Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

6 thoradh

 1. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|education · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS|employment|vocational training
  uasghrádú scileanna Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle, CELEX:32013R1303/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs '...bearta chun tacú leis na seirbhísí forbartha agus nasctha don fhoghlaim ar feadh an tsaoil (FFS) lena n-áirítear a gcur chun feidhme agus uasghrádú scileanna (i.e. bailíochtú, treorú, oideachas agus oiliúint) agus le haghaidh rannpháirtíocht geallsealbhóirí agus comhpháirtíocht le geallsealbhóirí ábhartha;' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle, CELEX:32013R1303/GA
  uas-sciliú Tagairt Rialachán (AE) 2020/2221 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 a mhéid a bhaineann le hacmhainní breise agus socruithe cur chun feidhme chun cúnamh a chur ar fáil chun leigheas dhíobháil na géarchéime a chothú i gcomhthéacs phaindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí sóisialta agus téarnamh glas, digiteach agus athléimneach a ullmhú don gheilleagair (REACT-EU), CELEX:32020R2221/GAAn tÚdarás um Ard-Oideachas > Plean Straitéiseach 2008 -2010, http://www.hea.ie/sites/default/files/hea_strategic_plan_2008_-_2010_ir_final_june.pdf [23.2.2017]Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I bhfianaise na n-éileamh fostaíochta atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo, tá sé ríthábhachtach úsáid a bhaint as iomlán an díorma thréithigh atá ar fáil. Ní mór a bheith dícheallach agus mná agus fir araon a dhreasú chun go mbreathnóidh siad ar an athsciliú agus ar an uas-sciliú in earnálacha nach iondúil dóibh a bheith ag obair iontu.' Tagairt 'Conclúidí ón gComhairle maidir le 'Athsciliú agus uas-sciliú mar bhonn chun an inbhuanaitheacht agus an infhostaitheacht a mhéadú, i gcomhthéacs tacú leis an téarnamh eacnamaíoch agus leis an gcomhtháthú sóisialta',' Comhairle an Aontais Eorpaigh, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8682-2020-INIT/ga/pdf [22.7.2021]
  Weiterbildung | berufliche Weiterbildung | Fortbildung | Ausbau von Qualifikationen | berufliche Entwicklung | berufliche Fortbildung | Qualifizierung von Arbeitskräften
  de
  Sainmhíniú gezielte kurzfristige Fortbildungsmaßnahmen, die in der Regel auf die Erstausbildung folgen und darauf ausgerichtet sind, die in der vorangegangenen Ausbildung erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und/oder Kompetenzen zu ergänzen, zu verbessern oder zu aktualisieren Tagairt Council-DE, gestützt auf Council-EN
  Nóta s. a. IT-BUSINESS, Was ist Upskilling? (5.5.2021)XREF: (berufliche) Umschulung (EN "retraining", "reskilling")
  upskill | refresher training | upskilling | updating training | workplace training | updating course | refresher course
  en
  Sainmhíniú short-term targeted training typically provided following initial education or training, and aimed at supplementing, improving or updating knowledge, skills and/or competences acquired during previous training Tagairt 'upskilling'. Terminology of European education and training policy (23.3.2021). Cedefop, 2014.
  développement des compétences | cours de rafraîchissement | cours de remise à niveau | perfectionnement professionnel | renforcement des compétences | amélioration des compétences
  fr
  Sainmhíniú formation de courte durée, à objectif précis, généralement dispensée à la suite de l'enseignement ou la formation initiaux et destinée à compléter, améliorer ou mettre à jour des savoirs, aptitudes ou compétences spécifiques acquises lors d'une formation antérieure Tagairt Site du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, "Terminologie de la politique européenne d'enseignement et de formation" (11.5.2021)
  Nóta Voir aussi: - reconversion professionnelle- parcours de renforcement des compétences
 2. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|education · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|teaching|vocational education · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS|employment|vocational training · SOCIAL QUESTIONS|social affairs
  gairmoiliúint leanúnach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs '… an ghairmoiliúint tosaigh agus leanúnach a fheabhsú chun an t-imeascadh agus an t-athimeascadh gairmiúil ar mhargadh an tsaothair a éascú…' Tagairt Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh CUID A TRÍ - BEARTAIS AGUS GNÍOMHAÍOCHTAÍ INMHEÁNACHA AN AONTAIS TEIDEAL XII - OIDEACHAS, GAIRMOILIÚINT, AN ÓIGE AGUS AN SPÓRT Airteagal 166 (sean-Airteagal 150 CCE), CELEX:12016E166/GA
  oiliúint leantach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Cinntíonn Ráthaíocht don Aos Óg go bhfaigheann gach duine óg i dtíortha AE atá faoi bhun 25 bliana d’aois tairiscint ar phost, oiliúint leantach, printíseacht nó cúrsa oiliúna laistigh de 4 mhí ó bheith dífhostaithe nó ón gcóras oideachais a fhágáil. Beidh do sheirbhís fostaíochta i do thír in ann na deiseanna atá ar fáil duit a mhíniú duit. ' Tagairt 'Cén tairbhe is féidir liomsa a bhaint as?,' an Coimisiún Eorpach, https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?langId=ga&docId=17804&; [16.1.2019]
