Gaois

Similar terms:

This material is administered by The Translation Section, Office of the Houses of the Oireachtas. More information »

3,709 results

 1. Acht na Seamlas, 1988

  Abattoirs Act 1988

 2. An tAcht um Banc ACC, 1992

  ACC Bank Act 1992

 3. An tAcht um Banc ACC, 1994

  ACC Bank Act 1994

 4. An tAcht um Banc ACC, 2001

  ACC Bank Act 2001

 5. An tAcht um Rochtain ar Chistí Príomhchisteáin (An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh), 2011

  Access to Central Treasury Funds (Commission for Energy Regulation) Act 2011

 6. An tAcht um Thóiteáin Teagmhasacha, 1943

  Accidental Fires Act 1943

 7. An tAcht um Choinbhinsiún ACC-CEE i Lomé (Conarthaí Ráthaíochta idir an Stát agus an Banc Eorpach Infheistíochta), 1976

  ACP-EEC Convention of Lomé (Contracts of Guarantee between State and European Investment Bank) Act 1976

 8. An tAcht um Láithreáin Tréigthe do Thógaint, 1940

  Acquisition of Derelict Sites Act 1940

 9. An tAcht chun Talamh do Thógaint (Plásáin) (Leasú), 1934

  Acquisition of Land (Allotments) (Amendment) Act 1934

 10. An tAcht chun Talamh do Thógaint (Plásáin), 1926

  Acquisition of Land (Allotments) Act 1926

 11. An tAcht chun Talamh Do Thógaint (Coiste Réitigh), 1925

  Acquisition of Land (Reference Committee) Act 1925

 12. An tAcht um Oiriúnú Cairteanna, 1926

  Adaptation of Charters Act 1926

 13. An tAcht um Oiriúnú Achtanna, 1922

  Adaptation of Enactments Act 1922

 14. An tAcht um Oiriúnú Achtanna, 1931

  Adaptation of Enactments Act 1931

 15. An tAcht um Riaradh Eastát, 1959

  Administration of Estates Act 1959

 16. An tAcht Uchtála (Leasú), 2013

  Adoption (Amendment) Act 2013

 17. An tAcht Uchtála (Leasú), 2017

  Adoption (Amendment) Act 2017

 18. An tAcht Uchtála, 1952

  Adoption Act 1952

 19. An tAcht Uchtála, 1964

  Adoption Act 1964

 20. An tAcht Uchtála, 1974

  Adoption Act 1974