Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

156 toradh

 1. LAW
  dearbhú léiritheach Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Comhthéacs Comhaontaíonn ionadaithe na bpáirtithe sa Chonradh lena mbunaítear an Sásra Cobhsaíochta Eorpach (SCE) a síníodh an 2 Feabhra 2012, ag teacht le chéile dóibh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 2012, an dearbhú léiritheach seo a leanas: "Le hAirteagal 8(5) den Chonradh lena mbunaítear an Sásra Cobhsaíochta Eorpach ("an Conradh"), teorannaítear dliteanais íocaíochta uile Chomhaltaí SCE faoin gConradh sa chiall nach bhféadfar aon fhoráil den Chonradh a léiriú mar fhoráil as a dtiocfaidh oibleagáidí íocaíochta ar mó iad ná an sciar den stoc caipitiúil údaraithe a chomhfhreagraíonn do gach Comhalta de SCE, mar a shonraítear in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an gConradh, gan chomhaontú roimh ré ó ionadaí gach Comhalta agus gan aird chuí a thabhairt ar nósanna imeachta náisiúnta. Tagairt Dearbhú a ghabhann leis an gConradh lena mbunaítear an Sásra Cobhsaíochta Eorpach, Comhairle an Aontais Eorpaigh > Doiciméid & Foilseacháin > Bunachar sonraí na gconarthaí agus na gcomhaontuithe > Ratification , [25.11.2018]
  dearbhú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Erklärung | Auslegungserklärung
  de
  Sainmhíniú Mitteilung, mit der ein Staat die Bedeutung oder die Tragweite klärt, die er einem Vertrag oder einer Vertragsbestimmung beimisst, oder mit der er die Gründe darlegt, weshalb er Vertragspartei geworden ist Tagairt Glossar Europarat http://www.conventions.coe.int/Default.asp?pg=/treaty/glossary_en.asp&nd=&lg=de [17.4.2013]
  Nóta DIV: cho, 27.04.2009, UPD: ds, 17.4.2013
  declaration | interpretative declaration
  en
  Sainmhíniú instrument annexed to a treaty for the purposes of interpreting or explaining the provisions of that treaty and that is intended to be binding on the parties Tagairt CENTERM, based on: Treaties Office Database > Glossary, Declarations, http://ec.europa.eu/world/agreements/glossary/glossary.jsp#TreatiesOffice [25.10.2016]
  Nóta Unlike 'reservations' [ IATE:788181 ], interpretative declarations 'do not purport to exclude or modify the legal effects of a treaty. The purpose of an interpretative declaration is to clarify the meaning of certain provisions or of the entire treaty'. Source: UN Treaty Handbook, https://www.cbd.int/abs/doc/treatyhandbook_en.pdf [25.10.2016]. Not to be confused with other types of 'declaration' - for more details see [ IATE:769716 ].
