Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

12 toradh

 1. aid policy · international agreement
  an creat-chomhaontú airgeadais agus riaracháin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit im Finanz- und Verwaltungsbereich
  de
  Financial and Administrative Framework Agreement | FAFA
  en
  Sainmhíniú agreement signed in 2003, providing the legal, financial and administrative framework for all contracts concluded between the European Commission and the UN, facilitating future cooperation between them for achieving the Millennium Development Goals (MDG) Tagairt COM-EN based on:European Commission > International Cooperation and Development > Financial and Administrative Framework Agreement between the European Union and the United States (22.1.2020)
  ACFA | accord-cadre financier et administratif
  fr
 2. international agreement · space science
  an Creat-chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Gníomhaireacht Spáis na hEorpa Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Creat-chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus an Ghníomhaireacht Eorpach Spáis Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen Weltraumorganisation
  de
  Framework Agreement between the European Community and the European Space Agency
  en
  Nóta Brussels, 25.11.2003
  Accord-cadre entre la Communauté européenne et l'Agence spatiale européenne | Accord cadre entre la CE et l'ASE
  fr
  Nóta Signé à Bruxelles le 25.11.2003.
 3. international agreement · EU relations
  an Creat-chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAlbáine maidir leis na prionsabail ghinearálta i dtaca le rannpháirtíocht Phoblacht na hAlbáine i gcláir de chuid an Chomhphobail Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Albanien über die allgemeinen Grundsätze der Teilnahme der Republik Albanien an Programmen der Gemeinschaft
  de
  Nóta unterzeichnet am 22.11.2004 in Brüssel in Kraft getreten am 11.7.2005
  Framework Agreement between the European Community and the Republic of Albania on the general principles for the participation of the Republic of Albania in Community programmes
  en
  Nóta Signed: Brussels, 22.11.2004 Entry into force: 11.7.2005For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=1221 [13.7.2016]
  accord-cadre entre la Communauté européenne et la République d'Albanie établissant les principes généraux de la participation de la République d'Albanie aux programmes communautaires
  fr
  Sainmhíniú --- Tagairt Signature: Bruxelles, 22.11.2004Entrée en vigueur: 11.7.2005
 4. trade policy · international agreement · EU relations
  an Creat-chomhaontú Idir-Réigiúnach Comhair idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Cómhargadh Theas agus a Stáit Chomhpháirteacha, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Creat-chomhaontú Idir-Réigiúnach idir an tAontas Eorpach agus Mercosur Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Interregionales Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Mercado Común del Sur und seinen Teilnehmerstaaten andererseits | Interregionales Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit zwischen der EG und dem Mercosur
  de
  Nóta unterzeichnet am 15.12.1995 in Madrid in Kraft getreten am 1.7.1999
  Interregional Framework Cooperation Agreement between the European Community and Mercosur | Interregional Framework Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Southern Common Market and its Party States, of the other part
  en
  Nóta Signed: Madrid, 15.12.1995 Entry into force: 1.7.1999 For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=405 [13.7.2016]
  Accord cadre interrégional de coopération CE-Mercosur | Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Marché commun du Sud et ses États parties, d'autre part
  fr
  Nóta Signature: Madrid, 15.12.1995 Entrée en vigueur: 1.7.1999
 5. international trade · international agreement
  an Creat-Chomhaontú um Chomhar idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Föderativen Republik Brasilien
  de
  Framework Agreement for cooperation between the European Economic Community and the Federative Republic of Brazil
  en
  Sainmhíniú Agreement between the EU and Brazil to impart renewed vigour to relations between them. To achieve this essential objective, they resolve to promote in particular the development of cooperation relating to trade, investment, finance and technology, taking account of Brazil's special situation as a developing country. Tagairt EEAS Web site http://www.eeas.europa.eu/delegations/brazil/documents/eu_brazil/tech_financial_coop/framework_agreement_for_cooperation_between_the_european_economic_community_and_the_federative_republic_of_brazil_en.pdf [31.8.2011]
