaty keeps its present name and the EC Treaty is called the Treaty on the Functioning of the Union, the Union having a single legal personality. The word 'Community' is replaced by the word 'Union'; the new Treaty states that the two Treaties constitute the Treaties on which the Union is founded and that the Union replaces and succeeds the Community. The Treaty of Lisbon was signed on 13 December 2007 and entered into force on 1 December 2009.
  traité modificatif | traité de réforme | traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne | traité de Lisbonne
  fr
  Sainmhíniú Traité modifiant les traités existants en vue de renforcer l'efficacité et la légitimité démocratique de l'Union élargie et d'améliorer la cohérence de son action extérieure. Tagairt Conseil européen de Bruxelles, 21 et 22 juin 2007 - conclusions de la présidence [ http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/fr/ec/94933.pdf ]
  Nóta signé à Lisbonne le 13.12.2007Le concept constitutionnel, qui consistait à abroger tous les traités actuels pour les remplacer par un texte unique appelé "Constitution" [cf IATE:931133 ] est abandonné: le traité modificatif introduira dans les traités actuels, qui restent en vigueur, les innovations découlant des travaux de la CIG de 2004.Pour en savoir plus: http://europa.eu/lisbon_treaty/index_fr.htm
 6. international agreement · European Union · deepening of the European Union
  Conradh Nice Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Conradh Nice ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach, na gConarthaí ag bunú na gComphobal Eorpach agus Ionstraimí gaolmhara áirithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Vertrag von Nizza | Vertrag von Nizza zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte | Vertrag von Nizza zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der Verträge zurGründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte | Nizzaer
  de
  Treaty of Nice | Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related Acts
  en
  Nóta The Treaty of Nice, signed on 26 February 2001, entered into force on 1 February 2003. It dealt mostly with reforming the institutions so that the Union could function efficiently after its enlargement to 25 Member States. The Treaty of Nice, the former Treaty of the EU and the Treaty of the EC have been merged into one consolidated version. Europa website http://europa.eu/abc/treaties/index_en.htm
  traité de Nice | traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes
  fr
  Nóta signé à Nice le 26.2.2001
 7. EU finance · international agreement · European Union
  Conradh a leasaíonn Forálacha Buiséadacha Áirithe de na Conarthaí ag bunú na gComhphobal Eorpach agus den Chonradh ag bunú Comhairle Aonair agus Coimisiúin Aonair de na Comhphobail Eorpacha Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Vertrag zur Änderung bestimmter Haushaltsvorschriften der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften und des Vertrages zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften | Vertrag zur Änderung bestimmter Haushaltsvorschriften
  de
  Sainmhíniú Vertrag, der das System der Finanzierung der Gemeinschaften über Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten durch das System der Finanzierung über eigene Mittel IATE:808949 ersetzt und den gemeinsamen Haushaltsplan für die Gemeinschaften einführt Tagairt Scadplus http://europa.eu/scadplus/treaties/eec_de.htm (3/10/2007)
  Nóta unterzeichnet am 22.4.1970 in Luxemburg; UPD: AKO 3/10/2007
  Treaty of Luxemburg | Treaty of Luxembourg | Treaty amending Certain Budgetary Provisions of the Treaties establishing the European Communities and of the Treaty establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities
  en
  Traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les Communautés européennes et du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes
  fr
 8. EUROPEAN UNION · energy policy · international instrument
  an Conradh lena mbunaítear Comhphobal Fuinnimh Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Sainmhíniú "Is próiseas é an Comhphobal Fuinnimh a dhíríonn ar mhargadh fuinnimh inmheánach an AE a leathnú chuig réigiún Thoir Theas nahEorpa agus níos leithne. Síníodh an Conradh ag bunú an Comhphobal Fuinnimh san Aithin le linn 2005" Tagairt "Ag seachadhadh todhchaí fuinnimh inbhuanaithe d'Éirinn" (Páipéar Bán de chuid an Rialtais http://www.dcenr.gov.ie/NR/rdonlyres/54C78A1E-4E96-4E28-A77A-3226220DF2FC/27357/AnP%C3%A1ipeirB%C3%A1numFhuinnimh12M%C3%A1rta2007.pdf 31-1-2011
  Vertrag zur Gründung der Energiegemeinschaft
  de
  Sainmhíniú Vertrag zur Schaffung eines Binnenmarktes für Elektrizität und Erdgas zwischen der EU und Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, der ehem. jug. Republik Mazedonien, Montenegro, Serbien und dem Kosovo (i.S.d. Resolution 1244 d. VN-Sicherheitsrats) Tagairt Zus.fassung d. Gesetzgebung http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/l27074_de.htm
  Nóta Athen, 25.10.2005
  Energy Treaty | Treaty establishing the Energy Community | ECSEE Treaty | Energy Community Treaty
  en
  Sainmhíniú treaty providing for the creation of an integrated energy market (electricity and gas) between the EU and the countries of South Eastern Europe Tagairt EUROPA > Summaries of EU legislation > Enlargement > The stabilisation and association process: the Western Balkans, http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/l27074_en.htm [7.12.2016]
  Nóta Not to be confused with the ECT "Energy Charter Treaty" IATE:879582 .
