Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

23 toradh

 1. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · ENVIRONMENT · ENVIRONMENT|natural environment|natural resources
  Prótacal lena leasaítear an Coinbhinsiún um Chosc ar Mhuir-Thruailliú trí Dhumpáil ó Longa agus ó Aerárthaí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protocol amending the Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping from Ships and Aircraft
  en
  Nóta DIV: ARCHFILE160
  Protocole portant amendement de la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs
  fr
  Sainmhíniú "L'un des protocoles à la Convention d'Oslo (Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs) [IATE:778011 ]." Tagairt "Conseil-FR, d'après http://www.ospar.org/html_documents/ospar/html/ospar_convention_f_actualisee_en_2007s.pdf (11.2.2011)"
  Nóta "Signature: 2.3.1983, Oslo, ajout de l'annexe IV (incinération en mer).La Convention d'Oslo a été amendée par un deuxième protocole le 5.12.1989 [IATE:872440 ], qui porte le même nom."
 2. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · SCIENCE|natural and applied sciences|space science · INTERNATIONAL ORGANISATIONS
  "Prótacal Leasaitheach - Leasuithe ar an gCoinbhinsiún maidir le heagraíocht Eorpach a bhunú chun sochar a bhaint as satailítí meitéareolaíocha (""EUMETSAT""), an 24 Bealtaine 1983" Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Änderungsprotokoll betreffend das Übereinkommen zur Gründung einer europäischen Organisation für die Nutzung von meteorologischen Satelliten (Eumetsat)
  de
  Nóta Geschlossen in Darmstadt am 05/06/1991; DIV: SGS 11/10/2005
  Amending Protocol - Amendments to the Convention for the Establishment of a European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), of 24 May 1983
  en
  Nóta "The Amending Protocol is in the Annex to Resolution EUMIC/Res. XXXVI on amendments to the Convention (7.7.2022), adopted at the 15th meeting of the EUMETSAT Council on 4 - 5 June 1991. It entered into force on 19 November 2000. This is the text of the EUMETSAT Convention including the 19 November 2000 amendments (7.7.2022)."
  "Protocole d'Amendement - Amendements à la Convention établissant l'Organisation Européenne pour l'Exploitation de Satellites Météorologiques ""EUMETSAT"" du 24 mai 1983"
  fr
 3. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRANSPORT
  Prótacal lena leasítear Airteagal 14 (3) de Chomhaontú Eorpach an 30 Meán Fómhair 1957 i dtaobh Iompar Idirnáisiúnta Earraí Contúirteacha de Bhóthar (ADR) Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll über die Änderung des Artikels 14 Absatz 3 des Europäischen Übereinkommens vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (ADR)
  de
  Nóta CONTEXT: Kontext: Wirtschaftskommission für Europa (ECE).;MISC: New York, 21.08.1975.
  Protocol amending Article 14 (3) of the European Agreement of 30 September 1957 concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)
  en
  Protocole portant amendement de l'article 14, paragraphe 3, de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)
  fr
 4. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction|European Union · SOCIAL QUESTIONS|migration
  Prótacal lena leasaítear Airteagal 40, 41 agus 65 den Choinbhinsiún arna síníodh i Schengen ar an 19 Meitheamh 1990 a chuireann chun feidhme Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zur Änderung der Artikel 40, 41 und 65 des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985, unterzeichnet am 19. Juni 1990 in Schengen
  de
  Protocol amending Articles 40, 41 and 65 of the Convention signed at Schengen on 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985
  en
  Protocole modifiant les articles 40, 41 et 65 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990
  fr
 5. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · ENVIRONMENT
  Prótacal lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Truailliú na Mara ó Fhoinsí ar Talamh a Chosc Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protocol amending the Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources
  en
  Protocole d'amendement de la Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique
  fr
  Sainmhíniú "Protocole à la Convention de Paris pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique IATE:778012 ." Tagairt ---
  Nóta Signature: 23.3.1986, Paris.