  Nóta - Brussels, 18.09.1980; entry into force: 01.10.1982- this agreement replaces the Trade Agreement between the EEC and Brazil ( IATE:868724 )
  Accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et la République fédérative du Brésil
  fr
  Nóta - Bruxelles, 18.09.1980; entrée en vigueur 01.10.1982- cet accord-cadre se substitue à l'accord commercial entre la CEE et le Brésil ( IATE:868724 )
 6. ECONOMICS · trade policy · international agreement · EU relations
  an Creat-Chomhaontú um Chomhar Tráchtálach agus Eacnamaíoch idir na Comhphobail Eorpacha agus Ceanada Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rahmenabkommen über handelspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und Kanada
  de
  Framework Agreement for Commercial and Economic Cooperation between the European Communities and Canada
  en
  Sainmhíniú In 1976, the Framework Agreement for Commercial and Economic Cooperation between the European Communities and Canada was concluded: the Community’s first cooperation agreement with an industrialised country. Tagairt European Parliament www site http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=en&id=73&ftuId=FTU_6.4.7.html [31.8.2011]
  Nóta Signed: Ottawa, 6.7.1966 Entry into force: 1.10.1976Since 1976, the EU’s cooperation with Canada has spread far beyond the limited scope of the 1976 Agreement, despite the fact that this agreement still provides the principal legal basis for the formal relationship between the EU and Canada.
  Accord-cadre de coopération commerciale et économique entre les Communautés européennes et le Canada
  fr
  Sainmhíniú Conclu en 1976, il s'agit du premier accord de coopération de la Communauté avec un pays industrialisé. Tagairt "Relations transatlantiques: les États-unis et le Canada", site du PE, http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=FR&ftuId=FTU_6.4.7.html&id=73 [3.11.2011]
  Nóta Depuis, la coopération de l'UE avec le Canada s'est développée bien au-delà du champ d'application limité de l'accord de 1976, malgré le fait que cet accord offre toujours la base juridique principale des relations formelles entre l'UE et le Canada.
 7. European Union law · public contract
  creatchonradh Tagairt Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais
  ga
  Comhthéacs "I gcás creatchonarthaí lena ngabhfaidh athoscailt na hiomaíochta, níor cheart aon oibleagáid bheith ann faisnéis mar gheall ar shaintréithe agus bhuntáistí coibhneasta an tairgeora a n-éireoidh leis a chur ar fáil do chonraitheoir nach n-éireoidh leis, ar an mbonn go bhféadfar dochar a dhéanamh don iomaíocht chóir idir na páirtithe sa chreatchonradh céanna dá bhfaighidh siad an fhaisnéis sin gach uair a d’athosclófaí comórtas." Tagairt Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais
  comhaontú réime Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  creat-chomhaontú Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil
  ga
  Comhthéacs '... agus de bhua Chinneadh 2001/77/CE ón gComhairle an 22 Nollaig 2000 maidir le prionsabail creat-chomhaontaithe um maoiniú tionscadal a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil ...' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil
  Rahmenvereinbarung | Rahmenvertrag
  de
  Sainmhíniú öffentlicher Auftrag zwischen einem oder mehreren Wirtschaftsteilnehmern und einem oder mehreren öffentlichen Auftraggebern, der zum Ziel hat, die Bedingungen für die Einzelverträge, die auf ihm beruhen und die im Laufe eines bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen, festzulegen, insbesondere in Bezug auf den Preis und gegebenenfalls die in Aussicht genommene Menge Tagairt Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union
  framework agreement | framework contract
  en
  Sainmhíniú contract between one or more contracting authorities and one or more economic operators, establishing the terms governing a series of specific contracts to be awarded during a given period, in particular as regards prices and the quantities envisaged Tagairt Council-EN, based on: Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, Article 2(31)
  Nóta The framework contract establishes only the general outline of the services or supplies to be delivered, and an additional step has to be taken to make the actual purchase.
