Gaois

Téarmaí cosúla:

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

20 toradh

 1. EU act
  moladh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Empfehlung
  de
  Sainmhíniú einer der Rechtsakte, den die Organe für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union annehmen können; nicht verbindlich Tagairt Art.288 AEUV CELEX:12008E288/DE
  Nóta XREF: Stellungnahme IATE:844514 ;UPD: aka 10.03.10
  recommendation
  en
  Sainmhíniú one of the legal acts which may be adopted by an institution to exercise the Union's competences; has no binding force Tagairt See Article 288 TFEU, Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, CELEX:12016E288
  recommandation
  fr
  Sainmhíniú acte juridique non contraignant qui peut être adopté par les institutions pour exercer les compétences de l'Union Tagairt voir : version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), JO C 115 du 9.5.2008, article 288 [ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:FR:PDF ]
 2. European Parliament · parliamentary procedure
  moladh don dara léamh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Déanfar seasamh na Comhairle agus, i gcás é a bheith ar fáil, an moladh don dara léamh ón gcoiste freagrach a chur go huathoibríoch ar an dréachtchlár oibre don pháirtseisiún a bhfuil Céadaoin an tseisiúin sin ar an gCéadaoin is gaire roimh an lá a dtéann an tréimhse trí mhí nó, má fhadaítear an tréimhse sin i gcomhréir le Riail 62, an tréimhse ceithre mhí, in éag mura rud é gur déileáladh leis an ábhar ag páirtseisiún níos túisce.' Tagairt Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
  Empfehlung für die zweite Lesung
  de
  recommendation for second reading
  en
  Sainmhíniú text submitted by the committee responsible proposing the approval, amendment or rejection of the Council's position at first reading Tagairt EP TermCoord based on Rules of Procedure of the European Parliament, Rule 66 http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=EN&reference=TOC [14.1.2015]Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, Article 294, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT [14.1.2015]
  Nóta The recommendations for second reading submitted by parliamentary committees are equivalent to an explanatory statement in which the committee justifies its position in relation to the Council's position. There is no vote on these texts.
  recommandation pour la deuxième lecture
  fr
 3. employment · human rights
  Moladh maidir le Fostaíocht agus Obair Chuibhiúil chun críoch Síochána agus Athléimneachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Empfehlung betreffend Beschäftigung und menschenwürdige Arbeit für Frieden und Resilienz
  de
  Sainmhíniú ILO-Empfehlung mit Leitlinien zu den Maßnahmen, die zur Schaffung von Beschäftigung und menschenwürdiger Arbeit im Hinblick auf Prävention, Erholung, Frieden und Resilienz in Bezug auf Krisensituationen infolge von Konflikten und Katastrophen zu treffen sind Tagairt Council-DE nach der ILO-Empfehlung betreffend Beschäftigung und menschenwürdige Arbeit für Frieden und Resilienz. Art.I Abs.1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_610066.pdf (17.7.2018)
  Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation No 205 | Recommendation concerning Employment and Decent Work for Peace and Resilience
  en
  Sainmhíniú ILO recommendation that provides guidance on the measures to be taken to generate employment and decent work for the purposes of prevention, recovery, peace and resilience with respect to crisis situations arising from conflicts and disasters Tagairt Council-IT based on ILO, Recommendation 205 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_559852.pdf [24.4.2018]
  Recommandation concernant l'emploi et le travail décent au service de la paix et de la résilience
  fr
  Sainmhíniú recommandation de l'OIT donnant des orientations sur le rôle de l'emploi et du travail décent dans la prévention, le redressement, la paix et la résilience dans les situations de crise résultant de conflits et de catastrophes Tagairt Conseil-FR, d'après OIT http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_559852.pdf [16.5.2018]
  Nóta Recommandation adoptée par l'OIT à Genève lors de la 106 e session de la Conférence internationale du travail le 16 juin 2017.