  déclaration interprétative | déclaration
  fr
  Sainmhíniú communication par laquelle l’Etat clarifie le sens ou la portée qu’il donne à un traité ou à une de ses dispositions ou par laquelle il énonce les raisons pour lesquelles il est devenu Partie au traité. Tagairt Conseil-FR, d'après le glossaire du Conseil de l'Europe http://www.conventions.coe.int/Default.asp?pg=/treaty/glossary_ru.asp&nd=&lg=fr (28.6.2012)
  Nóta Une déclaration interprétative est une déclaration par laquelle un Etat expose le sens qu’il attribue à une des dispositions du traité. (Conseil de l'Europe, glossaire). Contrairement aux réserves, les déclarations se bornent à préciser la position des États et n'ont pas pour objet d'écarter ou de modifier l'effet juridique du traité. Pour plus d'informations sur les déclarations: "Définition des mots clefs utilisés dans la rédaction des traités", http://www.aidh.org/Biblio/Onu/traites_01.htm (9.12.2011)
 2. dearbhú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I gcomhréir leis an Dearbhú Comhpháirteach arna fhormheas ag Cruinniú Mullaigh Chomhpháirtíocht an Oirthir i bPrág an 7 Bealtaine 2009, agus lena Plean Gníomhaíochta um Léirscaoileadh Víosaí atá críochnaithe ag Poblacht na Moldóive, measann an Coimisiún go gcomhlíonann Poblacht na Moldóive na tagarmharcanna uile atá leagtha síos sa Phlean Gníomhaíochta um Léirscaoileadh Víosaí.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 259/2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin, CELEX:32014R0259/GA
  DECL | Erklärung
  de
  Sainmhíniú Dokument, das vom Europäischen Ausschuss der Regionen (AdR) bzw. vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) anlässlich eines wichtigen Ereignisses oder am Ende eines Gipfels vorgelegt wird Tagairt EESC/COR TERM-DE
  declaration
  en
  Sainmhíniú statement by the Committees on the occasion of an important event or at the end of a summit Tagairt EESC/COR-TERM
  déclaration
  fr
  Sainmhíniú document élaboré par l'un des Comités à l'occasion d'un événement important ou à l'issue d'un sommet pour exprimer sa position Tagairt EESC/COR-FR
 3. LAW
  dearbhú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Erklärung
  de
  Sainmhíniú rechtsverbindliche oder nicht rechtsverbindliche völkerrechtliche Bekundung, mit der Staaten das Vorliegen einer von der internationalen Gemeinschaft anerkannten oder akzeptierten Situation bekunden oder ihre Anerkennung oder Akzeptierung anstreben oder einen Willen oder eine Absicht bekunden Tagairt Council-DE
  Nóta DIV: ds, 17.4.2013
  declaration
  en
  Sainmhíniú act under international law, which may or may not be legally binding, in which a state or states note the existence of a situation that is recognised and accepted by the international community, or seek its recognition or acceptance Tagairt Council-EN
  déclaration
  fr
  Sainmhíniú Acte par lequel un ou plusieurs sujets du Droit international, soit constatent l'existence d'un état de fait ou de droit reconnu et accepté par la communauté internationale, ou qu'ils entendent faire reconnaître et accepter par celle-ci, soit proclament la nécessité d'un nouvel état de fait ou de droit qu'ils entendent lui faire reconnaître et accepter. Tagairt Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 2000
 4. ENVIRONMENT
  Dearbhú Obar Dheathain Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Aberdeen Declaration
  en
  Sainmhíniú declaration issued by the marine scientific community at the EurOCEAN 2007 conference Tagairt Communication from the Commission A European Strategy for Marine and Maritime Research: A coherent European Research Area framework in support of a sustainable use of oceans and seas, CELEX:52008DC0534
  Nóta The EurOCEAN 2007 conference was held in Aberdeen.
 5. glac le dearbhú custaim Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I gás ina bhforálfar dó sin sa chustaim, féadfaidh na húdaráis custaim glacadh le dearbhú custaim páipéarbhunaithe, nó le dearbhú custaim ó bhéal nó le dearbhú a dhéanfar trí aon ghníomh eile lenar féidir earraí a chur faoi nós imeachta custaim.' Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe), CELEX:32008R0450/GA
  accept a customs declaration | acceptance of a customs declaration
  en
 6. LAW
  caingean chun dearbhaithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Klage auf Feststellung
  de
  Nóta XREF: Antrag auf Nichtigerklärung IATE:34586
  action seeking a declaration | application for a declaration
  en
  Sainmhíniú a civil action to establish the existence or otherwise of a legal position Tagairt Council-EN based on Nouveau dictionnaire de droit et de Sciences Economiques by Raymond Barraine. (Libraire Générale de Droit et de Jurisprudence, 1974)
  action déclaratoire | action visant à obtenir un jugement déclaratoire | procédure déclaratoire
  fr
