Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

26 toradh

 1. INTERNATIONAL RELATIONS|international balance · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · SOCIAL QUESTIONS|migration · EUROPEAN UNION|European construction|European Union|area of freedom, security and justice
  Rialachán Eurodac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  "Rialachán (CE) Uimh. 2725/2000 ón gComhairle an 11 Nollaig 2000 maidir le ""Eurodac"" a bhunú chun méarloirg a chur i gcomparáid chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath a chur i bhfeidhm go héifeachtach" Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais, CELEX:32013R0603/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais, CELEX:32013R0603/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  "Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 des Rates vom 11. Dezember 2000 über die Einrichtung von ""Eurodac"" für den Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke der effektiven Anwendung des Dubliner Übereinkommens" | Eurodac-Verordnung
  de
  Nóta "XREF: EURODAC IATE:870701 ;DIV: cf 24/04/2002, UPD: hm, 7.8.2009"
  Eurodac Regulation | Regulation (EU) No 603/2013 on the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes | Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention
  en
  règlement Eurodac | Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives | "Règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système ""Eurodac"" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin"
  fr
 2. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · ENERGY|energy policy · ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy
  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Tagairt "Rialachán (AE) 2018/1999 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, CELEX:32018R1999/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide Tagairt "Rialachán (AE) 2018/1999 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, CELEX:32018R1999/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  an Rialachán maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide Tagairt "Rialachán (AE) 2018/1999 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, CELEX:32018R1999/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Regulation on the Governance of the Energy Union and Climate Action | Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action | Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council | Energy Union Governance Regulation | EU Governance Regulation | Governance Regulation | Energy Union and Climate Action Governance Regulation
  en
 3. EUROPEAN UNION|European Union law|EU law · EUROPEAN UNION|European construction|deepening of the European Union|single market
  Rialachán (AE) 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí agus lena leasaítear Treoir 2004/42/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 765/2008 agus (AE) Uimh. 305/2011 Tagairt "Rialachán (AE) 2019/1020 maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí agus lena leasaítear Treoir 2004/42/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 765/2008 agus (AE) Uimh. 305/2011, CELEX:32019R1020/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  an Rialachán maidir le Faireachas Margaidh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Marktüberwachungsverordnung
  de
  Market Surveillance Regulation | Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011
  en
  règlement relatif à la surveillance du marché | Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011
  fr
 4. EUROPEAN UNION|EU finance · SOCIAL QUESTIONS|social affairs
  Rialachán maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa Tagairt "An Chomhairle Eorpach 14 agus 15 Márta 2013. Conclúidí (EUCO 23/13); http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ga/ec/136155.pdf ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Comhthéacs """...tá an Coimisiún tar éis tograí a chur ar aghaidh, i gcomhthéacs na hidirbheartaíochta atá ar siúl i ndáil leis an Rialachán maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa, maidir leis na leasuithe teicniúla lena ndéanfar an Tionscnamh lánoibríochtúil...""" Tagairt "An Chomhairle Eorpach 14 agus 15 Márta 2013. Conclúidí (EUCO 23/13) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ga/ec/136155.pdf"
  RIALACHÁN (AE) Uimh 1304/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013.maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1081/2006 ón gComhairle Tagairt "CELEX:32013R1304/ga"
  ga
  Rialachán (AE) Uimh. 1081/2006 maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1784/1999
  ga
  Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Sozialfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Rates | Verordnung über den Europäischen Sozialfonds | ESF-Verordnung
  de
  Sainmhíniú "VO, mit der die Aufträge des Europäischen Sozialfonds (ESF) IATE:890098 , sein Interventionsbereich, besondere Bestimmungen und die Arten von Ausgaben, die für eine Unterstützung in Frage kommen, u.ä. festgelegt werden" Tagairt "Council-DE vgl. VO 1304/2013 über den Europäischen Sozialfonds, Art.1 (ABl. L_347/2013) CELEX:32013R1304/DE"
  European Social Fund Regulation | ESF Regulation | Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Social Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006 | Regulation (EC) No 1081/2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999
  en
  Sainmhíniú "European Regulation setting out the purpose of the European Social Fund (ESF) [ IATE:890098 ], the scope of the assistance it provides, specific provisions relating to it, and the types of expenditure eligible for its assistance" Tagairt "Council-EN based on CELEX:32013R1304/EN"
  règlement relatif au Fonds social européen | règlement relatif au FSE | règlement FSE | Règlement (UE) n°1304/2013 du relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil | Règlement (CE) n° 1081/2006 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1784/1999
