Gaois

Téarmaí cosúla:

Bailiúchán de théarmaí ilghnéitheacha, ó Ionstraimí Reachtúla, ag eascairt as tionscadal LEX. Breis eolais »

8 dtoradh

  • Rialtas › Comhlachtaí Feidhmiúcháin Rialtais Government › Government Executive Bodies

  #7206

  údarás fir1
  ga
  gu údaráis, ai údaráis, gi údarás

  (power given to somebody)

  Ar thosach feidhme an Ordaithe seo nó dá éis, féadfaidh an tAire Talmhaíochta dul ar aghaidh le haon ní, nó aon ní a thabhairt chun críche a thosaigh an tAire Tionscail, Tráchtála agus Fuinnimh nó a tosaíodh faoina údarás roimh thosach feidhme an Ordaithe seo a mhéid a bhainfidh an ní sin le feidhmeanna a aistrítear leis an Ordú seo chun an Aire Talmhaíochta.

  Anything commenced before the commencement of this Order by or under the authority of the Minister for Industry, Commerce and Energy may, so far as it relates to functions transferred by this Order to the Minister for Agriculture, be carried on or completed on or after such commencement by the Minister for Agriculture.

  • Rialtas › Comhlachtaí Poiblí Government › Public Bodies

  #4583

  Féadfaidh an t-údarás áitiúil ar ina limistéar a líomhnaítear go ndearnadh cion faoin Acht an cion a ionchúiseamh.

  An offence under the Act may be prosecuted by the local authority in whose area the offence is alleged to have been committed.

  • Bóithre Roads
  • Sábháilteacht Safety

  #1473

  Choinníoll go ndéanfaidh an Bord, i gcomhairle leis an údarás bóthair (de réir bhrí an Achta Rialtais Áitiúil, 1946), sula n-osclófar nó sula mbainfear leis an gcéanna ar shlí ar bith eile, gach beart is gá chun sábháilteacht agus cobhsaíocht a chinntiú d'aon bhóthar, mórbhealach, sráid.

  Interfering with the same make, in consultation with the road authority (within the meaning of the Local Government Act, 1946 ), all necessary arrangements to (ensure the safety and stability of any road, highway, street.

  • Sábháilteacht Safety

  #4544

  Is tríd an bhfaisnéis faoi mhionn agus i scríbhinn ó dhuine a bheidh ceaptha go cuí chuige sin ag an údarás dóiteáin iomchuí a dhéanfar iarratas chun na Cúirte chun barántas a eisiúint faoi alt 22 (7) den Acht chun dul isteach ar thalamh nó i bhfoirgneamh.

  An application to the Court for the issue of a warrant under section 22 (7) of the Act to enter land or a building shall be by the information on oath and in writing of a person duly appointed in that behalf by the relevant fire authority.

  • Dlí › Dlí Maoine Law › Property Law
  • Éiceolaíocht agus Comhshaol Ecology and Environment

  #1294

  Ainmneofar an tÚdarás Pleanála iomchuí mar chosantóir i leith gach Bille Shibhialta Pleanála.

  The relevant Planning Authority shall be named as a defendant to every Planning Civil Bill.

  • Dlí Law

  #1889

  I gcás cion a dhéanamh faoi na Rialacháin seo ag comhlacht corpraithe agus go gcruthófar go ndearnadh amhlaidh é le toiliú nó le ceadú, nó gur urasaíodh a dhéanamh le haon fhaillí ar thaobh aon duine, agus é ina stiúrthóir, comhalta de choiste bainistíochta nó d'údarás rialála eile an chomhlachta sin nó ar thaobh bainisteoir nó rúnaí nó oifigeach eile de chuid an chomhlachta sin, measfar go ndearna an duine sin freisin an cion agus dlífear imeachtaí a thionscnamh ina aghaidh agus é a phionósú dá réir sin.

  Where an offence under these Regulations is committed by a body corporate and is proved to have been so committed with the consent or approval of, or to have been facilitated by any neglect on the part of, any person, being a director, member of the committee of management or other controlling authority thereof, or manager, secretary, or other officer thereof, that person shall also be deemed to have committed the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

  • Leigheas Medicine
  • Rialtas › Comhlachtaí Poiblí Government › Public Bodies

  #4560

  ...gur sholáthair údarás sláinte, eadhon, ..., cúnamh don naíon/do na naín faoi alt 55 den Acht Sláinte, 1953.

  ...assistance has been provided for the infant(s) by a health authority, namely,...under section 55 of the Health Act, 1953.

  • Rialtas › Comhlachtaí Feidhmiúcháin Rialtais Government › Government Executive Bodies
  • Socheolaíocht Sociology

  #823

  Féadfaidh an tionónta, le toiliú an údaráis, a thionóntacht ar an teach a mhalartú ar thionóntacht ar theach eile a sholáthair údarás tithíochta.

  The tenant may, with the consent of the authority, exchange his tenancy of the house for the tenancy of another house provided by a housing authority.

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.