Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

9 dtoradh

 1. an Buanchoiste um Tháirgí Bithicídeacha Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid, CELEX:32012R0528/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ständiger Ausschuss für Biozid-Produkte
  de
  Standing Committee on Biocidal Products
  en
  Sainmhíniú committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011, assisting the European Commission in the field of biocidal products Tagairt COM-Terminology Coordination, based on:Regulation (EU) No 528/2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products, Article 82, CELEX:32012R0528/EN
  Nóta Not to be confused with:- Biocidal Products Committee [ IATE:3569635 ]
  Comité permanent pour la mise en oeuvre de la directive concernant la mise sur le marché des produits biocides | Comité permanent des produits biocides
  fr
  Sainmhíniú Comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011, qui assiste la Commission dans le domaine des produits biocides Tagairt COM-FR, d'après: règlement (UE) nº 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, article 82, [ CELEX:32012R0528/FR ]
  Nóta Ne pas confondre avec:comité des produits biocides [ IATE:3569635 ]
 2. an Dara Treoir maidir le Seirbhísí Íocaíochta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir (AE) 2015/2366 maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG | PSD2 | zweite Zahlungsdiensterichtlinie
  de
  Second Payment Services Directive | Payment Services Directive 2 | Directive (EU) 2015/2366 on payment services in the internal market | revised directive on payment services | PSD2
  en
  Nóta Entry into force: 20th day following publication in the Official Journal.Date of publication: 23.12.2015
  Directive (UE) 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur | DSP 2 | deuxième directive sur les services de paiement | directive sur les services de paiement 2 | DSP2
  fr
 3. Treoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Iúil 2002 maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le príobháideachas a chosaint san earnáil cumarsáide leictreonaí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Treoir maidir le príobháideachas agus cumarsáid leictreonach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Treoir maidir le r-phríobháideachas Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation | Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation
  de
  Nóta ersetzt die Richtlinie 97/66/EG vom 15. Dezember 1997 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre im Bereich der Telekommunikation
  ePrivacy Directive | e-privacy directive | Directive on privacy and electronic communications | Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector
  en
  directive relative à la vie privée et aux communications électroniques | Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 201 du 31/07/2002, 32002L0058/FR 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques | directive vie privée et communications électroniques
  fr
 4. an Treoir maidir le Réamheolairí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Prospektrichtlinie | PR
  de
  PD | Prospectus Directive | Directive 2003/71/EC on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading
  en
  Sainmhíniú directive that lays down common rules governing the prospectus that has to be published for a public offer or admission to trading of transferable securities on an EU regulated market Tagairt Report on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to Directive 2003/71/EC on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC /* COM/2015/0149 final */ , CELEX:52015DC0149/EN
  Nóta Repealed by the prospectus regulation [ IATE:3572849 ] with effect from 21 July 2019, except for Article 4(2), (a) and (g) (repealed with effect from 20 July 2017) and Article 1(2)(h) and point of the Article 3(2), first subparagraph, (e), (repealed with effect from 21 July 2018)
  directive «prospectus» | directive sur le prospectus | directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE | directive concernant le prospectus
  fr
  Sainmhíniú directive qui fixe des règles communes concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé de l’Union européenne Tagairt Rapport de la Commission sur l'exercice du pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission par la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, CELEX:52015DC0149/FR
  Nóta La directive 2003/71/CE est abrogée par le règlement "prospectus" [ IATE:3572849 ] avec effet au 21 juillet 2019, à l'exception de l'article 4(2), points a) et g) (abrogés avec effet au 20 juillet 2017) et de l'article 1er(2), point h), et de l'article 3(2), 1er alinéa, point e) (abrogés avec effet au 21 juillet 2018) [12.12.2017]Le prospectus est un document de publicité qui contient des renseignements permettant aux investisseurs de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause. Site d'EUR-LEX > Synthèse de la législation de l'UE > Prospectus à publier en cas d'émission de valeurs mobilières, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3Al24033c [21.12.2015]
