Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

42 toradh

 1. TRADE · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act
  an Rialachán maidir le Forfheidhmiú Tagairt "Togra le haghaidh rialachán lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú"
  ga
  Comhthéacs Leis an togra seo chun leasú a dhéanamh ar an Rialachán maidir le Forfheidhmiú, déantar an bhearna sin a líonadh trí na cásanna sin a áireamh i measc na gcúiseanna spreagtha lena ndéanfaí gníomhaíocht faoin Rialachán um Forfheidhmiú. Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú"
  Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorghníomhú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 3286/94 ón gComhairle lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail i réimse an chomhbheartais tráchtála d'fhonn feidhmiú chearta an Chomhphobail faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorghníomhú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 3286/94 ón gComhairle lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail i réimse an chomhbheartais tráchtála d'fhonn feidhmiú chearta an Chomhphobail faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála"
  ga
  an Rialachán um Fhorfheidhmiú Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú"
  ga
  Sainmhíniú rialachán lena ndéantar deimhin de gur féidir leis an Aontas a chuid ceart a fhorfheidhmiú agus a fheidhmiú faoi chomhaontuithe trádála idirnáisiúnta trí bhíthin bearta beartais trádála a ghlacadh Tagairt "Togra le haghaidh rialachán lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú"
  Verordnung (EG) Nr. 3286/94 des Rates zur Festlegung der Verfahren der Gemeinschaft im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik zur Ausübung der Rechte der Gemeinschaft nach internationalen Handelsregeln, insbesondere den im Rahmen der Welthandelsorganisation vereinbarten Regeln | Durchsetzungsverordnung
  de
  Enforcement Regulation | Regulation (EU) No 654/2014 concerning the exercise of the Union's rights for the application and enforcement of international trade rules and amending Council Regulation (EC) No 3286/94 laying down Community procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Community's rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization
  en
  Sainmhíniú "regulation which ensures that the EU is able to enforce and exercise its rights under international trade agreements by adopting trade policy measures" Tagairt "Council-EN, based on Regulation (EU) No 654/2014 concerning the exercise of the Union's rights for the application and enforcement of international trade rules and amending Council Regulation (EC) No 3286/94 laying down Community procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Community's rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization"
  Nóta The regulation sets out rules and procedures for the EU to suspend or withdraw its obligations under an international trade agreement in order to:- respond to breaches of international trade rules by non-EU countries and enforce a judicial ruling in favour of the EU, to obtain a satisfactory solution that restores benefits for EU businesses;- rebalance obligations under and in line with a trade agreement, when non-EU countries alter the treatment of goods from the EU, either temporarily through a safeguard measure or long-term through modifying tariff concessions.
  règlement sur le respect des règles du commerce international | Règlement (UE) no 654/2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce
  fr
  Sainmhíniú règlement (UE) nº 654/2014 du Parlement européen et du Conseil Tagairt "Proposition de règlement modifiant le règlement (UE) nº 654/2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international"
  Nóta Ce règlement énonce des règles et procédures visant à ce que l'Union exerce de manière effective et en temps utile ses droits de suspendre ou de retirer des concessions ou d'autres obligations au titre d'accords commerciaux internationaux, dans l'intention de:- répondre aux violations par des pays tiers de règles du commerce international qui affectent les intérêts de l'Union, en vue de rechercher une solution satisfaisante qui rétablisse les avantages pour les opérateurs économiques de l'Union;- rééquilibrer des concessions ou d’autres obligations dans les relations commerciales avec des pays tiers, lorsque le traitement accordé aux marchandises ou aux services de l’Union est altéré d’une manière qui porte atteinte aux intérêts de l’Union.