  fr
  Sainmhíniú "règlement établissant les missions du Fonds social européen (FSE) [ IATE:890098 ], le champ d'application de son intervention, des dispositions spécifiques et les types de dépenses pouvant faire l'objet d’une assistance" Tagairt "Conseil-FR, d'après le règlement (UE) n°1304/2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil CELEX:32013R1304/fr"
 5. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act
  Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú,CELEX:32014R1143/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Invasive Alien Species Regulation | IAS Regulation | Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species
  en
 6. SOCIAL QUESTIONS|health|nutrition|foodstuffs legislation · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act
  Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le faisnéis bhia a sholáthar do thomhaltóirí lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 maidir le faisnéis bhia a sholáthar do thomhaltóirí lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 87/250/CEE ón gCoimisiún, Treoir 90/496/CEE ón gComhairle, Treoir 1999/10/CE ón gCoimisiún, Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2002/67/CE ón gCoimisiún agus Treoir 2008/5/CE ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 608/2004 ón gCoimisiún, CELEX:02011R1169-20180101/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Rialachán FBT Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Food Information to Consumers Regulation | FIC Regulation | Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council
  en
  règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires | règlement INCO | règlement ICDA | Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil
  fr
 7. LAW
  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, CELEX:32012R1215/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Úsáid sa teanga "D'ainneoin an teidil, moltar, san úsáid ghinearálta, dhá shéimhiú a úsáid, .i. ""ábhair shibhialta agus thráchtála"""
  Rialachán An Bhruiséil Ia Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Brüssel-Ia-Verordnung | Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
  de
  Sainmhíniú "ersetzt Verordnung Nr. 44/2001 (Brüssel-I-Verordnung) IATE:928323" Tagairt ---
  Brussels Ia Regulation | Regulation (EU) No 1215/2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
  en
  Nóta "Replaced Regulation No 44/2001 (Brussels I Regulation) [ IATE:928323 ]."
  Règlement Bruxelles I bis | Règlement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
  fr
  Nóta "Remplace le règlement (CE) n° 44/2001 (règlement Bruxelles I) [ IATE:928323 ]."
 8. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|agricultural policy|common agricultural policy|common organisation of markets · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act
  Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72. (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:32013R1308/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Rialachán Chomheagrú an Mhargaidh Aonair Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Rialachán (EC) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2007 lena mbunaítear comheagrú na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí talmhaíochta áirithe (Rialachán Chomheagrú an Mhargaidh Aonair) (IO L 299, 1 6.11.2007, lch. 1).' Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72. (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:32013R1308/GA"
  Nóta <<<_not_supplied_>>>
  GMO-Verordnung | Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse
  de
  Sainmhíniú Verordnung, mit der eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse errichtet wird, d. h. alle Erzeugnisse, die in Anhang I der Verträge aufgeführt sind, ausgenommen Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur im Sinne der Gesetzgebungsakte der Union über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur Tagairt "Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007"
  CMO Regulation | Regulation (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products
  en
  Sainmhíniú regulation which establishes a common organisation of the markets for agricultural products, which means all the products listed in Annex I to the Treaties with the exception of the fishery and aquaculture products as defined in Union legislative acts on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products Tagairt "Regulation (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007"
  règlement (UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles | règlement OCM
  fr
  Sainmhíniú règlement établissant une organisation commune des marchés pour les produits agricoles, c'est-à-dire tous les produits énumérés à l'annexe I des traités, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture définis dans les actes législatifs de l'Union sur l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture Tagairt "COM-FR, d'après le règlement (UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles"
  Nóta Le titre complet du règlement est le suivant: règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil
 9. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|agricultural policy|common agricultural policy
  an Rialachán maidir le CEM Aonair Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta Tagairt "Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE)Uimhir 922/72. (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:32013R1308R(06)/GA"
  ga
  Úsáid sa teanga "Tabhair faoi deara gur ""comheagrú"" a bhí i Rialachán 2007 agus gur ""comheagraíocht"" a bhí i Rialachán 2013 nuair a foilsíodh ar 20.1.2013 é). Rinneadh ceartúchán ar an Rialachán ar 19.5.2016 agus tá ""comheagrú"" anois ann."
  Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse | Verordnung über die einheitliche GMO | EGMO
  de
  Sainmhíniú Verordnung, die gemeinsame Vorschriften für die Verwaltung der Agrarmärkte, die Vermarktungsnormen für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse und für die Aus- und Einfuhren der EU vorsieht Tagairt "Council-DE, vgl. Gemeinsame Organisation der Agrarmärkte http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-DE/TXT/?uri=URISERV:l67001&from=EN (28.7.15)"
  Nóta "Siehe auch:- GAP IATE:1173686 - gemeinsame Organisation der Agrarmärkte IATE:1898929 - einheitliche gemeinsame Marktorganisation IATE:2242156"
  Single CMO Regulation | Single Common Market Organisation Regulation | SCMO | Regulation establishing a common organisation of the markets in agricultural products | Council Regulation (EC) No 1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products
  en
  Sainmhíniú regulation which, with a view to simplifying agricultural legislation, establishes common rules for managing certain agricultural markets, including standards for marketing agricultural products and for importing and exporting them to/from the European Union Tagairt "Council-EN, based on: EUR-Lex > Summaries of EU legislation > Common organisation of agricultural markets, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1436857752167&uri=URISERV:l67001 [14.7.2015]"
  Nóta "See also:- CAP [ IATE:1173686 ]- common organisation of agricultural markets [ IATE:1898929 ]- single common market organisation [ IATE:2242156 ]"
  règlement OCM unique | règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles
  fr
  Sainmhíniú règlement visant, dans la mesure du possible, à harmoniser, rationaliser et simplifier les dispositions de la PAC, en particulier celles couvrant plusieurs secteurs agricoles, notamment en faisant en sorte que les éléments non essentiels des mesures puissent être adoptés par la Commission au moyen d'actes délégués, contenant tous les éléments fondamentaux de l'organisation commune des marchés des produits agricoles et s'appliquant à tous les produits agricoles énumérés à l'annexe I du TUE et du TFUE, afin qu'il existe une organisation commune du marché pour tous ces produits Tagairt "Conseil-FR, d'après les considérants du règlement CELEX:32013R1308/fr"
  Nóta "Voir aussi:- IATE:1173686 , PAC - IATE:2242156 , organisation commune de marché unique - IATE:1898929 , organisation commune des marchés agricoles (visée à l'article 40, paragraphe 1, du TFUE)."
 10. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act
  an Rialachán maidir leis an gComhbheartas Iascaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Ní mór don Phrótacal seo idir an tAontas Eorpach agus Poblacht an Chósta Eabhair an Rialachán maidir leis an gComhbheartas Iascaigh nua (CBI) a chomhlíonadh, lena leagtar béim, go háirithe, ar an iascach inbhuanaithe agus ar dhea-rialachas agus, san am céanna, lena n-aithnítear an tábhacht a bhaineann leis an gcomhsheasmhacht bheartais idir CBI agus cuspóirí comhair forbartha AE.' Tagairt "Moladh maidir leis an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le Prótacal chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh idir an tAontas Eorpach agus Poblacht an Chósta Eabhair (2018-2024) a thabhairt i gcrích,' Parlaimint na hEorpa, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0030_GA.html?redirect [25.8.2023]"
  Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, CELEX:52017PC0424/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Rialachán CBI Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Mainneachtain maidir lena áirithiú go n-urramaítear uasteorainn na hacmhainne iascaireachta a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 CBI.' Tagairt "Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/45 ón gCoimisiún an 13 Eanáir 2022 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) 2021/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe maidir le cásanna neamh-chomhlíonta agus cásanna de neamh-chomhlíonadh tromchúiseach i dtaobh rialacha an chomhbheartais iascaigh, neamh-chomhlíonadh as a bhféadfadh briseadh i spriocdháta íocaíochta nó fionraí íocaíochtaí faoin gciste sin a eascairt, CELEX:32022R0045/GA"
  Verordnung über die Gemeinsame Fischereipolitik | GFP-Verordnung | Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik
  de
  Common Fisheries Policy Regulation | CFP Regulation | Regulation (EU) No 1380/2013 on the Common Fisheries Policy | Regulation on the Common Fisheries Policy
  en
  Sainmhíniú "Regulation that repealed Regulation (EC) No 2371/2002 on the common fisheries policy" Tagairt "Council-EN, based on: Regulation (EU) No 1380/2013 on the Common Fisheries Policy, amending Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Decision 2004/585/EC "
  règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche | règlement relatif à la politique commune de la pêche | règlement relatif à la PCP
  fr
  Sainmhíniú règlement visant à garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs consistant à obtenir des retombées positives dans le domaine socio-économique et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire Tagairt "COM-FR, d'après: règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche"
  Nóta Le titre complet du règlement est le suivant: règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil.