 4. EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
  Moladh maidir le hOibrithe Tí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Moladh maidir le hObair Chuibhiúil d'Oibrithe Tí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Domestic Workers Recommendation | Recommendation concerning Decent Work for Domestic Workers
  en
  Sainmhíniú International Labour Organization (ILO) recommendation No. 201 Tagairt International Labour Organization (ILO), http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551502:NO [4.4.2013]
  Nóta Adoption: 2011See also: Convention concerning decent work for domestic workers [ IATE:3541554 ]
  Recommandation sur les travailleuses et travailleurs domestiques | Recommandation concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques
  fr
  Sainmhíniú recommandation n° 201 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) Tagairt Organisation internationale du Travail (OIT), http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551502 [4.4.2013]
  Nóta Adoption: 2011Voir aussi: Convention concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques [ IATE:3541554 ]
 5. communications · air transport
  moladh maidir le plean um leithdháileadh chóid na gcóras ceistiúcháin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  interrogator code allocation plan proposal
  en
  Sainmhíniú proposal for a complete set of interrogator code allocations, submitted by the interrogator code allocation service for approval by Member States Tagairt Regulation (EC) No 262/2009 laying down the requirements for the coordinated allocation and use of Mode S interrogator codes for the single European sky, Art. 2(13), CELEX:32009R0262/EN
  Nóta legal definition
  proposition de plan d'attribution des codes d'interrogateur
  fr
  Sainmhíniú une proposition d'ensemble complet d'attributions d'IC soumise, par le service d'attribution des codes d'interrogateur, à l'approbation des États membres Tagairt COM-Document interne TREN/2009/80011/00/00 , Projet de règlement (CE) de la Commission définissant les exigences relatives à l'attribution et l'utilisation coordonnées des codes d'interrogateur mode S pour le ciel unique européen
 6. economic policy
  moladh maidir leis an limistéar euro Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet
  de
  Nóta XREF: länderspezifische Empfehlung IATE:2247461
  euro area recommendation
  en
  Sainmhíniú recommendation for a Council Recommendation containing specific recommendations aimed at euro area Member States on action to be taken with the Eurogroup in the period 2015-2016 Tagairt CENTERM based on ST 9230/15, http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=9230%2F15&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_single_comparator=&document_date_single_date=&document_date_from_date=&document_date_to_date=&MEET_DATE=&meeting_date_single_comparator=&meeting_date_single_date=&meeting_date_from_date=&meeting_date_to_date=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
  Nóta See also:country-specific recommendation [IATE:2247461 ]
  recommandation pour la zone euro | recommandation de la zone euro | recommandation concernant la zone euro | recommandation relative à la zone euro | recommandation adressée à la zone euro
  fr
  Sainmhíniú recommandation qui dispense des conseils adaptés aux États membres de la zone euro sur des questions importantes pour le fonctionnement de la zone euro dans son ensemble Tagairt Conseil-FR, d'après "Lancement du semestre européen 2016: le paquet de novembre en clair", site Commission européenne, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6070_fr.htm [4.12.2015]
  Nóta Pour la première fois en novembre 2015, cette recommandation a été publiée en même temps que l'examen annuel de la croissance, avant les recommandations par pays.Voir aussi:- recommandation par pays, IATE:2247461br>- examen annuel de la croissance, IATE:3528578
 7. transport policy · public safety
  moladh sábháilteachta Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE, CELEX:32010R0996/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'ciallaíonn “imscrúdú sábháilteachta” próiseas a sheolann údarás um imscrúdú sábháilteachta chun tionóiscí agus teagmhais a chosc, lena n-áirítear faisnéis a bhailiú agus a anailísiú, teacht ar thátail, lena n-áirítear an chúis nó na cúiseanna agus/nó na fachtóirí rannchuiditheacha a chinneadh agus, nuair is iomchuí, moltaí sábháilteachta a dhéanamh;' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE, CELEX:32010R0996/GA
  Sicherheitsempfehlung
