Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

50 toradh

 1. saineolas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Tá braislí agus líonraí an-tábhachtach maidir le comhroinnt saineolais agus maidir le saineolas, seirbhísí agus táirgí a sholáthar atá speisialaithe agus nua.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005, CELEX:32013R1305/GA
  cáilíocht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs '... ciallaíonn “duine inniúil” duine a bhfuil cáilíochtaí oiriúnacha, oiliúint oiriúnach agus eolas, taithí agus scil leordhóthanach aige chun an obair i gceist a dhéanamh...' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE, CELEX:32013R1257/GA
  Qualifikation | Fachkenntnisse | Fachwissen
  de
  Sainmhíniú Kenntnisse, Eignung und Fähigkeiten, die benötigt werden, um die spezifischen Aufgaben durchzuführen, die mit einem bestimmten Arbeitsplatz verbunden sind Tagairt CEDEFOP, Terminology for European education and training policy, Second edition, A selection of 130 key terms http://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf (30.10.2018)
  Nóta zu "Qualifikation" im Sinne eines formalen Ergebnisses eines Bewertungsverfahrens siehe IATE:3518956
  qualification | expertise
  en
  Sainmhíniú knowledge, aptitudes and skills required to perform specific tasks attached to a particular work position Tagairt Cedefop: Terminology of European education and training policy, 2014 (2nd edition), https://europass.cedefop.europa.eu/education-and-training-glossary/q (second definition under qualification) [3.9.2018]
  Nóta See IATE:3518956 for qualification in the sense of a formal outcome of an assessment and validation process.
  qualification
  fr
  Sainmhíniú somme des savoirs, savoir-faire, aptitudes et compétences permettant à un individu d'exercer un emploi Tagairt Glossaire CEDEFOP, https://europass.cedefop.europa.eu/fr/education-and-training-glossary/q (deuxième définition du "qualification") [3.9.2018]
 2. cáiliú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I gcás táirgí íocshláinte tréidliachta atá íogair ó thaobh teochta de, bainfear úsáid as trealamh atá faoi réir cáiliú, amhail pacáistiú teirmeach, coimeádáin atá faoi rialú teochta nó feithiclí atá faoi rialú teochta, chun a áirithiú go gcoinneofar ar bun dálaí cearta iompair idir an monaróir, an dáileoir mórdhíola agus an custaiméir, murar léiríodh cobhsaíocht an táirge le dálaí eile iompair.' Tagairt Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1248 maidir le bearta i ndáil le dea-chleachtas dáileacháin do tháirgí íocshláinte tréidliachta i gcomhréir le Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, CELEX:32021R1248/GA
  cáilíocht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Is faoi réir cáilíochta nó bailíochtaithe a bheidh an trealamh agus na próisis, faoi seach, sula gcuirtear tús lena n-úsáid agus tar éis aon athruithe suntasacha, amhail deisiú nó cothabháil.' Tagairt Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1248 maidir le bearta i ndáil le dea-chleachtas dáileacháin do tháirgí íocshláinte tréidliachta i gcomhréir le Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE), CELEX:32021R1248/GA
  Sainmhíniú an ghníomhaíocht lena gcruthaítear go bhfeidhmíonn aon trealamh i gceart agus go bhfaightear as na torthaí a bhfuiltear ag súil leo Tagairt Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1248 maidir le bearta i ndáil le dea-chleachtas dáileacháin do tháirgí íocshláinte tréidliachta i gcomhréir le Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, CELEX:32021R1248/GA
  Qualifikation | Eignungsnachweis
  de
  qualification
  en
  Sainmhíniú action of proving that a piece of equipment works correctly and actually produces the expected results Tagairt Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1248 of 29 July 2021 as regards measures on good distribution practice for veterinary medicinal products in accordance with Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council
  qualification
  fr
 3. sciliú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Kompetenzerwerb | Qualifizierung
  de
  skilling
  en