  Sainmhíniú permet de faire déclarer judiciairement l'existence, l’étendue ou l'inexistence d'une situation juridique, la régularité ou l'irrégularité d'un acte Tagairt http://www.centredeformationjuridique.com/crfpa/preparations/fascicules/extrait_proc_civ.pdf (28.04.2009)
 7. FINANCE
  dearbhú sócmhainní Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Offenlegung von Vermögenswerten
  de
  asset declaration | asset disclosure
  en
  Sainmhíniú statement by a public official of his or her financial interests Tagairt COM-EN, based on OECD > Directorate for Financial and Enterprise Affairs > Bribery in international business > Anti-bribery convention > Asset Declarations for Public Officials - a Tool to Prevent Corruption, March 2011, http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/47489446.pdf [19.3.2014]
  Nóta The scope of information to be declared depends on the purpose of declarations. Conflict of interest control requires information about interests that have the potential to influence the discharge of official duties, rather than a necessarily all-encompassing picture of all income, assets, outside business and other activities.Ref.: OECD > Directorate for Financial and Enterprise Affairs > Bribery in international business > Anti-bribery convention > Asset Declarations for Public Officials - a Tool to Prevent Corruption, March 2011, http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/47489446.pdf [19.3.2014]See also: conflict of interest [ IATE:1452807 ]
  déclaration de situation patrimoniale | déclaration de patrimoine
  fr
  Sainmhíniú déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère détaillant l'ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, ainsi que les comptes détenus par le déclarant Tagairt COM-FR, d'après:Legifrance, Respect des règles de transparence en matière financière, http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/05/cir_26333.pdf [10.6.2014] & LeMonde.fr, Comment lire une déclaration de patrimoine, http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/04/09/comment-lire-une-declaration-de-patrimoine_3156494_823448.html [10.6.2014]
 8. Dearbhú Bangkok maidir le Comhpháirtíocht Dhomhanda ASEAN-AE um Chomhspriocanna Straitéiseacha a Chur Chun Cinn Tagairt Faofa ag an gCoiste Téarmaíochta, www.tearma.ie ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Erklärung von Bangkok zur Förderung der globalen Partnerschaft für gemeinsame strategische Ziele zwischen dem ASEAN und der EU
  de
  Sainmhíniú Text, in dem in 19 Ziffern die Bedeutung der engen und freundschaftlichen Zusammenarbeit der beiden Organisationen bekräftigt wird Tagairt EP-DE auf der Grundlage des englischen Wortlauts der Erklärung, https://eeas.europa.eu/delegations/association-southeast-asian-nations-asean/12024/bangkok-declaration-on--promoting-an-asean-eu-global-partnership-for-shared-strategic-goals-_en [20.9.2017]
  Bangkok Declaration on Promoting an ASEAN-EU Global Partnership for Shared Strategic Goals
  en
  Sainmhíniú document which reaffirms the importance of close and cordial cooperation between both organisations and their commitment to the 2030 Agenda for Sustainable Development and to working together on the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) Tagairt EP-Terminology Coordination, based on: European Union: External Action, ‘Bangkok Declaration on Promoting an ASEAN-EU Global Partnership for Shared Strategic Goals’, http://share-asean.eu/wp-content/uploads/2017/05/Bangkok-Declaration-on-Promoting-an-ASEAN-EU-Global-Partnership-for-Shared-Strategic-Goals-European-External-Action-Service.pdf [29.5.2017]
  déclaration de Bangkok sur la promotion d'un partenariat mondial entre l'UE et l'ASEAN
  fr
  Sainmhíniú déclaration donnant l'impulsion politique nécessaire pour continuer de renforcer le dialogue entre l'UE et l'ASEAN Tagairt Site du Service européen pour l'action extérieure, «Communiqué de presse des coprésidents de la réunion des hauts fonctionnaires EU-ASEAN tenue les 5 et 6 juillet 2017 à Bangkok» (7.7.2017), https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/29892/communiqu%C3%A9-de-presse-des-copr%C3%A9sidents-de-la-r%C3%A9union-des-hauts-fonctionnaires-eu-asean-tenue_fr [8.8.2017]
 9. Dearbhú Barcelona Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Erklärung von Barcelona
  de
  Sainmhíniú auf der Europa-Mittelmeer-Konferenz (Barcelona, 27./28. November 1995) verabschiedete Erklärung mit Arbeitsprogramm zur Gründung der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft IATE:884140 Tagairt Council-DE
  Nóta DIV: RSZ, 6.12.07
  Barcelona Declaration
  en
  Sainmhíniú declaration establishing the Euro-Mediterranean Partnership [ IATE:884140 ] Tagairt EEAS > EUROMED > Barcelona Declaration (12.10.2020) [full text]
  Nóta Adopted at the Euro-Mediterranean Conference on 27 and 28 November 1995.