  berufliche Weiterbildung | berufliche Fortbildung | Fortbildung | ständige Weiterbildung | Weiterbildung
  de
  Sainmhíniú Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluss einer ersten Bildungsphase und nach einer Berufstätigkeit Tagairt Lexikon der Ausbildungspraxis, vgl. auch Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Erwachsenen-_und_Weiterbildung [15.3.13]
  CVT | continued vocational training | continued training | adult vocational training | further vocational education | continuing vocational training | further vocational training
  en
  Sainmhíniú any educational or training activity designed to improve the professional or vocational skills and/or knowledge of employees or job-seekers Tagairt Council-EN based on Council-FR
  formation professionnelle continue | formation permanente | formation continue
  fr
  Sainmhíniú toute activité d'enseignement ou de formation entreprise après la sortie du système d'éducation formelle à un niveau quelconque, ayant pour but d'assurer aux salariés, employés ou demandeurs d'emploi, une formation destinée à conforter, améliorer ou acquérir des connaissances professionnelles Tagairt Conseil-FR, sur la base de "Terminologie de la politique européenne d'enseignement et de formation - Une sélection de 100 termes clés" (2008) et de la définition donnée par l'INSEE, http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/formation-continue.htm (14.3.2013)
  Nóta En France, la formation continue est une obligation légale depuis 1971.
 3. ECONOMICS|economic analysis|statistics · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS|employment|vocational training · EUROPEAN UNION|European construction|European Union
  CVTS Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Suirbhé ar Ghairmoiliúint Leanúnach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  CVTS | Erhebung über die berufliche Weiterbildung
  de
  Continuing Vocational Training Survey | CVTS
  en
  Sainmhíniú Eurostat survey for gathering statistical information on continuing vocational training [IATE:767236 ] in enterprises Tagairt COM-Terminology Coordination, based on: European Commission > Eurostat > Access to microdata > Continuing Vocational Training Survey, https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/continuing-vocational-training-survey [1.11.2018]
  Nóta It covers the following topics:- Continuing vocational training, skills supply and demand, training needs - Measurement of the forms, contents and volume of continuing training - The enterprises own training resources and the use of external training providers - The costs of continuing training - Initial vocational training Reference:European Commission > Eurostat > Access to microdata > Continuing Vocational Training Survey, https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/continuing-vocational-training-survey [1.11.2018]
  CVTS | enquête sur la formation professionnelle continue
  fr
  Sainmhíniú enquête s'inscrivant dans le cadre des statistiques de l'UE sur l'apprentissage tout au long de la vie et visant à fournir des statistiques comparables sur la formation professionnelle continue en entreprise Tagairt COM-FR d'après:Commission européenne > Eurostat > Accès aux microdonnées > Enquête sur la formation professionnelle continue https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/continuing-vocational-training-survey [15.11.2018]
  Nóta Voir aussi:formation professionnelle continue [ IATE:767236 ]L'enquête vise à fournir des statistiques comparables sur la formation professionnelle continue en entreprise et couvre les thèmes suivants:- Formation professionnelle continue, offre et demande de compétences et besoins de formation;- Mesure de la forme, du contenu et du volume de la formation continue;- Ressources propres des entreprises en formation et recours à des formateurs extérieurs;- Coûts de la formation continue;- Formation professionnelle initiale.[idem]
 4. BUSINESS AND COMPETITION · EDUCATION AND COMMUNICATIONS
  ionad barr feabhais gairme Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Exzellenzzentren für die berufliche Aus- und Weiterbildung | Zentrum der beruflichen Exzellenz
  de
  Vocational Education and Training Centres of Excellence | centres of vocational excellence | CoVE | centre of vocational excellence
  en
  Sainmhíniú centre that fosters cooperation between reference vocational education and training providers across Member States, acts as a driver of excellence and innovation and promotes a proactive role for vocational education and training in local and regional economic development Tagairt COM-EN, based on: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Building a stronger Europe: the role of youth, education and culture policies
  centre d’excellence dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels | centre d’excellence professionnelle
  fr
 5. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|education · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS|employment|vocational training
