Gaois

Bailiúchán de théarmaí ilghnéitheacha, ó Ionstraimí Reachtúla, ag eascairt as tionscadal LEX. Breis eolais »

1 toradh

  • Gnó › Airgeadas Business › Finance
  • Matamaitic Mathematics

  #5071

  interest that is calculated on a specified date on an amount which includes the previous principal plus any interest accrued since the last date of interest calculation

  Public Works and Government Services Canada

  Féadfar seirbhís sealadach a ríomh chun críocha seirbhís inphinsin faoi réir aon aiscí a íocadh faoi Rialacháin Óglaigh na hÉireann 5.3 a aisíoc mar aon le hús iolraithe de réir cibé rátaí a chinnfidh an tAire le toiliú Aire na Seirbhíse Poiblí.

  Temporary service may be reckoned for purposes of pensionable service, subject to the repayment of any gratuities paid under Defence Force Regulations S.3, together with compound interest, at such rates as may be determined by the Minister with the consent of the Minister for the Public Service.