  Sainmhíniú developing the basic abilities needed to do a job or task Tagairt Council Terminology Coordination, based on: - Shenker, N. A., ‘Skilling, Reskilling, and Upskilling: What YOU Should Be Doing Now’ (26.4.2021), LinkedIn, 23.4.2020- ‘skill’ (26.4.2021), Lexico.com, Oxford University Press, 2021
  qualification | acquisition de compétences
  fr
  Sainmhíniú action d'acquérir les compétences pour exercer un emploi ou une tâche spécifique Tagairt Conseil-FR, d'après:- Le Trésor de la langue française, "qualification" (12.5.2021)- Site Linternaute.com, Dictionnaire > Définition Qualification (12.5.2021)
 4. an Coinbhinsiún maidir le Cáilíochtaí Ardoideachais sa Réigiún Eorpach a Aithint Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Lissabonner Anerkennungsabkommen | Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region
  de
  Nóta Lissabon, 11.04.1997
  Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region | Lisbon Recognition Convention | Lisbon Convention
  en
  Sainmhíniú The Convention aims to facilitate the recognition of qualifications granted in one Party in another Party. It provides that requests should be assessed in a fair manner and within a reasonable time. The recognition can only be refused if the qualification is substantially different from that of the host country - and the onus is on its educational institution to prove that it is. Tagairt Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/165.htm (30.4.2012)
  Nóta Signed: Lisbon, 11.4.1997Entry into force: 1.2.1999European Treaty Series (ETS) No. 165Authentic versions: EN-FR
  convention de Lisbonne sur la reconnaissance des qualifications | convention de reconnaissance de Lisbonne | convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne
  fr
  Sainmhíniú convention dont l'objectif est de faciliter la reconnaissance par une Partie des qualifications délivrées par une autre Tagairt Conseil-FR, d'après le site du Conseil de l'Europe, "Détails du traité n° 165", http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/165.htm [8.2.2019]
  Nóta Signature: 11.4.1997 à LisbonneEntrée en vigueur: 1.2.1999Conseil de l'Europe; STCE n° 165Versions authentiques: EN-FRConvention élaborée par le Conseil de l'Europe et l'Unesco, et adoptée par des représentants nationaux réunis à Lisbonne le 11.4.1997.
 5. critéir cháiliúcháin Tagairt Comhairle-GA, le bheith ag teacht le IATE:931620
  ga
  critéir cháilíochta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Qualifizierungskriterien
  de
  Sainmhíniú vom Auftraggeber festgelegte objektive Vorschriften und Kriterien für den Ausschluss und die Auswahl von Wirtschaftsteilnehmern, die die Qualifizierung beantragen Tagairt Richtlinie 2014/25/EU über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste Artikel 77 Absatz 2
  Nóta Siehe auch Qualifizierungssystem (26.2.2021) und Eignungskriterien (26.2.2021)
  criterion for qualification | qualification criteria | criteria for qualification | qualification criterion
  en
  Sainmhíniú objective rules and criteria established by a contracting entity for the exclusion and selection of economic operators requesting qualification Tagairt Council-EN, based on Directive 2014/25/EU on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors, Article 77(2)
  Nóta See also: - qualification system (broader) [ IATE:931620 ] - selection criteria [ IATE:2149595 ]
  critères de qualification
  fr
  Sainmhíniú critères liés à un système de qualification [ IATE:931620 ] Tagairt Conseil-FR
  Nóta Voir également critère de sélection [ IATE:2149595 ]
 6. dochtúireacht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  céim dochtúra Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Promotion
  de
  doctorate | doctoral degree | doctoral qualification | doctor's degree | doctorate degree
  en
  Sainmhíniú highest academic degree that a university can award to a student who has successfully completed a defined programme of work in a particular field of study Tagairt Park, C., 'Redefining the doctorate', The Higher Education Academy, January 2007, p. 4, https://www2.le.ac.uk/departments/gradschool/about/external/publications/redefining-the-doctorate.pdf [4.12.2017]
  Nóta A doctorate is a form of postgraduate degree (see IATE:930824 ). It is often completed after a master's degree [ IATE:845531 ].
