Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

8 dtoradh

 1. coiste bainistíochta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verwaltungsausschuss
  de
  Sainmhíniú Ausschuss nach Art. 4 des Beschlusses 1999/468/EG (geändert durch Beschluss 2006/512/EG) IATE:786020 Tagairt Council-DE
  Nóta XREF: Verwaltungsverfahren IATE:914347 ; DIV: AKO 13.11.2006; UPD: cho, 9.9.11
  management committee
  en
  Sainmhíniú committee charged with delivering an opinion on a draft implementing act IATE:851914 under the management procedure IATE:914347 laid down in Article 4 of the Decision on Committee Procedure IATE:786020 , as repealed and replaced by the Regulation on Committee Procedure (see IATE:3533811 and CELEX:32011R0182 ) Tagairt Council-EN
  Nóta See also "management procedure" IATE:914347 .Pursuant to Article 13 of the 2011 Regulation, existing basic acts IATE:817734 which refer to the management procedure under Article 4 of the old Decision are now subject to the examination procedure IATE:3531511 laid down in Article 5 of the 2011 Regulation.For more information on the new committee procedures established by the Regulation, see the Factsheet: Entry into force of new comitology rules http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/119516.pdf [25.08.2011]
  comité de gestion
  fr
  Sainmhíniú comité chargé d'émettre un avis sur les mesures d’exécution proposées par la Commission, fonctionnant selon la procédure de gestion [IATE:914347 ] prévue à l'art. 4 de la décision "comitologie" [IATE:786020 ] abrogée et remplacée, depuis le 1.3.2011, par le règlement "comitologie" [IATE:3533811 ] Tagairt Conseil-FR, d'après "Synthèses de la législation de l'UE", http://europa.eu/legislation_summaries/other/l10118_fr.htm (22.9.2011)
  Nóta Depuis le 1.3.2011, le règlement (UE) nº 182/2011 IATE:3533811 abroge et remplace la décision 1999/468/CE [IATE:786020 ].Conformément à l'article 13 dudit règlement, lorsque des actes de base adoptés avant l’entrée en vigueur dudit règlement prévoient l’exercice de compétences d’exécution par la Commission conformément à la décision "comitologie" et font référence à l’article 4 ("procédure de gestion") de ladite décision, c'est désormais la procédure d’examen [IATE:3531511 ] prévue à l'article 5 du règlement précité qui s'applique.Pour des explications détaillées, voir la fiche d'information du Conseil de février 2011 sur l'entrée en vigueur de nouvelles règles de comitologie, http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/11/st07/st07070.fr11.pdf (22.9.2011)Voir aussi "procédure de gestion" [IATE:914347 ].
 2. Coiste um chabhair eacnamaíoch do thíortha áirithe san Eoraip Láir agus Thoir agus um chabhair chomhordúcháin do na stáit iarrthacha faoi chuimsiú na straitéise réamhaontachais (PHARE) Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Coiste Bainistíochta PHARE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausschuss für die Wirtschaftshilfe für bestimmte Länder in Mittel- und Osteuropa sowie zur Koordinierung der Maßnahmen zur Unterstützung der beitrittswilligen Länder im Rahmen der Heranführungsstrategie ("Phare") | PHARE-Verwaltungsausschuss
  de
  Phare Management Committee | Committee on aid for economic restructuring in Poland and Hungary | Phare Committee | Committee on economic assistance to certain central and eastern European countries and for coordinating aid to the applicant countries in the framework of the pre-accession strategy , Committee on aid for economic restructuring in certain central and eastern European countries and for coordinating aid to the applicant countries in the framework of the pre-accession strategy (Phare) | committee on aid for economic restructuring in Poland and Hungary | Committee on economic assistance to certain central and eastern European countries and for coordination of aid to the applicant countries in the framework of the pre-accession strategy
  en
  Sainmhíniú committee on aid for economic restructuring set up under the Phare Programme Tagairt Regulation (EEC) No 3906/89 on economic aid to the Republic of Hungary and the Polish People's Republic, CELEX:31989R3906/EN
  Nóta 'A committee on aid for economic restructuring in Poland and Hungary' was set up under Article 9 of Regulation (EEC) No 3906/89. Its scope was extended to 'certain countries of Central and Eastern Europe' under Regulation (EEC) No 2698/90. Under Regulation (EC) No 1266/1999, it was also given the task of assisting the Commission in coordinating aid to applicant countries and appeared in a list in 2000 as the 'Committee on economic assistance to certain central and eastern European countries and for coordination [of] aid to the applicant countries in the framework of the pre-accession strategy (PHARE)'. It has been referred to in many Commission Decisions and reports as the 'Phare Management Committee' or 'Phare Committee'. The Phare programme [ IATE:1867474 ] was replaced, from 1 January 2007, by the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) [ IATE:2201999 , Regulation (EC) No 1085/2006].
