Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

123 toradh

 1. international agreement · EU relations
  CCCF leis an gCasacstáin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair Feabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Casacstáine, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Abkommen über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Kasachstan andererseits
  de
  Nóta Astana, 21.12.2015;noch nicht in Kraft getreten; vorläufige Anwendung seit 1.5.2016 ersetzt das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit Kasachstan IATE:887445 XREF: erweitertes Partnerschafts- und Kooperationsabkommen IATE:3567322
  Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part | enhanced PCA with Kazakhstan | EPCA with Kazakhstan
  en
  Nóta Signed: Astana 21.12.2015Provisional application as from 1.5.2016This agreement replaces the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States and the Republic of Kazakhstan [ IATE:887445 ]For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=10584 [5.11.2018]See also IATE:3567322 for enhanced partnership and cooperation agreement in general
  Accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part | APCR entre l'Union et le Kazakhstan
  fr
  Nóta Signature: 21.12.2015 à Astana Application provisoire à partir du 1.5.2016.Cet accord remplace l'Accord de partenariat et de coopération entre les communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (IATE:887445 ) Voir aussi:- accord de partenariat et de coopération renforcé, IATE:3567322
 2. international agreement · EU relations
  an Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an tSeoirsia, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits
  de
  Nóta Luxemburg, 22.4.1996 Aufgehoben und ersetzt durch das 2014 geschlossene, am 1.7.2016 in Kraft getretene Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits, Art. 423 CELEX:22014A0830(02)/DE XREF:Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) IATE:879441 Assoziierungsabkommen IATE:769072
  Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part
  en
  Nóta Signed: Luxembourg, 22.4.1996Repealed and replaced by the EU-Georgia Association Agreement concluded in 2014, ref. Association Agreement between the EU and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, Art. 423, CELEX:22014A0830(02)For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=188 [7.11.2018]See also:- IATE:879441 for Partnership and Cooperation Agreement in general- IATE:769072 for Association Agreement in general
  Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part
  fr
  Nóta Signature: 22.4.1996 à LuxembourgAbrogé et remplacé par l'Accord d'association entre la Géorgie et l'Union européenne signé le 27 juin 2014, cf. Accord d'association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, art. 423, CELEX:22014A0830(02)/fr Voir aussi:- accord de partenariat et de coopération (d'une manière générale), IATE:879441 - accord d'association (d'une manière générale), IATE:769072
 3. international agreement · EU relations
  an Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Casacstáine, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten und der Republik Kasachstan
  de
  Nóta unterzeichnet am 23.1.1995 in Brüssel in Kraft getreten am 1.7.1999 Ersetzt durch das 2015 geschlossene, noch nicht in Kraft getretene Abkommen über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Kasachstan andererseits IATE:3579028 siehe auch IATE:879441 für "Partnerschafts- und Kooperationsabkommen" allgemein
  PCA with Kazakhstan | Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States and the Republic of Kazakhstan
  en
  Nóta Signed: Brussels, 23.1.1995 Entry into force: 1.7.1999Replaced by the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the EU and its Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part, IATE:3579028 For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=189 [7.11.2018]See also IATE:879441 for Partnership and Cooperation Agreement in general.
  Accord de partenariat et de coopération entre les communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part | APC avec le Kazakhstan
  fr
  Nóta Signature: 23.1.1995, à BruxellesEntrée en vigueur: 1.7.1999Remplacé par l'Accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, IATE:3579028 Voir aussi:- accord de partenariat et de coopération (d'une manière générale), IATE:879441
 4. international agreement · EU relations
  an Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAirméine, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  PKA mit Armenien | Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Armenien andererseits
  de
  Nóta unterzeichnet am 22.4.1996 in Luxemburg in Kraft getreten am 1.7.1999 siehe auch IATE:879441 für "Partnerschafts- und Kooperationsabkommen" allgemein Wird durch das am 24.11.2017 unterzeichnete, noch nicht in Kraft getretene Abkommen über eine umfassende und verstärkte Partnerschaft zwischen der EU und Armenien IATE:3574945 ersetzt.
  Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part | PCA with Armenia | Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part
  en
  Nóta Signed: Luxembourg, 22.4.1996 Entry into force: 1.7.1999 For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=183 [13.7.2016] See also IATE:879441 for Partnership and Cooperation Agreement in general. This agreement will be replaced by the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement [ IATE:3574945 ], which was signed in November 2017 but is not yet in force.
  APC avec l'Arménie | Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part
  fr
  Nóta Signature: Luxembourg, 22.4.1996 Entrée en vigueur: 1.7.1999 Voir aussi:- accord de partenariat et de coopération (d'une manière générale), IATE:879441 Cet accord sera remplacé un accord de partenariat global et renforcé entre l'UE et l'Arménie (IATE:3574945 ), qui a été signé en novembre 2017 mais n'est pas encore entré en vigueur.
 5. international agreement · EU relations
  an Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit Moldau | Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Moldau andererseits | Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zur Gründung einer Partnerschaft zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Moldau andererseits
  de
  Nóta unterzeichnet am 28.11.1994 in Brüssel in Kraft getreten am 1.7.1998 Ersetzt durch das 2016 geschlossene Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Moldau andererseits, Art. 456 CELEX:22014A0830(01)/DE siehe auch IATE:879441 für "Partnerschafts- und Kooperationsabkommen" allgemein
  and the Republic of Moldova | Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States | PCA Moldova | of the one Part | of the other part | Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States and the Republic of Moldova | PCA with Moldova
  en
  Nóta Signed: Brussels, 28.11.1994Repealed and replaced by EU-Moldova Association Agreement concluded in 2016, ref. Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part, Art. 456, CELEX:22014A0830(01) For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=193 [12.7.2016]See also:- IATE:879441 for Partnership and Cooperation Agreement in general- IATE:769072 for Association Agreement in general
  Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part | APC avec la Moldavie
  fr
  Nóta Signature: Bruxelles, 28.11.1994 Abrogé et remplacé par l'accord d'association UE-Moldavie conclu en 2016, cf. Accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, CELEX:22014A0830(01)/fr Voir aussi:- accord de partenariat et de coopération (d'une manière générale), IATE:879441 - accord d'association (d'une manière générale), IATE:769072
 6. international agreement · EU relations
  an Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair lena mbunaítear comhpháirtíocht idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Úcráin, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten und der Ukraine | Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zur Gründung einer Partnerschaft zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits
  de
  Nóta unterzeichnet am 14.6.1994 in Luxemburg in Kraft getreten am 1.3.1998 Ersetzt durch das am 1. September 2017 in Kraft getretene Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits ( CELEX:22014A0529(01)/DE )siehe auch IATE:879441 für "Partnerschafts- und Kooperationsabkommen" allgemein
  and Ukraine | Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, and Ukraine | of the other part | Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States | of the one part | PCA Ukraine
  en
  Nóta Signed: Luxembourg, 14.6.1994Repealed and replaced by EU-Ukraine Association Agreement ( CELEX:22014A0529(01) ) which entered into force on 1 September 2017.For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=217 [12.7.2016] See also:- IATE:879441 for Partnership and Cooperation Agreement in general- IATE:769072 for Association Agreement in general
  Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part | APC avec l'Ukraine
  fr
  Nóta Signature, 14.6.1994 à Luxembourg Abrogé et remplacé par l'accord d'association UE-Ukraine entré en vigueur le 1er septembre 2017, CELEX:22014A0529(01)/fr Voir aussi:- accord de partenariat et de coopération (d'une manière générale), IATE:879441 - accord d'association (d'une manière générale), IATE:769072
 7. international agreement · EU relations
  an Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair lena mbunaítear comhpháirtíocht idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Cónaidhm na Rúise, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zur Gründung einer Partnerschaft zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Russischen Föderation andererseits | PKA mit Russland
  de
  Nóta unterzeichnet am 24.6.1994 in Korfu in Kraft getreten am 1.12.1997 siehe auch IATE:879441 für "Partnerschafts- und Kooperationsabkommen" allgemein
  Agreement on partnership and cooperation establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Russian Federation, of the other part | of the one part | and the Russian Federation | PCA with Russia | of the other part | Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States
  en
  Nóta Signed: Corfu, 24.6.1994Entry into force: 1.12.1997For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=201 [12.7.2016]See also IATE:879441 for 'Partnership and Cooperation Agreement' in general.