  Traité instituant la Communauté de l'énergie
  fr
  Sainmhíniú traité créant un marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel qui regroupe les États membres de l'UE et 7 États et territoires européens des Balkans Tagairt Site Europa, synthèses de la législation de l'UE http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/l27074_fr.htm (27.1.2011)
  Nóta signature: Athènes, 25.10.2005Entré en vigueur le 1er juillet 2006. Il est conclu pour une période de 10 ans.
 9. nuclear industry · European Communities · international agreement · European treaties · deepening of the European Union
  Conradh CEFA Tagairt Leagan comhdhlúite den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, Airteagal 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016A/PRO/02&from=EN Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach Tagairt Leagan comhdhlúite den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, Airteagal 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:12012A/TXT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Conradh Euratom Tagairt Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, CELEX:32018R1046/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  EAG-Vertrag | EAGV | EURATOM-Vertrag | Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft
  de
  Nóta unterzeichnet am 25.3.1957 in Rom; bildet zusammen mit dem EWGV IATE:856545 die "Römischen Verträge" IATE:855514
  EAEC Treaty | Euratom Treaty | Treaty establishing the European Atomic Energy Community | Rome Treaty
  en
  Nóta Signed in Rome on 25 March 1957.
  traité de Rome | traité Euratom | traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique | traité CEEA
  fr
  Sainmhíniú traité initialement créé pour coordonner les programmes de recherche des États en vue d'une utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, qui contribue de nos jours à la mise en commun des connaissances, des infrastructures et du financement de l'énergie nucléaire et qui assure la sécurité de l'approvisionnement en énergie atomique dans le cadre d'un contrôle centralisé Tagairt Scadplus, [ http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_euratom_fr.htm ]
  Nóta signé à Rome le 25 mars 1957
 10. POLITICS
  Conradh Bunaíochta Tagairt Prótacal Uimh. 3 a ghabhann le hIonstraim Aontachais na Cipire, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-GA/TXT/?uri=CELEX:12003T/PRO/03&from=GA
  ga
  Comhthéacs "AG TABHAIRT DÁ nAIRE DÓIBH FAIRIS SIN na bhforálacha den Chonradh Bunaíochta i dtaca le socruithe custaim idir na Limistéir Bhunáite Fhlaitheasacha agus Poblacht na Cipire agus go háirithe na forálacha in Iarscríbhinn F a ghabhann leis an gConradh sin" Tagairt Prótacal Uimh. 3 a ghabhann le hIonstraim Aontachais na Cipire, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-GA/TXT/?uri=CELEX:12003T/PRO/03&from=GA
  Conradh maidir le bunú Phoblacht na Cipire Tagairt Prótacal Uimh. 3 a ghabhann le hIonstraim Aontachais na Cipire, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-GA/TXT/?uri=CELEX:12003T/PRO/03&from=GA
  ga
  Comhthéacs "AG CUR SAN ÁIREAMH DÓIBH na bhforálacha maidir leis na Limistéir Bhunáite Fhlaitheasacha atá leagtha amach sa Chonradh maidir le bunú Phoblacht na Cipire (dá ngairtear "an Conradh Bunaíochta" anseo feasta) agus sna Maluirtuthe Nótaí gaolmhara a ghabhann leis dar dáta an 16 Lúnasa 1960" Tagairt Prótacal Uimh. 3 a ghabhann le hIonstraim Aontachais na Cipire, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-GA/TXT/?uri=CELEX:12003T/PRO/03&from=GA
