Gaois

Téarmaí cosúla:

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

9 dtoradh

 1. EUROPEAN UNION
  IPCEI Tagairt Comhairle-GA
  ga
  tionscadal tábhachtach ar mhaithe le leas na hEorpa i gcoitinne Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Is inmheasta cabhair dá leithéid seo a leanas a bheith ag luí leis an margadh inmheánach: cabhair chun cuidiú le tionscadal tábhachtach ar mhaithe le leas na hEorpa i gcoitinne a chur i gcrích nó chun suaitheadh tromchúiseach i ngeilleagar Ballstáit a leigheas.' Tagairt Leaganacha comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh - An Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite) - An Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite) - Prótacail - Iarscríbhinní - Dearbhuithe a cuireadh i gceangal le hIonstraim Chríochnaitheach na Comhdhála Idir-Rialtasaí a ghlac Conradh Liospóin, CELEX:12012E/GA
  IPCEI | wichtiges Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse
  de
  Sainmhíniú große Vorhaben, die in konkreter, klarer und erkennbarer Weise zu einem oder mehreren Zielen der Union beitragen und signifikante Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der EU, auf das nachhaltige Wachstum, die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen oder die Wertschöpfung in der gesamten Union haben, an denen mehr als ein Mitgliedstaat beteiligt sein muss und die einem wesentlichen Teil der Union zugutekommen müssen Tagairt Council-DE gestützt auf KOM-Mitteilung (COM(2014) 0620 final "Kriterien für die Würdigung der Vereinbarkeit von staatlichen Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse mit dem Binnenmarkt", Nr.14-16, ABl. C_188/2014, S.4 CELEX:52014XC0620(01)/DE
  Nóta Nach Art.107 Abs.3 Buchst.b können Beihilfen für wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interessen als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden.
  important project of common European interest | IPCEI
  en
  Sainmhíniú large project that makes a clear contribution to economic growth, jobs and the competitiveness of Europe Tagairt European Commission press release > State aid: Commission adopts new rules to support important projects of common European interest, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-673_en.htm [9.10.2014]
  Nóta Article 107(3)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) allows Member States to provide state aid to promote the execution of important projects of common European interest.To qualify as an "important project of common European interest", a project must, amongst other criteria, contribute in a concrete, clear and identifiable manner to one or more Union objectives and must have a significant impact on competitiveness of the Union, sustainable growth, addressing societal challenges or value creation across the UnionFor the other eligibility criteria, see the Communication from the Commission — Criteria for the analysis of the compatibility with the internal market of State aid to promote the execution of important projects of common European interest, CELEX:52014XC0620(01)
  projet important d'intérêt européen commun | PIIEC | PIEEC
  fr
  Sainmhíniú grand projet qui apporte une contribution notable à la croissance économique, à l'emploi et à la compétitivité de l'Europe Tagairt Commission européenne > coin presse > Aides d'État: la Commission adopte de nouvelles règles pour soutenir les projets importants d'intérêt européen commun, 13 juin 2014
  Nóta Outre l'article 107, par. 3, point b) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), voir aussi la communication de la Commission intitulée "Critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun"(2014/C 188/02), 52014XC0620(01)
 2. SOCIAL QUESTIONS|health|pharmaceutical industry
  tionscadal tábhachtach ar mhaithe le leas na hEorpa i gcoitinne (IPCEI) Tagairt Rialachán (AE) 2021/695 lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár Réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos a rialacha maidir le rannpháirtíocht agus scaipeadh, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1290/2013 agus (AE) Uimh. 1291/2013, CELEX:32021R0695/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Important Project of Common European Interest (IPCEI) Health | Health Important Project of Common European Interest | IPCEI Health | IPCEI for health | Health IPCEI
  en
 3. ECONOMICS · EUROPEAN UNION|European construction|European Union
  ábhar leasa choitinn Tagairt Airteagal 121, CFAE
  ga
  Comhthéacs 'Déanfaidh gach Ballstát a bhfuil maolú aige a bheartas rátaí malairte a bhreithniú mar ábhar leasa choitinn.' Tagairt Airteagal 142, CFAE
  ábhar comhleasa Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs "Measfaidh na Ballstáit, ag féachaint do chleachtais náisiúnta a bhaineann le freagrachtaí na gcomhpháirtithe sóisialta, gur ábhar comhleasa fostaíocht a chur ar aghaidh agus déanfaidh siad comhordú ar a ngníomhaíocht ina leith i dtionól na Comhairle, i gcomhréir le forálacha Airteagal 148." Tagairt Airteagal 146, CFAE (22.5.2019)
  Angelegenheit von gemeinsamem Interesse
  de
  matter of common interest
  en
  question d'intérêt commun | problème d'intérêt commun
  fr
 4. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries|fisheries policy · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries|fisheries policy|fishing agreement
  Comhaontú Nárú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhaontú Narú maidir le Comhar i mBainistiú Iascach Leasa Choitinn Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Nauru-Abkommen
  de
  Nauru Agreement | Nauru Agreement Concerning Cooperation in the Management of Fisheries of Common Interest
  en