  APC avec la Russie | Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part
  fr
  Nóta Signature, 24.6.1994 à CorfouEntrée en vigueur: 1.12.1997Voir aussi:- accord de partenariat et de coopération (d'une manière générale), IATE:879441
 8. international agreement · EU relations
  an Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair lena mbunaítear comhpháirtíocht idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hÚisbéiceastáine, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Usbekistan andererseits | Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zur Gründung einer Partnerschaft zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Usbekistan andererseits
  de
  Nóta unterzeichnet am 21.6.1996 in Florenz in Kraft getreten am 1.7.1999 siehe auch IATE:879441 für "Partnerschafts- und Kooperationsabkommen" allgemeinWird voraussichtlich durch ein Umfassendes Abkommen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Usbekistan andererseits IATE:3579036 ersetzt, über das noch verhandelt wird.
  Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Uzbekistan, of the other part | Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Uzbekistan, of the other part | PCA Uzbekistan | PCA with Uzbekistan
  en
  Nóta Signed: Florence, 21.6.1996Entry into force: 1.7.1999For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=722 [13.7.2016]See also IATE:879441 for Partnership and Cooperation Agreement in general.Negotiations are underway for a Comprehensive Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Uzbekistan, of the other part [ IATE:3579036 ], which will replace this PCA.
  APC avec l'Ouzbékistan | Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part
  fr
  Nóta Signature: Florence, 21.6.1996Entrée en vigueur: 1.7.1999 Des négociations sont en cours en vue d'un accord global entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part (IATE:3579036 ), qui devrait remplacer le présent APC. Voir aussi:- accord de partenariat et de coopération (d'une manière générale), IATE:879441
 9. cooperation policy · international agreement · EU relations
  an Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair lena mbunaítear comhpháirtíocht idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Táidsíceastáine, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zur Gründung einer Partnerschaft zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Tadschikistan andererseits
  de
  Nóta Luxemburg, 11.10.2004In Kraft getreten am 1.1.2010XREF:Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) IATE:879441
  PCA Tajikistan | Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tajikistan, of the other part | PCA with Tajikistan
  en
  Nóta Signed: Luxembourg, 11.10.2004 Entry into force: 1.1.2010For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=7341 [8.11.2018]See also IATE:879441 for Partnership and Cooperation Agreement in general.
  Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part | APC avec le Tadjikistan
  fr
  Nóta Signature: Luxembourg, 11.10.2004Entrée en vigueur: 1.1.2010Voir aussi:- accord de partenariat et de coopération (d'une manière générale), IATE:879441
 10. cooperation policy · international trade · EU relations
  an Comhaontú Comhpháirtíochta Chuimsithí Fheabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAirméine, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Abkommen über eine umfassende und verstärkte Partnerschaft zwischen der EU und Armenien | CEPA | Abkommen über eine umfassende und verstärkte Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Armenien andererseits
  de
  Sainmhíniú Abkommen zwischen der Europäischen Union und Armenien Tagairt Beschluss (EU) 2018/104 des Rates über die Unterzeichnung, im Namen der Union, und die vorläufige Anwendung des Abkommens über eine umfassende und verstärkte Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Armenien andererseits CELEX:32018D0104/DE
  Nóta Unterzeichnung: 24.11.2017. Noch nicht in Kraft.
  EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement | Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part | CEPA | EU-Armenia CEPA | Armenia-EU Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement | Armenia-EU CEPA
  en
  Sainmhíniú agreement concluded between the EU and Armenia which aims to provide a long-term basis for further development of EU-Armenia relations by strengthening political dialogue and improving cooperation in a broad range of areas Tagairt Joint proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part - Explanatory memorandum, CELEX:52017JC0036
  Nóta Signed: 24.11.2017 Not yet in force. Although the name differs slightly, this agreement is an example of an enhanced partnership and cooperation agreement [ IATE:3567322 ], and when it comes into force it will replace the previous PCA with Armenia [ IATE:896605 ] Note reference: EEAS > New agreement signed between the European Union and Armenia set to bring tangible benefits to citizens, 24.11.2017, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/36141/New%20agreement%20signed%20between%20the%20European%20Union%20and%20Armenia%20set%20to%20bring%20tangible%20benefits%20to%20citizens [28.11.2017]
  accord de partenariat global et renforcé entre l'UE et l'Arménie | Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part | accord de partenariat global et renforcé UE-Arménie
  fr
  Sainmhíniú accord conclu entre l'UE et l'Arménie en vue de fournir une base à long terme pour la poursuite du développement des relations entre les deux parties par un renforcement du dialogue politique et une amélioration de la coopération dans un large éventail de domaines Tagairt Proposition conjointe de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, CELEX:52017JC0036/FR
  Nóta Accord signé le 24 novembre 2017 à l'occasion du 24 e Sommet du partenariat oriental, mais qui n'est pas encore entré en vigueur. Bien que l'intitulé soit légèrement différent, cet accord est un exemple d'accord de partenariat et de coopération rencorcé (IATE:3567322 ) qui, lorsqu'il entrera en vigueur, viendra remplacer l'APC avec l'Arménie (IATE:896605 ).
 11. international agreement · EU relations · fisheries
  an Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Comhphobal Eorpach de pháirt amháin, agus Rialtas na Danmhairge agus Rialtas Dúchais na Graonlainne, den pháirt eile Tagairt 'Riar na hOibre,' Dáil Éireann, http://www.oireachtas.ie/documents/op/sep15/business/op220915.pdf [29.5.2017] ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Fisheries Partnership Agreement between the European Community on the one hand, and the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland, on the other
  en
  accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part
  fr
 12. international agreement · EU relations
  an Comhaontú Cuimsitheach idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cirgise, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Umfassendes Abkommen mit der Kirgisischen Republik | Umfassendes Abkommen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Kirgisischen Republik andererseits
  de
  Nóta Trotz der abweichenden Bezeichnung handelt es sich im Prinzip um ein erweitertes Partnerschafts- und Kooperationsabkommen IATE:3567322 , das an die Stelle des bestehenden PKA mit der Kirgisischen Republik IATE:887446 treten soll.
  Comprehensive Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Kyrgyz Republic, of the other part | Kyrgyzstan
  en
  Nóta Although the name differs slightly, this agreement is an example of an enhanced partnership and cooperation agreement [ IATE:3567322 ]. When it has been signed and comes into force, it should replace the previous Partnership and Cooperation Agreement with Kyrgyzstan [ IATE:887446 ]. https://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic_en/1397/Kyrgyz%20Republic%20and%20the%20EU [28.11.2018]
  accord global entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République kirghize, d'autre part
  fr
  Nóta Bien que portant un nom légèrement différent, cet accord est un exemple d'accord de partenariat et de coopération renforcé (IATE:3567322 ).Une fois signé et entré en vigueur, cet accord devrait remplacer l'accord de partenariat et de coopération avec le Kirghizstan (IATE:887446 ) (d'après https://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic_en/1397/Kyrgyz%20Republic%20and%20the%20EU [18.1.2019]).