  déclaration de Barcelone
  fr
  Sainmhíniú déclaration adoptée lors de la Conférence euro-méditerranéenne de Barcelone (27-28 novembre 1995) par les 15 États membres et 12 pays du sud de la Méditerranée, qui a donné naissance au processus de Barcelone et par laquelle il a été décidé d'établir le partenariat euro-méditerranéen Tagairt EUR-Lex > Synthèses de la législation de l'UE > Relations extérieures > Synthèses archivées > Déclaration de Barcelone et partenariat euro-méditerranéen
  Nóta Cette déclaration est l’acte fondateur d’un partenariat global entre l’Union européenne (UE) et douze pays du Sud de la Méditerranée, visant à faire de la Méditerranée un espace commun de paix, de stabilité et de prospérité, grâce au renforcement du dialogue politique et de sécurité, de la coopération économique, financière, sociale et culturelle.
 10. SOCIAL QUESTIONS
  dearbhú Bhéising Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Erklärung von Peking | Erklärung von Beijing
  de
  Sainmhíniú auf der vierten Weltfrauenkonferenz 1995 verabschiedete Erklärung zur Förderung der Rechte von Frauen und zur Gleichstellung der Geschlechter Tagairt Council-DE auf Grundlage von UN Women Nationales Komitee Deutschland: Die Pekinger Aktionsplattform https://www.unwomen.de/schwerpunkte/peking-20/die-aktionsplattform-von-peking.html (5.9.2017)
  Nóta siehe auch Aktionsplattform von Peking IATE:901632
  Beijing Declaration
  en
  Sainmhíniú declaration on gender equality and the empowerment of all women, signed at the Fourth World Conference on Women in 1995 [ IATE:887047 ] Tagairt Council-EN, based on the Beijing Platform for Action Turns 20 > About, http://beijing20.unwomen.org/en/about [26.7.2017]
  Nóta See also the Beijing Platform for Action [ IATE:901632 ].
  déclaration de Beijing
  fr
 11. Dearbhú Bheirlín Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Dearbhú tráth chomóradh caoga bliain shíniú Chonarthaí na Róimhe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Erklärung anlässlich des 50. Jahrestages der Unterzeichnung der Römischen Verträge | Berliner Erklärung
  de
  Berlin Declaration | Declaration on the occasion of the fiftieth anniversary of the signature of the Treaties of Rome
  en
  Déclaration à l'occasion du cinquantième anniversaire de la signature des traités de Rome | Déclaration de Berlin
  fr
  Nóta Berlin, 25.3.2007Voir aussi: traités de Rome [IATE:855514 ]
 12. Dearbhú na Bratasláive Tagairt Dearbhú na Bratasláive: https://www.consilium.europa.eu/ga/policies/eu-future-reflection/bratislava-declaration-and-roadmap/ [22.10.2018]
  ga
  Comhthéacs "Coinneáil ar an gcúrsa ar a bhfuiltear — díríonn AE 27 ar chlár oibre maidir le hathchóiriú dearfach a chur i bhfeidhm, de réir mheon an phlean “Clár Oibre an Choimisiúin do 2015: Tús Nua don Eoraip” a eisíodh sa bhliain 2014 agus le Dearbhú na Bratasláive in 2016." Tagairt ACHOIMRE AR: "Páipéar Bán maidir le todhchaí na hEorpa": https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=LEGISSUM%3A4298956 [22.10.2018]
  Erklärung von Bratislava
  de
  Nóta XREF: Bratislava-Fahrplan IATE:3574605
  Bratislava Declaration
  en
  Sainmhíniú statement made by 27 Member States of the EU at the Bratislava Summit on 16 September 2016 to diagnose the current state of the European Union and discuss the way ahead Tagairt TERM PL, based on: Council of the EU, Bratislava Declaration and Roadmap http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/ [18.10.2017]
  Nóta The Bratislava Declaration was accompanied by the Bratislava Roadmap [ IATE:3574605 ].