  Comité de l'aide à la restructuration économique de certains pays de l'Europe centrale et orientale (PHARE) | Comité de gestion Phare
  fr
 3. an Coiste um Chomheagrú na Margaí Talmhaíochta Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta
  ga
  Comhthéacs 'Beidh de chúnamh ag an gCoimisiún coiste dar teideal an Coiste um Chomheagrú na Margaí Talmhaíochta. Coiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 a bheidh sa Choiste sin.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta
  an Coiste Bainistíochta um Chomheagraíocht na Margaí Talmhaíochta Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 464/2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 617/2009 ón gComhairle lena n-osclaítear taraif-chuóta uathrialach i gcás allmhairithe mairteola ardcháilíochta
  ga
  Ausschuss für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte | Verwaltungsausschuss für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte
  de
  Committee for the Common Organisation of the Agricultural Markets | Management Committee for the Common Organisation of Agricultural Markets
  en
  Sainmhíniú committee established to assist the Commission by Article 229(1) of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 Tagairt COM-EN, based on: Article 229(1) of Regulation (EU) No 1308/2013, CELEX:32013R1308/EN
  Nóta It replaced the Management Committee for the Common Organisation of Agricultural Markets [ IATE:3575911 ] established by Article 195 of Council Regulation (EC) No 1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation).
  comité de l'organisation commune des marchés agricoles | comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles
  fr
 4. an Coiste Bainistíochta um Íocaíochtaí Díreacha Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 247/2006 ón gComhairle, CELEX:32013R0228/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verwaltungsausschuss für Direktzahlungen
  de
  Management Committee for Direct Payments
  en
  Nóta For the after-2013 reform Committee for Direct Payments, see IATE:3569645 This committee has been abolished since 17 September 2015. Ref.: Comitology Register http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=List.list [24.6.2016]
  Comité de gestion des paiements directs
  fr
 5. an Coiste um Iascach agus Dobharshaothrú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs "Beidh an Coiste um Iascach agus Dobharshaothrú a bunaíodh le hAirteagal 47 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 de chúnamh ag an gCoimisiún." Tagairt RIALACHÁN (AE) 2016/1627 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle CELEX:32016R1627
  Verwaltungsausschuss für Fischerei und Aquakultur | Ausschuss für Fischerei und Aquakultur
  de
  Sainmhíniú zur Unterstützung der KOM eingesetzter Ausschuss zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) IATE:780952, der dafür sorgt, dass die GFP auf die besten wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Gutachten zurückgreifen kann Tagairt Council-DE vgl. VO 2371/2002, Erw.28 und Art.30 Abs.1 (ABl. L_358/2002) CELEX:32002R2371/DE
  Nóta ersetzt den früheren "Verwaltungsausschuss für Fischerei und Aquakultur" IATE:873900 (VO 3760/92 CELEX:31992R3760/DE ); anders: "Beratender Ausschuss für Fischerei und Aquakultur" IATE:1900160 ; UPD: aih, 29.7.2013
  Committee for Fisheries and Aquaculture | Committee for Fisheries and Acquaculture, Committee on Structures for the Fisheries and Aquaculture Sector, CFAS, Committee for the Fisheries and Aquaculture Sector
  en
  Sainmhíniú committee on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy [ IATE:780952 ] established to assist the European Commission [ IATE:956044 ] and ensure that the Common Fisheries Policy benefits from the best scientific, technical and economic advice Tagairt COM-EN, based on: Recital 28 and Article 30(1) of Regulation (EC) No 2371/2002, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:358:0059:0080:EN:PDF
  Nóta It replaces the Management Committee for Fisheries and Aquaculture [ IATE:873900 ] established by Article 17 of Council Regulation (EEC) No 3760/92 of 20 December 1992, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R3760:EN:HTML Should not be confused with Advisory Committee on Fisheries and Aquaculture [ IATE:1900160 ]
  Comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture | comité de la pêche et de l'aquaculture | Comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture | CGSPA
  fr
  Sainmhíniú comité chargé d'assister la Commission européenne afin que la politique commune de la pêche [IATE:956044 ] bénéficie des meilleurs avis scientifiques, techniques et économiques Tagairt COM-FR, d'après Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, JO L 358 du 31.12.2002, considérant 28 et article 30, paragraphe 1, CELEX:32002R2371/FR
  Nóta Ce comité remplace le comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture (CGSPA) [IATE:873900 ] institué par le règlement (CEE) 3760/92, art.17.
 6. Coiste Bainistíochta um Iascach agus Dobharshaothrú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verwaltungsausschuss für Fischerei und Aquakultur
  de
  Sainmhíniú aus Vertretern der EU-Mitgliedstaaten bestehender Ausschuss unter dem Vorsitz eines Vertreters der KOM; wurde mit Art.17 der VO 3760/92 zur Erleichterung der Umsetzung dieser VO eingesetzt Tagairt Council-DE
  Nóta wurde 2012 durch den "Ausschuss für Fischerei und Aquakultur" IATE:2100652 ersetzt; UPD: aih, 29.7.2013
  MCFA | MCFAS | Management Committee for Fisheries and Aquaculture | Management Committee for the Fisheries and Aquaculture Sector
  en
  Sainmhíniú committee consisting of representatives of the EU Member States, under the chairmanship of a representative of the European Commission, established by Article 17 of Council Regulation (EEC) No 3760/92 of 20 December 1992 establishing a Community system for fisheries and aquaculture to facilitate the implementation of that Regulation Tagairt COM-EN, based on: 21st (penultimate) recital and Article 17 of Regulation (EEC) No 3760/92, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992:389:0001:0014:EN:PDF
  Nóta Replaced by the Committee for Fisheries and Aquaculture [ IATE:2100652 ].
  CGSPA | comité de gestion du secteur de la pêche et de l’aquaculture
  fr
  Nóta Depuis le 1er mai 2012, remplacé par le "Comité de la pêche et de l'aquaculture" [IATE:2100652 ]
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.