 13. international agreement · EU relations
  an Comhaontú Cuimsitheach idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAsarbaiseáine, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Umfassendes Abkommen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Aserbaidschan andererseits
  de
  Nóta Trotz der abweichenden Bezeichnung handelt es sich im Prinzip um ein erweitertes Partnerschafts- und Kooperationsabkommen IATE:3567322 , das an die Stelle des bestehenden PKA mit Aserbaidschan IATE:896604 treten soll.
  Comprehensive Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Azerbaijan, of the other part
  en
  Nóta Although the name differs slightly, this agreement is an example of an enhanced partnership and cooperation agreement [ IATE:3567322 ]. When it has been signed and comes into force, it should replace the previous PCA with Azerbaijan [ IATE:896604 ], https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4013/EU-Azerbaijan%20relations [6.11.2018]
  accord global entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part
  fr
  Nóta Bien que portant un nom légèrement différent, cet accord est un exemple d'accord de partenariat et de coopération renforcé (IATE:3567322 ).Une fois signé et entré en vigueur, cet accord devrait remplacer l'ancien APC UE-Azerbaïdjan (IATE:896604 ) (d'après https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4013/EU-Azerbaijan%20relations [18.1.2019]).Voir aussi:- accord de partenariat et de coopération renforcé, IATE:3567322
 14. international agreement · EU relations
  an Comhaontú Cuimsitheach idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hÚisbéiceastáine, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Umfassendes Abkommen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Usbekistan andererseits | Umfassendes Abkommen EU-Usbekistan
  de
  Nóta Trotz der abweichenden Bezeichnung handelt es sich im Prinzip um ein erweitertes Partnerschafts- und Kooperationsabkommen IATE:3567322 , das an die Stelle des bestehenden PKA mit Usbekistan IATE:897006 treten soll.
  Comprehensive Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Uzbekistan, of the other part | EU-Uzbekistan EPCA
  en
  Nóta Although the name differs slightly, this agreement is an example of an enhanced partnership and cooperation agreement [ IATE:3567322 ]. When it has been signed and comes into force, it should replace the previous PCA with Uzbekistan [ IATE:897006 ], https://eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/50883/eu-chief-negotiator-visits-uzbekistan-preparations-launch-negotiations-new-comprehensive_en [6.11.2018]
  accord global entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part
  fr
  Nóta Bien que portant un nom légèrement différent, cet accord est un exemple d'accord de partenariat et de coopération renforcé (IATE:3567322 ). Une fois signé et entré en vigueur, cet accord devrait remplacer l'ancien APC avec l'Ouzbékistan (IATE:897006 ) (d'après https://eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/50883/eu-chief-negotiator-visits-uzbekistan-preparations-launch-negotiations-new-comprehensive_en [29.1.2019]).
 15. defence · international agreement
  Comhaontú SALT I Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Comhaontú Eatramhach idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Aontas na bPoblachtaí Sóivéadacha Sóisialacha maidir le Bearta Áirithe i ndáil le hAirm Ionsaitheacha Straitéiseacha a Theorannú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhaontú Eatramhach SALT I Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  SALT I Interim Agreement | SALT I agreement | Strategic Arms Limitation Treaty | Interim Agreement between the USA and the USSR on Certain Measures with Respect to the Limitation of Strategic Offensive Arms | Interim Agreement Between The United States of America and The Union of Soviet Socialist Republics on Certain Measures With Respect to the Limitation of Strategic Offensive Arms
  en
  Nóta Signed at Moscow 26 May 1972.Entered into force 3 October 1972.See also SALT II Treaty [ IATE:902669 ] Note that SALT is also the abbreviation for Strategic Arms Limitation Talks [ IATE:791239 ]
  Accord intérimaire SALT I | accords SALT 1 | Accord intérimaire entre les USA et l'URSS sur certaines mesures relatives à la limitation des armements stratégiques offensifs | Accord SALT I | Accord intérimaire entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à certaines mesures concernant la limitation des armes offensives stratégiques
  fr
  Sainmhíniú accord qui impose le gel, jusqu'à l'aboutissement d'un accord sur des mesures plus détaillées, du nombre total de lanceurs de missiles nucléaires et de sous-marins stratégiques américains et soviétiques Tagairt Conseil-FR, d'après le site de l'OTAN, Informations de base, Liste chronologique des principaux traités et accords sur la maîtrise des armements (1963-1995), https://www.nato.int/docu/idb/lctama.htm [7.6.2018]
  Nóta Accord signé le 26 mai 1972, entré en vigueur le 3 octobre 1972.