 11. INTERNATIONAL RELATIONS · EUROPEAN UNION
  an Comhrialachán Cur Chun Feidhme Tagairt "Tuairim Uimh. 10/2018 maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ionstraim maidir leis an gComharsanacht, an Fhorbairt agus an Comhar Idirnáisiúnta, CELEX:52018AA0010/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Rialachán (AE) Uimh. 236/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta coiteanna le haghaidh chur chun feidhme ionstraimí an Aontais chun an ghníomhaíocht sheachtrach a mhaoiniú Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 236/2014 lena leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta coiteanna le haghaidh chur chun feidhme ionstraimí an Aontais chun an ghníomhaíocht sheachtrach a mhaoiniú, CELEX:32014R0236/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Verordnung (EU) Nr. 236/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften und Verfahren für die Anwendung der Instrumente der Union für die Finanzierung des auswärtigen Handelns | gemeinsame Durchführungsverordnung | Anwendungsverordnung
  de
  Nóta "Gilt für: Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit IATE:2231022 , Europäisches Instrument für weltweite Demokratie und Menschenrechte IATE:2228835 , Europäisches Nachbarschaftsinstrument IATE:3540707 , Instrument, das zu Stabilität und Frieden beiträgt IATE:3552292 , Instrument für Heranführungshilfe (IPA II) IATE:3562967 und Partnerschaftsinstrument für die Zusammenarbeit mit Drittstaaten IATE:3555672 (siehe VO 236/2014, Art.2 CELEX:32014R0236/DE"
  Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action | Common Implementing Regulation | Common Implementation Regulation | Common Implementing Rules | CIR
  en
  Sainmhíniú European Union regulation establishing common rules and procedures for the implementation of the EU's instruments for external action for the period 2014-2020 Tagairt Council-EN
  Nóta "The instruments covered are the:Development Cooperation Instrument [IATE:2231022 ],European Instrument for Democracy and Human Rights [IATE:2228835 ],European Neighbourhood Instrument [IATE:3540707 ], Instrument contributing to Stability and Peace [IATE:3552292 ],Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) and Partnership Instrument for cooperation with third countries [IATE:3555672 ]"
  règlement (UE) n°236/2014 du Parlement européen et du Conseil énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure
  fr
  Sainmhíniú règlement exposant les règles et les conditions en vertu desquelles l'UE fournit une assistance financière pour des actions, pour le financement de l'action extérieure pour la période 2014-2020 Tagairt "Conseil-FR, d'après le règlement (UE) n°236/2014 du Parlement européen et du Conseil énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure, JO L 77 du 15.3.2014, CELEX:32014R0236/FR"
  Nóta "Instruments au titre desquels les actions, programmes d'action et autres mesures sont menés:- l'instrument pour la coopération au développement (ICD)[IATE:2231022 ],- l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) [IATE:2228835 ],- l'instrument européen de voisinage (IEV)[IATE:3540707 ],- l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix,- l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) [IATE:3562967 ] et- l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers [IATE:3541260 ]"
 12. EUROPEAN UNION|European Union law · INDUSTRY|building and public works|building industry|building materials
  an Rialachán maidir le Táirgí Foirgníochta Tagairt "'Brexit - Rialachán maidir le Táirgí Foirgníochta,' an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, http://www.housing.old.gov.ie/node/9301 [20.1.2022] Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle, CELEX:32011R0305/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Bauprodukteverordnung | Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten
  de
  Sainmhíniú "Kurzform für die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten" Tagairt Council-DE
  Nóta regelt das Inverkehrbringen von Bauprodukten sowie die Angaben zu ihren Leistungen
  Construction Products Regulation | Regulation (EU) No 305/2011 laying down harmonized conditions for the marketing of construction products
  en
  Sainmhíniú Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonized conditions for the marketing of construction products Tagairt "Decision No 1/2014 of the Committee established under the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on mutual recognition in relation to conformity assessment on the amendment of Chapter 6 on pressure vessels, Chapter 16 on construction products and the update of legal references listed in Annex 1 (2014/379/EU)"
  règlement sur les produits de construction | règlement (UE) no 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction
  fr
  Sainmhíniú règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction Tagairt "2014/379/UE: Décision n ° 1/2014 du Comité institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité du 1 er avril 2014 concernant la modification du chapitre 6 relatif aux appareils à pression, la modification du chapitre 16 relatif aux produits de construction et la mise à jour des références juridiques visées à l'annexe 1"
 13. ENERGY|energy policy · EUROPEAN UNION|European Union law
  Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus a leasaíonn Rialacháin (CE) Uimh. 713/2009, (CE) Uimh. 714/2009 agus (CE) Uimh. 715/2009 Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Úsáid sa teanga Níl teideal an rialacháin ag teacht le rialacha gramadaí an lae inniu
  Rialachán GTE-F Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2013 zu Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, (EG) Nr. 714/2009 und (EG) Nr. 715/2009 | TEN-E-Verordnung
  de
  Regulation (EU) No 347/2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC and amending Regulations (EC) No 713/2009, (EC) No 714/2009 and (EC) No 715/2009 | TEN-Regulation | TEN-E Regulation | Regulation on guidelines for trans-European energy infrastructure
  en
  Nóta "CELEX:32013R0347"
  Règlement (UE) n° 347/2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009 | règlement sur les réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E)
  fr
  Nóta (CELEX: 32013R0347)
 14. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act
  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas, CELEX:32014R0511/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Regulation (EU) No 511/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on compliance measures for users from the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization in the Union | EU ABS Regulation
  en
 15. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act
  Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 maidir le gáis ceaptha teasa fhluairínithe Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006, CELEX:32014R0517/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Rialachán maidir le gás ceaptha teasa fluairínithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  F-gas Regulation | Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases
  en
 16. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|means of agricultural production|means of agricultural production|plant health product|pesticide · INDUSTRY|chemistry
  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid, CELEX:02012R0528-20191120/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Rialachán na dTáirgí Bithicídeacha Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 maidir le Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) a bhunú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 614/2007, CELEX:32013R1293/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Biocidal Product Regulation | Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products | Biocidal Products Regulation | Biocides Regulation
  en
 17. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|regulation (EU) · ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy|emission trading|EU Emissions Trading Scheme
  Rialachán (AE) Uimh. 601/2012 ón gCoimisiún an 21 Meitheamh 2012 maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Rialachán maidir le faireachán agus tuairisciú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Monitoring and Reporting Regulation | MRR | Commission Regulation (EU) No 601/2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions
  en
 18. SOCIAL QUESTIONS|migration · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · LAW|international law|private international law
  Rialachán Bhaile Átha Cliath Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Iarrann an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún smaoineamh ar Airteagal 8(4) den Athmhúnlú ar Rialachán Bhaile Átha Cliath a athbhreithniú, gan dochar dá cheart tionscnaimh, nuair a rialóidh an Chúirt Bhreithiúnais ar Chás C-648/11 MA agus Grúpaí Eile vs. An Rúnaí Stáit don Roinn Baile agus ar a dhéanaí faoi na teorainneacha ama a leagtar amach in Airteagal 46 de Rialachán Bhaile Átha Cliath.' Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát, CELEX:32013R0604/GA"
  Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát, CELEX:32013R0604/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Dublin-Verordnung | Dublin I | II-Verordnung | III-Verordnung | Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist | Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist
  de
  Nóta "Ersetzt das Dubliner Übereinkommen IATE:802999 . Seit Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 im Juli 2013 (in allen EU-Mitgliedstaaten sowie in Norwegen, Island und der Schweiz) gelten Bezugnahmen auf die aufgehobene VO 343/2003 als Bezugnahmen auf VO 604/2013 und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in deren Anhang II zu lesen. Ref.: VO 604/2013, Art. 48 CELEX:32013R0604/DE UPD: aih, 1.10.13, aka 9.10.13"
  Dublin Regulation | Dublin II regulation | Dublin III regulation | Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person | Regulation (EC) No 343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national | Regulation (EU) No 343/2003
  en
  Nóta "NB: Replaces the Dublin Convention ( IATE:802999 ). As of the entry into force of Regulation (EU) No 604/2013 in July 2013, references to the repealed Regulation (EC) No 343/2003 (Dublin II Regulation) are to be construed as references to the 2013 Regulation and read in accordance with the correlation table in Annex II to the 2013 Regulation. For information on the applicability of the 2013 Regulation as from 1 January 2014, see Article 49. REF:Council-EN, based on Article 48 of Regulation (EU) No 604/2013, CELEX:32013R0604/EN ."