  doctorat | diplôme de doctorat
  fr
  Sainmhíniú plus haut diplôme de l'enseignement supérieur, délivré à l'issue du troisième cycle, après soutenance d'une thèse Tagairt Conseil-FR, d'après Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Accueil > Enseignement supérieur > Formations et diplômes > Doctorat, http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20185/la-formation-doctorale.html [11.12.2017]
  Nóta Voir aussi:- IATE:930824 études de deuxième ou troisième cycle- IATE:845531 master- IATE:923146 processus de Bologne
 7. TRANSPORT
  cáilíocht tiomána Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  driving qualification
  en
  Sainmhíniú the acquired psychological and physical capabilities of the individual to drive a car Tagairt Road Safety Principles and Models. Review of Descriptive, Predictive, Risk and Accident Consequences Models, 1997, OECD, pp.57-58
  compétence du conducteur
  fr
 8. heitreafhostaíocht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  fachfremde Beschäftigung | berufsfremde Beschäftigung
  de
  Sainmhíniú Beschäftigung in einem Fachgebiet, in dem der Beschäftigte nicht ausgebildet ist Tagairt Council-DE, 18.5.2011
  Nóta DIV: hm, 18.5.2011
  employment unrelated to qualifications | hetero-employment | heteroemployment
  en
  Sainmhíniú employment in a job non relevant to the worker's academic background Tagairt based on the EC's web-site, European Social Fund http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/esf_projects_117/project.cfm?id=208&project_lang=en [12.05.2011]
  emploi sans rapport avec la formation
  fr
  Sainmhíniú emploi sans rapport direct avec la formation académique ou professionnelle de celui qui l'occupe Tagairt Conseil-FR
 9. ESCO Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Tá sé mar aidhm ag an aicmiú ilteangach ar Scileanna, Inniúlachtaí, Cáilíochtaí agus Gairmeacha Eorpacha (ESCO), a ndearna an Coimisiún, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit agus na geallsealbhóirí forbairt agus nuashonrú air ar bhonn leanúnach, trédhearcacht scileanna agus cáilíochtaí...' Tagairt Cinneadh (AE) 2018/646 maidir le creat coiteann le haghaidh soláthar seirbhísí níos fearr do scileanna agus do cháilíochtaí (Europass) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2241/2004/CE, CELEX:32018D0646/GA
  aicmiú ESCO Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an tAicmiú Eorpach Scileanna, Inniúlachtaí, Cáilíochtaí agus Gairmeacha Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  ESCO | ESCO-Klassifikation | europäische Klassifizierung für Fähigkeiten/Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe
  de
  Sainmhíniú Europäisches System, das die für den Arbeitsmarkt und die Bildung in der EU relevanten Fähigkeiten, Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe definiert und klassifiziert und die individuellen Fähigkeiten, Kompetenzen und Qualifikationen sowie die mit den Berufen verbundenen Anforderungen in 25 europäischen Sprachen erfasst Tagairt Council-DE nach Europäische Kommission, ESCO – Europäische Klassifizierung für Fähigkeiten/Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe - Erste Veröffentlichung - Eine Europa-2020-Initiative http://ec.europa.eu/social/main.jsp?pubId=7676&langId=de&catId=738&furtherPubs=yes&; (30.10.2018)
  Nóta Besteht aus drei Säulen – 1. Berufe, 2. Fähigkeiten/Kompetenzen und 3. Qualifikationen – und ist mit relevanten internationalen Klassifikationen und Systemen wie NACE IATE:1102254 , ISCO IATE:1568116 und dem EQR IATE:2202656 verknüpft.[siehe Europäische Kommission – Beschäftigung, Soziales und Integration – Transparenz und Anerkennung von Kompetenzen und Qualifikationen – Eine europäische Klassifizierung für Fähigkeiten/Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe (ESCO) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1326&langId=de (30.10.2018)]
  ESCO | European classification of Skills, Competencies, Qualifications and Occupations | European Skills, Competences, Qualifications and Occupations | European Skills, Competences and Occupations | ESCO classification
  en
  Sainmhíniú European multilingual classification which identifies and categorises skills, competences, qualifications and occupations useful to the EU labour market and education and training, and which provides occupational profiles showing the relationships between occupations, skills, competences and qualifications Tagairt COM-EN, based on European Commission > ESCO > ESCOpedia > European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO), https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/European_Skills%252C_Competences%252C_Qualifications_and_Occupations_%2528ESCO%2529 [17.4.2018]
  Nóta Not to be confused with: International Standard Classification of Occupations (ISCO) [ IATE:1568116 ]
  cadre européen des compétences et des métiers | ESCO | classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions
  fr