  contrat-cadre | accord-cadre
  fr
  Sainmhíniú marché conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs aux fins d’établir les conditions régissant les marchés spécifiques qui en découlent et pouvant être attribués au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées Tagairt Conseil-FR, d'après le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (article 2, point 31)
 8. international agreement
  creat-chomhaontú um chomhar Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  creat-chomhaontú Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Rahmenabkommen über Zusammenarbeit
  de
  Sainmhíniú bilaterales Abkommen, dessen wesentliche Bestandteile die Wahrung der Demokratie, die Achtung der Menschenrechte und die Förderung der regionalen Integration sind, das u.a. auf Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen, Finanzen und Technologie abzielt und in dem sich die Vertragsparteien gegenseitig die Meistbegünstigung gewähren Tagairt Council-DE, gestützt auf Zusammenfassung der Gesetzgebung http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/latin_america/r14014_de.htm (29.8.12)
  Framework Agreement | framework agreement for cooperation | Framework Agreement for Trade and Cooperation
  en
  Sainmhíniú bilateral agreement based on basic principles including respect for democracy and human rights and the strengthening of regional integration and aimed at developing cooperation relating to trade, investment, finance and technology Tagairt COM-EN, based on:1) EUROPA > Summaries of EU legislation > External relations > Relations with third countries > Latin america. Bilateral framework agreements for cooperation with the Mercosur countries. http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/latin_america/r14014_en.htm [13.9.2011] and2) Framework Agreement for Cooperation between the European Economic Community and the Federative Republic of Brazil. CELEX:21995A1101(01)/EN
  Nóta In such agreements, the parties usually grant each other most-favoured-nation treatment.
  accord-cadre de coopération
  fr
  Sainmhíniú accord bilatéral fondé sur des principes fondamentaux tels que le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme ainsi que le renforcement de l'intégration régionale et ayant pour objectif de développer la coopération commerciale, économique, scientifique et technique Tagairt D'après:1. Site Europa, "Accords-cadres bilatéraux de coopération avec les pays du Mercosur", http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/latin_america/r14014_fr.htm [3.11.2011]2. Accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et la république fédérative du Brésil, CELEX:21995A1101(01)/FR
  Nóta Dans ce genre d'accord, les parties s'accordent en général mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée.
 9. information technology and data processing · international agreement · rights of the individual
  Creat-chomhaontú maidir le Cosaint Sonraí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Úsáid sa teanga B'fhearr an réimír 'creat-' a úsáid mar aistriúchán ar an réimír Bhéarla 'framework', mar shampla: "framework agreement".
  an "Brat-Chomhaontú" faoi Chosaint Sonraí Tagairt PREASEISIÚINT 3319ú cruinniú de chuid na Comhairle Ceartas agus Gnóthaí Baile Lucsamburg, 5 agus 6 Meitheamh 2014 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ga/jha/143938.pdf
  ga
  Úsáid sa teanga B'fhearr an réimír 'brat-' a choinneáil mar aistriúchán ar an réimír Bhéarla 'blanket' (.i. "blanket agreement")
  Comhthéacs 'Chuir an Coimisiún na hairí ar an eolas faoin gcaidreamh AE-SA maidir le saincheisteanna a bhaineann le Cosaint Sonraí, amhail an "Brat-Chomhaontú" faoi Chosaint Sonraí agus an cinneadh "Cuan Sábháilte".' Tagairt PREASEISIÚINT 3319ú cruinniú de chuid na Comhairle Ceartas agus Gnóthaí Baile Lucsamburg, 5 agus 6 Meitheamh 2014 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ga/jha/143938.pdf
  Scáth-Chomhaontú faoi Chosaint Sonraí Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Datenschutz-Rahmenabkommen
  de
  Data Protection Umbrella Agreement | data protection "Umbrella Agreement"
  en
  accord-cadre relatif à la protection des donnnées | accord-cadre sur la protection des données | accord-cadre concernant la protection des données
  fr
 10. FINANCE
  Creat-Chomhaontú na Saoráide Eorpaí um Chobhsaíocht Airgeadais Tagairt Comhairle-GA
  ga
  EFSF-Rahmenvertrag
  de
  Sainmhíniú Vertrags zwischen den 16 Euro-Staaten und der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) IATE:3521368 Tagairt Council-DE, nach dem Wortlaut des Vertrags: http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_1270/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Europa/20100609-Schutzschirm-Euro-Anlage__1,templateId=raw,property=publicationFile.pdf [8.12.11]
  Nóta unterzeichnet am 7. Juni 2010 in Luxemburg; DIV: cba, 8.12.11
  EFSF Framework Agreement | European Financial Stability Facility Framework Agreement
  en
  Sainmhíniú agreement between euro-area Member States and European Financial Stability Facility (a société anonyme) Tagairt Council-EN, based on the text of the Agreement http://www.efsf.europa.eu/attachments/20111019_efsf_framework_agreement_en.pdf [20.02.2015]
  Nóta Signed in Luxembourg on 7 June 2010.For more about EFSF see http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm [23.02.2015] and IATE:3521368 .