 2. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|EC Regulation
  Rialachán (CE) Uimh. 1768/95 ón gCoimisiún an 24 Iúil 1995 lena gcuirtear chun feidhme rialacha maidir leis an díolúine talmhaíochta dá bhforáiltear in Airteagal 14 (3) de Rialachán (CE) Uimh. 2100/94 ón gComhairle maidir le cearta Comhphobail maidir le cineálacha plandaí Tagairt Téarmeolaithe COM-GA
  ga
  Commission Regulation (EC) No 1768/95 of 24 July 1995 implementing rules on the agricultural exemption provided for in Article 14 (3) of Council Regulation (EC) No 2100/94 on Community plant variety rights
  en
 3. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries
  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2008 ón gComhairle lena mbunaítear córas Comhphobail chun iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte a chosc, a dhíspreagadh agus a dhíothú, lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 2847/93, (CE) Uimh. 1936/2001 agus (CE) Uimh. 601/2004 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 1093/94 agus (CE) Uimh. 1447/1999 Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle, CELEX:32013R1380/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  an Rialachán maidir le hIascaireacht NNN Tagairt "Comhairle-GA, bunaithe ar:Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle, CELEX:32013R1380/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 über ein Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei | IUU-Fischerei-Verordnung | IUU-Fischereiverordnung
  de
  Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, amending Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and repealing Regulations (EC) No 1093/94 and (EC) No 1447/1999 | IUU Regulation
  en
  règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 | règlement INN
  fr
 4. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries
  an Rialachán um Rialú Tagairt "Rialachán (AE) 2017/2403 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle CELEX:32017R2403"
  ga
  Comhthéacs 'Glacadh Rialachán (CE) Uimh. 1005/2008 (8) ón gComhairle (“Rialachán NNN”) maidir le hiascaireacht ag an am céanna le FAR agus glacadh Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 (9) ón gComhairle (“an Rialachán um Rialú”) bliain ina dhiaidh sin. Is iad na trí Rialachán sin trí cholún cur chun feidhme fhorálacha an CBI maidir le rialú agus forfheidhmiú.' Tagairt "Rialachán (AE) 2017/2403 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle CELEX:32017R2403"
  an Rialachán maidir le Rialú ar Iascach Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle, agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 768/2005, (CE) Uimh. 1967/2006, (CE) Uimh. 1005/2008, agus Rialachán (AE) Uimh. 2016/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialú ar iascach"
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 lena mbunaítear córas rialaithe de chuid an Aontais chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú Tagairt "Comhairle-GA, bunaithe ar ""Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle an 20 Samhain 2009, lena mbunaítear córas rialaithe Comhphobail chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú"" in Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000"
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 lena mbunaítear córas rialaithe Comhphobail chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú Tagairt " Rialachán (AE) 1379/2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe (21.10.2019)"
  ga
  Comhthéacs 'Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle an 20 Samhain 2009, lena mbunaítear córas rialaithe Comhphobail chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú, lena leasaítear Rialacháin (CE)847/96, (CE) Uimh. 2371/2002, (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 768/2005, (CE) Uimh. 2115/2005, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006. (CE) Uimh. 509/2007, (CE) Uimh. 676/2007, (CE) Uimh. 1098/2007, (CE) Uimh. 1300/2008, (CE) Uimh. 1342/2008, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 2847/93, (CE) Uimh. 1627/94 agus (CE) Uimh. 1966/2006, (IO L 343, 22.12.2009, p. 1).' Tagairt " Rialachán (AE) 1379/2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe (21.10.2019)"
  Kontrollverordnung | Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 zur Einführung einer Kontrollregelung der Union zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik | Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik
  de
  Sainmhíniú "Verordnung, mit der eine gemeinschaftliche Kontroll-, Inspektions- und Durchsetzungsregelung (""gemeinschaftliche Kontrollregelung"") erlassen wird, mit der die Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik sichergestellt werden soll" Tagairt "Council-DE, vgl. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 404/2011 der Kommission vom 8. April 2011 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates zur Einführung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik, Art.1 (ABl. L_112/2011, S. 1)"
  Control Regulation | fisheries control regulation | Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Union control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy | Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy
  en
  Sainmhíniú Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Union control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy Tagairt "Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Union control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy"
  Nóta Amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006
  règlement de contrôle | Règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche | Règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
  fr
  Sainmhíniú Règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche Tagairt "CELEX:32009R1224/FR"
  Nóta Modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006.
 5. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|agricultural policy|common agricultural policy
  an Rialachán maidir le CEM Aonair Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta Tagairt "Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE)Uimhir 922/72. (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:32013R1308R(06)/GA"
  ga
  Úsáid sa teanga "Tabhair faoi deara gur ""comheagrú"" a bhí i Rialachán 2007 agus gur ""comheagraíocht"" a bhí i Rialachán 2013 nuair a foilsíodh ar 20.1.2013 é). Rinneadh ceartúchán ar an Rialachán ar 19.5.2016 agus tá ""comheagrú"" anois ann."
  Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse | Verordnung über die einheitliche GMO | EGMO
  de
  Sainmhíniú Verordnung, die gemeinsame Vorschriften für die Verwaltung der Agrarmärkte, die Vermarktungsnormen für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse und für die Aus- und Einfuhren der EU vorsieht Tagairt "Council-DE, vgl. Gemeinsame Organisation der Agrarmärkte http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-DE/TXT/?uri=URISERV:l67001&from=EN (28.7.15)"
  Nóta "Siehe auch:- GAP IATE:1173686 - gemeinsame Organisation der Agrarmärkte IATE:1898929 - einheitliche gemeinsame Marktorganisation IATE:2242156"
  Single CMO Regulation | Single Common Market Organisation Regulation | SCMO | Regulation establishing a common organisation of the markets in agricultural products | Council Regulation (EC) No 1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products
  en
  Sainmhíniú regulation which, with a view to simplifying agricultural legislation, establishes common rules for managing certain agricultural markets, including standards for marketing agricultural products and for importing and exporting them to/from the European Union Tagairt "Council-EN, based on: EUR-Lex > Summaries of EU legislation > Common organisation of agricultural markets, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1436857752167&uri=URISERV:l67001 [14.7.2015]"
  Nóta "See also:- CAP [ IATE:1173686 ]- common organisation of agricultural markets [ IATE:1898929 ]- single common market organisation [ IATE:2242156 ]"
  règlement OCM unique | règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles
  fr
  Sainmhíniú règlement visant, dans la mesure du possible, à harmoniser, rationaliser et simplifier les dispositions de la PAC, en particulier celles couvrant plusieurs secteurs agricoles, notamment en faisant en sorte que les éléments non essentiels des mesures puissent être adoptés par la Commission au moyen d'actes délégués, contenant tous les éléments fondamentaux de l'organisation commune des marchés des produits agricoles et s'appliquant à tous les produits agricoles énumérés à l'annexe I du TUE et du TFUE, afin qu'il existe une organisation commune du marché pour tous ces produits Tagairt "Conseil-FR, d'après les considérants du règlement CELEX:32013R1308/fr"
  Nóta "Voir aussi:- IATE:1173686 , PAC - IATE:2242156 , organisation commune de marché unique - IATE:1898929 , organisation commune des marchés agricoles (visée à l'article 40, paragraphe 1, du TFUE)."
 6. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|regulation (EU) · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries
  Rialachán (CE) Uimh. 254/2002 ón gComhairle lena mbunaítear bearta a bheidh infheidhme in 2002 maidir leis an stoc trosc i muir na hÉireann a athbhunú (roinn VIIa de CITM) Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 254/2002 ón gComhairle lena mbunaítear bearta a bheidh infheidhme in 2002 maidir leis an stoc trosc i muir na hÉireann a aisghabháil (roinn VIIa de CITM) Tagairt "Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle"
  ga
  Council Regulation (EC) No 254/2002 of 12 February 2002 establishing measures to be applicable in 2002 for the recovery of the stock of cod in the Irish Sea (ICES division VIIa)
  en
  Nóta "Repealed by Technical Measures Regulation."
 7. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|regulation (EU) · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries
  Rialachán (CE) Uimh. 2549/2000 ón gComhairle lena mbunaítear bearta teicniúla breise maidir leis an stoc trosc i muir na hÉireann a athbhunú (Roinn VIIa de CITM) Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 2549/2000 ón gComhairle lena mbunaítear bearta teicniúla breise maidir leis an stoc trosc i muir na hÉireann a aisghabháil (Roinn VIIa de CITM) Tagairt "Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle"
  ga
  Council Regulation (EC) No 2549/2000 of 17 November 2000 establishing additional technical measures for the recovery of the stock of cod in the Irish Sea (ICES Division VIIa)
  en
  Nóta "Repealed by Technical Measures Regulation."