  forbairt ghairmiúil leantach Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 589/2016 maidir le líonra Eorpach seirbhísí fostaíochta (EURES), rochtain oibrithe ar sheirbhísí soghluaisteachta agus comhtháthú breise ar mhargaí saothair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 agus Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013, CELEX:32016R0589/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  CPD Tagairt 'Soiléiriú ar Chur Chun Feidhme Churaclam Teanga na Bunscoile', an Roinn Oideachais agus Scileanna, https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Eolas/Curaclaim-agus-Siollabas/Curaclam-na-Bunscoile/Soileiriu-ar-Chur-Chun-Feidhme-Churaclam-Teanga-na-Bunscoile-Primary-Language-Curriculum.pdf [6.10.2017] ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  fortlaufende berufliche Weiterbildung | berufliche Weiterbildung
  de
  Sainmhíniú formaler oder nicht formaler Erwerb oder Erweiterung von Fähigkeiten, Kenntnissen, persönlichen Eigenschaften und Erfahrung mit beruflichem Bezug während der gesamten beruflichen Laufbahn Tagairt Council-DE nach Council-EN
  Nóta ÄHNLICH (s. Note EN): "continuing vocational education and training" IATE:3516542 allgemeiner (nicht berufsspezifisch): Fort- und Weiterbildung ("continuing education and training") IATE:770697 s. a.: - berufliche Bildung ("vocational education and training") IATE:918837 - Erwachsenenbildung IATE:1690203 - lebenslanges Lernen IATE:925719<><><><>
  continuing professional development | continued professional development | CPD | continuous professional development
  en
  Sainmhíniú process of acquiring or enhancing skills, knowledge, personal qualities and experience relevant to one's profession, both formally and informally, throughout one's career Tagairt Council-EN, based, inter alia, on:- Institute of Risk Management > Membership > Continuing professional development (CPD), https://www.theirm.org/membership/continuing-professional-development.aspx [1.6.2017]- Jobs.ac.uk > Careers advice > At work > Managing your career > What is continuing professional development (CPD)?, http://www.jobs.ac.uk/careers-advice/managing-your-career/1318/what-is-continuing-professional-development-cpd [1.6.2017]- CIBSE > Membership > Continuing professional development - CPD, http://www.cibse.org/membership/continuing-professional-development-cpd [1.6.2017]
  Nóta The concept of 'continuing professional development' is closely related to that of 'continuing vocational education and training' [ IATE:3516542 ], but is generally considered from the individual employee's viewpoint and encompasses both formal training and the acquisition of general work experience and soft skills. Many professional organisations offer CPD programmes to allow employees to plan their learning and professional development in a structured way.See also:- lifelong learning [ IATE:925719 ]- adult education [ IATE:1690203 ]- vocational education and training [ IATE:918837 ]Note reference: Council-EN, based, inter alia, on Institute of Risk Management > Membership > Continuing professional development (CPD), https://www.theirm.org/membership/continuing-professional-development.aspx [1.6.2017]
  perfectionnement professionnel continu | PPC
  fr
  Sainmhíniú processus permettant, au cours de sa vie professionnelle, à un individu de perfectionner ses connaissances, ses capacités et ses compétences sur les plans technique, personnel, professionnel et opérationnel Tagairt Conseil-FR, d'après les Lignes directrices sur le perfectionnement professionnel continu (PPC) de l'Association Actuarielle Internationale (2011), http://www.actuaries.org/ABOUT/Documents/CPD_Paper_FR.pdf [9.8.2017]
 6. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|teaching|vocational education · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|teaching|vocational education|technical education · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS|employment|vocational training
  oiliúint agus oideachas teicneolaíochta agus gairme Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Cinntíonn an Grúpa Idirghníomhaireachta um Oiliúint agus Oideachas Teicneolaíochta agus Gairme (IAG-TVET), atá á stiúradh ag Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO), go ndéantar comhordú ar na gníomhaíochtaí idir na príomheagraíochtaí idirnáisiúnta – an Coimisiún Eorpach ina measc – atá rannpháirteach sna beartais, sna cláir agus sa taighde a bhaineann le hOiliúint agus Oideachas Teicneolaíochta agus Gairme (TVET).' Tagairt 'Beartas an Aontais i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna,' an Coimisiún Eorpach, https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_ga [26.10.2021]
  technische und berufliche Aus- und Weiterbildung
  de
  technical and vocational education and training | TVET
  en
  Sainmhíniú education, training and skills development relating to a wide range of occupational fields, production, services and livelihoods Tagairt UNESCO Recommendation concerning technical and vocational education and training (TVET) (19.3.2021), 13 November 2015.
  Nóta frequently used in the international development context
  EFTP | enseignement et formation techniques et professionnels
  fr
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.