  Fonds européen de stabilité financière | accord-cadre régissant le FESF | accord-cadre régissant le Fonds européen de stabilité financière | accord sur le FESF | EFSF
  fr
  Sainmhíniú Accord-cadre conclu entre les États membres de la zone euro et le Fonds européen de stabilité financière (FESF). Tagairt Conseil-FR
  Nóta Signé le 7.6.2010 à Luxembourg.Cf. site du FESF (en anglais) http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm [13.4.2011] Voir IATE:3521368 ("Fonds européen de stabilité financière").Texte de l'accord: http://www.efsf.europa.eu/attachments/20111019_efsf_framework_agreement_en.pdf [20.12.2011]
 11. international balance · international agreement
  Creat-Chomhaontú Ohrid Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Ní mór an t-athbhreithniú ar Chreat-Chomhaontú Ohrid a thabhairt chun críche go pras agus na moltaí atá ann a chur chun feidhme.' Tagairt 'Méadú agus an Próiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais,' Comhairle an Aontais Eorpaigh, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15356-2015-INIT/ga/pdf [1.9.2016]
  Comhaontú Ohrid Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Rahmenabkommen von Ohrid | Ohrider Rahmenabkommen | Ohrider | Ohrid-Abkommen
  de
  Sainmhíniú Vereinbarung zur politischen Lösung des Konflikts zwischen slawo-mazedonischer Mehrheit und albano-mazedonischer Minderheit Tagairt Vgl. Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Rahmenabkommen_von_Ohrid (16.03.09)
  Nóta 13.08.2001; mit Hilfe internationaler Vermittler erzielte Einigung ohne Rechtsverbindlichkeit
  Ohrid Agreement | OFA | Ohrid Framework Agreement
  en
  Sainmhíniú peace deal signed by the government of the Republic of Macedonia and ethnic Albanian representatives on 13 August 2001 Tagairt https://en.wikipedia.org/wiki/Ohrid_Agreement [22.10.2015]
  Nóta The agreement (EN text): http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20Agreement.pdf [22.10.2015]
  accord-cadre d'Ohrid | accords d'Ohrid | accord d'Ohrid
  fr
  Sainmhíniú accord signé le 13 août 2001, sous l'égide de la communauté internationale, pour mettre un terme aux affrontements armés déclenchés en mars entre la guérilla albanaise et les forces fidèles au gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ("République de Macédoine du Nord) depuis l'entrée en vigueur de l'accord de Prespa) Tagairt Conseil-FR, d'après le site du Sénat, Albanie et Macédoine : deux pays des Balkans à ne pas oublier, L'accord-cadre d'ohrid et la stabilisation du pays (21.4.2020)
  Nóta Cet accord tient son nom de la ville d'Ohrid située dans le sud-ouest de la République de Macédoine du Nord, où il a été signé.
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.