 8. EUROPEAN UNION · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|regulation (EU)
  Rialachán (CE) Uimh. 2580/2001 maidir le bearta sriantacha sonracha atá dírithe ar dhaoine agus eintitis áirithe d’fhonn an sceimhlitheoireacht a chomhrac Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 2580/2001 maidir le bearta sriantacha sonracha atá dírithe i gcoinne daoine agus eintiteas áirithe d'fhonn an sceimhlitheoireacht a chomhrac Tagairt "Rialachán (AE) 2023/1113 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Bealtaine 2023 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí agus le cripteashócmhainní áirithe agus lena leasaítear Treoir (AE) 2015/849 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)"
  ga
  Council Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism
  en
 9. INTERNATIONAL RELATIONS|international balance · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · SOCIAL QUESTIONS|migration · EUROPEAN UNION|European construction|European Union|area of freedom, security and justice
  Rialachán Eurodac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  "Rialachán (CE) Uimh. 2725/2000 ón gComhairle an 11 Nollaig 2000 maidir le ""Eurodac"" a bhunú chun méarloirg a chur i gcomparáid chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath a chur i bhfeidhm go héifeachtach" Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais, CELEX:32013R0603/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais, CELEX:32013R0603/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  "Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 des Rates vom 11. Dezember 2000 über die Einrichtung von ""Eurodac"" für den Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke der effektiven Anwendung des Dubliner Übereinkommens" | Eurodac-Verordnung
  de
  Nóta "XREF: EURODAC IATE:870701 ;DIV: cf 24/04/2002, UPD: hm, 7.8.2009"
  Eurodac Regulation | Regulation (EU) No 603/2013 on the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes | Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention
  en
  règlement Eurodac | Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives | "Règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système ""Eurodac"" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin"
  fr
 10. ENVIRONMENT|environmental policy|environmental protection
  rialachán CITES Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle an 9 Nollaig 1996 maidir le speicis fauna agus flora fiáine a chosaint trí thrádáil iontu a rialáil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung (EG) Nr. 338 des vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels | EU-Artenschutzverordnung | EG-Artenschutzverordnung
  de
  Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein | CITES regulation
  en
  Sainmhíniú "regulation that aims to protect species of wild fauna and flora and to guarantee their conservation by regulating trade therein in compliance with the objectives, principles and provisions of the CITES Convention [ IATE:777811 ]" Tagairt "Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein CELEX:31997R0338/EN"
  Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce | règlement CITES
  fr
  Sainmhíniú "Règlement visant à protéger les espèces menacées de faune et de flore par le contrôle du commerce international des spécimens de ces espèces, conformément à la Convention CITES [ IATE:777811 ]" Tagairt "Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce CELEX:31997R0338/FR"
 11. SOCIAL QUESTIONS|migration · INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy|cooperation policy|European cooperation · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act
  Rialachán (AE) 2019/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le líonra Eorpach oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán maidir le líonra Eorpach oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú (athmhúnlú)"
  ga
  an Rialachán maidir le hoifigigh idirchaidrimh inimirce Tagairt Comhairle-GA
  ga
  ILO Regulation | Regulation (EU) 2019/1240 of the European Parliament and of the Council on the creation of a European network of immigration liaison officers | Council Regulation (EC) No 377/2004 of 19 February 2004 on the creation of an immigration liaison officers network
  en
  "règlement relatif aux officiers de liaison ""Immigration""" | "règlement (UE) 2019/1240 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison ""Immigration"" (refonte)" | "règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison ""Immigration"""
  fr
 12. LAW|civil law
  Rialachán (CE) Uimh. 4/2009 ón gComhairle an 18 Nollaig 2008 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus comhar in ábhair a bhaineann le hoibleagáidí cothabhála Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán maidir le Cothabháil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen | Verordnung zu Unterhaltspflichten
  de
  Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations | Maintenance Regulation
  en
  Sainmhíniú "European Union Regulation on conflict of law issues regarding maintenance obligations arising from a family relationship, parentage, marriage or affinity" Tagairt "COM-EN and COM-Terminology Coordination, based on:- Wikipedia. Maintenance regulation (26.10.2021)- Council Regulation (EC) No 4/2009 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations"
  règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires | règlement sur les obligations alimentaires
  fr
  Sainmhíniú instrument en vigueur dans l’Union européenne, qui établit, en matière d’obligations alimentaires, une série de règles sur la compétence et la loi applicable et de dispositions simplifiant et accélérant la reconnaissance et l’exécution des décisions et qui instaure un système de coopération entre les autorités centrales ainsi qu'un ensemble de mesures d’assistance juridique Tagairt "COM-FR, d’après:- Règlement (CE) n o 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires- Site de l’Académie de droit européen (ERA) - EU Civil Justice Training Modules > Training module on cross-border divorce and maintenance > bas de page: e-learning course on cross-border divorce and maintenance –French > Les affaires transfrontalières de divorce et d'obligations alimentaires: Compétence et loi applicable > Recouvrement transfrontalier des obligations alimentaires en Europe"
 13. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|regulation (EU) · TRADE
  Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle an 5 Bealtaine 2009 lena mbunaítear córas Comhphobail chun onnmhairí, aistriú, bróicéireacht agus idirthuras ítimí dé-úsáide a rialú Tagairt "Rialachán (AE) 2021/821 lena mbunaítear córas Aontais chun onnmhairiú, bróicéireacht, cúnamh teicniúil, idirthuras agus aistriú ítimí dé-úsáide a rialú (athmhúnlú)"
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle an 5 Bealtaine 2009 lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras Tagairt "Rialachán (AE) 2023/1781 lena mbunaítear creat beart chun éiceachóras leathsheoltóra na hEorpa a neartú agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/694 (an Gníomh um Shliseanna) "
  ga
  Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items (recast)
  en
 14. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|EC Regulation · TRADE|tariff policy|customs regulations|customs · INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy|cooperation policy|cooperation on agriculture
  Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle an 13 Márta 1997 maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí maidir le hábhair chustaim agus ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm mar is ceart Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Úsáid sa teanga Is cruinne 'an dlí maidir le hábhair chustaim agus ábhair thalmhaíochta'
  Rialachán(CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle an 13 Márta 1997 maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirtear an dlí i bhfeidhm i gceart maidir le hábhair chustaim agus ábhair thalmhaíochta Tagairt "Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú (códú)"
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle an 13 Márta 1997 maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart Tagairt "Commission Implementing Decision (EU, Euratom) 2018/194 of 8 February 2018 establishing models for statements of accounts for entitlements to own resources and a form for reports on irrecoverable amounts corresponding to the entitlements to own resources pursuant to Council Regulation (EU, Euratom) No 609/2014"
  ga
  Nóta Na téarmaí san iontráil seo a ngabhann an nod *CINNEADH leo, baineann siad le bailiúchán sonrach de theidil gníomhartha ar gá leagan amháin díobh a shocrú mar an tiontú údarásach don aistriúchán reachtach as seo amach.
  Council Regulation (EC) No 515/97 of 13 March 1997 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters
  en
 15. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|regulation (EU) · LAW|international law|private international law|rights of aliens|admission of aliens|visa policy
  Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle an 15 Márta 2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1289/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin"
  ga
  Rialachán (CE) 539/2001 ón gComhairle an 15 Márta 2001 lena liostaítear na tríú tíortha a gcaithfidh a náisiúnaithe víosaí a bheith acu agus iad ag dul thar theorainneacha agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaithe díolmhaithe ón gceanglas sin Tagairt "Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)"
  ga
  Úsáid sa teanga tá an focal 'seachtracha' in easnamh sa teideal anseo
  Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle an 15 Márta 2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin Tagairt "Rialachán (AE) 2018/1806 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (códú)"
  ga
  Úsáid sa teanga Níl aon rud mícheart leis an teideal seo ach moltar leagan eile a úsáid as seo amach
  an Rialachán Víosaí Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Úsáid sa teanga Leagan inghlactha féideartha eile de réir an chomhthéacs: 'Rialachán na Víosaí'
  Nóta Na téarmaí san iontráil seo a ngabhann an nod *CINNEADH leo, baineann siad le bailiúchán sonrach de theidil gníomhartha nár aistríodh go Gaeilge ach a bhfuil leaganacha iomadúla díobh luaite i reachtaíocht eile agus ar gá leagan comhsheasmhach amháin a shocrú. Meastar nach gá aon reachtaíocht a cheartú i gcás théarmaí an bhailiúcháin seo.
  Visum-Verordnung | Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind | Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind | Visumverordnung
  de
  Visa Regulation | Regulation (EU) 2018/1806 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement | Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement
  en
  règlement sur les visas | Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation | règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation | "règlement ""visas""" | règlement relatif aux visas
  fr
 16. EUROPEAN UNION|EU finance · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|regulation (EU)
  an Rialachán Airgeadais Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1233/2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh, CELEX:32010R1233/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Comhthéacs '...ós rud é gur iarr cuid mhór iarratasóirí go mbeadh an caiteachas cáilithe ón tráth a thíolactar an t-iarratas ar dheontas i gcomhréir le hAirteagal 112 de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle an 25 Meitheamh 2002 maidir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach [5] (an Rialachán Airgeadais).' Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1233/2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh, CELEX:32010R1233/GA"
  an Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften | Haushaltsordnung | HO
  de
  Sainmhíniú Regelwerk für die Aufstellung und Ausführung des Gesamthaushaltsplans der EU Tagairt "Europa-Portal, Zusammenfassung der EU-Gesetzgebung: http://europa.eu/legislation_summaries/budget/l34015_de.htm [10.2.11]"
  Nóta "Zum 1.1.2013 ersetzt durch VO (EU, Euratom) Nr.966/2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der VO (EG, Euratom) Nr.1605/2002 des Rates IATE:3547753 Weitere Informationen: Website Europäische Kommission > Finanzplanung und Haushalt > Bibliothek > Dokumente > Haushaltsordnung http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_de.cfm#2 (14.1.13) DIV: cba, 10.2.11, UPD: HM, 14.1.13"
  Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities | Financial Regulation | FR | Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
  en
  Sainmhíniú regulation which laid down the rules applicable to the establishment and implementation of the general budget of the European Communities Tagairt Council-EN
  Nóta "Repealed as of 1 January 2013 by Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union, CELEX:32012R0966/EN [ IATE:3547753 ]. For more information on which provisions of the old Regulation continue to apply and to what, see Article 213 of the new Regulation."
  règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes | règlement financier | RF
  fr
  Sainmhíniú règlement définissant les règles applicables à l'établissement et à l'exécution du budget général des Communautés européennes Tagairt "Conseil-FR, d'après:Eur-Lex > Synthèses de la législation de l'UE > Nouveau règlement financier: accès facilité au financement de l’UE"
  Nóta "Remplacé au 1.1.2013 par le règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union [IATE:3547753 ]. Pour plus d'informations sur le règlement financier, voir Commission européenne > Programmation financière et Budget > bibliothèque > documents > règlements financiers de l'UE (6.7.2020)"
 17. FINANCE|financing and investment|investment|investment policy · ECONOMICS|economic policy|economic policy|development policy|sustainable development
  an Treoir maidir le Tuairisciú Inbhuanaitheachta Corparáideach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen | CSRD
  de
  Corporate Sustainability Reporting Directive | CSRD | Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting
  en
  Sainmhíniú "EU directive that extends the scope of the existing sustainability reporting requirements of the Non-Financial Reporting Directive to increase transparency, comparability and consistency" Tagairt "COM-EN, COM-Terminology Coordination and COM-CS, based on:Commission staff working document — Impact assessment report accompanying the document Commission Delegated Regulation (EU) .../... supplementing Regulation (EU) 2020/852 by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives"
  directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises | CSRD
  fr
  Sainmhíniú titre abrégé de la proposition de directive présentée par la Commission européenne en avril 2021 afin d'étendre le champ d'application des obligations de déclaration existantes de la directive sur la publication d’informations non financières Tagairt "COM-FR, d'après: COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Taxinomie de l’UE, publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, préférences en matière de durabilité et devoirs fiduciaires: orienter la finance dans le sens du pacte vert pour l’Europe"
  Nóta "Le titre complet de la proposition législative est: Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises"
 18. EUROPEAN UNION|European Union law · INDUSTRY|chemistry|chemical industry
  Treoir 1999/45/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Bealtaine 1999 maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát a bhaineann le hullmhóidí contúirteacha a aicmiú, a phacáistiú agus a lipéadú Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE, CELEX:32013R1257/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Treoir na nUllmhóidí Contúirteacha Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations | Dangerous Preparations Directive
  en
  Sainmhíniú --- Tagairt "European Commission > About the European Commission - Departments (Directorates-General) and services > Enterprise and Industry (ENTR) > Industry sectors > Chemicals > CLP (classification, labelling and packaging)/GHS (Globally Harmonised System) > Dangerous preparations > Directive 1999/45/EC (Dangerous Preparations Directive), http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/classification/archives/dangerous-preparations/directive_en.htm [8.7.2011]"
  Nóta "Directive 67/548/EEC (Dangerous Substances Directive) [ IATE:3536613 / CELEX:31967L0548/EN ] sets out harmonised EU rules for classification, packaging and labelling of dangerous chemical substances. This Directive is the responsibility of DG Environment.Directive 1999/45/EC (Dangerous Preparations Directive) [ CELEX:31999L0045/EN ] extends these rules to dangerous preparations. This directive is the responsibility of DG Enterprise & Industry."
 19. FINANCE · FINANCE|financial institutions and credit|financial institution · FINANCE|free movement of capital|financial market · FINANCE|financing and investment|investment
  Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú dlíthe, rialachán, agus forálacha riaracháin a bhaineann le gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún"
  ga
  Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú forálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin a bhaineann le gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe Tagairt "TREOIR (AE) 2019/2162 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 27 Samhain 2019 maidir le heisiúint bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE agus 2014/59/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)"
  ga
  Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) | UCITS directive
  en
  Nóta Directive 2009/65/EC replaced Directive 85/611/EC.