 5. Treoir 2014/67/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh ('an Rialachán IMI') Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Enforcement Directive | Enforcement Directive on Posting of Workers | Posting of Workers Enforcement Directive | Directive 2014/67/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System (‘the IMI Regulation’)
  en
  Sainmhíniú directive adopted for the specific purpose of enforcing the Posting of Workers Directive [ IATE:3511120 ] Tagairt Council-EN, based on: Directive 2014/67/EU, CELEX:32014L0067/EN
  directive d’exécution relative au détachement des travailleurs | directive d'exécution | Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur
  fr
  Sainmhíniú directive visant à préciser les termes et à améliorer l’application de la directive 96/71/CE, notamment en matière de contrôles Tagairt Conseil-FR
 6. Treoir 96/71/CE maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Treoir maidir le hOibrithe a Phostú Tagairt 'clár ocht mí dhéag na Comhairle (1 Eanáir 2013 - 30 Meitheamh 2014)' http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=GA&f=ST%2017426%202012%20INIT
  ga
  Comhthéacs 'Maidir le gníomhaíochtaí reachtacha, leanfaidh na hUachtaránachtaí leis an obair ar na tograí ón gCoimisiún atá fós á scrúdú, go háirithe an togra maidir leis an athbhreithniú ar an Treoir maidir le hOibrithe a Phostú' Tagairt 'clár ocht mí dhéag na Comhairle (1 Eanáir 2013 - 30 Meitheamh 2014)' http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=GA&f=ST%2017426%202012%20INIT
  Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern | Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen
  de
  Posting of Workers Directive | Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services | Posted Workers Directive
  en
  Nóta see "posted worker" [IATE:883052 ]
  directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
  fr
  Nóta pour davantage d'informations sur cette directive et sa mise en oeuvre, voir: http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10508_fr.htm [05.01.10]
 7. Treoir um Chúnamh Frithpháirteach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Amtshilferichtlinie | Richtlinie 77/799/EWG des Rates vom 19. Dezember 1977 über die gegenseitige Amtshilfe zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten im Bereich der direkten Steuern
  de
  Mutual Assistance Directive
  en
  Sainmhíniú Directive providing the framework for mutual assistance and exchange of information between EU tax authorities in order to help them apply their tax laws more effectively. Tagairt UK Parliament Publications and Records Department http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200203/cmselect/cmeuleg/63-xxxiii/6346.htm [23.6.2008]
  directive sur l’assistance mutuelle | Directive concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance
  fr
 8. Treoir 2009/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le sábháilteacht bréagán Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid
  ga
  Treoir na mbréagán Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Spielzeug-Richtlinie | Richtlinie 2009/48/EG über die Sicherheit von Spielzeug | EU-Spielzeug-Richtlinie
  de
  Sainmhíniú Richtlinie über Sicherheitsanforderungen an Spielzeug Tagairt Council-DE
  Toy Safety Directive | Directive 2009/48/EC on the safety of toys | Council Directive 88/378/EEC of 3 May 1988 on the approximation of the laws of the Member States concerning the safety of toys
  en
  Sainmhíniú Directive that lays down the safety criteria that toys must meet before they can be marketed in the EU Tagairt European Commission > Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs > Sectors > Toys > Toy Safety in the EU, http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/index_en.htm [22.1.2019]
  Directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets | directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets | directive jouets
  fr
 9. Treoir maidir le Críochnaitheacht Socraíochta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le críochnaitheacht socraíochta i gcórais íocaíochta agus socraíochta urrús Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen
  de
  SFD | Settlement Finality Directive | Directive of the European Parliament and of the Council on settlement finality in payment and securities settlement systems
  en
  Directive du Parlement européen et du Conseil concernant la finalité et les garanties du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres | Directive du Parlement européen et du Conseil concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres | DCDR
  fr
  Nóta DIV: La proposition a connu différents intitulés au cours de son trajet: d'abord "...concernant la finalité du règlement et les garanties" (JO C 207/96, p. 13), ensuite "...concernant le caractère définitif du règlement et les garanties" (JO C 259/97, p. 6 ). Le titre définitif de la directive est celui qui a été retenu dans la position commune du Conseil du 13.10.97 (JO C 375/97, p. 34).;UPDATED: ERS 16/03/2000
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.