  Sainmhíniú système de classification multilingue des aptitudes, compétences, certifications et professions Tagairt Site web de la Commission européenne > Emploi, affaires sociales et inclusion > Politiques et activités > Compétences et qualifications > Transparence et reconnaissance des compétences et des qualifications > Classification européenne des aptitudes/compétences, certifications et professions (ESCO), http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1326&langId=fr [5.7.2018]
 10. an Coinbhinsiún Eorpach um Aitheantas Acadúil do Cháilíochtaí Ollscoile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europäisches Übereinkommen über die akademische Anerkennung von akademischen Graden und Hochschulzeugnissen
  de
  Nóta Paris, 14.12.1959
  European Convention on the Academic Recognition of University Qualifications
  en
  Nóta Signed: Paris, 14.12.1959Entry into force: 27.11.1961European Treaty Series (ETS) No. 032Authentic versions: EN-FR
  Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires
  fr
  Sainmhíniú convention selon laquelle le titulaire d'un grade ou d'un diplôme sanctionnant des études dans une université d'une Partie à la Convention, peut suivre des études universitaires complémentaires (généralement un cours de troisième cycle) dans toute autre Partie, dans des conditions identiques à celles qui sont applicables aux ressortissants de cet Etat possédant des qualifications "de même nature" Tagairt site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/032.htm (22.3.2012)
  Nóta Signature: 14.12.1959 à ParisEntrée en vigueur: 27.11.1961Conseil de l'Europe; STCE n° 032Versions authentiques: EN-FR
 11. an Creat Eorpach um Cháilíochtaí don Fhoghlaim ar feadh an tSaoil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Creat Eorpach um Cháilíochtaí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs '... uirlisí trédhearcachta agus aitheantais an Aontais a chur chun feidhme i dtíortha de chuid an Chláir - go háirithe creat aonair an Aontais do thrédhearcacht cáilíochtaí agus inniúlachtaí (Europass), an Creat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF), an Córas Eorpach d'Aistriú Creidmheasa (ECTS, an Córas Creidmheasa Eorpach don Ghairmoideachas agus don Ghairmoiliúint (ECVET), agus an Creat Tagartha Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta i nGairmoideachas agus i nGairmoiliúint (EQAVET), an Clár Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta san Ardoideachas (EQAR) agus an Cumann Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta san Ardoideachas (ENQA) agus tacaíocht a sholáthar do Líonraí ar fud an Aontais agus d'eagraíochtaí neamhrialtasacha (ENRanna) Eorpacha atá gníomhach i réimse an oideachais agus na hoiliúna...' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013 lena mbunaítear 'Erasmus+': clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE, CELEX:32013R1288/GA
  EQF Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs '... uirlisí trédhearcachta agus aitheantais an Aontais a chur chun feidhme i dtíortha de chuid an Chláir - go háirithe creat aonair an Aontais do thrédhearcacht cáilíochtaí agus inniúlachtaí (Europass), an Creat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF), an Córas Eorpach d'Aistriú Creidmheasa (ECTS, an Córas Creidmheasa Eorpach don Ghairmoideachas agus don Ghairmoiliúint (ECVET), agus an Creat Tagartha Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta i nGairmoideachas agus i nGairmoiliúint (EQAVET), an Clár Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta san Ardoideachas (EQAR) agus an Cumann Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta san Ardoideachas (ENQA) agus tacaíocht a sholáthar do Líonraí ar fud an Aontais agus d'eagraíochtaí neamhrialtasacha (ENRanna) Eorpacha atá gníomhach i réimse an oideachais agus na hoiliúna' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013 lena mbunaítear 'Erasmus+': clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE, CELEX:32013R1288/GA
  Europäischer Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen | Europäischer Qualifikationsrahmen | EQR
  de
  Sainmhíniú Referenzinstrument für die Beschreibung und den Vergleich von Qualifikationsniveaus in Qualifikationssystemen, die auf nationaler, internationaler oder sektoraler Ebene entwickelt wurden Tagairt Cedefop Terminology of European education and training policy, A selection of 100 key terms, Nr. 34 http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4064_en.pdf (25.10.2017)
  European Qualifications Framework | European Qualifications Framework for lifelong learning | EQF
  en
  Sainmhíniú reference tool for the description and comparison of qualification levels in qualifications systems developed in national and sectoral systems Tagairt Cedefop Terminology of European education and training policy, A selection of 100 key terms http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4064_en.pdf [7.11.2016]
  cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie | CEC | cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie | cadre européen des certifications | cadre européen des qualifications
  fr