 6. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · FINANCE|taxation
  Prótacal lena leasaítear Coinbhinsiún an 23 Iúil 1990 maidir le cánachas dúbailte a dhíothú i ndáil le coigeartú brabús fiontar comhlachaithe. Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protocol amending the Convention of 23 July 1990 on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises
  en
  Protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées
  fr
 7. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · FINANCE|taxation
  Prótacal lena leasaítear an Coinbhinsiún maidir le Cúnamh Riaracháin Frithpháirteach i gCúrsaí Cánach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zur Änderung des Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen
  de
  Nóta Paris, 27.05.2010
  Protocol amending the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
  en
  Sainmhíniú The Protocol provides, among other things, for exchange of information, multilateral simultaneous tax examinations, service of documents and cross-border assistance in tax collection, while respecting national sovereignty and the rights of taxpayers and ensuring extensive safeguards to protect the confidentiality of the information exchanged. Tagairt "Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Summaries/Html/208.htm (2.5.2012)"
  Nóta Signed: Paris, 27.5.2010Entry into force: 1.6.2011European Treaty Series (ETS) No. 208Authentic versions: EN-FR
  Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
  fr
  Sainmhíniú protocole prévoyant notamment l’échange de renseignements, les contrôles fiscaux simultanés multilatéraux, la notification de documents et l’assistance transnationale au recouvrement des impôts, tout en respectant la souveraineté nationale et les droits des contribuables et en offrant des garanties étendues en matière de confidentialité des renseignements échangés Tagairt "site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Summaries/Html/208.htm (4.4.2012)"
  Nóta Signature: 27.5.2010 à ParisEntrée en vigueur: 1.6.2011Conseil de l'Europe; STCE n° 208Versions authentiques: EN-FR
 8. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · LAW|criminal law
  Prótacal lena leasaítear an Coinbhinsiún maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú (Coinbhinsiún Europol) agus an Prótacal ar phribhléidí agus díolúintí Europol, comhaltaí a orgán, leas-stiúrthóirí agus fostaithe Europol Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zur Änderung des Übereinkommens über die Errichtung eines Europäischen Polizeiamts (Europol-Übereinkommen) und des Protokolls über die Vorrechte und Immunitäten für Europol, die Mitglieder der Organe, die stellvertretenden Direktoren und die Bediensteten von Europol
  de
  Nóta "XREF: Europol IATE:866550 , Europol-Übereinkommen IATE:888302"
  Protocol amending the Convention on the establishment of a European Police Office (Europol Convention) and the Protocol on the privileges and immunities of Europol, the members of its organs, the deputy directors and the employees of Europol
  en
  Protocole modifiant la Convention portant création d'un Office européen de police (Convention Europol) et le Protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents
  fr
 9. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation
  Prótacal lena leasaítear an Coinbhinsiún um laghdú cásanna ilnáisiúntachta agus um oibleagáidí míleata i gcásanna ilnáisiúntachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zur Änderung des Übereinkommens über die Verringerung der Mehrstaatigkeit und über die Wehrpflicht von Mehrstaatern
  de
  Nóta Strassburg, 24.11.1977
  Protocol Amending the Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality
  en
  Sainmhíniú "The Protocol modifies certain provisions of the Convention ( IATE:778073 ) so that a person possessing as a matter of right more than one nationality should be able to renounce by mere declaration of will the nationality of a Party in whose territory he has no ordinary residence." Tagairt "Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/095.htm (26.4.2012)"
  Nóta Signed: Strasbourg, 24.11.1977Entry into force: 8.9.1978European Treaty Series (ETS) No. 095Authentic versions: EN-FR
  Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités
  fr
  Sainmhíniú "protocole modifiant plusieurs articles de la Convention IATE:778073 afin de faciliter à la personne possédant plusieurs nationalités de renoncer, sur simple déclaration, à la nationalité de la Partie sur le territoire de laquelle elle n'a pas sa résidence habituelle" Tagairt "site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/095.htm (28.3.2012)"
  Nóta Signature: 24.11.1977 à StrasbourgEntrée en vigueur: 8.9.1978Conseil de l'Europe; STCE n° 095Versions authentiques: EN-FR
 10. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · SOCIAL QUESTIONS|health|health policy · ENVIRONMENT|environmental policy|environmental protection
  Prótacal lena leasaítear an Comhaontú Eorpach maidir le hÚsáid Glantach Áirithe in Earraí Níocháin agus Glantacháin a Shrianadh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zur Änderung des Europäischen Übereinkommens über die Beschränkung der Verwendung bestimmter Detergentien in Wasch- und Reinigungsmitteln | Protokoll zur Änderung des Europäischen Übereinkommens über die Beschränkung der Verwendung bestimmter Detergenzien in Wasch- und Reinigungsmitteln
  de
  Nóta Strassburg, 25.10.1983
  Protocol amending the European Agreement on the Restriction of the Use of Certain Detergents in Washing and Cleaning Products
  en
  Sainmhíniú The Protocol amends certain articles in the Agreement (ETS No. 64) to accommodate scientific and international developments since 1968, notably to take account of two European Commmunity Directives adopted in March 1982 (Directives 82/242/EEC and 82/243/EEC). Tagairt "Council of Europe Treaty Office summary http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/115.htm (26.4.2012)"
  Nóta Signed: Strasbourg, 25.10.1983Entry into force: 1.11.1984European Treaty Series (ETS) No. 115Authentic versions: EN-FR
  Protocole portant amendement à l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage
  fr
  Sainmhíniú "protocole adaptant l'Accord IATE:769183 aux développements scientifiques survenus depuis son élaboration en 1968, en tenant compte de deux Directives adoptées en mars 1982 par la Communauté européenne (Directives 82/242/CEE et 82/243/CEE)" Tagairt "site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/115.htm (29.3.2012)"