  déclaration de Bratislava
  fr
  Sainmhíniú déclaration faite, le 16 septembre 2016, à Brastislava par 27 États membres de l'Union européenne concernant l'analyse commune de l'état actuel de l'Union européenne et à l'examen de notre avenir commun Tagairt Conseil-FR, d'après la déclaration de Bratislava, http://www.consilium.europa.eu/media/21236/160916-bratislava-declaration-and-roadmap-fr.pdf [27.10.2017]
  Nóta La déclaration de Bratislava était accompagnée de la feuille de route de Bratislava.Conseil-FR, d'après la déclaration et la feuille de route de Bratislava, http://www.consilium.europa.eu/media/21236/160916-bratislava-declaration-and-roadmap-fr.pdf [27.10.2017]Voir aussi feuille de route de Bratislava [IATE:3574605 ].
 13. Dearbhú maidir le hUaillmhian Aeráide na hEitlíochta Idirnáisiúnta Tagairt Dearbhú maidir le hUaillmhian Aeráide na hEitlíochta Idirnáisiúnta (Doiciméad inmheánach de chuid na Comhairle ST 12965 2021 ADD 1 - GA)
  ga
  COP 26 declaration: International Aviation Climate Ambition Coalition | International Aviation Climate Ambition Declaration
  en
  Sainmhíniú declaration signed by the International Aviation Climate Ambition Coalition during the COP26 in Glasgow Tagairt Council-EN, based on:Policy paper on UK government website, published 10 November 2021, COP 26 declaration: International Aviation Climate Ambition Coalition (25.11.2021)
  déclaration relative aux ambitions climatiques dans le secteur de l'aviation internationale | déclaration sur l’ambition climatique de l'aviation internationale
  fr
  Sainmhíniú déclaration élaborée par la présidence britannique de la COP 26 qui devrait être signée par une coalition porteuse d'ambitions climatiques pour l'aviation internationale au cours d'un événement organisé sous la direction du Royaume-Uni en marge de la COP 26 à Glasgow Tagairt Conseil-FR
 14. Dearbhú Corcaí 2.0 Tagairt Teachtaireacht maidir le "Todhchaí an Bhia agus na Feirmeoireachta" - Conclúidí ón Uachtaránacht
  ga
  Cork-2.0-Erklärung
  de
  Sainmhíniú Erklärung der Teilnehmer der Europäischen Konferenz über ländliche Entwicklung, die am 5./6.9.2016 in Cork (Irland) stattfand Tagairt Council-DE
  Nóta Erklärung 2.0, da es bereits eine Erklärung von Cork aus dem Jahr 1996 gibt.