  Sainmhíniú sub-regional agreement on terms and conditions for tuna purse seine fishing licenses Tagairt WWF Fact Sheet 2011, http://awsassets.panda.org/downloads/factsheet_7.pdf [10.11.2014]
  Nóta PNA members are Federated States of Micronesia (FSM), Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Palau (PU), Papua New Guinea, Solomon Islands and Tuvalu (see also IATE:3562966 )
  accord de Nauru | accord de Nauru de 1982 concernant la coopération dans la gestion des pêches d'intérêt commun
  fr
  Sainmhíniú accord subrégional sur la coopération en matière de gestion des pêcheries qui a pour intérêt commun les termes et conditions d’attribution des licences de pêche du thon à la senne coulissante dans la région Tagairt Marine Stewardship Council (France), communiqué de presse "Annonce historique : Les parties à l’accord de Nauru souhaitent certifier 40 % de leurs captures de bonite à ventre rayé", http://www.msc.org/salle-de-presse/communiques/copy_of_annonce-historique-les-parties-a-l2019accord-de-nauru-souhaitent-certifier-40-de-leurs-captures-de-bonite-a-ventre-raye [11.12.2014]
  Nóta Les parties à l’accord de Nauru comprennent les États fédérés de Micronésie, les Kiribati, les îles Marshall, Nauru, les Palaos, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon et les Tuvalu. Elles gèrent conjointement la plus grande partie des 300 kilomètres de la zone économique exclusive (ZEE) de l’Océan Pacifique, qui contient une portion importante des stocks de thon mondiaux.
 5. EUROPEAN UNION · LAW
  tionscadal ar mhaithe le leas na hEorpa i gcoitinne Tagairt Leaganacha comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh
  ga
  Úsáid sa teanga Ba cheart an leagan seo a úsáid i gcomhthéacs tagairtí don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.
  Comhthéacs "Is inmheasta cabhair dá leithéid seo a leanas a bheith ag luí leis an margadh inmheánach: (...) cabhair chun cuidiú le tionscadal tábhachtach ar mhaithe le leas na hEorpa i gcoitinne a chur i gcrích nó chun suaitheadh tromchúiseach i ngeilleagar Ballstáit a leigheas;" Tagairt Leaganacha comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh
  tionscadal leasa choitinn Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Úsáid sa teanga Ba cheart an leagan seo a úsáid de ghnáth, seachas i gcomhthéacs tagairtí don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.
  Comhthéacs " Ba cheart go gcomhlíonfadh tionscadail leasa choitinn critéir choiteanna, thrédhearcacha agus oibiachtúla i bhfianaise a rannchuidithe leis na cuspóirí beartais fuinnimh." Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 713/2009, Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
  Vorhaben von gemeinsamem Interesse
  de
  projects of common interest | PCI | projects | project of common interest
  en
  PIC | projet d'intérêt commun
  fr
  Sainmhíniú projet d'infrastructure essentiel, qui aide les États membres à intégrer leurs marchés du transport, des télécommunications ou de l'énergie dans le cadre des réseaux transeuropéens Tagairt COM-FR, d'après: 1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, art. 171, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT [21.10.2014] 2. Décision n° 1364/2006/CE établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006D1364 [21.10.2014] 3. Site Europa, Communiqué de presse, «Questions et réponses: projets d’intérêt commun dans le domaine de l’énergie» (14.10.2013), http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-880_fr.htm?locale=FR [21.10.2014]
  Nóta Dans le domaine de l'énergie, les projets d'intérêt commun sont des projets d'infrastructure essentiels, qui aident les États membres à intégrer physiquement leurs marchés de l'énergie, leur permettent de diversifier leurs sources d'énergie et contribuent à mettre un terme à l'isolement énergétique de certains d'entre eux. Ils permettent également au réseau électrique d'absorber la part croissante d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et, partant, contribuent à la réduction des émissions de CO². Source: Site Europa, Communiqué de presse, «Questions et réponses: projets d’intérêt commun dans le domaine de l’énergie» (14.10.2013), http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-880_fr.htm?locale=FR [21.10.2014]
 6. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries
  stoc éisc leasa choitinn Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Bestand von gemeinsamem Interesse
  de
  Sainmhíniú Fischbestand, der durch seine geografische Verteilung sowohl der Union als auch Drittländern zugänglich ist und dessen Bewirtschaftung die Zusammenarbeit zwischen diesen Ländern und der Union in bilateralem oder multilateralem Rahmen erfordert Tagairt Verordnung (EU) Nr. 1026/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über bestimmte Maßnahmen zur Unterstützung der Bestandserhaltung gegenüber Ländern, die nicht nachhaltigen Fischfang zulassen
  stock of common interest
  en
  Sainmhíniú fish stock the geographical distribution of which makes it available to both the Union and third countries and the management of which requires the cooperation between such countries and the Union, in either bilateral or multilateral settings Tagairt Regulation (EU) No 1026/2012 on certain measures for the purpose of the conservation of fish stocks in relation to countries allowing non-sustainable fishing
  stock d'intérêt commun
  fr
  Sainmhíniú stock halieutique dont la répartition géographique le rend accessible à l'Union et à des pays tiers, et dont la gestion nécessite la coopération entre ces pays et l'Union, dans des configurations bilatérales ou multilatérales Tagairt Règlement (UE) n° 1026/2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.