  de
  Sainmhíniú Vorschlag zur Verhütung von Unfällen und Störungen, den eine Sicherheitsuntersuchungsstelle auf der Grundlage von Informationen macht, die sich während einer Sicherheitsuntersuchung ergeben haben oder aus anderen Quellen, wie Sicherheitsstudien, stammen, mit dem Zweck der Verhütung von Unfällen und Störungen Tagairt Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der Richtlinie 94/56/EG CELEX:32010R0996
  safety recommendation
  en
  Sainmhíniú proposal of a safety investigation authority, based on information derived from a safety investigation or other sources such as safety studies, made with the intention of preventing accidents and incidents Tagairt Regulation (EU) No 996/2010 on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation, CELEX:32010R0996/EN
  Nóta See also: EASA > easa & you > safety management > accident and incident investigation support > safety recommendations, http://easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/accident-and-incident-investigation-support/safety-recommendations [16.11.2015]See also: - safety investigation authority (related) [ IATE:3531195 ]- safety investigation (related) [ IATE:3517939 ]
  recommandation de sécurité
  fr
  Sainmhíniú proposition formulée par une autorité responsable des enquêtes de sécurité, sur la base de renseignements résultant d’une enquête de sécurité ou d’autres sources telles que des études de sécurité, en vue de prévenir des accidents ou incidents Tagairt Règlement (UE) n° 996/2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile, CELEX:32010R0096/FR
 8. economic policy · employment policy
  moladh tírshonrach Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle, CELEX:32013R1303/GA
  ga
  Comhthéacs "...á chur san áireamh aige na moltaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE agus na moltaí ábhartha ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le..." Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle, CELEX:32013R1303/GA (10.7.2019)
  moladh a bhaineann go sonrach le tír faoi leith Tagairt Conclúidí ón gComhairle Eorpach (23 Deireadh Fómhair 2011). http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/ga/ec/125523.doc
  ga
  Úsáid sa teanga Moltaí a bhaineann go sonrach le tír faoi leith an uimhir iolra
  Comhthéacs "Áiritheoidh na Ballstáit go léireofar go hiomlán na moltaí a bhaineann go sonrach le tír faoi leith sna cinntí náisiúnta i ndáil leis an mbeartas buiséadach agus le hathchóirithe struchtúracha, i bhfianaise a thábhachtaí agus a riachtanaí atá siad i dtaca le hairgeadas poiblí inbhuanaithe a áirithiú agus chun an fhostaíocht agus an fás a chruthú." Tagairt Conclúidí ón gComhairle Eorpach (23 Deireadh Fómhair 2011). http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/ga/ec/125523.doc
  moltaí is sonrach do thír Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  länderspezifische Empfehlung
  de
  Sainmhíniú wirtschafts-, beschäftigungs- und finanzpolitische Empfehlung, die die Kommission im Rahmen des Europäischen Semesters IATE:3521805 im Juni jeden Jahres für jeden EU-Mitgliedstaat abgibt, nachdem sie die von ihnen übermittelten Stabilitäts- und Konvergenzprogramme IATE:3535955 sowie Nationalen Reformprogramme ausgewertet hat Tagairt vgl. BMWi (DE) "Europa 2020" http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/Europaeische-Wirtschaftspolitik/europa-2020,did=231708.html (17.6.15)
  Nóta XREF: länderspezifische Stellungnahme IATE:3532063
  CSR | country-specific recommendation
  en
  Sainmhíniú recommendation for individual Member States under the Lisbon Growth and Jobs Strategy Tagairt COM EN based on: EUROPA > Press Room > Press Releases > Joint Employment Report 2008 > MEMO/08/110 > 22.02.2008, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/110&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en (14.4.2008)
  recommandation par pays
  fr
  Sainmhíniú recommandation adressée par la Commission à un État membre qui porte sur les trois volets des lignes directrices intégrées relatives à la stratégie pour la croissance et l’emploi, qui concernent les réformes macroéconomiques, microéconomiques et les réformes de l’emploi Tagairt CONSEIL-FR d'après le rapport conjoint pour l'emploi 2008 (MEMO/08/110), http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/110&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en [10.12.2013]
  Nóta Une proposition de recommandation signifie que, de l’avis de la Commission, l’État membre concerné devrait amorcer ou intensifier les réformes dans un domaine déterminé.(Source: ibid.)