  Nóta Signature: 25.10.1983 à StrasbourgEntrée en vigueur: 1.11.1984Conseil de l'Europe; STCE n° 115Versions authentiques: EN-FR
 11. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · LAW|criminal law · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation
  Prótacal ag leasú an Choinbhinsiúin Eorpaigh chun Sceimhliú a Dhíchur Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zur Änderung des Europäischen Übereinkommens zur Bekämpfung des Terrorismus
  de
  Nóta Strassburg, 15.05.2003
  Protocol amending the European Convention for the Suppression of Terrorism
  en
  Sainmhíniú The Protocol provides for a follow-up mechanism in charge of implementing the new procedure in relation to reservations as well as other tasks related to the follow-up of the Convention. Tagairt "Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/190.htm (2.5.2012)"
  Nóta Signed: Strasbourg, 15.5.2003Entry into force: has not yet entered into force to this date (2.5.2012)European Treaty Series (ETS) No. 190Authentic versions: EN-FR
  Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme
  fr
  Sainmhíniú "protocole prévoyant un mécanisme de suivi qui serait chargé d'appliquer la nouvelle procédure relative aux réserves ainsi que d'effectuer d'autres tâches liées au suivi de la Convention [IATE:777763 ]" Tagairt "site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/190.htm (3.4.2012)"
  Nóta Signature: 15.5.2003 à StrasbourgEntrée en vigueur: pas encore entré en vigueur à cette date (12.4.2012)Conseil de l'Europe; STCE n° 190Versions authentiques: EN-FR
 12. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|communications
  Prótacal lena leasaítear an Coinbhinsiún Eorpach um theilifís trasteorann Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zur Änderung des Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fernsehen | Änderungsprotokoll | grenzüberschreitendes Fernsehen
  de
  Nóta Strassburg, 01.10.1998
  Protocol amending the European Convention on transfrontier television
  en
  Sainmhíniú The Convention is aimed at strengthening the free exchange of information and ideas, by encouraging the transfrontier circulation of television programme services on the basis of commonly-agreed basic standards (taste and decency, advertising and sponsorship, broadcasting of a majority proportion of European works, etc.). Tagairt "Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/171.htm (30.4.2012)"
  Nóta Signed: Strasbourg, 1.10.1998Entry into force: 1.3.2002European Treaty Series (ETS) No. 171Authentic versions: EN-FRSince its entry into force, this Protocol forms an integrant part of Treaty ETS 132.
  Protocole portant amendement à la Convention européenne sur la télévision transfrontière
  fr
  Nóta Signature: 1.10.1998 à StrasbourgEntrée en vigueur : 1.3.2002Conseil de l'Europe; STCE n° 171Versions authentiques: EN-FR
 13. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · SOCIAL QUESTIONS|social affairs
  an Prótacal lena leasaítear Cairt Shóisialta na hEorpa Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zur Änderung der Europäischen Sozialcharta
  de
  Nóta Turin, 21.10.1991
  Protocol Amending the European Social Charter
  en
  Sainmhíniú The Protocol confirms the political role of the Committee of Ministers and of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Tagairt "Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/142.htm (30.4.2012)"
  Nóta Signed: Turin, 21.10.1991Entry into force: has not yet entered into force to this date (30.4.2012)European Treaty Series (ETS) No. 142Authentic versions: EN-FR
  Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne
  fr
  Sainmhíniú "protocole d’amendement améliorant le mécanisme de contrôle de la Charte [IATE:776764 ] [IATE:901888 ]" Tagairt "site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/142.htm (2.4.2012)"
  Nóta Signature: 21.10.1991 à TurinEntrée en vigueur: pas encore entré en vigueur à cette date (12.4.2012)Conseil de l'Europe; STCE n° 142Versions authentiques: EN-FR
 14. EUROPEAN UNION|European Union law|European treaties
  Prótacal a leasaíonn an Prótacal ar Phribhléidí agus Díolúintí na gComhphobal Eorpach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Prótacal lena leasaítear an Prótacal ar Phribhléidí agus Díolúintí na gComhphobal Eorpach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zur Änderung des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften
  de
  Protocol amending the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities
  en
  Protocole modifiant le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes
  fr
 15. EUROPEAN UNION|European Union law · EUROPEAN UNION|European construction
  Prótacal ag leasú na bprótacal atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach, leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh agus/nó leis an an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach Tagairt "'Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, arna dhéanamh i Liospóin, an 13 Nollaig 2007,' Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=DA [22.6.2017] ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Protokoll zur Änderung der Protokolle zum Vertrag über die Europäische Union, zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und/oder zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft | Nr. 1 Nr.1
  de
  Nóta "Protokoll Nr. 1, dem Vertrag von Lissabon (2007) IATE:2242386 beigefügtXREF: Vertrag über die Europäische Union IATE:865789 , Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft IATE:856545 , Vertrag zur Gündung der Europäischen Atomgemeinschaft /all"" id=""ENTRY_TO_ENTRY_CONVERTER"" target=""_blank"">IATE:856589>;;;;;;;; UPD:AKO 7.4.14"
  Protocol amending the protocols annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty establishing the European Community and/or to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
  en
  Nóta "Protocol No 1 annexed to the Treaty of Lisbon [IATE:2242386 ] and amending the protocols annexed to the Treaty on European Union [IATE:865789 ], to the Treaty establishing the European Community, [IATE:856545 ] and/or to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community [IATE:856589 ]."
