Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

SOCIAL QUESTIONS|migration · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing · LAW|international law|private international law · EUROPEAN UNION|European construction|European Union|area of freedom, security and justice
Lárchóras VIS Tagairt "Rialachán (AE) 2021/1134 lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (CE) Uimh. 810/2009, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1860, (AE) 2018/1861, (AE) 2019/817 agus (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle, chun críche an Córas Faisnéise Víosaí a athchóiriú Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
ga
Comhthéacs 'Maidir le hiarrataí ar rochtain ar shonraí atá á stóráil i Lárchóras VIS, ba cheart do na haonaid oibríochta atá laistigh de na húdaráis ainmnithe na hiarrataí sin a chur chuig an lárphointe rochtana agus ba cheart an t-údar cuí a lua leo. Na haonaid oibríochta atá laistigh de na húdaráis ainmnithe agus atá údaraithe chun rochtain ar shonraí VIS a iarraidh, níor cheart dóibh gníomhú mar údarás fíoraithe. Ba cheart do na lárphointí rochtana gníomhú go neamhspleách ar na húdaráis ainmnithe, agus ba cheart dóibh a bheith freagrach, ar dhóigh neamhspleách, as a áirithiú go gcomhlíontar go hiomlán na coinníollacha rochtana a bhunaítear sa Rialachán seo. I gcásanna eisceachtúla práinne inar gá rochtain luath chun freagairt do bhagairt shonrach iarbhír a bhaineann le cionta sceimhlitheoireachta nó le cionta cóiriúla tromchúiseacha eile, ba cheart don lárphointe rochtana an iarraidh ar rochtain a phróiseáil láithreach agus gan an fíorú a dhéanamh ach ina dhiaidh sin.' Tagairt "Rialachán (AE) 2021/1134 lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (CE) Uimh. 810/2009, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1860, (AE) 2018/1861, (AE) 2019/817 agus (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle, chun críche an Córas Faisnéise Víosaí a athchóiriú, CELEX:32021R1134/GA"
an Córas Lárnach Faisnéise Víosaí Tagairt "Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS) Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
ga
Comhthéacs """córas faisnéise láir, dá ngairtear an ‘Córas Lárnach Faisnéise Víosaí’ (VIS Láir) anseo feasta""" Tagairt "Togra leasaithe le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) CELEX:52018PC0478"
VIS Lárnach Tagairt "Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)"
ga
CS-VIS Tagairt "Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
ga
Comhthéacs … bealach cumarsáide slán idir Lárchóras EES agus CS-VIS...' Tagairt "Rialachán (AE) 2019/817 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle, CELEX:32019R0817/GA"
VIS láir Tagairt "Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS) Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
ga
Comhthéacs """Ar feadh idirthréimhse, ba cheart go mbeadh an Coimisiún freagrach as bainistiú oibríochtúil an VIS Láir, na gComhéadan Náisiúnta agus gnéithe áirithe den bhonneagar cumarsáide idir an VIS Láir agus na Comhéadain Náisiúnta.""" Tagairt "Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)"
Sainmhíniú bonneagar lárnach ar an bhfuil an Córas Faisnéise Víosaí bunaithe, lena ndéantar feidhmeanna maoirseachta teicniúla agus riaracháin a chomhlíonadh Tagairt Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
zentrales Visa-Informationssystem | CS-VIS | zentrales VIS
de
Sainmhíniú zentrale Struktur des Visa-Informationssystems Tagairt "Council-DE nach Entscheidung des Rates vom 8. Juni 2004 zur Einrichtung des Visa-Informationssystems (VIS)"
Nóta "Standort: Straßburg (Frankreich), Backup in Sankt Johann im Pongau (Österreich).Vgl.: - nationales Visa-Informationssystem- Visa-Informationssystem- nationale Schnittstelle des Visa-Informationssystems"
VIS Central System | Central Visa Information System | CS-VIS | C-VIS | central VIS
en
Sainmhíniú central structure on which the Visa Information System is based, performing technical supervision and administration functions Tagairt "Council-EN, based on:- Council Decision of 8 June 2004 establishing the Visa Information System (VIS) (2004/512/EC)- Regulation (EC) No 767/2008 concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short-stay visas (VIS Regulation)"
Nóta Located in Strasbourg (France), with a backup in Sankt Johann im Pongau (Austria).
système central du VIS | système central d'information sur les visas | CS-VIS | C-VIS | système central VIS
fr
Sainmhíniú système d'information central constituant l'un des éléments sur lequel repose l'architecture du système d'information sur les visas (VIS) et assurant des fonctions de contrôle et de gestion techniques Tagairt "Conseil-FR, d'après:- Décision portant création du système d'information sur les visas (VIS) (2004/512/CE) (version consolidée du 11.06.2019)- Règlement (CE) no 767/2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (version consolidée du 3 août 2022)"
Nóta "Voir aussi:- système national d'information sur les visas (N-VIS)- système d'information sur les visas (VIS)"