  Sainmhíniú outil de référence pour la description et la comparaison des niveaux de certification dans les systèmes de qualification élaborés à l’échelon national, international ou sectoriel Tagairt Conseil-FR, d'après le site Europass, "Glossaire - Terminologie de la politique européenne d'enseignement et de formation", https://europass.cedefop.europa.eu/fr/education-and-training-glossary [25.10.2017]
  Nóta Défini dans le cadre du processus de Bologne et de la stratégie de Lisbonne, ce cadre européen, fondé sur les cadres nationaux, sert de référence commune pour la reconnaissance des qualifications et des compétences. Il existe deux modèles : d'une part, au niveau du processus de Bologne, un cadre couvrant uniquement les trois cycles de l'enseignement supérieur; d'autre part, au niveau de l'UE, un cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie Voir aussi groupe consultatif pour le cadre européen des certifications [IATE:3545239 ]
 12. grúpa comhairleach EQF Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  grúpa comhairleach an Chreata Eorpaigh um Cháilíochtaí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  beratende Gruppe für den EQR | beratende Gruppe für den Europäischen Qualifikationsrahmen
  de
  Sainmhíniú Gruppe, die sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten und der anderen teilnehmenden Länder, der Sozialpartner und — soweit erforderlich — anderer Interessenträger zusammensetzt und die die Gesamtkohärenz bei der Zuordnung der nationalen Qualifikationsrahmen oder -systeme zum Europäischen Qualifikationsrahmen IATE:2202656 sicherstellen und die Transparenz und das Vertrauen in diesen Prozess fördern soll Tagairt Council-DE nach Empfehlung des Rates vom 22. Mai 2017 über den Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen, Nr.16 (ABl. C_189/2017, S.15) CELEX:32017H0615(01)/DE
  EQF AG | European Qualifications Framework advisory group | EQF Advisory Group
  en
  Sainmhíniú group bringing together representatives from national authorities, European representatives of social partners and other stakeholders to ensure the European Qualifications Framework [ IATE:2202656 ] is implemented in a transparent, trustworthy and coherent way across Europe Tagairt Council-EN, based on: 'How does the EQF work?' European Commission, https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/how-does-eqf-work [24.10.2017]
  groupe consultatif pour le cadre européen des certifications | groupe consultatif pour le CEC
  fr
  Sainmhíniú groupe créé en 2009, composé de représentants des États membres et associant les partenaires sociaux européens et, au besoin, d'autres parties prenantes, qui est chargé:- d'assurer la cohérence générale et de favoriser la transparence du processus de mise en correspondance entre les systèmes de certification et le cadre européen des certifications (CEC),- d'assister la Commission dans l'exécution du CEC en regroupant les connaissances des partenaires sociaux, de la Commission et des pays participant au cadre stratégique "Éducation et formation 2020" et- d'assurer le suivi de la recommandation du Conseil relative à la validation de l'apprentissage non formel et informel Tagairt Conseil-FR, d'après:1. Recommandation établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, CELEX:32008H0506(01)/FR 2. Recommandation du Conseil relative à la validation de l'apprentissage non formel et informel, CELEX:32012H1222(01)/FR 3. Recommandation 2017/C 189/03 du Conseil concernant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie, CELEX:32017H0615(01)/FR
  Nóta Voir aussi cadre européen des certifications [IATE:2202656 ]
 13. cruthúnas ar cháilíochtaí foirmiúla Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna maidir leis na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh agus lena n-aisghairtear Treoir 96/26/CE ón gComhairle, CELEX:32009R1071/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausbildungsnachweis
  de
  Sainmhíniú Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise, die von einer Behörde eines Mitgliedstaats, die entsprechend dessen Rechts- und Verwaltungsvorschriften benannt wurde, für den Abschluss einer überwiegend in der Gemeinschaft absolvierten Berufsausbildung ausgestellt werden Tagairt Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen CELEX:32005L0036/DE
  evidence of formal qualifications
  en
  Sainmhíniú diplomas, certificates and other evidence certifying successful completion of professional training Tagairt COM-EN, based on:Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications, CELEX:32005L0036/EN
  Nóta Directive 2005/36/EC requires EU Member States to recognise such qualifications:- if they have been issued by an authority in another Member State designated pursuant to legislative, regulatory or administrative provisions of that Member State, and the professional training has been obtained mainly in the European Union, or- if they have been issued by a non-member country and the holder has three years’ professional experience in the profession concerned on the territory of a Member State which has itself already recognised those qualifications.
