Gaois

A collection of miscellaneous terms compiled as part of the LEX project. More information »

3 results

  • Dlí › Dlí, Ábhair Ghinearálta Law › Law, General Subjects

  #7233

  mainnigh br
  ga
  abr mainneachtain, aidbhr mainnithe

  Príosúnacht i gcás go mainneofar é a íoc ...

  Imprisonment in default of payment of ...

  • Gnó Business

  #7350

  neamh-ghníomh fir1
  ga
  gu neamh-ghnímh
  mainneachtain bain3
  ga
  gu mainneachtana
  neamhghníomh fir1
  ga
  gu neamhghnímh
  faillí bain4
  ga
  gu faillí, iol faillíocha
  neamhchomhlíonadh fir1
  ga
  gu neamhchomhlíonta
  neamhdhéanamh fir1
  ga
  gu neamhdhéanaimh

  Má deirtear in aon achtachán a shonraíonn cion gurb é atá sa chion déanamh nó neamhdhéanamh aon chinn de ghníomhartha éagsúla i gcómhalairt ar a chéile, nó má luaitear aon chuid den chion go cómhalartach ann, féadfar na gníomhartha, na neamhghníomhartha nó na hábhair eile a luaitear go cómhalartach san achtachán a lua i gcómhalairt ar a chéile nó i gcónasc lena chéile sa toghairm ag líomhain an chiona sin.

  Where an enactment constituting an offence states the offence to be the doing or the omission to do any one of a number of different acts in the alternative, or states any part of the offence in the alternative, the acts, omissions or other matters stated in the alternative in the enactment may be stated either in the alternative or in the conjunctive in the summons alleging such offence.

  • Gnó Business
  • Oideachas Education
  • Ríomhairí, Ríomheolaíocht Computers, Computer Science

  #5197

  mainneachtain bain3
  ga
  gu mainneachtana
  faillí bain4
  ga
  gu faillí, iol faillíocha

  (default)

  Is cion é faoin Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 diúltú eolas a thabhairt nó faillí a dhéanamh maidir le heolas a thabhairt nó eolas bréagach nó míthreorach a thabhairt go toiliúil nó go faillíoch.

  Refusal or failure to give information or the wilful or negligent giving of false or misleading information is an offence under the Diseases of Animals Act, 1966 .