  règlement de Dublin | Dublin II | Dublin III | Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers | Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
  fr
  Nóta "Remplace la convention de Dublin IATE:802999 Depuis l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 604/2013 (""règlement Dublin III""), en juillet 2013, les références faites au règlement (CE) n° 343/2003 (""règlement Dublin II"") s’entendent comme faites au règlement 604/2013 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II dudit règlement. Pour plus d'informations sur l'applicabilité dudit règlement à partir du 1/1/2014, voir l'article 49. Réf.: Conseil-FR, sur la base de l'article 48 du règlement (UE) n° 604/2013, CELEX:32013R0604/FR"
 19. EUROPEAN UNION|European Union law · FINANCE|free movement of capital|financial market
  an Rialachán maidir le Bonneagar Margaidh Eorpach Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena leasaítear Rialachán Uimh. 648/2012, i dtaca leis an oibleagáid imréitigh, le fionraí na hoibleagáide imréitigh, leis na ceanglais tuairiscithe, le teicnící maolaithe riosca do chonarthaí díorthach thar an gcuntar nach bhfuil imréitithe trí chontrapháirtí lárnach, le clárú agus le maoirseacht stórtha trádála agus leis na ceanglais ar stórtha trádála (15.10.2019)"
  ga
  Comhthéacs 'Tar éis na géarchéime airgeadais, ghlac an tAontas Eorpach in 2012 an Rialachán maidir le Bonneagar Margaidh Eorpach (EMIR) chun aghaidh a thabhairt ar na laigí a tugadh faoi deara i bhfeidhmiú mhargadh na ndíorthach thar an gcuntar.' Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena leasaítear Rialachán Uimh. 648/2012, i dtaca leis an oibleagáid imréitigh, le fionraí na hoibleagáide imréitigh, leis na ceanglais tuairiscithe, le teicnící maolaithe riosca do chonarthaí díorthach thar an gcuntar nach bhfuil imréitithe trí chontrapháirtí lárnach, le clárú agus le maoirseacht stórtha trádála agus leis na ceanglais ar stórtha trádála (15.10.2019)"
  EMIR Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena leasaítear Rialachán Uimh. 648/2012, i dtaca leis an oibleagáid imréitigh, le fionraí na hoibleagáide imréitigh, leis na ceanglais tuairiscithe, le teicnící maolaithe riosca do chonarthaí díorthach thar an gcuntar nach bhfuil imréitithe trí chontrapháirtí lárnach, le clárú agus le maoirseacht stórtha trádála agus leis na ceanglais ar stórtha trádála (15.10.2019)"
  ga
  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iuil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Tagairt "Rialachán (AE) 648/2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála (15.10.2019)"
  ga
  Verordnung über europäische Marktinfrastrukturen | EMIR
  de
  Sainmhíniú "KOM-Verordnungsvorschlag, der darauf abzielt, den Markt der OTC-Derivate IATE:1125268 sicherer und transparenter zu gestalten, um negative Auswirkungen von Großinsolvenzen (z.B. Lehman Brothers) beherrschbar zu machen und damit das Systemrisiko zu senken" Tagairt "Council-DE, gestützt auf Österreichische Kontrollbank AG http://service.oekb.at/harmonisierung/jsp/harmon.jsp?action=showdok&id=231 (28.3.12)"
  European Market Infrastructure Regulation | European Markets Infrastructure Regulation | EMIR | Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories
  en
  Sainmhíniú "Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (aimed at bringing more safety and more transparency to the over-the-counter (OTC) derivatives market)" Tagairt "COM-EN and Council-EN, based on: - Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories Text with EEA relevance- Commission press release, ‘Making derivatives markets in Europe safer and more transparent’ (31.5.2022),"
  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux | règlement sur l'infrastructure du marché européen | EMIR
  fr
  Sainmhíniú règlement de la Commission européenne visant à améliorer la sécurité et la transparence du marché des produits dérivés de gré à gré (OTC) Tagairt "COM-FR d'après le communiqué de presse de la Commission du 15.10.2012 (IP/10/1125), intitulé «Des marchés européens de produits dérivés plus sûrs et plus transparents» (6.5.2022)"
 20. TRADE · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act
  an Rialachán maidir le Forfheidhmiú Tagairt "Togra le haghaidh rialachán lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú"