  titre de formation | titres de qualification formelle
  fr
  Sainmhíniú diplôme, certificat ou autre titre délivré par une autorité d'un État membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans l'Union européenne Tagairt COM-FR d'après la directive 2005/35/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, CELEX:32005L0036/FR
 14. Creat le haghaidh Cáilíochtaí Ardoideachais na bhForas Bronnta Céime i Sasana sa Bhreatain Bheag agus i dTuaisceart Éireann Tagairt Faofa ag an gCoiste Téarmaíochta, www.tearma.ie ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  FHEQ Tagairt Faofa ag an gCoiste Téarmaíochta, www.tearma.ie ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  FHEQ | Framework for Higher Education Qualifications of Degree-Awarding Bodies in England, Wales and Northern Ireland
  en
 15. grúpa comhordaitheoirí chun cáilíochtaí gairmiúla a aithint Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  group of coordinators for the recognition of professional qualifications
  en
  Sainmhíniú group for the following tasks:(a) to establish cooperation between Member States' authorities and the Commission on questions relating to the recognition of professional qualifications;(b) to monitor the evolution of policies having an impact on professions regulated as to qualifications;(c) to facilitate the implementation of Directive 2005/36/EC, in particular through the elaboration of documents of interest, such as interpreting guidelines;(d) to bring about an exchange of experience and good practice in the fields referred to in the previous points Tagairt 2007/172/EC: Commission Decision of 19 March 2007 setting up the group of coordinators for the recognition of professional qualifications, CELEX:32007D0172/EN
 16. cáilíocht idirnáisiúnta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Ciallaíonn soláthar ar líne ar chostas níos ísle agus cáilíochtaí idirnáisiúnta a bheith dá seachadadh sna tíortha féin go bhfuil athrú ag teacht ar an tsamhail thraidisiúnta d'oideachas idirnáisiúnta, inar nós le mic léinn na mílte míle a thaisteal chun staidéar a dhéanamh sa domhan forbartha.' Tagairt 'Athbhreithniú ar Straitéis Oideachais Idirnáisiúnta na hÉireann 2013,' an Roinn Oideachais agus Scileanna, https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Beartais/Comhairli%C3%BAch%C3%A1n-Poibl%C3%AD-Athbhreithni%C3%BA-ar-an-Strait%C3%A9is-Oideachais-Idirn%C3%A1isi%C3%BAnta.pdf [12.9.2018]
  internationale Qualifikation
  de
  international qualification
  en
  Sainmhíniú certificate, diploma, degree or title awarded by an international body (or a national body accredited by an international body) and used in more than one country, which includes learning outcomes based on standards developed by an international body, organisation or company Tagairt Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning, CELEX:52016DC0383/EN
 17. cáilíocht earnála idirnáisiúnta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  international sectoral qualification | international sectorial qualification
  en
  Sainmhíniú international qualification relevant to a sector of economic activity developed by an international sectorial organisation or an international company Tagairt Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning, CELEX:52016DC0383/EN
 18. dioplómaí, teastais agus cruthúnais eile ar cháilíochtaí foirmiúla a aithint go frithpháirteach Tagairt an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.GLE&toc=OJ:C:2016:202:FULL#C_2016202GA.01004701
  ga
  Comhthéacs "Chun gur fusa do dhaoine gabháil le gníomhaíochtaí agus iad a shaothrú mar dhaoine féinfhostaithe, déanfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach, treoracha a ghlacadh chun dioplómaí, teastais agus cruthúnais eile ar cháilíochtaí foirmiúla a aithint go frithpháirteach..." Tagairt an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.GLE&toc=OJ:C:2016:202:FULL#C_2016202GA.01004701
  gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise
  de
  mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications
  en
  reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres
  fr
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.