Gaois

Similar terms:

This is a static copy of data that is exported from IATE on an occasional basis. It should not be assumed that information provided about an entry here will always correspond to the current version of the entry in IATE. That current version can be checked by clicking on the link on the upper right hand side of each entry. More information »

3 results

 1. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · EUROPEAN UNION|EU finance|Community budget
  Comhaontú Idirinstitiúideach ar an smacht buiséadach agus ar fheabhsú an nós imeachta bhuiséadaigh Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhaontú Idirinstitiúideach Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens | Interinstitutionelle Vereinbarung | IIV
  de
  Comment "ergänzt durch die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 7. November 2002 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Finanzierung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union IATE:931489 am 1.1.2007 ersetzt durch die Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung IATE:2228731 UPD: AKO 11.4.14"
  Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure | Interinstitutional Agreement | IIA | Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure | Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure
  en
  Comment "Supplemented by the Interinstitutional Agreement of 7 November 2002 between the European Parliament, the Council and the Commission on the financing of the European Union Solidarity Fund supplementing the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [ IATE:931489 ]. Replaced on 1 January 2007 by the Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management [ IATE:2228731 ]"
  accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire | accord interinstitutionnel | AII
  fr
  Comment "complété par l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [ IATE:931489 ].Remplacé, à partir du 1er janvier 2007, par l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière [ IATE:2228731 ]."
 2. EUROPEAN UNION|EU finance|Community budget
  Comhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais Reference "Rialachán (AE) 2018/1726 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011, CELEX:32018R1726/GA"
  ga
  Context Ba cheart maoiniú na Gníomhaireachta a bheith faoi réir comhaontú idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle mar a leagtar amach i bpointe 31 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais . Reference "Rialachán (AE) 2018/1726 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011, CELEX:32018R1726/GA"
  Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung | Interinstitutionelle Vereinbarung | IIV
  de
  Comment "Diese Vereinbarung ist am 23. Dezember 2013 in Kraft getreten und ersetzt die Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung vom 17. Mai 2006 [ IATE:2228731 ] DIV: AKO 11.4.14"
  Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management | interinstitutional agreement | IIA | Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management | Interinstitutional Agreement on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management
  en
  Comment "This Agreement entered into force on 23 December 2013 and replaced the Agreement of 17 May 2006 [ IATE:2228731 ]. Reference: paragraph 6 of the Agreement, OJ C 373, 20.12.2013, p. 1–11, CELEX:32013Q1220(01)/ENIt was replaced by the Interinstitutional Agreement of 6 December 2020."
  accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière | accord interinstitutionnel | AII
  fr
 3. SOCIAL QUESTIONS|health|pharmaceutical industry
  blocálaí gabhdóirí angaitheannaine Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Angiotensin-Rezeptor-Blocker | ARB | Angiotensin II-Hemmer | Angiotensin II-Antagonist
  de
  Definition Medikament zur Hemmung der Wirkung des Hormons Angiotensin II Reference "eesom, http://www.eesom.com/de/anginapectoris.php (01.06.2007)"
  Comment wirkt als spezifischer Hemmstoff am Subtyp 1 des Angiotensin-II-Rezeptors und senkt den Gefäßwiderstand im Körper
  angiotensin-receptor blocker | angiotensin II inhibitor | AII inhibitor | ARB | angiotensin receptor antagonist | ARA | angiotensin II type 1 receptor blocker | angiotensin II type 1 receptor antagonist
  en
  Definition hypertension drugs that prevent angiotensin II from binding with its receptors on the surface of the cells Reference COM/DGT-Terminology Coordination
  Comment "the hypertension drugs that prevent the conversion of angiotensin I to angiotensin II are called ""angiotensin-converting enzyme inhibitors"" (ACE inhibitors or ACEI) [ IATE:1040702 ]. For more information, see also: Angiotensin II Receptor Blockers http://www.ti.ubc.ca/pages/letter28.htm [31.5.2007]"
  antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II | ARA II | ARA-II | ARAII | ARA | bloqueur des récepteurs de l'angiotensine II | antagoniste des récepteurs AT1 de l'angiotensine II | bloqueur des récepteurs AT1 de l'angiotensine II
  fr
  Definition médicament pour le traitement de l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque congestive qui bloque la fixation de l'angiotensine sur ses récepteurs (AT1 , AT2) Reference "Sur la base de: Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, http://www.fundp.ac.be/recherche/projets/page_view/94273108/ [1.6.2007] et amc.ca, Racine N., White M. Le rôle des bloqueurs des récepteursde AT-II dans l'insuffisance cardiaque congestive, http://www.cma.ca/index.cfm/ci_id/24826/la_id/2.htm [1.6.2007]"
  Comment "il existe deux sortes de récepteurs de l'angiotensine, les récepteurs AT1 et les récepteurs AT2. La plupart des médicaments bloquent les récepteurs AT1. A ne pas confondre avec les médicaments qui inhibent la production de l'angiotensine II [ IATE:1040702 ]"