  Cork 2.0. declaration | Cork 2.0 declaration
  en
  Sainmhíniú declaration adopted at the second European Conference on Rural Development which was held from 5-6 September 2016 in Cork, Ireland, and organised by the European Commission Tagairt COUNCIL-EN
  Nóta '2.0' because it succeeds the 1996 Cork declaration. For the text of the declaration, see https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_en.pdf [2.2.2018]
 15. ráiteas rialachais chorparáidigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  ráiteas rialachais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Erklärung zur Unternehmensführung
  de
  Sainmhíniú Erklärung, die als gesonderter Abschnitt im Lagebericht einer Gesellschaft aufzunehmen ist, deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, mit Angaben zum Unternehmensführungskodex sowie zu Unternehmensführungspraktiken Tagairt Council-DE, vgl. 4. RL Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen (konsol. Fassg.) Art. 46a (ABl. L_660/1978) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1978L0660:20090716:DE:PDF
  Nóta DIV: aih, 4.2.2010
  governance statement | corporate governance statement | corporate management declaration
  en
  Sainmhíniú statement on corporate governance practices to be included as part of its annual report by a company whose securities are admitted to trading on a regulated market Tagairt Fourth Council Directive on the annual accounts of certain types of companies, Article 46a http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1978L0660:20090716:EN:PDF
  déclaration sur le gouvernement d'entreprise
  fr
  Sainmhíniú déclaration que toute société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE doit faire dans son rapport de gestion Tagairt Quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 (...) concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (78/660/CEE), article 46 bis: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1978L0660:20090716:FR:PDF
 16. Dearbhú Frithsceimhlitheoireachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Erklärung der EU und der USA zur Terrorismusbekämpfung
  de
  Nóta nicht zu verwechseln mit der Erklärung zum Kampf gegen den Terrorismus IATE:2203896 ; DIV: aih, 11.1.2011
  Counter-Terrorism Declaration | declaration on counter-terrorism | counterterrorism declaration | declaration on counterterrorism
  en
  Sainmhíniú declaration adopted 2010 by the US and the EU, in which the parties seek to forge a durable framework to combat terrorism within the rule of law Tagairt VOA News http://www.voanews.com/policy/editorials/europe/US-EU-Adopt-Counter-Terrorism-Declaration-97414764.html (07.12.2010)
  Nóta The US and the EU also commit to fostering information sharing and cooperation in the prevention, investigation, and prosecution of terrorism related offenses. The 2010 Declaration emphasizes cooperation in border security, countering terrorist financing, enhancing the global non-proliferation regime, and promoting the counterterrorism work of the UN.Not to be confused with the 2004 Declaration on combating terrorism IATE:2203896
  déclaration conjointe UE-États-Unis sur la lutte contre le terrorisme
  fr
  Nóta A ne pas confondre avec la Déclaration sur la lutte contre le terrorisme de 2004 IATE:2203896
 17. FINANCE
  iontráil chustaim Tagairt Ionstraim Aontachais 1979, Airt. 126 Foclóir Staidéir Ghnó (bunaithe ar an mbéarla) ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  dearbhú custaim Tagairt Ionstraim Aontachais 1979, Airt. 126 Foclóir Staidéir Ghnó (bunaithe ar an mbéarla) ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Ba cheart forálacha sonracha a fhoirmliú a fhanfaidh i bhfeidhm go dtí go dtabharfar sonraí breise ar an dearbhú custaim mar thoradh ar athruithe ar an reachtaíocht chustaim agus go dtí go gceanglófar le reachtaíocht an Chomhphobail malartú sonraí custaim a dhéanamh go leictreonach.' Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1172/95 ón gComhairle, CELEX:32009R0471/GA
  dearbhú custaim
  ga
  Zollanmeldung | Zollerklärung | Anmeldung
  de
  Sainmhíniú die Handlung, mit der eine Person in der vorgeschriebenen Form und nach den vorgeschriebenen Bestimmungen die Absicht bekundet, eine Ware in ein bestimmtes Zollverfahren überführen zu lassen Tagairt Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften CELEX:01992R2913-20140101/DE
  customs declaration | customs entry | entry for customs purposes
  en
  Sainmhíniú act whereby a person indicates, in the prescribed form and manner, a wish to place goods under a given customs procedure, with an indication, where appropriate, of any specific arrangements to be applied Tagairt Regulation (EU) No 952/2013 laying down the Union Customs Code (recast)
  Nóta MISC: OJ No L 336/94 contains the texts resulting from the Uruguay Round.
  déclaration en douane
  fr
  Sainmhíniú Définition: art. 4, point 17 du Code des douanes (JO L 302/92, p. 4). Tagairt ---
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.