  Vertrag zur Gründung der Republik Zypern | Gründungsvertrag
  de
  Nóta Nikosia, 16. August 1960
  Treaty concerning the Establishment of the Republic of Cyprus | Treaty of Establishment
  en
  Sainmhíniú treaty signed in 1960 by the United Kingdom, Greece, Turkey and the Republic of Cyprus Tagairt Council-EN, based on the text of the Treaty, available at: http://treaties.fco.gov.uk/docs/pdf/1961/TS0004.pdf [15.5.2017]
  traité d'établissement | traité établissant la République de Chypre
  fr
  Nóta traité signé à Nicosie le 16 août 1960
 11. international agreement
  an Conradh lena mbunaítear Aontas na Magraibe Arabaí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Vertrag über die Gründung der Union des arabischen Maghreb | Vertrag zur Gründung der Union des arabischen Maghreb
  de
  Nóta Marrakesch, 17.02.1989;XREF: Union des arabischen Maghreb IATE:782196 ;DIV: RSZ 15/10/2002, UPD: aka 11.08.11
  Treaty establishing the Arab Maghreb Union
  en
  Sainmhíniú The signatories are: Algeria, Libya, Mauritania, Morocco and Tunisia. The Treaty was signed in Marrakesh, Morocco, in February 1989. Tagairt ---
  Traité constitutif de l'Union du Maghreb arabe
  fr
  Nóta SYN/ANT: Traité instituant l'Union du Maghreb arabe, sur: <" target="_blank">http://www.maghrebarabe.org/fr/index3.htm>; (10/12/2003) (traduction non officielle);MISC: signé à Marrakech, le 17 février 1989
 12. destination of transport · international agreement · land transport · maritime and inland waterway transport
  Conradh lena mbunaítear an Comhphobal Iompair Tagairt Achoimre ar: Conradh lena mbunaítear an Comhphobal Iompair (14.4.2020)
  ga
  Vertrag zur Gründung der Verkehrsgemeinschaft | Vertrag über die Verkehrsgemeinschaft
  de
  Sainmhíniú Vertrag zur Gründung einer Verkehrsgemeinschaft zwischen der EU und Albanien, Bosnien und Herzegowina, der Republik Nordmazedonien, Kosovo (Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244/1999 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos.), Montenegro und Serbien Tagairt Coujncil-DE nach Beschluss (EU) 2017/1937 des Rates vom 11. Juli 2017 über die Unterzeichnung — im Namen der Europäischen Union — und die vorläufige Anwendung des Vertrags zur Gründung der Verkehrsgemeinschaft
  Treaty establishing the Transport Community | Transport Community Treaty
  en
  Sainmhíniú Treaty whose aim is the creation of a Transport Community in the field of road, rail, inland waterway and maritime transport as well as the development of the transport network between the European Union and the South East European Parties (Albania, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Kosovo*, Montenegro, and Serbia) Tagairt Based on Council Decision (EU) 2017/1937 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Treaty establishing the Transport Community CELEX:32017D1937/EN
  Nóta * This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.
  traité instituant la Communauté des transports
  fr
  Sainmhíniú traité ayant pour objet la création d'une Communauté des transports dans le domaine des transports routier, ferroviaire, par voie navigable intérieure et maritime ainsi que le développement du réseau de transport entre l’Union européenne et les parties de l’Europe du Sud-Est (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Kosovo*, Monténégro et Serbie) Tagairt Annexe de la proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du traité instituant la Communauté des transports (12.9.2019)
  Nóta * Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.