  ga
  Comhthéacs Leis an togra seo chun leasú a dhéanamh ar an Rialachán maidir le Forfheidhmiú, déantar an bhearna sin a líonadh trí na cásanna sin a áireamh i measc na gcúiseanna spreagtha lena ndéanfaí gníomhaíocht faoin Rialachán um Forfheidhmiú. Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú"
  Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorghníomhú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 3286/94 ón gComhairle lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail i réimse an chomhbheartais tráchtála d'fhonn feidhmiú chearta an Chomhphobail faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorghníomhú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 3286/94 ón gComhairle lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail i réimse an chomhbheartais tráchtála d'fhonn feidhmiú chearta an Chomhphobail faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála"
  ga
  an Rialachán um Fhorfheidhmiú Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú"
  ga
  Sainmhíniú rialachán lena ndéantar deimhin de gur féidir leis an Aontas a chuid ceart a fhorfheidhmiú agus a fheidhmiú faoi chomhaontuithe trádála idirnáisiúnta trí bhíthin bearta beartais trádála a ghlacadh Tagairt "Togra le haghaidh rialachán lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú"
  Verordnung (EG) Nr. 3286/94 des Rates zur Festlegung der Verfahren der Gemeinschaft im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik zur Ausübung der Rechte der Gemeinschaft nach internationalen Handelsregeln, insbesondere den im Rahmen der Welthandelsorganisation vereinbarten Regeln | Durchsetzungsverordnung
  de
  Enforcement Regulation | Regulation (EU) No 654/2014 concerning the exercise of the Union's rights for the application and enforcement of international trade rules and amending Council Regulation (EC) No 3286/94 laying down Community procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Community's rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization
  en
  Sainmhíniú "regulation which ensures that the EU is able to enforce and exercise its rights under international trade agreements by adopting trade policy measures" Tagairt "Council-EN, based on Regulation (EU) No 654/2014 concerning the exercise of the Union's rights for the application and enforcement of international trade rules and amending Council Regulation (EC) No 3286/94 laying down Community procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Community's rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization"
  Nóta The regulation sets out rules and procedures for the EU to suspend or withdraw its obligations under an international trade agreement in order to:- respond to breaches of international trade rules by non-EU countries and enforce a judicial ruling in favour of the EU, to obtain a satisfactory solution that restores benefits for EU businesses;- rebalance obligations under and in line with a trade agreement, when non-EU countries alter the treatment of goods from the EU, either temporarily through a safeguard measure or long-term through modifying tariff concessions.
  règlement sur le respect des règles du commerce international | Règlement (UE) no 654/2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce
  fr
  Sainmhíniú règlement (UE) nº 654/2014 du Parlement européen et du Conseil Tagairt "Proposition de règlement modifiant le règlement (UE) nº 654/2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international"
  Nóta Ce règlement énonce des règles et procédures visant à ce que l'Union exerce de manière effective et en temps utile ses droits de suspendre ou de retirer des concessions ou d'autres obligations au titre d'accords commerciaux internationaux, dans l'intention de:- répondre aux violations par des pays tiers de règles du commerce international qui affectent les intérêts de l'Union, en vue de rechercher une solution satisfaisante qui rétablisse les avantages pour les opérateurs économiques de l'Union;- rééquilibrer des concessions ou d’autres obligations dans les relations commerciales avec des pays tiers, lorsque le traitement accordé aux marchandises ou aux services de l’Union est altéré d’une manière qui porte atteinte aux intérêts de l’Union.