 16. international agreement · EU relations
  an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Liobáine, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Libanesischen Republik andererseits
  de
  Nóta unterzeichnet am 17.6.2002 in Luxemburg in Kraft getreten am 1.4.2006 Siehe auch Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen IATE:884398
  Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Lebanon, of the other part
  en
  Nóta Signed: Luxembourg, 17.6.2002 Entry into force: 1.4.2006 For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=2361 [13.7.2016] See also IATE:884398 for 'Euro-Mediterranean Association Agreement'
  accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Liban, d'autre part | Accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part
  fr
  Nóta Signature: à Luxembourg, le 17.6.2002 Entrée en vigueur: le 1.4.2006 N.B. : Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, il avait été nécessaire d'approuver un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement ( CELEX:22002A0930(01)/FR ; n'est plus en vigueur aujourd'hui).
 17. international agreement · EU relations
  an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht Arabach na hÉigipte, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Arabischen Republik Ägypten andererseits
  de
  Nóta unterzeichnet am 25.6.2001 in Luxemburg in Kraft getreten am 1.6.2004 Siehe auch Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen IATE:884398
  Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part
  en
  Nóta Signed: Luxembourg, 25.6.2001 Entry into force : 1.6.2004For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=231 [13.7.2016]See also IATE:884398 for 'Euro-Mediterranean Association Agreement'
  Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part
  fr
  Nóta Signature: Luxembourg, 25.6.2001Entrée en vigueur: 1.6.2004
 18. international agreement · EU relations
  an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Túinéise, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Tunesischen Republik andererseits
  de
  Nóta unterzeichnet am 17.7.1995 in Brüssel in Kraft getreten am 1.3.1998 Siehe auch Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen IATE:884398
  Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part
  en
  Nóta Signed: Brussels, 17.7.1995 Entry into force: 1.3.1998 For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=258 [13.7.2016] See also IATE:884398 for 'Euro-Mediterranean Association Agreement'
  Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part
  fr
  Sainmhíniú --- Tagairt Signature: Bruxelles, 17.7.1995 Entrée en vigueur: 1.3.1998
 19. international agreement · EU relations
  an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaitear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Haschemitischen Königreich Jordanien andererseits
  de
  Nóta unterzeichnet am 24.11.1997 in Brüssel in Kraft getreten am 1.5.2002 Siehe auch Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen IATE:884398
  Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part
  en
  Nóta Signed: Brussels, 24.11.1997 Entry into force: 1.5.2002 For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=245 [13.7.2016] See also IATE:884398 for 'Euro-Mediterranean Association Agreement'
  accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part
  fr
  Nóta Signature: Bruxelles, 24.11.1997 Entrée en vigueur: 1.5.2002
 20. international agreement · EU relations
  an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Königreich Marokko andererseits
  de
  Nóta unterzeichnet am 26.2.1996 in Brüssel in Kraft getreten am 1.3.2000 Siehe auch Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen IATE:884398
  Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part
  en
  Nóta Signed: Brussels, 26.2.1996 Entry into force: 1.3.2000 For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=250 [13.7.2016] See also IATE:884398 for 'Euro-Mediterranean Association Agreement'
  Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part
  fr
  Sainmhíniú --- Tagairt Signature: Bruxelles, 26.2.1996 Entrée en vigueur: 1.3.2000
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.