 9. EUROPEAN UNION · EU act
  moladh uathrialaitheach ón gCoimisiún Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Autonomous Commission Recommendation | autonomous recommendation | ACR
  en
  Sainmhíniú tool introduced in Article 11(2) of Regulation (EU) No 473/2013 as an early alert to euro area Member States in the corrective arm of the Stability and Growth Pact to ensure a timely correction of their excessive deficit Tagairt COM-FI, based on: Specifications on the implementation of the Two Pack, http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/2014-11-07_two_pack_coc_amended_en.pdf (07.04.2016) and Commission press release "European Semester 2016: Commission reminds Member States of fiscal obligations", 9 March 2016, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-704_en.htm (07.04.2016)
 10. criminal law · European Union
  Moladh Uimh. R(87)15 an 17 Meán Fómhair ó Choiste na nAirí maidir le húsáid sonraí pearsanta san earnáil phóilíneachta a rialáil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Empfehlung R (87) 15 des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten über die Nutzung personenbezogener Daten im Polizeibereich | Empfehlung Nr. R(87)15 des Ministerkomitees des Europarates vom 17. September 1987 zur Regelung der Benutzung personenbezogener Daten durch die Polizei
  de
  Nóta DIV: ml 16.5.97
  Recommendation No. R (87) 15 of the Committee of Ministers to Member States Regulating the Use of Personal Data in the Police Sector
  en
  recommandation n° R (87) 15 visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police
  fr
 11. EUROPEAN UNION · operation of the Institutions
  moladh vótála Tagairt COR/EESC - GA
  ga
  Sainmhíniú moladh rapóirtéara go nglacfar liosta leasuithe arna gcur síos maidir lena d(h)réacht-tuairim nó d(h)réacht-tuarascáil Tagairt COR/EESC - GA, bunaithe ar: Rules of Procedure of the Committee of the Regions, Rule 24(3) CELEX:32010Q0109(01)/GA
  Stimmempfehlung
  de
  Sainmhíniú Empfehlung des Berichterstatters, eine Liste von Änderungsanträgen anzunehmen, die zu seinem Stellungnahme- bzw. Berichtsentwurf eingegangen sind Tagairt AdR/EWSA - TERM-DE
  voting recommendation
  en
  Sainmhíniú Rapporteur's recommendation to adopt a list of amendments tabled to her/his draft opinion or report. Tagairt Rules of Procedure of the Committee of the Regions, Rule 24(3) CELEX:32010Q0109(01)/EN
  recommandation de vote
  fr
  Sainmhíniú Fait que le rapporteur recommande d'adopter, parmi les amendements déposés pour son projet d’avis ou de rapport, une liste d'amendements définis. Tagairt Règlement intérieur du Comité des régions, article 24, paragraphe 3. CELEX:32010Q0109(01)/FR (28/09/2011)
  Nóta Le terme désigne aussi bien la procédure que la liste des amendements à adopter.
 12. FINANCE
  moltaí maidir le pacáiste um riachtanais chaipitil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  pacáiste CRD IV Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  CRD IV Tagairt Comhairle-GA
  ga
  CRD IV-Paket | Eigenkapitalvorschriften | CRD/CRR | Paket der neuen Eigenmittelvorschriften | CRD-4 | CRD IV/CRR | CRD 4
  de
  Sainmhíniú Gesetzgebungspaket zur Umsetzung der Rahmenvereinbarung "Basel III" IATE:3527960 des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht zur grundlegenden Verbesserung der Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung von Kreditinstituten als Reaktion auf die Finanzkrise von 2008 Tagairt Council-DE, vgl. Bundesbank (DE) http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichtsaufsaetze/2013/2013_06_umsetzung_basel_3.pdf?__blob=publicationFile (21.10.15) und Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ): Basel III: Ein globaler Regulierungsrahmen für widerstandsfähigere Banken und Bankensysteme http://www.bis.org/publ/bcbs189_de.pdf
  Nóta besteht aus der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen CELEX:32013R0575R(02)/DE und der Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen CELEX:32013L0036/DE
  capital requirements regulation | CRR/CRD IV 4 | capital requirements directive | CRD 4 | CRD IV/CRR package | CRD IV | capital requirements package | CRD IV package | CRD IV/CRR
  en
  Sainmhíniú set of legislation comprised of a directive [ IATE:3548170 ] and a regulation [ IATE:3547679 ], replacing the previous framework of rules on capital requirements for credit institutions and investment firms (the Capital Requirements Directive [ IATE:2247138 ]) and intended to strengthen the resilience of the EU banking sector in order for it to be better placed to absorb economic shocks, while ensuring that banks continue to finance economic activity and growth Tagairt Council-EN, based on:- European Banking Authority website > EBA Home > Regulation and Policy > Implementing Basel III in Europe: CRD IV package [26.2.2015]- "CRD IV – Frequently Asked Questions", European Commission press release (MEMO/11/527), 20.7.2011 [26.2.2015]
  Nóta The directive ( CELEX:32013L0036 ) governs access to deposit-taking activities, while the regulation ( CELEX:32013R0575 ) establishes the prudential requirements institutions need to respect.
  paquet "CRD IV" | directive et règlement sur les exigences de fonds propres
  fr
  Sainmhíniú Directive [ IATE:3548170 ] (sur l'accès aux activités de réception de dépôts) et règlement [ IATE:3547679 ] (sur les exigences prudentielles à respecter), proposés par la Commission en 2011 et adoptés en 2013, en vue de renforcer la réglementation du secteur bancaire Tagairt Conseil-FR, d'après Commission européenne > Le marché unique de l'UE > Banques > Fonds propres réglementaires, http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/new_proposals_fr.htm [13.03.2015)
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.