  Protocole modifiant les protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
  fr
  Nóta "Protocole n° 1 annexé au traité de Lisbonne [IATE:2242386 ] et modifiant les protocoles annexés au traité sur l'Union européenne [IATE:865789 ], au traité instituant la Communauté européenne [IATE:856545 ] et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique [IATE:856589 ]."
 16. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction|European Union · LAW|criminal law|offence
  Prótacal lena leasaítear an Coinbhinsiún Aonair um Dhrugaí Támhshuanacha, 1961 Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zur Änderung des Einheits-Übereinkommen von 1961 über Suchtstoffe | Einheitsübereinkommen
  de
  Nóta MISC: Genf, 25.03.1972.
  Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961
  en
  Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961
  fr
 17. EUROPEAN UNION · EUROPEAN UNION|European Union law · EUROPEAN UNION|European construction
  Prótacal a leasaíonn an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll Nr. 2 zur Änderung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft | Nr. 2 Nr.2
  de
  Nóta "Protokoll Nr. 2, dem Vertrag von Lissabon (2007) IATE:2242386 beigefügtXREF: Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft IATE:856589"
  Protocol amending the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
  en
  Nóta "Protocol No 2 annexed to the Treaty of Lisbon [IATE:2242386 ] and amending the protocols annexed to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community [IATE:856589 ]."
  Protocole modifiant le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
  fr
  Nóta "Protocole n° 2 annexé au traité de Lisbonne [IATE:2242386 ] et modifiant le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique [IATE:856589 ]."
 18. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction · LAW|criminal law
  Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal 43(1) den Choinbhinsiún maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú (Coinbhinsiún Europol) lena leasaítear Airteagal 2 agus an Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll erstellt aufgrund von Artikel 43 Absatz 1 des Übereinkommens über die Errichtung eines Europäischen Polizeiamts (Europol-Übereinkommen) zur Änderung von Artikel 2 und des Anhangs jenes des Übereinkommens
  de
  Protocol drawn up on the basis of Article 43(1) of the Convention on the establishment of a European Police Office (Europol Convention) amending Article 2 and the Annex to that Convention
  en
  Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol) et modifiant l'article 2 et l'annexe de ladite convention
  fr
 19. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction|European Union · LAW|criminal law
  an Prótacal arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal 43(1) den Choinbhinsiún maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú (Coinbhinsiún Europol) lena leasaítear an Coinbhinsiún sin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll aufgrund von Artikel 43 Absatz 1 des Übereinkommens über die Errichtung eines Europäischen Polizeiamts (Europol-Übereinkommen) zur Änderung dieses Übereinkommens
  de
  Protocol drawn up on the basis of Article 43(1) of the Convention on the Establishment of a European Police Office (Europol Convention), amending that Convention
  en
  Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), modifiant ladite convention
  fr
 20. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · LAW|rights and freedoms|human rights
  Prótacal Uimh. 14 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, lena leasaítear córas rialaithe an Choinbhinsiúin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll Nr. 14 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Änderung des Kontrollsystems der Konvention
  de
  Nóta Strassburg, 13.05.2004
  Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention
  en
  Sainmhíniú Under the Protocol the Committee of Ministers will be empowered, if it decides by a two-thirds majority to do so, to bring proceedings before the Court where a State refuses to comply with a judgment. Tagairt "Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Summaries/Html/194.htm (2.5.2012)"
  Nóta Signed: Strasbourg, 13.5.2004Entry into force: 1.6.2010European Treaty Series (CETS) No. 194Authentic versions: EN-FR
  Protocole nº 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention
  fr
  Sainmhíniú "protocole apportant principalement des changements à la Convention IATE:805084" Tagairt "site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Summaries/Html/194.htm (3.4.2012)"
  Nóta "Signature: 13.5.2004 à StrasbourgEntrée en vigueur: 1.6.2010Conseil de l'Europe; STCE n° 194Versions authentiques: EN-FRVoir aussi convention IATE:805084"